Pro firmy
 Pro zaměstnance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Věda a výzkum  » Funkční vzorky English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Věda a výzkum
V této sekci:

Přípravek pro zkoušky dotvarování betonových panelů


 

Přípravek se skládá s ocelového profilu, který je pevně přikotven ke zkoušenému vzorku ve dvou bodech. Body, kde je ocelový profil přikotven, nejsou záměrně umístěny na krajích panelu pro lepší statické působení ocelového profilu. Ocelový profil musí pokrývat celou délku zkoušeného prvku a musí být dostatečně tuhý, aby jeho deformace byla několikaset násobně menší než deformace zkoušeného prvku. Na ocelový profil jsou pevně zavěšeny snímače průhybu v požadovaných místech měření. Mezi hrot snímače průhybu a zkoušený prvek je instalován silonový blok o požadovaných rozměrech. Snímače průhybu jsou odečítány v pravidelných časových intervalech. Výsledná deformace v určitém vnitřním bodě panelu se v každém čase vyčíslí jako součet deformace odečtené v krajním bodě panelu nad podporou a deformace v daném vnitřním bodě panelu.
 

Fotografie


 

Foto.1

Foto.2

Foto.3

 
 
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv experimentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz