Pro firmy
 Pro zaměstnance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Věda a výzkum  » Granty English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Věda a výzkum
V této sekci:

Experimentální a numerická analýza chování kotevních prvků určených pro nosné betonové konstrukce


 

ČVUT SGS11/047/OHK1/1T/11

Ing. Jindřich Fornůsek

Fakulta stavební, Experimentální centrum

2011
 

Seznam publikací


  1. Reiterman, P. Technologie výroby prefabrikovaných betonových prvků se specifickou povrchovou texturou. 2013
  2. Fornůsek, J. - Konvalinka, P. Analysis of Behaviour of Headed Studs. In: KONVALINKA, P., ed. Mechanical, Hygric and Thermal Properties of Building Materials and Structures. Mechanical, Hygric and Thermal Properties of Building Materials and Structures. Zahrádky u Jindřichova Hradce, 13.10.2011 - 15.10.2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. 2011, s. 29-35. ISBN 978-80-01-04974-7.
  3. Fornůsek, J. - Konvalinka, P., - Cairns, J.J. Numerical Analysis of Shallow Cast-in-Place Headed Studs. In: NÁVRAT, T., et al., eds. Experimentální analýza napětí 2011. Experimentální analýza napětí 2011. Znojmo, 06.06.2011 - 09.06.2011. Brno: Brno University of Technology. 2011, s. 57-64. ISBN 978-80-214-4275-7.
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv experimentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz