Pro firmy
 Pro zaměstance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Archiv experimentů  » Zkoušky konstrukcí  » Silniční most English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Zatěžovací zkouška silničního mostu přes Rybný potok na dálnici D8
V této sekci:

Popis experimentu

Základním cílem statické zatěžovací zkoušky nově postaveného silničního mostu přes Rybný potok bylo ověření skutečného statického chování a spolehlivosti této mostní konstrukce před jejím uvedením do provozu.
 

Zkoušená konstrukce

Silniční most na dálnici D8 přes Rybný potok
 

Zatížení

Silniční doprava
 

Průběh experimentu

Při zkoušce bylo použito zařízení sloužící k měření relativních posunů sledované konstrukce pomocí induktivních snímačů dráhy firmy Hottinger Baldwin Messtechnik (HBM) WA/20 a WA/50. Při měření bylo jádro snímače spojeno s měřeným bodem pomocí ocelové struny. Soustava struna – kalibrační přípravek - jádro snímače - struna - předpínací pružina byla na jednom konci ukotvena v měřeném bodě na nosné konstrukci mostu, na druhém konci na ocelovém rámu zařízení. Během měření byla snímána teplota jak na konstrukci mostu, tak teplota vzduchu. Součástí měření bylo i sledování poměrných deformací za použití odporových tenzometrů Hottinger Baldwin 100/120 LY41 při čtyřdrátovém zapojení. Všechna měření byla zaznamenávána pomocí ústředny firmy HBM UPM60 a ústředny SPIDER 8.

Pro zachycení většího množství bodů s měřením průhybu mostu bylo provedeno doplňkové geodetické měření přístroji Zeiss Theo 010 A a Zeiss Ni 007.
 

 
 

Fotografie


Výstavba

Ptačí perspektiva

Spodní stavba

Spodní stavba

Mostovka
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv expermentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz