Pro firmy
 Pro zaměstnance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Pro zaměstnance ČVUT English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Pro zaměstnance ČVUT

Organizační pokyny pro zadávání zkoušek

Každý rok žádáme všechny kolegy, kteří budou v daném roce nárokovat spolupráci Experimentálního centra při výuce, řešení grantových projektů, řešení výzkumných záměrů i k zajištění další experimentální činnosti, aby nám svoje požadavky předali na k210 vždy do 15.2. v písemné formě či e-mailem na adresu:

litos (at) fsv.cvut.cz

Pro Váš požadavek na spolupráci s EC využijte prosím přiložený formulář:

Požadavky na spolupráci s EC


 

Každý požadavek je potřeba následovně specifikovat:

 • Základní popis požadované činnosti
 • Požadované personální zajištění
 • Prostorové a přístrojové požadavky
 • Časové požadavky
 • Další požadavky

Po shromáždění všech požadavků a po případné dohodě s Vámi bude zpracován harmonogram prací.
 

Možnosti zkoušek

Díky technologické vybavenosti a odbornému zajištění pracoviště je možné provádět širokou škálu zkoušek – i velkorozměrových – dle konkrétního zadání a to na vzorcích dodaných, odebraných ze stavby, vyrobených nebo montovaných v laboratořích EC. Během zkoušek je za použití snímačů možné průběžně zaznamenávat na ústředny požadované síly, průhyby, deformace, napětí, posuny a jiné změny zkoušených prvků měnící se vlivem jejich zatěžování.
 

Zkoušky vlastností materiálů

 • měření mechanických vlastností (pevnost v tahu, v tlaku, v ohybu, ve střihu), deformací a napětí téměř všech stavebních materiálů a jejich kombinací (beton, ocel, dřevo, sklo, zdivo atd.)
 • provedení fyzikálních zkoušek (nasákavost, měření objemové hmotnosti, odolnost proti teplotním vlivům, teplotní stálost, souč. teplotní roztažnosti, stanovení faktoru difúzního odporu atd.)
 • odtrhové zkoušky povrchových vrstev k podkladu
 • individuální sestavení a měření zkoušek dle přání zadavatele

 

Zátěžové zkoušky konstrukcí

 • zatěžovací zkoušky mostů,
 • měření mechanických parametrů staveb a objektů,
 • měření deformací konstrukcí,
 • měření statických a dynamických charakteristik konstrukcí,
 • odběr materiálů z konstrukce pro účely laboratornch zkoušek v Experimentálním centru.
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv experimentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz