Pro firmy
 Pro zaměstnance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Archiv experimentů English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Archiv experimentů
Dále na:

Vybrané zajímavosti z práce Experimentálního centra


Rázové zkoušky vysokohodnotného vlákny vyztuženého betonu

(1.5.2017)

Zkoušení odolnosti betonových trámečku proti zatížení rázem pomocí rázového kyvadla.


Statická zatěžovací zkouška I nosníku se skleněnou stojinou

(3.3.2011)

Předmětem zkoušky bylo zjištění únosnosti nosníků se skleněnou stojinou vlepenou do ocelových pásnic.


Vliv materiálu okenního rámu na vnitřní povrchovou teplotu

(19.7.2010)

Cílem měření byla analýza vlivu materiálu okenního rámu na vnitřní povrchovou teplotu.


Lanový most na Zahradním městě

(15.06.2009)

Měření napětí v jednotlivých mostních betonových vzpěrách a ocelových táhlech, kmitání pylonu, náklon konstrukce v příčném řezu.


Zatěžovací zkouška nově postaveného fotbalového stadionu Slavie

(08.04.2008)

Cílem zatěžovací zkoušky bylo zjištění skutečné tuhosti ocelové konstrukce střechy nad tribunami


Modely mostních konstrukcí

(18.02.2008)

Studentský projekt o nejlepší mostní konstrukci


Dynamická informativní zkouška nově postaveného mostu přes Odru u Bohumína

(31.10.2007)

Experimentální zjištění vlastních frekvencí a vlastních tvarů této mostní konstrukce


Zatěžovací zkouška nově postavené věže radaru na letišti Ruzyně

(21.08.2007)

Zjištění klimatického zatížení od větru (statické a dynamické) na pootočení plošiny radaru, ve svislém i vodorovném směru, před jejím uvedením do provozu


Silniční most přes Rybný potok

(05.06.2007)

Ověření skutečného statického chování a spolehlivosti této mostní konstrukce


Betonový trámeček vyztužený skleněnou výztuží

(23.04.2007)

Zatěžovací zkouška betonového trámečku vyztuženého GFRP pruty proběhla v dynamické zkušebně EC


 
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv experimentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz