Pro firmy
 Pro zaměstnance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Zkušebny English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Zkušebny
V této sekci:

Klimatická laboratoř

Klimatická laboratoř je zařízena pro klimatické zatěžování stavebních materiálů a stavebních prvků. Zatížení teplotou a vlhkostí hraje velkou roli v dlouhodobém sledování stavebních materiálů. Klimatické komory jsou schopny zatěžovat teplotním gradientem až 3K/min. V rámci klimatické laboratoře je možno zatěžovat jeden prvek, např. obvodový panel, různým klimatickým zatížením s každé strany.
 

Technologická laboratoř

Technologická laboratoř je zařízena především na výrobu betonových prvků. Vyrábí se zde prvky z prostého betonu, prvky z betonu vyztuženého ocelovými i kompozitními pruty. V neposlední řadě se zde vyrábí i prvky z drátkobetonu a vláknobetonu. Vedle výrobních zařízení jsou zde i zatěžovací stroje pro stanovení pevnosti betonu v tlaku a modulu pružnosti.
 

Konstrukční hala

Zaměření konstrukční haly je hlavně zkoušení ocelových, dřevěných a v neposlední řadě betonových prvků stavebních konstrukcí. Hala je vybavena řadou zkušebních strojů pro zkoušení stavebních konstrukcí a stavebních dílců.
 

Dynamická zkušebna

Dynamická zkušebna se zabývá především únavovými zkouškami betonových a ocelových konstrukcí. Hala je vybavena čtyřkanálovým řídícím systémem který umožňuje běh až čtyř přímočarých hydromotorů současně.
 

Ostatní laboratoře

Ostatní laboratoře zajišťují především práce menšího rozsahu, nicméně velmi nezbytné pro hladký průběh celé přípravy experimentu. Jedná se především o sváření, vrtání, řezání, broušení, lepení atd.
 

Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv experimentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz