Pro firmy
 Pro zaměstnance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Pro studenty English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Pro studenty

Informace pro studenty


Nabízíme studentům možnost vypracovat závěrečnou práci v Experimentálním centru. Studenti získají zkušenosti s organizací komplexního procesu experimentu od výroby, zkoušení až po vyhodnocování výsledků. Téma závěrečné práce je většinou zvoleno tak, aby zapadalo do kontextu vědeckovýzkumných aktivit Experimentálního centra.
 

Náplní bakalářské práce zpravidla bývá:


Rešerše (průzkum) odborné literatury (v českém i anglickém jazyce) na dohodnuté téma

Aktivní účast na výrobě zkušebních vzorků a při následných zatěžovacích zkouškách

Zpracování, vyhodnocení získaných výsledků a jejich následná prezentace
 

Náplní diplomové práce zpravidla bývá:


Analýza a experiment v oblasti betonových, ocelových a kompozitních materiálů

Experimentální vyšetřování mechanických parametrů materiálů

Experimentální vyšetřování vlastností konstrukčních částí
 

Máte-li zájem psát závěrečnou práci v Experimentálním centru, nebojte se kontaktovat někoho z níže uvedených školitelů:


prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.

Doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.

Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D.

Ing. Pavel Reiterman, Ph.D.

Ing. Radoslav Sovják, Ph.D.

Ing. Jan Zatloukal, Ph.D.
 

Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv experimentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz