Pro firmy
 Pro zaměstnance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Pro studenty English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Pro studenty

Informace pro studenty


Nabízíme studentům možnost vypracovat závěrečnou práci v Experimentálním centru. Studenti získají zkušenosti s organizací komplexního procesu experimentu od výroby, zkoušení až po vyhodnocování výsledků. Téma závěrečné práce je většinou zvoleno tak, aby zapadalo do kontextu vědeckovýzkumných aktivit Experimentálního centra.

Experimentální centrum fakulty stavební ČVUT v Praze se zabývá vývojem a výzkumem cementových kompozitů jakými jsou například ultra vysokohodnotné vlákny vyztužené betony (UHPFRC). Beton typu UHPFRC se vyznačuje velmi hutnou mikrostrukturou, což přirozeně vede k výborné odolnosti vůči klimatickým vlivům. Jeho přirozenou vlastností je samozhutnitelnost a typické jsou velmi vysoké pevnosti i v raných stádiích tuhnutí a tvrdnutí. Takový materiál dodává konstrukcím výjimečnou odolnost vůči nahodilým zatížením při zachování běžných konstrukčních rozměrů, neboť disponuje mnohonásobně větší schopností absorbovat a disipovat energii rázu nebo výbuchu.
 

Tematické okruhy závěrečných prací:


1. Betony v extrémních podmínkách


Balistická odolnost vysokohodnotných betonů

Rázová odolnost vysokohodnotných betonů

Ochranné konstrukce
 

2. Vysokohodnotné betony a ostatní speciální betony


Žáruvzdorné cementové kompozity vyztužené různými typy vláken

Objemové změny cementových kompozitů

Stínící betony pro jaderný průmysl
 

Máte-li zájem psát závěrečnou práci v Experimentálním centru, nebojte se kontaktovat někoho z níže uvedených školitelů:


prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., D-1038, petr.konvalinka (at) fsv.cvut.cz

doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D., D-1039, litos (at) fsv.cvut.cz

Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D., D-1011, jindrich.fornusek (at) fsv.cvut.cz

Ing. Pavel Reiterman, Ph.D., D-1025, pavel.reiterman (at) fsv.cvut.cz

doc. Ing. Bc. Radoslav Sovják, Ph.D., D-1009, sovjak (at) fsv.cvut.cz

Ing. Jan Zatloukal, Ph.D., D-1011, jan.zatloukal (at) fsv.cvut.cz
 

Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv experimentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz