Pro firmy
 Pro zaměstance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Archiv experimentů  » Zkoušky konstrukcí  » Radar Ruzyně English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Zatěžovací zkouška nově postavené věže radaru na letišti Ruzyně
V této sekci:

Popis experimentu

Cílem zkoušky bylo zjištění klimatického zatížení od větru (statické a dynamické) na pootočení plošiny radaru, ve svislém i vodorovném směru, před jejím uvedením do provozu.
 

Zkoušená konstrukce

Plošina radaru, Letiště Ruzyně
 

Zatížení

Vítr
 

Průběh experimentu

Při zkoušce bylo použito zařízení sloužící k měření relativních posunů sledované konstrukce pomocí induktivních snímačů dráhy firmy Hottinger Baldwin Messtechnik WA/20. Během měření bylo jádro snímače spojeno s měřeným bodem pomocí ocelové struny. Soustava struna – snímač - předpínací pružina byla na jednom konci ukotvena v měřeném bodě na nosné konstrukci plošiny radaru, na druhém konci byla tato soustava upevněna na konstrukci pevně vetknuté do země. Struny byly napnuté svisle pro měření svislého pootočení a pod úhlem 45° pro měření vodorovného pootočení. Rychlost větru byla snímána anemometrem ANA 954. Všechna měření byla zaznamenávána pomocí ústředny firmy Dewetron DEWE 5000.
 

 
 

Fotografie


Radar Ruzyně

Snímač pohybu

Snímač pohybu

Snímač pohybu

Software
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv expermentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz