Pro firmy
 Pro zaměstance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Archiv experimentů  » Zkoušky konstrukcí  » Silniční most přes Odru u Bohumína English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Dynamická informativní zkouška silničního mostu přes Odru u Bohumína
V této sekci:

Popis experimentu

Modální analýza zavěšeného mostu měla ověřit věrohodnost výpočetního modelu
 

Zkoušená konstrukce

Silniční most přes Odru u Bohumína
 

Zatížení

Dynamický budič
 

Průběh experimentu

Třídenní dynamická zkouška měla za účel ověřit věrohodnost výpočetního modelu, tj. zjistit vlastní tvary a vlastní frekvence této mostni konstrukce. Testovány byly pouze pole vedle pylonu. Zatížení bylo do mostu vnášeno dynamickým budičem o hmotnosti 1 tuna s frekvencí od 0 do 20Hz. Výchylky a zrychlení byly měřeny v 32 řezech. V každém řezu bylo pak po šířce mostu 5 snímaných bodů. Celkem tak bylo změřeno kmitání konstrukce v 160 bodech.
 

 
 

Fotografie


Rekognoskace terénu

Měřící ústředna

Budič

Měřená část mostu

Pohled na most

Pohled na most
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv expermentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz