Pro firmy
 Pro zaměstance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Archiv experimentů  » Zkoušky konstrukcí  » Lávka pro chodce v Mladé Boleslavi English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Modální analýza zavěšené lávky
V této sekci:

Popis experimentu

Modální analýza zavěšené lávky měla ověřit věrohodnost výpočetního modelu
 

Zkoušená konstrukce

Lávka pro pěší přes řeku Jizeru v areálu firmy Škoda Mladá Boleslav spojující starý a nový závod
 

Zatížení

Dynamický budič
 

Průběh experimentu

Dvoudenní dynamická zkouška měla za účel ověřit věrohodnost výpočetního modelu, tj. zjistit vlastní tvary a zejména vlastní frekvence této mostní konstrukce s "naladěním" a aktivací pohlcovače kmitání lávky. Zatížení bylo do mostu vnášeno dynamickým budičem o hmotnosti 1 tuna s frekvencí od 0 do 20Hz a pohybem dvojic či skupinek osob dle normových požadavků a předpisů. Výchylky a zrychlení byly měřeny v 19 řezech. V každém řezu bylo pak po šířce mostu 6 snímaných bodů. Celkem tak bylo změřeno kmitání konstrukce v 114 bodech.
 

 
 

FotografieKontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv expermentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz