Pro firmy
 Pro zaměstance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Archiv experimentů  » Zkoušky konstrukcí  » Eden English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Zatěžovací zkouška nově postaveného fotbalového stadionu Slavie
V této sekci:

Popis experimentu

Základním cílem zatěžovací zkoušky nově postaveného fotbalového stadionu Slavie Praha bylo zjištění skutečné tuhosti ocelové konstrukce střechy nad tribunami a to ve vodorovném směru.
 

Zkoušená konstrukce

Stavba je založena na železobetonových pilotách a je kombinací monolitické a prefabrikované konstrukce. Nese střechu z oceli, která kryje prostory pro diváky. Příčkové stěny jsou vyzděny materiálem Liapor, keramickými příčkovými cihlami nebo sádrokartonem. Diváci se na svá místa dostanou po stupních ze železobetonových prefabrikátů. Ostatní podlahy hlediště jsou betonové VIP boxy jsou vybaveny prosklenou čelní stěnou. Multifunkční areál Eden je situován v Praze 10 - Vršovicích. Ohraničený je ze severu ulicí Vladivostocká, z jihu železniční dráhou, ze západu ulicí U Slavie a z východu tréninkovými hřišti.
 

Průběh experimentu

Zatěžovací zkouška sledované vazníkové konstrukce střechy fotbalového stadionu proběhla dne 9.dubna 2008. Při zatěžovacích zkouškách bylo postupováno podle dohodnutého programu se zadavatelem.

Výstupem zatěžovací zkoušky bylo zjištění relativního posunu horních čepů stojek vůči spodním čepům (vyklonění stojek) a absolutního posunu dolních čepů stojek - odtlačení konstrukce tribuny - vůči sousedním dilatačním polím tribuny.

Relativní posun horních a dolních čepů stojek byl dán rozdílem hodnot dvojice snímačů monitorujících vzdálenost čepů od zadní stěny ochozu tribuny.

Absolutní posun dolních čepů stojek byl měřen bezkontaktní metodou pomocí laserových snímačů sledujících vzdálenost měřených bodů od lanka nataženého mezi stojkami sousedních dilatačních polí.

Střecha byla zatížena dvojicí vodorovných sil. Síly působily současně při dolním pase vazníků kam byly vnášeny prostřednictvím šikmých vzpěr. Síly byly vyvozovány dvojicí hydraulických válců a hydraulických pump řízenými odečítáním hodnot z manometrů.

Snímač rychlosti a směru větru (anemometr) byl umístěn nad konstrukcí střechy, kde tento snímač nebyl "stíněn" žádnou jinou konstrukcí. Nulový azimut směru větru byl orientován na sever.

Zatěžování probíhalo postupně ve třech krocích v hodnotám 50 kN, 100 kN a 152 kN. Při každém zatěžovacím stupni byla síla vnášena do konstrukce po dobu 60 s. Po odlehčení konstrukce byla změřena trvalá deformace zatěžované konstrukce. Stejný postup zatěžování byl opakován celkem třikrát.
 

 
 

Fotografie


Přehled měřených bodů - pohled na měřené stojky

Přehled měřených bodů - měření posunů čepů stojek

Laserový snímač - měření absolutního posunu dolních čepů stojek

Umístění hydraulického válce vloženého do šikmé vzpěry
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv expermentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz