Pro firmy
 Pro zaměstance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Archiv experimentů  » Zkoušky konstrukcí  » Lanový most na Zahradním městě English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Lanový most na Zahradním městě
V této sekci:

Základní popis měření

Most na jedné z hlavních cest, Jižní spojce v Praze, je po rekonstrukci mostní římsy a dilatačních spár u podpěr mostu. Zadavatel požadoval dynamické měření odezvy chování mostu na běžný silniční provoz v jednotlivých časových intervalech během jednoho dne, dále bylo požadováno měření vlastních frekvencí a vlastních tvarů kmitání mostní konstrukce ve 26 řezech. Na samostatné měření byly vyhrazeny tři dny a další dva dny byly určeny pro přípravu měření.
 

Měření odezvy mostní konstrukce na silniční provoz

Pro sběr dat byla použita měřící ústředna od firmy Dewetron. Bylo použito celkem 22 kanálů a to pro měření napětí v jednotlivých mostních betonových vzpěrách a ocelových táhlech. Dále bylo sledováno chování podepření mostní konstrukce na ložiskách jednotlivých pilířů, dále náklon celé konstrukce v příčném řezu a v neposlední řadě bylo sledováno kmitání pilonu. Všechny kanály byly synchronizovaně zaznamenávány v čase.
 

Vlastní tvary a frekvence kmitání

Vlastní frekvence a tvary kmitání mostní konstrukce byly sledovány ve 26 řezech. Vlastní tvary kmitání byly vyšetřovány jak v příčném směru tak i v podélném příčném směru mostní konstrukce, takže celkový počet měřených řezů byl 52. Pro měření byly užity absolutní snímače posunutí s vysokou citlivostí.
 

Slovo závěrem

Celé měření proběhlo bez potíží díky dobré přípravě, organizaci a zejména lidem znalých oboru. Nakonec se podařilo ušetřit jeden den měření a to díky nové moderní a spolehlivé měřící aparatuře, která umožňuje bezproblémově sledovat jednotlivé měřené kanály a po měření umožňuje analýzu naměřených hodnot a jejich kontrolu, v neposlední řadě umožňuje rychlý export vybraných kanálů do libovolných datových souborů. Hlavní devízou našeho měřícího systému je však možnost použití různých druhů snímačů a jejich synchronizace v čase.
 

 
 

Prezentace

MĚŘENÍ ODEZVY MOSTNÍ KONSTRUKCE NA SILNIČNÍ PROVOZ – LANOVÝ MOST NA ZAHRADNÍM MĚSTĚ, PRAHA

 
 

Fotografie
 
 

Video

Video se zrychleným záznamem zatěžování

 
 
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv expermentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz