Pro firmy
 Pro zaměstance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Archiv experimentů  » Zkoušky materiálů  » Solární panely English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Monitorování vodorovných pohybů nosné konstrukce solárních panelů
V této sekci:

Základní popis

Předmětem měření bylo zjištění vodorovných posunů nosné konstrukce určené pro solární panely a to vlivem změny teploty. Součástí měření bylo také zjištění poměrného přetvoření zkoumané konstrukce.

Monitorování vodorovných pohybů čtyř vybraných stojek vlivem klimatického zatížení bylo principielně uspořádáno tak, že na pomocnou konstrukci, která byla přichycena ke spodní části stojky, byly umístěny lankové snímače dráhy a to ve dvou výškách od spojovací patky. Stejná konstrukce byla umístěna na čtyřech stojkách v zadavatelem vybrané řadě. Takto byla osazena první stojka řady a dále pak třetí, čtvrtá a pátá stojka.

Součástí měření bylo i monitorování poměrného přetvoření stojky těsně nad patkou, pomocí tenzometrů.

Teplota okolního prostředí byla snímána ve dvou místech. První měřené místo bylo v oblasti první stojky a druhé měřené místo bylo umístěno v oblasti páté stojky.
 

Fotografie


Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv expermentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz