Pro firmy
 Pro zaměstnance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Lidé  » Ing. Fornůsek  » Publikace English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D.
V této sekci:

Publikace


 
 1. Fornůsek, J. - Sovják, R. - Mára, M. - Zatloukal, J., - Konvalinka, P. Balisticky odolná lehká bariéra. [Prototyp]. 2017
 2. Lovichová, R. - Mára, M. - Fornůsek, J., - Kheml, P. The thickness influence of fibre-reinforced slabs on extreme load resistance. In: KOSTKA, J, et al., eds. 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. 55th International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Nový Smokovec, 30.05.2017 - 01.06.2017. Košice: Technical University of Kosice. 2017, s. 166-169. ISBN 978-80-553-3167-6. Dostupné z: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85026305056&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=lovichova&st2=&sid=2dfb851b4159aa95325733ae4a12eeb0&sot=b&sdt=b&sl=22&s=AUTHOR-NAME%28lovichova%29&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=
 3. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Mára, M. - Zatloukal, J., - Jelínek, V. Balistická soustava. CTU IN PRAGUE, FACULTY OF CIVIL ENGINEERING EXPERIMENTAL CENTRE. PCT/IB2017/050524.
 4. Lovichová, R. - Mára, M., - Fornůsek, J. Projectile Impact Resistance of UHPFRC Structures for Various Methods of Fresh Mixture Placement. In: Procedia Engineering. International Conference on Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures. Gliwice, 05.06.2017 - 07.06.2017. Amsterdam: Elsevier B.V.. 2017, s. 80-87. sv. 193. ISSN 1877-7058. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817327376
 5. Lovichová, R. - Fornůsek, J., - Mára, M. Effect of placement method on projectile impact resistance of UHPFRC. In: Key Engineering Materials. 13th International Conference on Special Concrete and Composite. Skalský Dvůr, 13.10.2016 - 14.10.2016. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications Ltd. 2017, s. 316-321. ISSN 1013-9826. ISBN 9783035710793.
 6. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Mára, M. - Zatloukal, J., - Jelínek, V. Prefabrikát lehké mobilní ochranné bariéry. Experimentální centrum, Fakulta stavební, ČVUT v Praze. 03416205 - 0005. 16.11.2016.
 7. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Mára, M. - Zatloukal, J., - Jelínek, V. Prefabrikát lehké mobilní ochranné bariéry. Experimentální centrum, Fakulta stavební, ČVUT v Praze. 03416205 - 0004. 16.11.2016.
 8. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Mára, M. - Zatloukal, J., - Jelínek, V. Prefabrikát lehké mobilní ochranné bariéry. Experimentální centrum, Fakulta stavební, ČVUT v Praze. 03416205 - 0002. 16.11.2016.
 9. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Mára, M. - Zatloukal, J., - Jelínek, V. Prefabrikát lehké mobilní ochranné bariéry. Experimentální centrum, Fakulta stavební, ČVUT v Praze. 03416205 - 0001. 16.11.2016.
 10. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Mára, M. - Zatloukal, J., - Jelínek, V. Prefabrikát lehké mobilní ochranné bariéry. Experimentální centrum, Fakulta stavební, ČVUT v Praze. 03416205 - 0003. 16.11.2016.
 11. Fornůsek, J. - Sovják, R. - Mára, M. - Zatloukal, J. - Konvalinka, P., - Jelínek, V.J. Zkušební série lehkých mobilních ochranných bariér. [Funkční vzorek]. 2016
 12. Mára, M. - Sovják, R. - Fornůsek, J. - Zatloukal, J., - Jelínek, V. Balistická soustava.
 13. Lovichová, R. - Fornůsek, J. - Benešová, L., - Valentin, J. Ultrasound gel as suitable tool for simulation of the fiber orientation in the fiber reinforced concrete. In: Experimental Stresss Analysis 2016. 54. konference Experimentální Analýza Napětí. Srní, 30.05.2016 - 02.06.2016. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd. 2016, ISBN 978-80-261-0624-1.
 14. Lovichová, R. - Padevět, P., - Fornůsek, J. Changes of the properties of cement paste with fly ash exposed to the high temperature. In: REITERMAN, P., ed. Special Concrete and Composites 2015. Special Concrete and Composites 2015. Skalský Dvůr, 15.10.2015 - 16.10.2015. Zurich: Trans Tech Publications. 2016, s. 138-143. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-579-3.
 15. Fornůsek, J. - Zatloukal, J. EXPERIMENTÁLNÍ ZKOUŠENÍ A MĚŘENÍ ODEZVY CHOVÁNÍ TECHNOLOGIE AUTONOMNÍHO ŘÍZENÍ PROSTŘEDÍ BUDOV. Praha 6 - Liboc, Pelikánova 13: Empyreum, k.s.. 2015, 210242/2015.
 16. Zatloukal, J. - Fornůsek, J. - Bezdička, P., - Gajdoš, M. Identification of thermo-mechanical parameters of concrete samples from nuclear plant. In: THAPINTA, A., et al., eds. Applied Physics and Material Applications II. 2nd International Conference on Applied Physics and Material Application. Pattaya, 28.05.2015 - 30.05.2015. Curich: Trans Tech Publications. 2015, s. 749-755. ISBN 978-3-03835-683-7.
 17. Fornůsek, J. - Zatloukal, J., - Konvalinka, P. Numerical Analysis of Reduced Failure Area Effect on Tensile Capacity of Headed Studs for Concrete Structures. In: International Conference on Mechanical, Civil and Material Engineering. International Conference on Mechanical, Civil and Material Engineering. Bali, 21.05.2015 - 23.05.2015. Taipei: Higher Education Forum. 2015, ISBN 978-986-90263-6-9. Dostupné z: http://icmcme.org/index.asp?id=18
 18. Fornůsek, J. - Konvalinka, P. Numerical Analysis of Constrained Failure Area Effect on Tensile Capacity of Fastening for Concrete Structures. In: DJAMAL, M., et al., eds. Applied Physics and Material Applications II. 2nd International Conference on Applied Physics and Material Application. Pattaya, 28.05.2015 - 30.05.2015. Curich: Trans Tech Publications. 2015, s. 691-695. ISBN 978-3-03835-683-7. Dostupné z: http://icapma2015.ssru.ac.th/
 19. Fornůsek, J. - Lovichová, R. - Zatloukal, J., - Konvalinka, P. Influence of Compressed Area on Capacity of Headed Studs Used as Wall/Slab Reinforcement. In: BITTNAR, P. a PADEVĚT, P., eds. Experimental Stress Analysis 2015. Experimentální analýza napětí 2015. Český Krumlov, 01.06.2015 - 04.06.2015. Praha: Czech Technical University in Prague. 2015, ISBN 978-80-01-05734-6. Dostupné z: http://www.ean2015.cz/cz/
 20. Fornůsek, J. - Lovichová, R. - Zatloukal, J., - Konvalinka, P. Behaviour of Wall/Slab Joint Reinforced by Headed Studs. In: BITTNAR, P. a PADEVĚT, P., eds. Experimental Stress Analysis 2015. Experimentální analýza napětí 2015. Český Krumlov, 01.06.2015 - 04.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. 2015, s. 98-101. první, CD-ROM - full text of papers. ISBN 978-80-01-05734-6. Dostupné z: http://www.ean2015.cz/cz/
 21. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Máca, P., - Litoš, J. Zařízení pro stanovení odezvy desek z vysokohodnotných betonů při zatížení rázem. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Praha 6, CZ. 305331. 24.06.2015.
 22. Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Máca, P. - Maršík, V. - Sovják, R. - Vavřiník, T., - Zatloukal, J. Univerzální zkušební zařízení pro stanovení mechanických parametrů, odezvy a poškození pokročilých kompozitních materiálů za vysokých rychlostí deformace. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Praha 6, CZ. 305246. 20.05.2015.
 23. Zatloukal, J. - Konvalinka, P., - Fornůsek, J. Advanced approach to moment capacity assement of FRP reinforced concrete structural member. In: International Conference on Advances in Civil, Structural and Mechanical Engineering - CSME 2014. International Conference on Advances in Civil, Structural and Mechanical Engineering - CSME 2014. Hong Kong, 26.08.2014 - 27.08.2014. Santa Barbara: Institute of Research Engineers and Doctor. 2014, s. 27-31. ISBN 978-1-63248-025-5. Dostupné z: http://seekdl.org/conferences_page_papers.php?confid=169
 24. Zatloukal, J. - Konvalinka, P., - Fornůsek, J. Advanced approach to moment capacity assement of FRP reinforced concrete structural member. International Journal of Structural Analysis and Design. 2014, 1(4), s. 17-21. ISSN 2372-4102. Dostupné z: http://seekdl.org/journal_page_papers.php?jourid=130&issueid=130
 25. Fornůsek, J. - Tvarog, M. Influence of casting direction on the mechanical properties of cementitious fiber reinforced composites. In: REITERMAN, P., ZATLOUKAL, J., a VEJMELKOVÁ, E., eds. Mechanical, Thermal and Hygric Properties of Buildings Materials. 1st International Doctoral Conference on Advanced Materials. Zahrádky, 23.07.2014 - 25.07.2014. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2014, s. 32-37. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-172-6. Dostupné z: http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84905670641&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=fornusek&nlo=&nlr=&nls=&sid=AE24E6FF86129E87225C5453DF66342B.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA%3a1780&sot=b&sdt=cl&cluster=scoauthid%2c%2235239879000%22%2ct%2bscop
 26. Fornůsek, J. - Tvarog, M. Influence of Casting Direction on Fracture Energy of Fiber-Reinforced Cement Composites. In: 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis 2014. 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis. Mariánské Lázně, 02.06.2014 - 05.06.2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.. 2014, ISBN 978-80-231-0377-6. Dostupné z: http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84906257324&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=fornusek&nlo=&nlr=&nls=&sid=AE24E6FF86129E87225C5453DF66342B.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA%3a1780&sot=b&sdt=cl&cluster=scoauthid%2c%2235239879000%22%2ct%2bscop
 27. Fornůsek, J. - Zatloukal, J. Numerical Study of the Influence of Internal Blast on the Earth Covered Composite Arch. In: REITERMAN, P., ZATLOUKAL, J., a VEJMELKOVÁ, E., eds. Mechanical, Thermal and Hygric Properties of Buildings Materials. 1st International Doctoral Conference on Advanced Materials. Zahrádky, 23.07.2014 - 25.07.2014. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2014, s. 84-89. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-172-6. Dostupné z: http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84905668345&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=fornusek&nlo=&nlr=&nls=&sid=AE24E6FF86129E87225C5453DF66342B.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA%3a1780&sot=b&sdt=cl&cluster=scoauthid%2c%2235239879000%22%2ct%2bscop
 28. Fornůsek, J. - Tvarog, M. Influence of Casting Direction on Fracture Energy of Fiber-Reinforced Cement Composites. In: Advanced Materials Engineering and Technology II. The International Conference on Advanced Material Engineering and Technology. Bandung, 28.11.2013 - 29.11.2013. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 444-448. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-937-7.
 29. Fornůsek, J. - Konvalinka, P. The Numerical Analysis of Influence of the Shape of the Anchor Head on the Headed Stud´s Tensile Capacity. In: Experimental Stress Analysis 51. 51st Annual of the International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis, EAN 2013. Litoměřice, 11.06.2013 - 13.06.2013. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 117-122. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
 30. Vavřiník, T. - Zatloukal, J. - Fornůsek, J., - Konvalinka, P. Numerical Analysis of Projectile Impact on Cementitious Composite Slabs. In: 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2013. 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2013. Rhodos, 21.09.2013 - 27.09.2013. New York: American Institute of Physics. 2013, s. 1012-1015. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1185-2. Dostupné z: http://scitation.aip.org/content/aip/proceeding/aipcp/10.1063/1.4825675
 31. Fornůsek, J. - Konvalinka, P. Numerical Investigation of Behavior of Headed Studs in Dependence on Concrete Strength. In: 2013 IEEE Symposium on Business, Engineering and Industrial Applications. 2013 IEEE Symposium on Business, Engineering and Industrial Applications. Kuching, 22.09.2013 - 25.09.2013. Surabaya: Faculty of Civil Engineering, UTM, Malaysia. 2013, ISBN 978-1-4799-1163-9.
 32. Vavřiník, T. - Zatloukal, J. - Sovják, R. - Máca, P., - Fornůsek, J. Experimentální analýza odolnosti cementových kompozitů proti nárazu projektilu. Konstrukce. 2013, 05/2013(5), s. 44-47. ISSN 1213-8762.
 33. Fornůsek, J. - Tvarog, M. Experimentální vyšetřování lomové energie vláknobetonu v závislosti na směru lití do bednění. Konstrukce. 2013, 5/2013(5), s. 22-24. ISSN 1213-8762.
 34. Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Máca, P. - Maršík, V. - Sovják, R. - Vavřiník, T., - Zatloukal, J. Univerzální zkušební zařízení pro stanovení mechanických parametrů, odezvy a poškození pokročilých kompozitních materiálů za vysokých rychlostí deformace. České vysoké učení technické v Praze.
 35. Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Máca, P. - Maršík, V. - Sovják, R. - Vavřiník, T., - Zatloukal, J. Univerzální zkušební zařízení pro stanovení mechanických parametrů, odezvy a poškození pokročilých kompozitních materiálů za vysokých rychlostí deformace. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Praha, CZ. 25457. 30.05.2013.
 36. Litoš, J. - Fornůsek, J., - Máca, P. Návrh technologie periodického monitoringu. Dobronická 1371: Zakládání staveb, a.s. 2012, 210156/2012.
 37. Fornůsek, J. - Konvalinka, P. Numerical Investigation of Influence of Head Diameter on Tensile Capacity of Headed Studs. In: BIN ISMAIL, M., ed. 8th Asia Pacific Structural Engineering and Construction Conference - 1st International Conference on Civil Engineering Research. 8th Asia Pacific Structural Engineering and Construction Conference - 1st International Conference on Civil Engineering Research. Surabaya, 02.10.2012 - 04.10.2012. Surabaya: Faculty of Civil Engineering, UTM, Malaysia. 2012, s. 46-50. ISBN 978-983-44826-3-3.
 38. Fornůsek, J. - Konvalinka, P. Numerical Investigation of Head Diameter Influence on Tensile Capacity of Headed Studs. In: 2012 IEEE Symposium on Business, Engineering and Industrial Applications. 2012 IEEE Symposium on Business, Engineering and Industrial Applications. Bandung, 23.09.2012 - 26.09.2012. Bandung: Institut Teknologi Bandung. 2012, s. 734-738. ISBN 978-1-4577-1634-8.
 39. Fornůsek, J. - Konvalinka, P., - Cairns, J.J. Numerical Analysis of the Influence of Head Diameter on the Breakout Capacity of Shallow Headed Studs. In: RŮŽIČKA, M., DOUBRAVA, K., a HORÁK, Z., eds. Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Tábor, 04.06.2012 - 07.06.2012. Praha: Czech Technical University in Prague. 2012, s. 73-80. ISBN 978-80-01-05060-6.
 40. Máca, P. - Fornůsek, J., - Litoš, J. Zatěžovací zkoušky betonových dílců - OSVĚDČENÍ O AKREDITACI Nr. 167/2011 - 181/04. [Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2012
 41. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Máca, P., - Litoš, J. Zařízení pro stanovení odezvy desek z vysokohodnotných betonů při zatížení rázem. České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta Stavební, Experimentální Centrum. 23463. 01.03.2012.
 42. Fornůsek, J. - Konvalinka, P. Analysis of Behaviour of Headed Studs. In: KONVALINKA, P., ed. Mechanical, Hygric and Thermal Properties of Building Materials and Structures. Mechanical, Hygric and Thermal Properties of Building Materials and Structures. Zahrádky u Jindřichova Hradce, 13.10.2011 - 15.10.2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. 2011, s. 29-35. ISBN 978-80-01-04974-7.
 43. Litoš, J. - Fornůsek, J., - Máca, P. Technologie monitoringu budov v okolí stavební jámy. 2011
 44. Litoš, J. - Máca, P., - Fornůsek, J. Technologie pro měření deformací a kmitání budov. 2011
 45. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Máca, P., - Litoš, J. Zařízení pro stanovení odezvy desek z vysokohodnotných betonů při zatížení rázem. České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta Stavební, Experimentální Centrum.
 46. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Máca, P., - Litoš, J. Zařízení pro stanovení odezvy desek z vysokohodnotných betonů při zatížení rázem. České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta Stavební, Experimentální Centrum.
 47. Fornůsek, J. - Konvalinka, P., - Cairns, J.J. Numerical Analysis of Shallow Cast-in-Place Headed Studs. In: NÁVRAT, T., et al., eds. Experimentální analýza napětí 2011. Experimentální analýza napětí 2011. Znojmo, 06.06.2011 - 09.06.2011. Brno: Brno University of Technology. 2011, s. 57-64. ISBN 978-80-214-4275-7.
 48. Fornůsek, J. - Máca, P. Program pro výpočet konstant C1 a C2 Winkler-Pasternakova podloží. [Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2010, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/software.html
 49. Máca, P. - Zatloukal, J. - Sovják, R. - Fornůsek, J., - Konvalinka, P. Technologie výroby suché maltové směsi TS530. 2010
 50. Litoš, J. - Sovják, R. - Fornůsek, J., - Konvalinka, P. Přípravek pro statické zkoušky klenbových konstrukcí. [Funkční vzorek]. 2010, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2010_7.html
 51. Fornůsek, J. - Konvalinka, P. Long-term Behaviour of GFRP tendon. In: KRUIS, J., ed. Computer and Experimental Analysis of Civil Engineering Materials and their Multilayered Systems II. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2010, s. 13-21. ISBN 978-80-01-04676-0.
 52. Dolejš, J. - Fornůsek, J. - Litoš, J., - Konvalinka, P. Zařízení pro zatěžování nosníků čtyřbodovým ohybem. [Funkční vzorek]. 2010, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2010_2.html
 53. Fornůsek, J. - Sovják, R. - Máca, P. - Konvalinka, P., - Vítek, J. Long-term behaviour of GFRP tendon. In: ZINGONI, A., ed. Advances and Trends in Structural Engineering, Mechanics and Computation. The Fourth International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation. Cape Town, 06.09.2010 - 08.09.2010. Cape Town: University of Cape Town. 2010, s. 1. ISBN 978-0-415-58472-2.
 54. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Máca, P. - Konvalinka, P., - Vítek, J. Long-term investigation of concrete elements with FRP. In: ZINGONI, A., ed. Advances and Trends in Structural Engineering, Mechanics and Computation. The Fourth International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation. Cape Town, 06.09.2010 - 08.09.2010. Cape Town: University of Cape Town. 2010, s. 857-860. ISBN 978-0-415-58472-2.
 55. Sovják, R. - Fornůsek, J., - Konvalinka, P. Glass Composites in Concrete. In: KRUIS, J., ed. Computer and experimental analysis of civil engineering materials and their multilayered systems. Praha: Czech Technical University in Prague. 2009, s. 76-81. ISBN 978-80-01-04466-7.
 56. Fornůsek, J. Genetic Algorithm Function Parametrs Finder. [Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2009, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/software.html
 57. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Konvalinka, P., - Vítek, J. Creep and Stress Relaxation of Concrete Slab with Pre-Stressed GFRP. In: SIM, J., ed. Proceeding of the Second Asia-Pacific Conference on FRP in Structures, Seoul, Korea. Asia-Pacific Conference on FRP in Structures. Seoul, 08.12.2009 - 11.12.2009. Seoul: Hanyang University. 2009, s. 299-304. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 58. Sovják, R. - Fornůsek, J., - Konvalinka, P. Linka pro měření pracovního diagramu betonářské kompozitní výztuže. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta Stavební, Experimentální Centrum, Praha, CZ. 20297. 30.11.2009.
 59. Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Sovják, R., - Vítek, J. Creep and Stress Relaxation of Pre-stressed GFRP tendons in Concrete Structures. In: OEHLERS, D.J., SERACINO, R., a GRIFFITH, M.C., eds. Proceedings of the 9th International Symposium on Fibre-Reinforced Polymer Reinforcement for Concrete Structures. Fibre-Reinforced Polymer Reinforcement for Concrete Structures. Sydney, 13.07.2009 - 15.07.2009. Adelaide: The University of Adelaide. 2009, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 60. Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Sovják, R., - Vítek, J. Creep and stress relaxation of pre-stressed GFRP tendons in concrete structures. In: GRIFFITH, M.C., SERACINO, R., a OEHLERS, D.J., eds. Proceedings of the 9th International Symposium on Fibre-Reinforced Polymer Reinforcement for Concrete Structures, Sydney - Australia. Fibre-Reinforced Polymer Reinforcement for Concrete Structures. Sydney, 13.07.2009 - 15.07.2009. Adelaide: The University of Adelaide. 2009, s. 271. ISBN 978-0-9806755-0-4.
 61. Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Sovják, R., - Vítek, J. Long term behaviour of concrete structures reinforced with pre-stressed GFRP tendons. In: CARLOMANGNO, G.M. a BREBBIA, C.A., eds. Fourteenth International Conference on Computational Methods and Experimental Measurements, Algarve, Portugal. Fourteenth International Conference on Computational Methods adn Experimental Measurements. Algarve, 10.06.2009 - 12.06.2009. Wessex: WIT PRESS. 2009, s. 535-545. ISSN 1746-4064. ISBN 978-1-84564-187-0. Dostupné z: http://http//ecentrum.fsv.cvut.cz
 62. Fornůsek, J. - Sovják, R. - Konvalinka, P., - Vítek, J. Dlouhodobé ztráty předpětí v kompozitní výztuži určené pro betonové konstrukce. Stavební obzor. 2009, 18(1), s. 134-137. ISSN 1210-4027. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 63. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Máca, P. - Konvalinka, P., - Vítek, J. Determination of Material Characteristics of GFRP Bars from Nano to Macro Level. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009. Praha, 16.02.2009 - 20.02.2009. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2009, s. 228-229. ISBN 978-80-01-04286-1. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 64. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Konvalinka, P., - Vítek, J. Relaxation of Glass Based Composite Reinforcement Subjected to Pre-stressing of Concrete Members. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009. Praha, 16.02.2009 - 20.02.2009. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2009, s. 226-227. ISBN 978-80-01-04286-1. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 65. Fornůsek, J. - Sovják, R. - Konvalinka, P., - Vítek, J. Creep of the Concrete Slab Reinforced with Prestressed GFRP Tendons. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009. Praha, 16.02.2009 - 20.02.2009. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2009, s. 222-223. ISBN 978-80-01-04286-1. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 66. Sovják, R. - Konvalinka, P. - Vítek, J., - Fornůsek, J. GFRP as an internal reinforcement in concrete structures. In: EGBU, Ch., et al., eds. 9th International Postgraduate Research Conference, The Lowry, Salford Quays, Greater Manchester. 9th International Postgraduate Research Conference. Manchester, 29.01.2009 - 30.01.2009. Salford: University of Salford. 2009, s. 836-841. ISBN 978-1-905732-64-7. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 67. Fornůsek, J. - Litoš, J. - Dupák, J. - Sovják, R., - Konvalinka, P. Linka pro zkoušení a měření, zejména betonářské kompozitní výztuže. Fakulta stavební ČVUT Praha. 19466. 30.03.2009.
 68. Dupák, J. - Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Litoš, J., - Sovják, R. Linka pro zkoušení a měření, zejména betonářské kompozitní výztuže. České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, Experimentální centrum, Praha 6, CZ.
 69. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Konvalinka, P., - Vítek, J. Relaxation of GFRP rod. In: PAVLÍKOVÁ, M. a PAVLÍK, Z., eds. Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel VI. Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel VI. Zahrádky, 11.12.2008 - 13.12.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. 2008, s. 5-8. ISBN 978-80-01-04206-9. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 70. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Konvalinka, P., - Vítek, J. Relaxation of GFRP bars in pre-stressed structures. In: DANIEL, M., HOLÝ, S., a RŮŽIČKA, M., eds. 25th Symposium on Advances in Experimental Mechanics. 25th Symposium on Advances in Experimental Mechanics. České Budějovice, Český Krumlov, 24.09.2008 - 27.09.2008. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering. 2008, s. 245-246. ISBN 978-80-01-04162-8. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 71. Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Sovják, R., - Vítek, J. Bond between GFRP bars and concrete depended on bars surface profile. In: MADĚRA, J., VEJMELKOVÁ, E., a TESÁREK, P., eds. Proceeding of the 2nd Conference on Experimental and Computational Method for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials in honour of the 50th birthday of R. Cerny. 2nd Conference on Experimental and Computational Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. Praha, 06.10.2008. Prague: Czech Technical University. 2008, s. 11-15. ISBN 978-80-01-04184-0.
 72. Sovják, R. - Fornůsek, J., - Konvalinka, P. Relaxation of GFRP rod. In: VEJMELKOVÁ, E., MADĚRA, J., a TESÁREK, P., eds. Proceeding of the 2nd Conference on Experimental and Computational Method for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials in honour of the 50th birthday of R. Cerny. 2nd Conference on Experimental and Computational Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. Praha, 06.10.2008. Prague: Czech Technical University. 2008, s. 317-321. ISBN 978-80-01-04184-0.
 73. Fornůsek, J. - Sovják, R. - Konvalinka, P., - Vítek, J. Experimental Determination of Bond Stress of GFRP Bars and Concrete. In: ČÁSENSKÝ, M. a EATON, D., eds. Proceedings of the BuHu 8th International Postgraduate Research Conference 2008. BuHu 8th International Postgraduate Research Conference. Praha, 26.06.2008 - 27.06.2008. Praha: CTU Publishing House. 2008, s. 15-26. ISBN 978-80-01-04092-8.
 74. Konvalinka, P. - Vítek, J. - Sovják, R., - Fornůsek, J. Experimental bond strength determination of GFRP bars and concrete. In: KONVALINKA, P., ed. Contributions to numerical and experimental investigation of building materials and structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2008, s. 17-19. ISBN 978-80-01-04060-7. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 75. Konvalinka, P. - Sovják, R. - Litoš, J., - Fornůsek, J. Experimental Investigation of Pull-Out Test of GFRP Reinforcement. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008. Praha, 18.02.2008 - 22.02.2008. Praha: Czech Technical University in Prague. 2008, s. 598-599. ISBN 978-80-01-04016-4.
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv experimentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz