Pro firmy
 Pro zaměstnance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Lidé  » Ing. Zatloukal  » Publikace English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Ing. Jan Zatloukal, Ph.D.
V této sekci:

Publikace


 
 1. Zatloukal, J. - Kočová, M., - Říhová, Z. Výkonová řada přímých vzduchových kondenzátorů. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Experimentální centrum,Thákurova 2077/7, Praha 6, CZ.
 2. Zatloukal, J. - Kočová, M., - Říhová, Z. Technologická plošina pro kondenzátory. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Experimentální centrum,Thákurova 2077/7, Praha 6, CZ.
 3. Fornůsek, J. - Sovják, R. - Mára, M. - Zatloukal, J., - Konvalinka, P. Balisticky odolná lehká bariéra. [Prototyp]. 2017
 4. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Mára, M. - Zatloukal, J., - Jelínek, V. Balistická soustava. CTU IN PRAGUE, FACULTY OF CIVIL ENGINEERING EXPERIMENTAL CENTRE. PCT/IB2017/050524.
 5. Kočová, M. - Říhová, Z., - Zatloukal, J. The Issue of Underground Depositing of High Radioactive Waste. In: Key Engineering Materials. 13th International Conference on Special Concrete and Composite. Skalský Dvůr, 13.10.2016 - 14.10.2016. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications Ltd. 2017, s. 59-65. ISSN 1013-9826. ISBN 9783035710793.
 6. Koťátková, J. - Zatloukal, J. - Reiterman, P., - Kolář, K. Concrete and cement composites used for radioactive waste deposition. Journal of Environmental Radioactivity. 2017, 178-179s. 147-155. ISSN 0265-931X. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0265931X17305180
 7. Sovják, R. - Shanbhag, D. - Konrád, P., - Zatloukal, J. Response of Thin UHPFRC Targets with Various Fibre Volume Fractions to Deformable Projectile Impact. In: Procedia Engineering. International Conference on Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures. Gliwice, 05.06.2017 - 07.06.2017. Amsterdam: Elsevier B.V.. 2017, s. 3-10. sv. 193. ISSN 1877-7058. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817327273
 8. Kravanja, S. - Sovják, R. - Konrád, P., - Zatloukal, J. Penetration Resistance of Semi-infinite UHPFRC Targets with various Fiber Volume Fractions against Projectile Impact. In: Procedia Engineering. International Conference on Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures. Gliwice, 05.06.2017 - 07.06.2017. Amsterdam: Elsevier B.V.. 2017, s. 112-119. sv. 193. ISSN 1877-7058. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817327418
 9. Davidová, M. - Zatloukal, J., - Zímová, K. Responsive Transformer: The Bio-Robotic Adaptive Architecture. In: KHAN, MA, UDDIN, S, a MAHBUB, F, eds. International Design Conference: DESIGN EVOLUTION [Education and Practice]. International Design Conference: DESIGN EVOLUTION [Education and Practice]. Karachi, 20.02.2017 - 23.02.2017. Karachi: Indus Valley School of Art and Architecture. 2017, s. 1-8. 1. sv. 1. ISBN 978-969-9343-03-2.
 10. Kravcov, A. - Svoboda, P. - Konvalinka, A. - Cherepetskaya, E.B. - Sas, I.E. - Morozov, N.A. - Zatloukal, J., - Koťátková, J. Evaluation of Crack Formation in Concrete and Basalt Specimens under Cyclic Unaxial Load Using Acoustic Emission and Computed X-Ray Tomography. In: REITERMAN, P., ed. Special Concrete and Composites 2016. Speciální betony 2016. Bystřice nad Pernštejnem, Lísek, 13.10.2016 - 14.10.2016. Curich: Trans Tech Publications. 2017, s. 247-253. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-0357-1079-3.
 11. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Mára, M. - Zatloukal, J., - Jelínek, V. Prefabrikát lehké mobilní ochranné bariéry. Experimentální centrum, Fakulta stavební, ČVUT v Praze. 03416205 - 0005. 16.11.2016.
 12. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Mára, M. - Zatloukal, J., - Jelínek, V. Prefabrikát lehké mobilní ochranné bariéry. Experimentální centrum, Fakulta stavební, ČVUT v Praze. 03416205 - 0004. 16.11.2016.
 13. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Mára, M. - Zatloukal, J., - Jelínek, V. Prefabrikát lehké mobilní ochranné bariéry. Experimentální centrum, Fakulta stavební, ČVUT v Praze. 03416205 - 0002. 16.11.2016.
 14. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Mára, M. - Zatloukal, J., - Jelínek, V. Prefabrikát lehké mobilní ochranné bariéry. Experimentální centrum, Fakulta stavební, ČVUT v Praze. 03416205 - 0001. 16.11.2016.
 15. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Mára, M. - Zatloukal, J., - Jelínek, V. Prefabrikát lehké mobilní ochranné bariéry. Experimentální centrum, Fakulta stavební, ČVUT v Praze. 03416205 - 0003. 16.11.2016.
 16. Křivan, Z. - Nožička, J. - Čížek, J. - Sumara, Z. - Zatloukal, J., - Stodůlka, J. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích projektu za rok 2016. Praha: FANS, a. s.. 2016
 17. Koťátková, J. - Zatloukal, J. - Reiterman, P. - Patera, J. - Hlaváč, Z., - Brabec, P. The effect of elevated temperatures and nuclear radiation on the properties of biological shielding concrete. In: REITERMAN, P., ed. Special Concrete and Composites 2015. Special Concrete and Composites 2015. Skalský Dvůr, 15.10.2015 - 16.10.2015. Zurich: Trans Tech Publications. 2016, s. 8-16. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-579-3.
 18. Fornůsek, J. - Sovják, R. - Mára, M. - Zatloukal, J. - Konvalinka, P., - Jelínek, V.J. Zkušební série lehkých mobilních ochranných bariér. [Funkční vzorek]. 2016
 19. Mára, M. - Sovják, R. - Fornůsek, J. - Zatloukal, J., - Jelínek, V. Balistická soustava.
 20. Kočová, M. - Zatloukal, J. Relation between Parameters of Plasters measured by Non-destructive and Destructive Methods. In: REITERMAN, P., ed. Special Concrete and Composites 2015. Special Concrete and Composites 2015. Skalský Dvůr, 15.10.2015 - 16.10.2015. Zurich: Trans Tech Publications. 2016, s. 211-214. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-579-3. Dostupné z: http://www.sekurkon.cz/kurz/9962
 21. Říhová, Z. - Zatloukal, J. Possible Types of Degradation of Concrete in the Power Industry. In: REITERMAN, P., ed. Special Concrete and Composites 2015. Special Concrete and Composites 2015. Skalský Dvůr, 15.10.2015 - 16.10.2015. Zurich: Trans Tech Publications. 2016, s. 39-42. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-579-3. Dostupné z: http://www.sekurkon.cz/kurz/9962
 22. Sumara, Z. - Čížek, J. - Nožička, J. - Zatloukal, J., - Křivan, Z. Experimentální model pro ověření a nastavení CFD modelu reálného kondenzátoru ve zmenšeném měřítku. [Funkční vzorek]. 2015
 23. Křivan, Z. - Nožička, J. - Čížek, J. - Sumara, Z. - Zatloukal, J., - Stodůlka, J. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích projektu za rok 2015. Praha: FANS, a.s. 2015
 24. Zatloukal, J. Montovaný předepnutý nosník, zejména pro přesnou výstavbu. České vysoké učení technické v Praze.
 25. Zatloukal, J. Montovaný předepnutý nosník, zejména pro přesnou výstavbu. České vysoké učení technické v Praze.
 26. Fornůsek, J. - Zatloukal, J. EXPERIMENTÁLNÍ ZKOUŠENÍ A MĚŘENÍ ODEZVY CHOVÁNÍ TECHNOLOGIE AUTONOMNÍHO ŘÍZENÍ PROSTŘEDÍ BUDOV. Praha 6 - Liboc, Pelikánova 13: Empyreum, k.s.. 2015, 210242/2015.
 27. Zatloukal, J. - Fornůsek, J. - Bezdička, P., - Gajdoš, M. Identification of thermo-mechanical parameters of concrete samples from nuclear plant. In: MEKHUM, W., et al., eds. Applied Physics and Material Applications II. 2nd International Conference on Applied Physics and Material Application. Pattaya, 28.05.2015 - 30.05.2015. Curich: Trans Tech Publications. 2015, s. 749-755. ISBN 978-3-03835-683-7.
 28. Fornůsek, J. - Zatloukal, J., - Konvalinka, P. Numerical Analysis of Reduced Failure Area Effect on Tensile Capacity of Headed Studs for Concrete Structures. In: International Conference on Mechanical, Civil and Material Engineering. International Conference on Mechanical, Civil and Material Engineering. Bali, 21.05.2015 - 23.05.2015. Taipei: Higher Education Forum. 2015, ISBN 978-986-90263-6-9. Dostupné z: http://icmcme.org/index.asp?id=18
 29. Sovják, R. - Zatloukal, J. - Hála, P. - Máca, P., - Konvalinka, P. Penetration Resistance and Mechanical Properties of Ultra-High-Performance Fibre-Reinforced Concrete. In: 16th International Symposium for the Interaction of the Effects of Munitions with Structures. 16th International Symposium for the Interaction of the Effects of Munitions with Structures. Destin, 09.11.2015 - 13.11.2015. Florida: University of Florida. 2015, s. 1-5.
 30. Zatloukal, J. MechNDT. [Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2015, Dostupné z: http://mechndt.tool.cz
 31. Zatloukal, J. Stanovování mechanických parametrů omítek prostřednictvím destruktivních a nedestruktivních metod měření. In: 12. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY. Speciální betony 2015. Skalský dvůr, 14.10.2015 - 16.10.2015. Praha: Sekurkon. 2015, s. 86-89. ISBN 978-80-86604-67-1.
 32. Zatloukal, J. Stanovení mechanických parametrů historických stavebních materiálů pomocí šetrné destruktivní metody – zdivo a zdicí prvky. [Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2015
 33. Zatloukal, J. Plně nedestruktivní stanovení mechanických parametrů historických stavebních materiálů – pískovcové zdicí prvky – pevnost v tlaku. [Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2015
 34. Zatloukal, J. Zařízení pro zajištění dlouhodobé stability historického zdiva při odběru vzorku. [Funkční vzorek]. 2015
 35. Zatloukal, J. Polohovací stůl pro odběr jádrového vrtu ze vzorku historického zdiva. [Funkční vzorek]. 2015
 36. Reiterman, P. - Sovják, R., - Zatloukal, J. Zařízení pro šetrný odběr vzorku, zejména z historického zdiva. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Praha 6, CZ. 28606. 07.09.2015.
 37. Fornůsek, J. - Lovichová, R. - Zatloukal, J., - Konvalinka, P. Influence of Compressed Area on Capacity of Headed Studs Used as Wall/Slab Reinforcement. In: PADEVĚT, P. a BITTNAR, P., eds. Experimental Stress Analysis 2015. Experimentální analýza napětí 2015. Český Krumlov, 01.06.2015 - 04.06.2015. Praha: Czech Technical University in Prague. 2015, ISBN 978-80-01-05734-6. Dostupné z: http://www.ean2015.cz/cz/
 38. Fornůsek, J. - Lovichová, R. - Zatloukal, J., - Konvalinka, P. Behaviour of Wall/Slab Joint Reinforced by Headed Studs. In: BITTNAR, P. a PADEVĚT, P., eds. Experimental Stress Analysis 2015. Experimentální analýza napětí 2015. Český Krumlov, 01.06.2015 - 04.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. 2015, s. 98-101. první, CD-ROM - full text of papers. ISBN 978-80-01-05734-6. Dostupné z: http://www.ean2015.cz/cz/
 39. Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Máca, P. - Maršík, V. - Sovják, R. - Vavřiník, T., - Zatloukal, J. Univerzální zkušební zařízení pro stanovení mechanických parametrů, odezvy a poškození pokročilých kompozitních materiálů za vysokých rychlostí deformace. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Praha 6, CZ. 305246. 20.05.2015.
 40. Vejmelková, E. ed. - Zatloukal, J. ed., - Reiterman, P. ed. 7th International Conference on Building Materials. 7th International Conference on Building Materials. Zahrádky, 20.05.2015 - 22.05.2015. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2015, Materials Science Forum. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-03835-509-0. Dostupné z: http://www.ttp.net/978-3-03835-509-0.html
 41. Sovják, R. - Vavřiník, T. - Zatloukal, J. - Máca, P. - Mičunek, T., - Frydrýn, M. Resistance of slim UHPFRC targets to projectile impact using in-service bullets. International Journal of Impact Engineering. 2015, 76(76), s. 166-177. ISSN 0734-743X.
 42. Křivan, Z. - Nožička, J. - Čížek, J. - Sumara, Z., - Zatloukal, J. Úprava standu k měření tepelné charakteristiky kondenzátoru. Praha: FANS, a.s.. 2014, Dostupné z: http://fluids.fs.cvut.cz/
 43. Křivan, Z. - Nožička, J. - Čížek, J. - Sumara, Z., - Zatloukal, J. Úprava standu k měření tlakové ztráty kondenzátoru. Praha: FANS, a.s.. 2014, Dostupné z: http://fluids.fs.cvut.cz/
 44. Křivan, Z. - Nožička, J. - Sumara, Z. - Čížek, J., - Zatloukal, J. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích projektu za rok 2014. Praha: FANS, a.s. 2014, Dostupné z: http://fluids.fs.cvut.cz/
 45. Zatloukal, J. - Bezdička, P. Analysis of Powder Samples Extracted from Concrete Structures of Nuclear Plant. In: REITERMAN, P., ed. Special Concrete and Composites 2014. 11th International Conference Special Concrete and Composites 2014. Skalský Dvůr, 16.10.2014 - 17.10.2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 1-5. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-317-1.
 46. Holčapek, O. - Litoš, J., - Zatloukal, J. Destructive and Nondestructive Characteristics of Old Concrete. In: REITERMAN, P., ed. Special Concrete and Composites 2014. 11th International Conference Special Concrete and Composites 2014. Skalský Dvůr, 16.10.2014 - 17.10.2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 243-247. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-317-1.
 47. Zatloukal, J. - Konvalinka, P., - Fornůsek, J. Advanced approach to moment capacity assement of FRP reinforced concrete structural member. In: International Conference on Advances in Civil, Structural and Mechanical Engineering - CSME 2014. International Conference on Advances in Civil, Structural and Mechanical Engineering - CSME 2014. Hong Kong, 26.08.2014 - 27.08.2014. Santa Barbara: Institute of Research Engineers and Doctor. 2014, s. 27-31. ISBN 978-1-63248-025-5. Dostupné z: http://seekdl.org/conferences_page_papers.php?confid=169
 48. Zatloukal, J. - Konvalinka, P., - Fornůsek, J. Advanced approach to moment capacity assement of FRP reinforced concrete structural member. International Journal of Structural Analysis and Design. 2014, 1(4), s. 17-21. ISSN 2372-4102. Dostupné z: http://seekdl.org/journal_page_papers.php?jourid=130&issueid=130
 49. Vavřiník, T. - Zatloukal, J. Influence of different mechanical properties to the concrete penetration resistance. In: ZATLOUKAL, J., REITERMAN, P., a VEJMELKOVÁ, E., eds. Mechanical, Thermal and Hygric Properties of Buildings Materials. 1st International Doctoral Conference on Advanced Materials. Zahrádky, 23.07.2014 - 25.07.2014. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2014, s. 119-124. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-172-6. Dostupné z: http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84905640990&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=0E21A3958DD0F539D965A32EA337BD12.CnvicAmOODVwpVrjSeqQ%3a550&sot=a&sdt=sisr&sl=83&s=Influence+of+different+mechanical+properties+to+the+
 50. Reiterman, P. - Konvalinka, P., - Zatloukal, J. Měřicí linka pro plně nedestruktivní stanovení mechanických vlastností historických stavebních materiálů. [Funkční vzorek]. 2014
 51. Fornůsek, J. - Zatloukal, J. Numerical Study of the Influence of Internal Blast on the Earth Covered Composite Arch. In: REITERMAN, P., ZATLOUKAL, J., a VEJMELKOVÁ, E., eds. Mechanical, Thermal and Hygric Properties of Buildings Materials. 1st International Doctoral Conference on Advanced Materials. Zahrádky, 23.07.2014 - 25.07.2014. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2014, s. 84-89. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-172-6. Dostupné z: http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84905668345&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=fornusek&nlo=&nlr=&nls=&sid=AE24E6FF86129E87225C5453DF66342B.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA%3a1780&sot=b&sdt=cl&cluster=scoauthid%2c%2235239879000%22%2ct%2bscop
 52. Vejmelková, E. ed. - Zatloukal, J. ed., - Reiterman, P. ed. Mechanical, Thermal and Hygric Properties of Buildings Materials. 1st International Doctoral Conference on Advanced Materials. Zahrádky, 23.07.2014 - 25.07.2014. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2014, Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-172-6. Dostupné z: http://www.scientific.net
 53. Máca, P. - Zatloukal, J., - Sovják, R. Design of a novel horizontal impact machine for testing of concrete specimens. In: SCHLEYER, G., BREBBIA, C.A., a JONES, N., eds. WIT Transactions on The Built Environment. Structures Under Shock and Impact XIII. New Forest, 03.06.2014 - 05.06.2014. Southampton: WIT Press. 2014, s. 149-158. ISSN 1743-3509. ISBN 978-1-84564-796-4.
 54. Zatloukal, J. - Konvalinka, P. Bond-slip relation in FRP reinforced concrete and its application in moment capacity assesment. In: 2014 Proceedings of International Conference on Advances in Civil, Structural and Mechanical Engineering. International Conference on Advances in Civil, Structural and Mechanical Engineering. Bangkok, Thailand, 04.01.2014 - 05.01.2014. Santa Barbara: Institute of Research Engineers and Doctor. 2014, s. 65-69. ISBN 978-981-07-8859-9.
 55. Sovják, R. - Vavřiník, T. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Zatloukal, J., - Máca, P. Residual velocity of the non-deformable projectile after perforating the ultra-high performance fibre reinforced concrete. In: JONES, N., SCHLEYER, G., a BREBBIA, C.A., eds. WIT Transactions on The Built Environment. Structures Under Shock and Impact XIII. New Forest, 03.06.2014 - 05.06.2014. Southampton: WIT Press. 2014, s. 257-264. ISSN 1743-3509. ISBN 978-1-84564-796-4.
 56. Zatloukal, J. - Konvalinka, P. Moment capacity of FRP reinforced concrete beam assessment based on centerline geometry. In: Experimental Stress Analysis 51. 51st Annual of the International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis, EAN 2013. Litoměřice, 11.06.2013 - 13.06.2013. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 211-216. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
 57. Vavřiník, T. - Zatloukal, J. Experimental investigation of projectile impact local damage on cementitious composite slabs. In: Experimental Stress Analysis 51. 51st Annual of the International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis, EAN 2013. Litoměřice, 11.06.2013 - 13.06.2013. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 301-306. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
 58. Vavřiník, T. - Zatloukal, J. - Fornůsek, J., - Konvalinka, P. Numerical Analysis of Projectile Impact on Cementitious Composite Slabs. In: 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2013. 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2013. Rhodos, 21.09.2013 - 27.09.2013. New York: American Institute of Physics. 2013, s. 1012-1015. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1185-2. Dostupné z: http://scitation.aip.org/content/aip/proceeding/aipcp/10.1063/1.4825675
 59. Zatloukal, J. - Konvalinka, P. Stanovení ohybové únosnosti nosníku vyztuženého FRP nekovovou výztuží. Konstrukce. 2013, 5s. 51-54. ISSN 1213-8762.
 60. Vavřiník, T. - Zatloukal, J. - Sovják, R. - Máca, P., - Fornůsek, J. Experimentální analýza odolnosti cementových kompozitů proti nárazu projektilu. Konstrukce. 2013, 05/2013(5), s. 44-47. ISSN 1213-8762.
 61. Sovják, R. - Máca, P. - Vavřiník, T. - Zatloukal, J., - Konvalinka, P. Response and Damage Assessment of Ultra High Performance Fiber Reinforced Concrete Subjected to Deformable and Non-deformable Projectile Impact. In: BANTHIA, N. a SURESH, N., eds. Performance, protection and strengthening of structures under extreme loading. Performance, protection and strengthening of structures under extreme loading. Mysore, 26.08.2013 - 27.08.2013. Thane: The indian concrete journal. 2013
 62. Vavřiník, T. - Máca, P. - Sovják, R. - Zatloukal, J., - Konvalinka, P. Behaviour of UHPFRC under extreme loading. In: 20. Betonářské dny 2013. 20. Betonářské dny 2013. Hradec Králové, 27.11.2013 - 28.11.2013. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI. 2013, s. 197-203. ISBN 978-80-87158-34-0.
 63. Jogl, M. - Zatloukal, J. Proposal of test specimen of cement composite for determining fracture toughness in bending. In: VENKRBEC, V., ČECH, D., a ŠTĚRBA, M., eds. Juniorstav 2013. Juniorstav 2013. Brno, 07.02.2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. 2013, s. 1-5. ISBN 978-80-214-4670-0.
 64. Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Máca, P. - Maršík, V. - Sovják, R. - Vavřiník, T., - Zatloukal, J. Univerzální zkušební zařízení pro stanovení mechanických parametrů, odezvy a poškození pokročilých kompozitních materiálů za vysokých rychlostí deformace. České vysoké učení technické v Praze.
 65. Sovják, R. - Vavřiník, T. - Máca, P. - Zatloukal, J. - Konvalinka, P., - Song, Y. Experimental Investigation of Ultra-high Performance Fiber Reinforced Concrete Slabs Subjected to Deformable Projectile Impact. In: Procedia Engineering. Concrete and Concrete Structures 2013. Terchivá - Vrátná dolina, 23.10.2013 - 25.10.2013. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V.. 2013, s. 120-125. ISSN 1877-7058.
 66. Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Máca, P. - Maršík, V. - Sovják, R. - Vavřiník, T., - Zatloukal, J. Univerzální zkušební zařízení pro stanovení mechanických parametrů, odezvy a poškození pokročilých kompozitních materiálů za vysokých rychlostí deformace. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Praha, CZ. 25457. 30.05.2013.
 67. Máca, P. - Zatloukal, J., - Konvalinka, P. Development of Ultra High Performance Fiber Reinforced Concrete Mixture. In: 2012 IEEE Symposium on Business, Engineering and Industrial Applications. 2012 IEEE Symposium on Business, Engineering and Industrial Applications. Bandung, 23.09.2012 - 26.09.2012. Bandung: Institut Teknologi Bandung. 2012, s. 857-862. ISBN 978-1-4577-1634-8.
 68. Zatloukal, J. - Jogl, M. Test Specimen for Testing of Cementitious Composite Fracture Mechanics Properties. In: DOUBRAVA, K., RŮŽIČKA, M., a HORÁK, Z., eds. Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Tábor, 04.06.2012 - 07.06.2012. Praha: Czech Technical University in Prague. 2012, s. 549-554. ISBN 978-80-01-05060-6.
 69. Zatloukal, J. - Sovják, R., - Konvalinka, P. New test specimen for fracture mechanics tests of cementitious composites. In: KONVALINKA, P., ed. Mechanical, Hygric and Thermal Properties of Building Materials and Structures. Mechanical, Hygric and Thermal Properties of Building Materials and Structures. Zahrádky u Jindřichova Hradce, 13.10.2011 - 15.10.2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. 2011, s. 95-98. ISBN 978-80-01-04974-7.
 70. Zatloukal, J. - Sovják, R. - Heinrich, P. - Máca, P., - Konvalinka, P. Zařízení pro stanovení pracovního diagramu zemních kotev v tahu. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Praha 6, CZ. 302722. 10.08.2011.
 71. Zatloukal, J. - Sovják, R. - Heinrich, P. - Máca, P., - Konvalinka, P. Zařízení pro stanovení pracovního diagramu zemních kotev v tahu. České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta Stavební, Experimentální Centrum.
 72. Máca, P. - Zatloukal, J. - Sovják, R. - Fornůsek, J., - Konvalinka, P. Technologie výroby suché maltové směsi TS530. 2010
 73. Zatloukal, J. - Sovják, R., - Konvalinka, P. Fracture mechanics test specimen design for cementitious composites. In: ZINGONI, A., ed. Advances and Trends in Structural Engineering, Mechanics and Computation. The Fourth International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation. Cape Town, 06.09.2010 - 08.09.2010. Cape Town: University of Cape Town. 2010, s. 365-366. ISBN 978-0-415-58472-2. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 74. Zatloukal, J. - Sovják, R. - Heinrich, P. - Máca, P., - Konvalinka, P. Zařízení pro stanovení pracovního diagramu zemních kotev v tahu. České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta Stavební, Experimentální Centrum. 20985. 14.06.2010.
 75. Zatloukal, J. Homogenizace kompozitního materiálu. [Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2009, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/software.html
 76. Zatloukal, J. Filtr experimentálních dat. [Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2009, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/software.html
 77. Bacarreza, O.R. - Zatloukal, J., - Konvalinka, P. Materiálové modely pro časově závislou analýzu betonových konstrukcí. Beton - křižovatka požadavků. 2008, 8(5), s. 57-61. ISSN 1213-3116.
 78. Zatloukal, J. - Konvalinka, P. Footbridge Across Litavka River, Beroun. Design Based on Vibration Eigenfrequencies and Eigenmodes. In: FUXA, J., HALAMA, R., a MACURA, P., eds. Experimental Stress Analysis 2008. Experimental Stress Analysis 2008. Horní Bečva, 02.06.2008 - 05.06.2008. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava. 2008, s. 283-286. ISBN 978-80-248-1774-3.
 79. Zatloukal, J. - Konvalinka, P. Analysis of Dynamic Behavior of Footpath Bridge Across the Litavka River in Beroun. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008. Praha, 18.02.2008 - 22.02.2008. Praha: Czech Technical University in Prague. 2008, s. 588-589. ISBN 978-80-01-04016-4.
 80. Zatloukal, J. - Konvalinka, P. Design of footbridge across the Litavka River in Beroun based on vibration eigenfrequencies and eigenmodes. In: PAVLÍKOVÁ, M. a PAVLÍK, Z., eds. Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel V. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. 2007, s. 105-106. ISBN 978-80-01-03917-5.
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv experimentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz