Pro firmy
 Pro zaměstance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Archiv experimentů  » Zkoušky materiálů  » Trámečky s GFRP pruty English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Betonový trámeček vyztužený skleněnou výztuží
V této sekci:

Popis experimentu

Cílem experimentu bylo zjistit únosnost betonového trámečku vyztuženého 6 profily skleněné výztuže GFRP 14 mm (Glass Fibre Reinforced Polymers).

Více informací lze najít ve sborníku příspěvků WORKSHOP ČVUT 2008 v sekci materiálové inženýrství
 

Zkoušená konstrukce

Trámek o délce 2500 mm, výška 140 mm, šířka 500 mm.
 

Zatížení

Osově symetrický čtyřbodový ohyb, vzdálenost působících sil 700 mm. První dvě zatěžovací fáze dosáhly 30% předpokládané únosnosti betonu, třetí fáze dosáhla kolapsu vzorku.
 

Průběh experimentu

Již poměrně brzy začaly vnikat trhliny což se dá jednoznačně přisoudit nízkému modulu pružnosti GFRP prutu. Max. deformace 86,7 mm při působící síle lisu 73,930 kN.
 

Výsledky

Pracovní diagram zatěžovaného trámečku je lineární až do kolapsu vzorku. Vzhledem k tomu, že GFRP výztuž nevykazuje plastickou oblast tak nás před kolapsem nic nevaruje jak tomu je u standardní ocelové výztuže. Tam narozdíl od GFRP prutu dochází k tečení výztuže a nadcházející kolaps je provázen bouřlivým rozvojem trhlin a deformací jen při minimální změně působící síly.
 
 

Video

Video se 100x zrychleným záznamem zatěžování

 
 

Fotografie


GFRP d=14mm

Zatěžování

Kolaps
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv expermentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz