Pro firmy
 Pro zaměstnance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Archiv experimentů  » Zkoušky materiálů English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Vybrané zkoušky materiálů
V této sekci:

Vybrané zkoušky materiálů


Rázové zkoušky vysokohodnotného vlákny vyztuženého betonu

(1.5.2017)

Zkoušení odolnosti betonových trámečku proti zatížení rázem pomocí rázového kyvadla.


Statická zatěžovací zkouška I nosníku se skleněnou stojinou

(3.3.2011)

Předmětem zkoušky bylo zjištění únosnosti nosníků se skleněnou stojinou vlepenou do ocelových pásnic.


Protlačovací zkoušky

(8.2.2011)

Předmětem protlačovacích zkoušek bylo měření zatěžovací síly a posunů mezi oběma deskami a ocelovým profilem.


Statická zatěžovací zkouška ocelobet. nosníku

(19.1.2011)

Předmětem zkoušky bylo zjištění únosnosti spřaženého ocelobetonového nosníku se současným měřením deformace resp. dráhy.


Statická zatěžovací zkouška spřaženého nosníku

(10.1.2011)

Předmětem zkoušky bylo zjištění únosnosti spřaženého ocelobetonového nosníku se současným měřením deformace, průhybů a dráhy resp. posuvu.


Vytržení kotvícího systému z GRP skořepiny

(4.12.2010)

Předmětem zkoušení byla statická zatěžovací zkouška na vytržení kotvícího systému z GRP skořepiny.


Měření mechanických vlastností cihel

(2.11.2010)

Předmětem zkoušení bylo stanovení základních mechanických vlastností, tj. pevnost v tlaku, modul pružnost a Poissonův koeficient.


Únosnost fasádních konstrukcí z plechu

(14.10.2010)

Cílem měření bylo stanovení závislosti deformace a síly pro různé fasádní konstrukce z plechu.


Vliv materiálu okenního rámu na vnitřní povrchovou teplotu

(19.7.2010)

Cílem měření byla analýza vlivu materiálu okenního rámu na vnitřní povrchovou teplotu.


Protlačování desek spojených polymerní pryží

(17.6.2010)

Cílem měření bylo stanovení vhodnosti použití daného typu pojiva použitého pro spojení betonu a polymerní pryže.


Dlouhodobé sledování spřaženého ocelobetonového nosníku

(26.3.2010)

T – nosník s horní železobetonovou deskou spřaženou ocelovými trny s ocelovým I profilem. Dlouhodobé sledování deformací nosníku.


Měření objemových změn

(4.2.2010)

Měření smrštění geopolymerního betonu na 6 trámcích s různými recepturami složení směsi.


Předepnute T trámy

(6.1.2010)

Měření odezvy předepnutého betonového T-trámu s rozptýlenou výztuží na zatížení ve čtyřbodovém ohybu a T-trámu s prutovou výztuží ve čtyřbodovém ohybu.


Zkoušení betonových trámků v ohybu

(5.1.2010)

Stanovení pracovního diagramu betonových vzorků s různým složením betonové směsi a s různými typy vyztužení (spojitá výztuž, rozptýlená výztuž, prostý beton).


Statické zatěžování kopule z lepeného lamelového dřeva

(25.08.2009)

Cílem zkoušení bylo ověření správnosti výpočtového modelu dřevěného krovu.


Statické zatěžování šroubového spoje z vysokopevnostní oceli

(03.08.2009)

Unikátní zpomalený záznam porušení spoje


Zatěžovací zkouška desky s rozptýlenou výztuží

(03.06.2009)

Zatěžovací zkouška betonové žebrové desky s rozptýlenou výztuží zatížená antisymetrickým zatížením


Dlouhodobá relaxační zkouška nekovové výztuže

(13.01.2009)

Unikátní dlouhodobý experiment relaxace nekovové výztuže na bázi skleněných vláken (GFRP)


Dlouhodobá zatěžovací zkouška betonové desky s nekovouvou výztuží

(16.12.2008)

Unikátní dlouhodobý experiment dotvarování betonového prvku vyztuženého a předepnutého skleněnou (GFRP) výztuží


Únavová zkouška desky s předepnutou uhlíkovou (CFRP) výztuží

(15.10.2008)

Další ze série experimentálního vyšetřování odezvy desky s předepnutou nekovovou výztuží


Early Age Concrete

(17.03.2008)

Experimentální vyšetřování odezvy betonu raného stáří


Betonová deska s předepnutou skleněnou výztuží

(20.12.2007)

Zkouška betonové desky s nekovovou výztuží (GFRP pruty) proběhla v dynamické zkušebně


Předepnutý T trám s rozptýlenou výztuží

(20.11.2007)

Smyková zatěžovací zkouška předepnutého T trámku s rozptýlenou výztuží proběhla v ocelářské hale


Betonový trámeček vyztužený nekovovou výztuží

(23.04.2007)

Zatěžovací zkouška betonového trámečku vyztuženého GFRP pruty proběhla v dynamické zkušebně EC 
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv experimentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz