Pro firmy
 Pro zaměstance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Archiv experimentů  » Zkoušky materiálů  » Předepnuty T trámek English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Předepnutý T trám s rozptýlenou výztuží
V této sekci:

Popis experimentu

Cílem experimentu bylo zjistit smykovou únosnost předepnutého betonového trámečku s rozptýlenou výztuží.
 

Zkoušená konstrukce

Předepnutý T trám o délce 3500 mm, výška 360 mm, šířka stojiny 80 mm, horní pás 300 mm.

Více informací lze najít ve sborníku příspěvků WORKSHOP ČVUT 2008 v sekci materiálové inženýrství
 

Zatížení

Osově symetrický čtyřbodový ohyb, vzdálenost působících sil 2134 mm.
 

 
 

Fotografie


F = 30 kN

F = 210 kN

F = 240 kN

F = 249 kN

F = 258 kN

F = 267 kN
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv expermentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz