Pro firmy
 Pro zaměstance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Archiv experimentů  » Zkoušky materiálů  » Zatěžovací zkouška dřevěnné kopule English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Statické zatěžování kopule z lepeného lamelového dřeva
V této sekci:

Základní popis:

Cílem zkoušení bylo ověření správnosti výpočtového modelu dřevěného krovu, který byl vyroben z lepeného lamelového dřeva.
 

Zatěžování:

Konstrukce byla zatěžována v 5 bodech. Zatížení bylo vnášeno pomocí hydraulického válce ukotveného na ocelovou konstrukci s dostatečnou tuhostí. Zatěžovalo se v krocích po 2 kN, kdy na každém zatěžovacím stupni bylo udržováno napětí nejméně 60 sekund.
 

Způsob zaznamenávání deformací:

Byly měřeny svislé posuny vybraných 15 styčníků pomocí kladičkových potenciometrů a zároveň byla měřena vnášená síla. Hodnoty se odečítaly při dosažení požadované hodnoty síly a po dalších 60 sekundách při působení této síly. Byla použita ústředna HBM Centipede 100, které je ovládána měřicím softwarem z externího notebooku.
 

Zvláštnost:

Geometricky krov odpovídal vrchlíku koule a všechny ocelové styčníky byly atypického tvaru.
 

Fotografie


Atypický ocelový styčník

Celkový pohled 1t

Celkový pohled 2

Detail ukotvení

Kabeláž snímačů

Kladičkové potenciometry

Měřicí linka a stabilizovaný zdroj elektrického napětí

Rozmístění snímačů
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv expermentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz