Pro firmy
 Pro zaměstance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Archiv experimentů  » Zkoušky materiálů  » Šroubový spoj English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Statické zatěžování šroubového spoje z vysokopevnostní oceli
V této sekci:

Popis experimentu

10 vysokopevnostních šroubů o průměru 12mm zatěžovaných ve střihu spojujících dva 10mm tlusté plechy z vysokopevnostní oceli. Statické měření napětí v okolí otvorů pro šrouby.
 

Průběh zatěžování

První dva zatěžovací kroky byly stejné a sloužily pro správné dopnutí zkušebního vzorku do čelistí stroje. Zatížilo se na hodnotu 50kN a 60 sekund se udržovalo tato síla. Poté se zatěžovací síla snížila na nulovou hodnotu.

Po počátečních krocích se zatěžovalo přírůstky po 50 kN. Opět se na každém zatěžovacím stupni čekalo 60 sekund. Takto se pokračovalo až do meze porušení
 

Zatěžovací zařízení

Maximální síla v tahu 1000 kN (100 tun)
 

Způsob snímaní měřených poměrných přetvoření

Bylo použito 40 tenzometrů od firmy HBM připojených do ústředny HBM Centipede 100, která je ovládaná měřícím softwarem z externě připojeného notebooku.

Čtení poměrného přetvoření se uskutečňovalo 1x na začátku dosažené síly a po 60-ti sekundách působení této síly.
 

Video

Pořízené video bylo snímáno vysokorychlostní kamerou od firmy Basler připojenou k měřící ústředně Dewe5000 od firmy Dewetron.

Snímková frekvence byla nastavena na 200 snímků za sekundu.
 

Video

Video se záznamem zatěžování - 100x zpomaleno

 
 

Fotografie


spoj
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv expermentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz