Pro firmy
 Pro zaměstance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Archiv experimentů  » Zkoušky materiálů  »  Měření odezvy předpnutého betonového T-trámu English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Měření odezvy předpnutého betonového T-trámu
V této sekci:

Popis experimentu

Měření odezvy předepnutých betonových T-trámů s rozptýlenou výztuží a s prutovou výztuží na zatížení ve čtyřbodovém ohybu.
 

Měřící linka

Měřeny celkem 4 kanály a to: 1 kanál síla, 3 průhybu (2 v 1/3 rozpětí a 1 v 1 rozpětí nosníku). Pro měření průhybů byly použity lankové potenciometrické snímače dráhy. Společně se zatěžováním byl prováděn videozáznam. Pro záznam dat byla použita měřicí ústředna Dewe5000.
 

Zatížení

Zatěžování bylo řízeno silou přes hydraulický válec. Síla byla do vzorku vnášena opmocí roznášedla. Byly provedeny tři zatěžovací cykly, poté byl vzorek zatěžován až do meze kolapsu.
 

Fotografie


Měřící ústředna

Trhlina - rozptýlená výztuž

Trhlina - rozptýlená výztuž

Pohled do trám

Pohled do trám

Měření průhybů

Pohled do trám

 

Video

Video se zrychleným záznamem zatěžování

 
 
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv expermentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz