Pro firmy
 Pro zaměstance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Archiv experimentů  » Zkoušky materiálů  » Protlačování desek spojených polymerní pryží English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Protlačování desek spojených polymerní pryží
V této sekci:

Popis experimentu

Tři betonové díly spojené polymerní pryží. Cílem měření bylo stanovení vhodnosti použití daného typu pojiva použitého pro spojení betonu a polymerní pryže.
 

Měřící linka

Bylo použito celkem 7 měřených kanálů a to: jeden pro sílu ze zkušebního lisu, 2 pro posun centrálního betonového prvku a 4 pro měření příčné deformace. Záznam vstupních signálů se synchronním videozáznamem byl zaznamenáván přes měřicí ústřednu Dewe5000.
 

Zatížení

Celý zkušební vzorek byl vložen do zkušebního lisu. Síla byla vnášena přes přípravek do centrálního betonového dílu, zbylé dva díly byly podepřeny.
 

Video

Video se zrychleným záznamem zatěžování
  • video ke stažení
    - nízká kvalita (2,8 MB)
  • zrychlený záznam protlačení betonového dílu

 
 
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv expermentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz