Pro firmy
 Pro zaměstance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Archiv experimentů  » Zkoušky materiálů  » Vliv materiálu okenního rámu English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Vliv materiálu okenního rámu na vnitřní povrchovou teplotu
V této sekci:

Základní popis

Jeden z největších problémů současných otvorových výplní je kondenzace vodních par v oblasti zasklívací spáry (tj. napojení izolačního skla na okenní rám). Aby bylo možné navrhnout konstrukční opatření pro eliminaci tohoto problému, je nutné nejprve analyzovat všechny faktory ovlivňující vnitřní povrchovou teplotu v daném místě. Cílem měření byla nejprve analýza vlivu materiálu okenního rámu na zmiňovanou vnitřní povrchovou teplotu a dále zjištění doby kondenzace v průběhu jednoho zimního dne.
 

Teplotní zatěžování

Byly použity dřevěné, plastové a hliníkové okenní konstrukce, které se osadily do rámu mezi dvě komory. V jedné komoře byly simulovány teploty vnějšího prostředí a v druhé teploty prostředí vnitřního. Pro vytvoření teplotního cyklu interiéru i exteriéru byly použity teploty naměřené na reálném, již stojícím domě.
 

Způsob zaznamenávání

V průběhu celého teplotního cyklu byly měřeny teploty pomocí teplotních čidel umístěných v rozích zasklívací jednotky a uprostřed horizontálních i vertikálních vlysů. Průběh povrchových teplot byl zaznamenáván pomocí měřicí jednotky Dewetron v půl-sekundových intervalech.
 

Fotografie


Měřicí jednotka

Zapojená měřicí jednotka

Osazení okna do klimatické komory

Rozmístění teplotních čidel

Teplotní čidlo

Osazení teplotního čidla
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv expermentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz