Pro firmy
 Pro zaměstance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Archiv experimentů  » Zkoušky materiálů  » Fasádní konstrukce z plechu English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Únosnost fasádních konstrukcí z plechu
V této sekci:

Základní popis

Předmětem zkoušení bylo stanovení pracovního diagramu (síla vs. deformace) pro různé druhy a délky fasádních konstrukcí z plechu. Zatěžování probíhalo předepsanou rychlostí 5 mm/min až do hodnoty 50 mm. K zatěžování byl použit hydraulický válec o max. rozsahu 5 tun.
 

Způsob zaznamenávání

Ke sběru dat byla použita měřicí ústředna Spider 8. Sběrná frekvence byla nastavena na 1 Hz. Do měřicí ústředny byl zapojen snímač síly (HBM, Typ U2A, rozsah 5 t) a potenciometry k měření svislé deformace (rozsah 100 mm).
 

Fotografie


konzola L s prodloužením

konzola A

konzola L, délka 250 mm
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv expermentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz