Pro firmy
 Pro zaměstance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Archiv experimentů  » Zkoušky materiálů  » Vytržení kotvícího systému z GRP skořepiny English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Zkouška na vytržení kotvícího systému z GRP skořepiny
V této sekci:

Popis experimentu

Předmětem zkoušky bylo zjištění únosnosti v tahu ocelového kotvícího systému připevněné do výřezu GRP skořepiny konstrukce zastávky MHD se současným měřením deformace resp. dráhy.

Statická zatěžovací zkouška na vytržení kotvícího systému z GRP skořepiny byla provedena ve čtyřech zatěžovací cyklech. První tři cykly reprezentovaly postupné zatěžování na hodnotu 32 kN a poté odlehčení na 0 kN. Rychlost zatěžování se v jednotlivých cyklech lišila. Rychlost zatěžování byla řízena dráhou a to tak, že pro první cyklus byla rychlost zatěžování 2 mm/min, pro druhý cyklus 3 mm/min a pro třetí cyklus 5 mm/min. Čtvrtý zatěžovací cyklus byl zatěžován rychlostí 5 mm/min až do destrukce, tedy do vytržení kotvy z GRP skořepiny.

Zkouška byla uspořádána tak, že laminátová část vzorku byla upevněna v ocelovém rámu a ukotvena k zatěžovacímu roštu pod úhlem cca 45°. Z takto ukotvené základny směřovala zkoušená kotva svisle vzhůru a na tuto kotvu bylo vyvozováno postupně se zvyšující zatížení.
 

Fotografie
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv expermentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz