Pro firmy
 Pro zaměstance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Archiv experimentů  » Zkoušky materiálů  » Statická zatěžovací zkouška ocelobet. nosníku English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Statická zatěžovací zkouška spřaženého ocelobetonového nosníku
V této sekci:

Popis experimentu

Předmětem zkoušky bylo zjištění únosnosti spřaženého ocelobetonového nosníku se současným měřením deformace resp. dráhy. Na nosníku byly nejprve monitorovány po dobu jednoho roku deformace na povrchu i uvnitř prvku. Prvek byl v tomto období zatížen pouze vlastní tíhou.

Statická zatěžovací zkouška únosnosti nosníku byla provedena jako čtyřbodový ohyb. Zatěžování probíhalo postupným zvyšováním síly až do kolapsu zkoušeného prvku. Na nosníku byla měřena zatěžovací síla, průhyby uprostřed nosníku a pod zatěžovacími břemeny. Dále pak byly tenzometricky sledovány hodnoty poměrných přetvoření jednak po výšce ocelového nosníku a také na horním povrchu nabetonované desky resp. na dolním povrchu ocelové pásnice.
 

FotografieKontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv expermentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz