Pro firmy
 Pro zaměstance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Archiv experimentů  » Zkoušky materiálů  » Zatěžovací zkouška I nosníku se skleněnou stojinou English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Statická zatěžovací zkouška I nosníku se skleněnou stojinou
V této sekci:

Popis experimentu

Předmětem zkoušky bylo zjištění únosnosti nosníků se skleněnou stojinou vlepenou do ocelových pásnic. Součástí měření bylo i monitorování deformací a průhybů resp. posuvů.

V první části statických zatěžovacích zkoušek byly zkoumány nosníky, kde byla jejich stojina vlepena do ocelových pásnic jako jeden kus skla. Pro další varianty byly stojiny vyrobeny ze dvojskel a trojskel. V následných etapách byla stojina, lepená ze dvou či třech skel, rozdělena do několika částí, které nebyly navzájem propojeny pevným spojem. Tato varianta byla zvolena z důvodu šíření trhlin ve skleněných prvcích, kde byla tato vlastnost šíření trhlin omezena pouze na část nosníku. Statická zatěžovací zkouška únosnosti nosníku byla provedena ve všech případech jako čtyřbodový ohyb. Zatěžování probíhalo postupným zvyšováním síly až do kolapsu zkoušených prvků. Na nosníku byla měřena zatěžovací síla, průhyby uprostřed nosníku a pod zatěžovacími břemeny. Dále pak byly tenzometricky sledovány hodnoty poměrných přetvoření jednak skleněné stojiny, ale také hodnoty přetvoření jak na horním tak dolním povrchu ocelových pásnic.
 

FotografieKontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv expermentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz