Pro firmy
 Pro zaměstance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Archiv experimentů  » Zkoušky materiálů  » Statická zatěžovací zkouška spřaženého nosníku English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Statická zatěžovací zkouška spřaženého nosníku
V této sekci:

Popis experimentu

Předmětem zkoušky bylo zjištění únosnosti spřaženého ocelobetonového nosníku se současným měřením deformace, průhybů a dráhy resp. posuvu. Nosník byl složen z ocelového I nosníku, na kterém byl pomocí trnů připevněn nový typ vlnitého plechu, na který byla nabetonována železobetonová deska.

Statická zatěžovací zkouška únosnosti nosníku byla provedena jako čtyřbodový ohyb. Zatěžování probíhalo postupným zvyšováním síly až do kolapsu zkoušeného prvku. Na nosníku byla měřena zatěžovací síla, průhyby uprostřed nosníku a pod zatěžovacími břemeny. Dále pak byly tenzometricky sledovány hodnoty poměrných přetvoření jednak po výšce ocelového nosníku a také na horním povrchu nabetonované desky resp. na dolním povrchu ocelové pásnice. Dalším předmětem měření bylo sledování prokluzu několika vln plechové části prvku vůči ocelovému nosníku.
 

Fotografie
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv expermentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz