Pro firmy
 Pro zaměstance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Archiv experimentů  » Zkoušky materiálů  » Zatěžovací zkouška I nosníku se skleněnou stojinou English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Rázové zkoušky vysokohodnotného vlákny vyztuženého betonu
V této sekci:

Popis experimentu

Pomocí rázového kyvadla jsou v Experimentálním centru prováděny rázové zkoušky vysokohodnotného vlákny vyztuženého betonu. Rázové kyvadlo je přístroj, pomocí kterého lze vyvodit na zkušební trámek zatížení s vysokou rychlostí deformace. Jsou tak v menším měřítku simulovány například nárazy aut, rychle leticích fragmentů apod. Princip experimentů spočívá ve vypuštění těžkého ocelového závaží, které narazí do zkoušeného vzorku. Ten je upnutý ve speciálních podporách, kde je zároveň měřena reakce pomocí siloměrů. Zrychlení, ze kterého se dále může vypočítat rychlost a přemístění, je měřeno pomocí akcelerometrů na různých místech vzorku, zatěžovacího závaží a měřicí aparatury. Z výsledků experimentů plyne, že daný materiál vykazuje rozdílné pevnostní charakteristiky oproti kvazistatickému zatížení.
 

Fotografie

Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv expermentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz