Pro firmy
 Pro zaměstnance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Lidé  » Ing. Jogl  » Publikace English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Ing. Marcel Jogl
V této sekci:

Publikace


 
 1. Jogl, M. Performance of dosage of ceramic chopped fibers in aluminous cement-based composites after exposure to high temperatures. In: Key Engineering Materials. 13th International Conference on Special Concrete and Composite. Skalský Dvůr, 13.10.2016 - 14.10.2016. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications Ltd. 2017, s. 38-43. ISSN 1013-9826. ISBN 9783035710793.
 2. Jogl, M. Use of short carbon fibres as a reinforcing material for the refractory cement-based composite. In: Experimental Stresss Analysis 2016. 54. konference Experimentální Analýza Napětí. Srní, 30.05.2016 - 02.06.2016. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd. 2016, s. 65-66. ISBN 978-80-261-0624-1.
 3. Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O., - Konvalinka, P. Mechanical Properties of Refractory Composites with Granulated Ceramic Fibers. In: Fourth International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies. Fourth International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies. Las Vegas, 07.08.2016 - 11.08.2016. Reno, NV: University of Nevada, Reno. 2016
 4. Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O., - Konvalinka, P. Influence of metakaolin addition on fracture properties of refractory concretes reinforced with basalt fibres. Cement Wapno Beton. 2016, 21(3), s. 140-148. ISSN 1425-8129.
 5. Holčapek, O. - Reiterman, P. - Jogl, M., - Konvalinka, P. Hydrothermal Conditions Influence on Aluminous Cement Pastes with Metakaolin. In: LUPÍŠEK, A., et al., eds. Central Europe towards Sustainable Building 2016 - Innovations for Sustainable Future. Central Europe towards Sustainable Building 2016 Innovations for Sustainable Future. Prague, 22.06.2016 - 24.06.2016. Praha: GRADA PUBLISHING. 2016, s. 313-314. 1st edition, Prague, June 2016, Complete edition - printed version + Flash disk with full paper version. ISBN 978-80-271-0248-8.
 6. Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O., - Konvalinka, P. Application of Fibers in Refractory Composites. In: SOJKOVÁ, K., et al., eds. Central Europe towards Sustainable Building 2016 - Innovations for Sustainable Future. Central Europe towards Sustainable Building 2016 Innovations for Sustainable Future. Prague, 22.06.2016 - 24.06.2016. Praha: GRADA PUBLISHING. 2016, s. 321-322. 1st edition, Prague, June 2016, Complete edition - printed version + Flash disk with full paper version. ISBN 978-80-271-0248-8.
 7. Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O. - Koťátková, J., - Konvalinka, P. Residual properties of fiber-reinforced refractory composites with a fireclay filler. Acta Polytechnica. 2016, 56s. 27-32. ISSN 1210-2709.
 8. Jogl, M. - Koťátková, J., - Reiterman, P. Differences in the Mechanical Properties of Lightweight Refractory Cementitious Composites Reinforced by Various Types of Fibers. In: REITERMAN, P., ed. Special Concrete and Composites 2015. Special Concrete and Composites 2015. Skalský Dvůr, 15.10.2015 - 16.10.2015. Zurich: Trans Tech Publications. 2016, s. 29-32. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-579-3.
 9. Holčapek, O. - Reiterman, P. - Jogl, M. - Koťátková, J. - Vogel, F., - Konvalinka, P. High Performance Refractory Fiber-cement Composite Containing Secondary Raw Material. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE STRUCTURAL CONCRETE. Int. Conference on Sustainable Structural Concrete. La Plata, 15.09.2015 - 18.09.2015. La Plata: Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológ.. 2015, s. 524-532. ISBN 978-987-3838-02-6.
 10. Jogl, M. - Koťátková, J., - Reiterman, P. Rozdíly mechanických vlastností lehčených žáruvzdorných cementových kompozitů vyztuženými různými typy vláken. In: 12. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY. Speciální betony 2015. Skalský dvůr, 14.10.2015 - 16.10.2015. Praha: Sekurkon. 2015, s. 35-38. ISBN 978-80-86604-67-1.
 11. Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O. - Vogel, F., - Konvalinka, P. Refractory Composites with Mineral Additive. In: VEJMELKOVÁ, E., REITERMAN, P., a ZATLOUKAL, J., eds. 7th International Conference on Building Materials. 7th International Conference on Building Materials. Zahrádky, 20.05.2015 - 22.05.2015. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2015, s. 49-53. Materials Science Forum. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-03835-509-0.
 12. Reiterman, P. - Holčapek, O. - Jogl, M., - Konvalinka, P. Physical and Mechanical Properties of Composites Made with Aluminous Cement and Basalt Fibers Developed for High Temperature Application. Advances in Materials Science and Engineering. 2015, 2015(0), s. 1-10. ISSN 1687-8434.
 13. Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O., - Koťátková, J. Effects of High Temperature Treatment on the Mechanical Properties of Basalt Fiber Reinforced Aluminous Composites. In: POLACH, P., ed. Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines. 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis. Mariánské Lázně, 02.06.2014 - 05.06.2014. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD. 2015, s. 111-114. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-413-0.
 14. Jogl, M. - Reiterman, P., - Koťátková, J. Mechanical Properties of Refractory Composite with Various Cement Replacement Materials. In: PADEVĚT, P. a BITTNAR, P., eds. Experimental Stress Analysis 2015. Experimentální analýza napětí 2015. Český Krumlov, 01.06.2015 - 04.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. 2015, s. 161-164. první, CD-ROM - full text of papers. ISBN 978-80-01-05734-6.
 15. Reiterman, P. - Jogl, M., - Konvalinka, P. Scaling Resistance of Special High Performance Composites with Burnt Clay Additive. In: Computational Methods and Experimental Measurements XVII. Computational Methods and Experimental Measurements XVII. Opatija, 05.05.2015 - 07.05.2015. Southampton: WIT Press. 2015, s. 325-332. WIT Transactions on Modelling and Simulation. ISSN 1746-4064. ISBN 978-1-84564-922-7.
 16. Reiterman, P. - Holčapek, O. - Jogl, M., - Konvalinka, P. Impact of Metakaolin Additive on Residual Mechanical Properties of Cement Based Composites Loaded by High Temperature. In: Computational Methods and Experimental Measurements XVII. Computational Methods and Experimental Measurements XVII. Opatija, 05.05.2015 - 07.05.2015. Southampton: WIT Press. 2015, s. 315-323. WIT Transactions on Modelling and Simulation. ISSN 1746-4064. ISBN 978-1-84564-922-7.
 17. Reiterman, P. - Holčapek, O. - Jogl, M. - Koťátková, J., - Konvalinka, P. Mechanické vlastnosti žárobetonů s příměsí cihelného prachu. In: DROCHYTKA, R. a HODUL, J., eds. CONSTRUMAT 2015. CONSTRUMAT 2015. Brno, 10.06.2015 - 12.06.2015. Brno: Brno University. 2015, ISBN 978-80-214-5205-3.
 18. Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O., - Koťátková, J. Influence of Metakaolin Additive and Basalt Fibers on the Mechanical Properties of Fire Resistant Composites. In: TSITOURAS, CH a SIMOS, TE, eds. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM-2014). INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014. Rhodes, Greece, 22.09.2014 - 28.09.2014. New York: AIP Conference Proceedings. 2015, s. 090010-1-090010-4. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1287-3.
 19. Holčapek, O. - Reiterman, P. - Jogl, M. - Koťátková, J., - Konvalinka, P. Experimental Analysis of Fire Resistant Composite Containing Fine Ceramic Powder. In: TSITOURAS, CH a SIMOS, TE, eds. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM-2014). INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014. Rhodes, Greece, 22.09.2014 - 28.09.2014. New York: AIP Conference Proceedings. 2015, s. 090008-1-090008-4. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1287-3.
 20. Reiterman, P. - Holčapek, O. - Jogl, M. - Jandeková, D., - Konvalinka, P. Long-term Resistance of HPC to Action of Deicing Salts. In: TSITOURAS, CH a SIMOS, TE, eds. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM-2014). INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014. Rhodes, Greece, 22.09.2014 - 28.09.2014. New York: AIP Conference Proceedings. 2015, s. 090007-1-090007-4. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1287-3.
 21. Holčapek, O. - Reiterman, P., - Jogl, M. Refractory Cement Composite Reinforced by Various Types of Fibers. In: ZATLOUKAL, J., VEJMELKOVÁ, E., a REITERMAN, P., eds. 7th International Conference on Building Materials. 7th International Conference on Building Materials. Zahrádky, 20.05.2015 - 22.05.2015. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2015, s. 173-177. Materials Science Forum. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-03835-509-0.
 22. Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O. - Vogel, F. - Kolář, K., - Koťátková, J. Analysis of Mechanical Properties of a Fibre Composite Containing Secondary Raw Materials. In: JIN, W. a LIN, Ch.M., eds. Advanced Engineering and Materials. 3rd International Conference on Mechanical Engineering and Materials. Singapore, 05.11.2014 - 06.11.2014. Curich: Trans Tech Publications. 2015, s. 129-134. ISBN 978-3-03835-369-0.
 23. Vogel, F. - Holčapek, O. - Jogl, M. - Kolář, K., - Konvalinka, P. Development of Mechanical Properties of Steel Fibers Reinforced High Strength Concrete. In: LIN, Ch.M. a JIN, W., eds. Advanced Engineering and Materials. 3rd International Conference on Mechanical Engineering and Materials. Singapore, 05.11.2014 - 06.11.2014. Curich: Trans Tech Publications. 2015, s. 113-117. ISBN 978-3-03835-369-0.
 24. Reiterman, P. - Keppert, M. - Vejmelková, E. - Holčapek, O. - Jogl, M., - Konvalinka, P. Vibrolisovaná dlaždice se zvýšenými ekonomickými i environmentálními aspekty. [Prototyp]. 2014
 25. Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O., - Koťátková, J. Návrh žáruvzdorného kompozitu s aplikací lehčeného kameniva Liaver. In: 11. konference Speciální betony. Speciální betony 2014. Bystřice nad Pernštejnem, 16.10.2014 - 17.10.2014. Praha: Sekurkon. 2014, s. 108-112. ISBN 978-80-86604-64-0.
 26. Holčapek, O. - Reiterman, P. - Jogl, M., - Konvalinka, P. Vývoj žáruvzdorného cementového kompozitu. In: 11. konference Speciální betony. Speciální betony 2014. Bystřice nad Pernštejnem, 16.10.2014 - 17.10.2014. Praha: Sekurkon. 2014, s. 15-20. ISBN 978-80-86604-64-0.
 27. Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O., - Koťátková, J. Proposal of Fire Resistant Composites with Application of Lightweight Aggregate Liaver. In: REITERMAN, P., ed. Special Concrete and Composites 2014. 11th International Conference Special Concrete and Composites 2014. Skalský Dvůr, 16.10.2014 - 17.10.2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 43-47. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-317-1.
 28. Holčapek, O. - Reiterman, P. - Jogl, M., - Konvalinka, P. Comparison of Refractory and Non-refractory Components in Cement Composites after High Temperatures Load. In: REITERMAN, P., ed. Special Concrete and Composites 2014. 11th International Conference Special Concrete and Composites 2014. Skalský Dvůr, 16.10.2014 - 17.10.2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 33-36. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-317-1.
 29. Reiterman, P. - Jogl, M. - Holčapek, O. - Litoš, J. - Máca, P. - Sovják, R., - Konvalinka, P. Impact of High Temperature to Aluminous Cement Based Fibre Cement Composites Containing Polycarboxylate Superplasticizer. In: BERNAL, S.A. a PROVIS, J.L., eds. Proceedings of the 34th Annual Cement and Concrete Science Conference, and Workshop on Waste Cementation. Proceedings of the 34th Annual Cement and Concrete Science Conference, and Workshop on Waste Cementation. Sheffield, 14.09.2014 - 17.09.2014. Sheffield: University of Sheffield. 2014, s. 459-461.
 30. Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O., - Koťátková, J. Effects of basalt fibers on the mechanical properties of fire resistant composites. In: Experimental Stress Analysis 2014. 52nd conference on experimental stress analysis. Marianské Lázně, 02.06.2014 - 05.06.2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.. 2014, s. 53-54. ISBN 978-80-261-0376-9.
 31. Polozhiy, K. - Keppert, M. - Jogl, M., - Černý, R. Mechanical Behavior of the Cement Mortar with High Amount of Municipal Solid Waste Incineration (MSWI) Bottom Ash as an Alternative Aggregate. In: REITERMAN, P., ZATLOUKAL, J., a VEJMELKOVÁ, E., eds. Mechanical, Thermal and Hygric Properties of Buildings Materials. 1st International Doctoral Conference on Advanced Materials. Zahrádky, 23.07.2014 - 25.07.2014. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2014, s. 74-78. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-172-6.
 32. Reiterman, P. - Holčapek, O. - Vogel, F. - Jogl, M., - Koťátková, J. Fracture and Mechanical Properties of Fire Resistant Fibre Composites Containing Fine Ground Ceramic Powder. In: Advanced Materials Research. 11th International Conference Binders and Materials 2013. Brno, 05.12.2013. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 192-195. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-026-2.
 33. Reiterman, P. - Holčapek, O. - Čáchová, M. - Vogel, F. - Jogl, M., - Konvalinka, P. Basic and Hygric Properties of Concrete Containing Fine Ceramic Powder. In: Advanced Materials Research. 11th International Conference Binders and Materials 2013. Brno, 05.12.2013. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 188-191. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-026-2.
 34. Holčapek, O. - Reiterman, P. - Jogl, M., - Konvalinka, P. Destructive and Non-destructive Testing of High Temperature Influence on Refractory Fiber Composite. In: REITERMAN, P., ZATLOUKAL, J., a VEJMELKOVÁ, E., eds. Mechanical, Thermal and Hygric Properties of Buildings Materials. 1st International Doctoral Conference on Advanced Materials. Zahrádky, 23.07.2014 - 25.07.2014. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2014, s. 145-148. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-172-6.
 35. Reiterman, P. - Jogl, M. - Bäumelt, V., - Seifrt, J. Development and Mix Design of HPC and UHPFRC. In: REITERMAN, P., ZATLOUKAL, J., a VEJMELKOVÁ, E., eds. Mechanical, Thermal and Hygric Properties of Buildings Materials. 1st International Doctoral Conference on Advanced Materials. Zahrádky, 23.07.2014 - 25.07.2014. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2014, s. 130-135. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-172-6.
 36. Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O., - Koťátková, J. Influence of High-temperature on Polycarboxylate Superplasticizer in Aluminous Cement Based Fiber Composites. In: VEJMELKOVÁ, E., ZATLOUKAL, J., a REITERMAN, P., eds. Mechanical, Thermal and Hygric Properties of Buildings Materials. 1st International Doctoral Conference on Advanced Materials. Zahrádky, 23.07.2014 - 25.07.2014. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2014, s. 125-129. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-172-6.
 37. Reiterman, P. - Keppert, M. - Čáchová, M. - Jogl, M., - Konvalinka, P. Study of near-surface properties of concrete with metakaolin additon. Construction Engineering. 2014, 2(2), s. 5-9. ISSN 2329-3365.
 38. Vogel, F. - Sovják, R., - Jogl, M. Experimental tests of the UHPC in triaxial compression. In: Experimental Stress Analysis 51. 51st Annual of the International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis, EAN 2013. Litoměřice, 11.06.2013 - 13.06.2013. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 78-83. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
 39. Holčapek, O. - Reiterman, P. - Jogl, M. - Koťátková, J., - Konvalinka, P. Vyšetřování mechanických vlastností vláknového kompozitu pro vysokoteplotní aplikace. Konstrukce. 2013, 5s. 3-5. ISSN 1213-8762.
 40. Reiterman, P. - Keppert, M. - Holčapek, O. - Vogel, F. - Jogl, M. - Vejmelková, E. - Kolář, K., - Konvalinka, P. Vlastnosti povrchové vrstvy pohledových betonů s obsahem metakaolinu. In: ROVNANÍKOVÁ, P. a ROVNANÍK, P., eds. Metakaolin 2013. Metakaolin 2013. Brno, 21.03.2013. VUT v Brně, Fakulta stavební. 2013, s. 62-68. ISBN 978-80-214-4692-2.
 41. Jogl, M. - Zatloukal, J. Proposal of test specimen of cement composite for determining fracture toughness in bending. In: ČECH, D., VENKRBEC, V., a ŠTĚRBA, M., eds. Juniorstav 2013. Juniorstav 2013. Brno, 07.02.2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. 2013, s. 1-5. ISBN 978-80-214-4670-0.
 42. Zatloukal, J. - Jogl, M. Test Specimen for Testing of Cementitious Composite Fracture Mechanics Properties. In: RŮŽIČKA, M., DOUBRAVA, K., a HORÁK, Z., eds. Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Tábor, 04.06.2012 - 07.06.2012. Praha: Czech Technical University in Prague. 2012, s. 549-554. ISBN 978-80-01-05060-6.
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv experimentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz