Pro firmy
 Pro zaměstnance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Lidé  » Doc. Kolář  » Publikace English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Doc. Ing. Karel Kolář, CSc.
V této sekci:

Publikace


 
 1. Kolář, K. - Bažantová, Z., - Konvalinka, P. Suchá prefabrikovaná směs multifunkčního silikátového kompozitu. České vysoké učení technické v Praze, Praha 6, CZ. 306663. 15.03.2017.
 2. Huňka, P. - Kolísko, J. - Kolář, K., - Reiterman, P. SHRNUTÍ VLIVŮ NA STATICKÝ MODUL PRUŽNOSTI. In: VÍCH, J a SAJDLOVÁ, T, eds. Technologie 2017. Technologie 2017. Jihlava, 06.04.2017 - 07.04.2017. Praha 1: Česká betonářská společnost ČSSI. 2017, ISBN 978-80-906097-9-2.
 3. Koťátková, J. - Zatloukal, J. - Reiterman, P., - Kolář, K. Concrete and cement composites used for radioactive waste deposition. Journal of Environmental Radioactivity. 2017, 178-179s. 147-155. ISSN 0265-931X. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0265931X17305180
 4. Bažantová, Z. - Kolář, K. - Konvalinka, P. - Litoš, J., - Reiterman, P. Multifunkční silikátový kompozit programovatelných vlastností nejen pro rychlé opravy cementobetonových konstrukcí. Materiály pro stavbu. 2016, 22(9), s. 34-37. ISSN 1213-0311.
 5. Kolář, K. - Litoš, J. - Bažantová, Z., - Reiterman, P. Measurement of Volume Changes of High Performance Cement Based Composites. In: PADEVĚT, P., ed. Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Experimentální analýza napětí 2015. Český Krumlov, 01.06.2015 - 04.06.2015. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2016, s. 328-331. Applied Mechanics and Materials vol. 827. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-531-1. Dostupné z: http://www.scientific.net/AMM.827.328
 6. Bažantová, Z. - Kolář, K. - Konvalinka, P., - Litoš, J. Multi-Functional High-performance Cement Based Composite. In: REITERMAN, P., ed. Special Concrete and Composites 2015. Special Concrete and Composites 2015. Skalský Dvůr, 15.10.2015 - 16.10.2015. Zurich: Trans Tech Publications. 2016, s. 53-56. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-579-3.
 7. Záruba-Pfeffermann, J. - Štemberk, P. - Klečka, T. - Kolář, K. - Svoboda, P. - Sedláčková, S., - Novotný, T. Spôsob výroby stavebných prefabrikovaných prvkov z poréznych stavebných hmôt, najmä kompozitných. České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav; Šolínova 7; 166 08 Praha 6; CZ. SK288318. 03.12.2015.
 8. Bažantová, Z. - Kolář, K., - Konvalinka, P. Suchá prefabrikovaná směs multifunkčního silikátového kompozitu. České Vysoké Učení technické v Praze.
 9. Bažantová, Z. - Kolář, K., - Konvalinka, P. Suchá prefabrikovaná směs multifunkčního silikátového kompozitu. České Vysoké Učení technické v Praze.
 10. Kolář, K. - Bažantová, Z., - Konvalinka, P. Suchá prefabrikovaná směs multifunkčního silikátového kompozitu. 2015
 11. Kolář, K. - Litoš, J. - Bažantová, Z., - Reiterman, P. Comparison of Two Methods for Determination of Volume Changes of Cement Based Composites. In: PADEVĚT, P. a BITTNAR, P., eds. Experimental Stress Analysis 2015. Experimentální analýza napětí 2015. Český Krumlov, 01.06.2015 - 04.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. 2015, s. 173-176. první, CD-ROM - full text of papers. ISBN 978-80-01-05734-6.
 12. Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O. - Vogel, F. - Kolář, K., - Koťátková, J. Analysis of Mechanical Properties of a Fibre Composite Containing Secondary Raw Materials. In: LIN, Ch.M. a JIN, W., eds. Advanced Engineering and Materials. 3rd International Conference on Mechanical Engineering and Materials. Singapore, 05.11.2014 - 06.11.2014. Curich: Trans Tech Publications. 2015, s. 129-134. ISBN 978-3-03835-369-0.
 13. Vogel, F. - Holčapek, O. - Jogl, M. - Kolář, K., - Konvalinka, P. Development of Mechanical Properties of Steel Fibers Reinforced High Strength Concrete. In: LIN, Ch.M. a JIN, W., eds. Advanced Engineering and Materials. 3rd International Conference on Mechanical Engineering and Materials. Singapore, 05.11.2014 - 06.11.2014. Curich: Trans Tech Publications. 2015, s. 113-117. ISBN 978-3-03835-369-0.
 14. Huňka, P. - Kolísko, J. - Vokáč, M. - Kolář, K., - Řeháček, S. TEST AND TECHNOLOGICAL IMPACTS ON MODULUS OF ELASTICITY OF CONCRETE – RECAPITULATION. In: Improving Performance of Concrete Structures. The Fourth International fib Congress. Mumbai, 10.02.2014 - 14.02.2014. Hayderabad: Universities Press. 2014, s. 65-68. ISBN 978-81-7371-920-2. Dostupné z: http://www.klok.cvut.cz
 15. Huňka, P. - Kolísko, J., - Kolář, K. PROBLEMATIKA MODULŮ PRUŽNOSTI - SROVNÁNÍ S HODNOTAMI UVEDENÝMI V ČSN 1992-1-1. In: Technologie betonu 2014. 12. konference Technologie betonu. Jihlava, 09.04.2014. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI. 2014, s. 17-21. ISBN 978-80-903806-4-6.
 16. Reiterman, P. - Keppert, M. - Čáchová, M. - Holčapek, O. - Vogel, F. - Kolář, K., - Konvalinka, P. Permeability and basic physical properties of concrete with metakaolin addition. In: Experimental Stress Analysis 51. 51st Annual of the International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis, EAN 2013. Litoměřice, 11.06.2013 - 13.06.2013. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 313-318. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
 17. Reiterman, P. - Holčapek, O. - Keppert, M. - Kolář, K., - Konvalinka, P. Permeability properties of concrete with metakaolin addition. In: SOJKOVÁ, K., et al., eds. CESB 13 - Central Europe towards Sustainable Building 2013 (Extended proceedings). Central Europe towards Sustainable Building 2013. Praha, 26.06.2013 - 28.06.2013. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební. 2013, s. 445-448. ISBN 978-80-247-5018-7.
 18. Reiterman, P. - Kolář, K. supervisor Vliv technologie na kvalitu povrchových vrstev pohledového betonu. 2013. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
 19. Záruba-Pfeffermann, J. - Klečka, T. - Kolář, K. - Suske, P. - Dattel, C. - Patočka, J. - Huňka, P. - Štemberk, P. - Jiroutová, D. - Řeháček, S. - Dobiáš, D., - Gigl, T. Způsob výroby stavebních prefabrikátů a zařízení k jeho provádění. České vysoké učení technické v Praze Kloknerův ústav, Praha 6, CZ. 304070. 07.08.2013.
 20. Huňka, P. - Kolísko, J., - Kolář, K. POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ STATICKÉHO MODULU PRUŽNOSTI V TLAKU RŮZNÝCH RECEPTUR S HODNOTAMY UVEDENÝMI V ČSN 1992-1-1. BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2013, 13(6), s. 53-55. ISSN 1213-3116.
 21. Kolář, K. - Huňka, P., - Reiterman, P. Vývoj modulu pružnosti v čase - vlivy složení. In: ŠRŮMA, V. a ŠRŮMOVÁ, V., eds. Technologie betonu 2013. Technologie betonu 2013. Jihlava, 18.04.2013. Praha: ČBS Servis, s.r.o.. 2013, s. 178-182. ISBN 978-80-87158-33-3.
 22. Reiterman, P. - Keppert, M. - Čáchová, M. - Kolář, K., - Konvalinka, P. Odolnost betonu s příměsí metakaolinu vůči průniku tlakové vody. In: Sanace betonových konstrukci 2013. Sanace betonových konstrukcí 2013. Brno, 15.05.2013 - 17.05.2013. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí. 2013, s. 166-171. ISSN 1211-3700. ISBN 978-80-905471-0-0.
 23. Reiterman, P. - Keppert, M. - Holčapek, O. - Vogel, F. - Jogl, M. - Vejmelková, E. - Kolář, K., - Konvalinka, P. Vlastnosti povrchové vrstvy pohledových betonů s obsahem metakaolinu. In: ROVNANÍKOVÁ, P. a ROVNANÍK, P., eds. Metakaolin 2013. Metakaolin 2013. Brno, 21.03.2013. VUT v Brně, Fakulta stavební. 2013, s. 62-68. ISBN 978-80-214-4692-2.
 24. Reiterman, P. - Vogel, F. - Holčapek, O. - Keppert, M. - Čáchová, M. - Vejmelková, E. - Kolář, K., - Konvalinka, P. Water Transport in Surface Layer of Fair-face Concrete. In: ZINGONI, A., ed. Research and Applications in Structural Engineering, Mechanics and Computation. 5th International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation%. Cape Town, 02.09.2013 - 04.09.2013. Leiden: CRC Press/Balkema. 2013, s. 623-624. ISBN 978-1-138-00061-2. Dostupné z: http://www.crcnetbase.com/doi/abs/10.1201/b15963-313
 25. Reiterman, P. - Holčapek, O. - Keppert, M. - Kolář, K., - Konvalinka, P. Permeability Properties of Concrete with Metakaolin Addition. In: HÁJEK, P., et al., eds. CESB 13 Central Europe towards Sustainable Building 2013. CESB 13 Central Europe towards Sustainable Building 2013. Praha, 26.06.2013 - 29.06.2013. Praha: GRADA PUBLISHING. 2013, s. 1-4. ISBN 978-80-247-5018-7.
 26. Huňka, P. - Reiterman, P., - Kolář, K. VLIVY SLOŽENÍ BETONU NA VÝVOJ HODNOT MODULU PRUŽNOSTI V TLAKU. In: Construction Materials 2013. Construction Materials 2013. Nitra, 05.06.2013 - 07.06.2013. Nitra: Slovenská poľnohospodárska universita v Nitre. 2013, s. 330-333. ISBN 978-80-552-1031-5.
 27. Reiterman, P. - Kostelecká, M. - Kolář, K., - Konvalinka, P. Application of Laser Microscope System for Evaluation of Separation Agents. In: Measurement Technology and its Application. 2012 International Conference on Measurement, Instrumentation and Automation, ICMIA 2012. Guangzhou, 15.09.2012 - 16.09.2012. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2013, s. 517-524. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-545-4.
 28. Huňka, P. - Kolář, K. - Kolísko, J., - Řeháček, S. Vliv horní zatěžovácí úrovně při zkoušce I ZKOUŠCE STATICKÉHO MODULU PRUŽNOSTI V TLAKU. In: BRODŇAN, M., KOTULA, P., a KOTEŠ, P., eds. Construmat 2012. Construmat 2012. Terchová, 30.05.2012 - 01.06.2012. Žilinská univerzita v Žilině. 2012, s. 207-213. ISBN 978-80-554-0528-5.
 29. Huňka, P. - Kolář, K. - Kolísko, J., - Řeháček, S. Vlivy na výslednou hodnotu statického modulu pružnosti v tlaku ztvrdlého betonu. In: KLEČKA, T., ed. Speciální betony 2012. Speciální betony 2012. Bystřice nad Pernštejnem, 10.10.2012 - 11.10.2012. Praha: Sekurkon. 2012, s. 78-88. ISBN 978-80-86604-58-9.
 30. Huňka, P. - Kolář, K. - Kolísko, J. - Řeháček, S., - Vokáč, M. Zkušební a technologické vlivy na modul pružnosti betonu - rekapitulace. In: ŠRŮMA, V. a ŠRŮMOVÁ, H., eds. 10. konference Technologie betonu 2012. 10. konference Technologie betonu 2012. Pardubice, 29.04.2012. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI. 2012, s. 75-84. ISBN 978-80-87158-31-9.
 31. Reiterman, P. - Kolář, K. - Holčapek, O., - Keppert, M. Comparison of various methods for durability of concrete prediction. In: Durability of Concrete Structures. CCC 2012 Durability of Concrete Structures. Plitvice Lakes, 04.10.2012 - 06.10.2012. Zagreb: SECON-CSSE. 2012, s. 205-210. ISBN 978-953-7621-14-8.
 32. Huňka, P. - Kolář, K. - Kolísko, J. - Řeháček, S., - Vokáč, M. Zkušební a technologické vlivy na modul pružnosti betonu - rekapitulace. In: ŠRŮMA, V. a ŠRŮMOVÁ, H., eds. 10. konference Technologie betonu 2012. 10. konference Technologie betonu 2012. Pardubice, 29.04.2012. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI. 2012, s. 75-84. ISBN 978-80-87158-31-9.
 33. Reiterman, P. - Kostelecká, M. - Kolář, K., - Konvalinka, P. Influence of Covercrete Morphology on Durability Properties. Journal of Civil Engineering and Architecture. 2012, 6(7), s. 928-932. ISSN 1934-7359.
 34. Reiterman, P. - Holčapek, O. - Keppert, M. - Kolář, K., - Konvalinka, P. Water flow through concrete surface layer. In: 16 Convencion Cientifica de Ingenieria y Arquitectura de la Cujae. 16 Convencion Cientifica de Ingenieria y Arquitectura de la Cujae. La Habana, 26.11.2012 - 30.11.2012. La Habana: Ministerio de Educacion Superior. 2012, s. 1-6. ISBN 978-959-261-405-5.
 35. Kolář, K. - Reiterman, P. Stavební materiály pro SPŠ stavební. 1. vyd. Praha: GRADA PUBLISHING. 2012, ISBN 978-80-247-4070-6.
 36. Holčapek, O. - Reiterman, P., - Kolář, K. Sorpční vlastností povrchové vrstvy pohledových betonů. In: KLEČKA, T., ed. Speciální betony 2012. Speciální betony 2012. Bystřice nad Pernštejnem, 10.10.2012 - 11.10.2012. Praha: Sekurkon. 2012, s. 63-69. ISBN 978-80-86604-58-9.
 37. Reiterman, P. - Kolář, K. - Holčapek, O. - Kadlecová, Z., - Adámek, J. Observation of Fair-face Concrete Durability using Various Testing Methods. In: JONES, M.R., MORAY, D.N., a JUDUT, E.H., eds. Concrete in the Low Carbon Era. 8th International Conference „Concrete in the Low Karbon Era. Dundee, 09.07.2012 - 11.07.2012. Dundee: University of Dundee. 2012, s. 1-5. ISBN 978-0-9573263-0-9.
 38. Reiterman, P. - Kadlecová, Z. - Kolář, K. - Keppert, M. - Adámek, J., - Holčapek, O. Zohlednění trvanlivosti při hodnocení kvality povrchové vrstvy betonu. BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2012, 2012(3), s. 62-66. ISSN 1213-3116.
 39. Kolář, K. - Šmíd, I., - Reiterman, P. Nové materiály pro hydrofobizaci povrchu. In: JEŘÁBEK, Z., ed. Sanace 2012. Sanace 2012. Brno, 23.05.2012 - 25.05.2012. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí. 2012, s. 214-218. ISSN 1211-3700.
 40. Kolář, K. - Reiterman, P., - Šmíd, I. Materiály nové generace pro hydrofobizaci betonového povrchu. In: KOTEŠ, P., BRODŇAN, M., a KOTULA, P., eds. Construmat 2012. Construmat 2012. Terchová, 30.05.2012 - 01.06.2012. Žilinská univerzita v Žilině. 2012, s. 1-10. ISBN 978-80-554-0528-5.
 41. Reiterman, P. - Keppert, M. - Holčapek, O. - Kadlecová, Z., - Kolář, K. Permeability of Concrete Surface Layer. In: RŮŽIČKA, M., HORÁK, Z., a DOUBRAVA, K., eds. Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Tábor, 04.06.2012 - 07.06.2012. Praha: Czech Technical University in Prague. 2012, s. 361-368. ISBN 978-80-01-05060-6.
 42. Huňka, P. - Jung, K. - Kolář, K. - Reiterman, P. - Řeháček, S. - Vokáč, M., - Kolísko, J. Modulus of Elasticity and Compressive Strength - Statistical Analysis. In: CZARNECKI, L., ed. Material Problems in Civil Engineering. The Sixth Conference on Material Problems in Civil Engineering. Cracow, 20.06.2011 - 22.06.2011. Krakow: Politechnika Krakowska. 2011, s. 157-165. ISBN 978-83-7242-607-9.
 43. Huňka, P. - Vokáč, M. - Kolář, K. - Bouška, P. - Řeháček, S. - Kolísko, J., - Reiterman, P. Modulus of Elasticity and Compressive Strength - Statistical Analysis of Concrete C45/55 XF2 for Prestressed Precast Beams. In: The 7th Central European Congress on Concrete Engineering 2011. Innovative Materials and Technologies for Concrete Structures. Balatonfured, 22.09.2011 - 23.09.2011. Lausanne: fib - fédération internationale du béton. 2011, s. 265-268. Fib Hungary. ISBN 978-963-313-036-0.
 44. Huňka, P. - Vokáč, M. - Jung, K. - Kolář, K. - Bouška, P. - Reiterman, P., - Kolísko, J. Statistical Analysis of Modulus of Elasticity and Compressive Strength of Concrete C45/55 for Prestressed Precast Beams. In: KHRAPKO, M. a WALLEVIK, O., eds. Proceedings of the 9th International Sympozium on High performance Concrete. 9th International Symposium on High Performance Concrete. Rotorua, 09.08.2011 - 11.08.2011. Auckland: New Zealand Concrete Society. 2011, s. 135. ISBN 978-0-473-19287-7.
 45. Huňka, P. - Kolář, K. - Bouška, P. - Řeháček, S. - Kolísko, J. - Reiterman, P., - Vokáč, M. Vliv horní zatěžovcí úrovně při zkoušce statického modulu pružnosti v tlaku. In: Betonářské dny 2011. Betonářské dny 2011. Hradec Králové, 23.11.2011 - 24.11.2011. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI. 2011, s. 451-457. ISBN 978-80-87158-30-2.
 46. Huňka, P. - Kolář, K. - Bouška, P., - Řeháček, S. Vliv způsobu zakoncování tlačných ploch zkušebního telěsa na hodnotu statického modulu pružnosti v tlaku. In: Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2011. Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2011. Brno, 04.10.2011 - 05.10.2011. Brno: VUT v Brně. 2011, s. 103-111. Brno. ISBN 978-80-214-4338-9.
 47. Huňka, P. - Kolář, K. - Bouška, P., - Řeháček, S. Vliv způsobu zakoncování tlačných ploch válce na hodnotu statického modulu pružnosti a pevnosti v tlaku. In: KLEČKA, T., ed. 8. Konference speciální betony. 8. Konference speciaální betony. Skalský dvůr, 12.10.2011 - 13.10.2011. Praha: Sekurkon. 2011, s. 30-38. ISBN 978-80-86604-54-1.
 48. Huňka, P. - Jung, K. - Kolář, K. - Reiterman, P., - Kolísko, J. Předem předpjaté prefabrikované mostní nosníky - statistická. In: EŠTOKOVÁ, A., et al., eds. CONSTRUMAT 2011. CONSTRUMAT 2011. Košická Belá, 15.06.2011 - 17.06.2011. Košice: Technická universita v Košiciach, Stavebná fakulta. 2011, s. 43-51. ISBN 978-80-553-0685-8.
 49. Reiterman, P. - Kolář, K. Vhodné metody pro hodnocení kvality povrchové vrstvy betonu s ohledem na jeho trvanlivost. In: KONVALINKA, P., ed. Mechanical, Hygric and Thermal Properties of Building Materials and Structures. Mechanical, Hygric and Thermal Properties of Building Materials and Structures. Zahrádky u Jindřichova Hradce, 13.10.2011 - 15.10.2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. 2011, s. 76-86. ISBN 978-80-01-04974-7.
 50. Reiterman, P. - Kadlecová, Z. - Holčapek, O. - Kolář, K. - Huňka, P., - Adámek, J. Durability of fair-face concrete surface layer. In: KHRAPKO, M. a WALLEVIK, O., eds. Proceedings of the 9th International Sympozium on High performance Concrete. 9th International Symposium on High Performance Concrete. Rotorua, 09.08.2011 - 11.08.2011. Auckland: New Zealand Concrete Society. 2011, s. 1-5. ISBN 978-0-473-19287-7.
 51. Reiterman, P. - Kolář, K. - Kadlecová, Z. - Adámek, J., - Keppert, M. Sledování vlastností povrchových vrstev betonu pro odhad jeho trvanlivosti. In: ŠTĚPÁNEK, P., ed. Sanace 2011. Sanace 2011. Brno, 18.05.2011 - 20.05.2011. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí. 2011, s. 37-42. ISSN 1211-3700.
 52. Reiterman, P. - Huňka, P., - Kolář, K. Faktory ovlivňující dlouhodobý vývoj modulu pružnosti. In: EŠTOKOVÁ, A., et al., eds. CONSTRUMAT 2011. CONSTRUMAT 2011. Košická Belá, 15.06.2011 - 17.06.2011. Košice: Technická universita v Košiciach, Stavebná fakulta. 2011, s. 1-5. ISBN 978-80-553-0685-8.
 53. Reiterman, P. - Huňka, P. - Jung, K. - Kolář, K., - Kolísko, J. Předem předpjaté prefabrikované mostní nosníky - statistická analýza pevnosti betonu v tlaku. In: SIČÁKOVÁ, A., et al., eds. CONSTRUMAT 2011. CONSTRUMAT 2011. Košická Belá, 15.06.2011 - 17.06.2011. Košice: Technická universita v Košiciach, Stavebná fakulta. 2011, s. 1-9. ISBN 978-80-553-0685-8.
 54. Reiterman, P. - Rainová, A. - Kolář, K., - Štemberk, P. Netradiční betonové prvky s estetickými a trvanlivostními požadavky na povrchovou vrstvu. In: ROVNANÍKOVÁ, P. a KERŠNER, Z., eds. Metakaolin 2011. Metakaolin 2011. Brno, 24.03.2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. 2011, s. 65-70. ISBN 978-80-214-4256-6.
 55. Reiterman, P. - Kostelecká, M. - Huňka, P. - Kolář, K., - Klečka, T. The influence of surface structure on scalling resistance. In: CZARNECKI, L., ed. Material Problems in Civil Engineering. The Sixth Conference on Material Problems in Civil Engineering. Cracow, 20.06.2011 - 22.06.2011. Krakow: Politechnika Krakowska. 2011, s. 339-346. ISBN 978-83-7242-607-9.
 56. Kolář, K. - Reiterman, P. Koroze materiálů III. Realizace staveb. 2011, 2011(0), s. 34-35. ISSN 1802-0631.
 57. Kolář, K. - Reiterman, P. Betonujeme svépomocí. Praha: GRADA PUBLISHING. 2010, ISBN 978-80-247-3248-0.
 58. Kolísko, J. - Huňka, P. - Rieger, p. - Reiterman, P., - Kolář, K. Pevnostně-pružnostní charakteristiky betonu v závislosti na způsobu jeho ošetřování. In: ŠRŮMA, V. a ŠRŮMOVÁ, Z., eds. 9. konference Technologie betonu 2010. 9. konference Technologie betonu 2010. Pardubice, 29.04.2010. Praha: ČBS Servis, s.r.o.. 2010, s. 12-15. ISBN 978-80-87158-23-4. Dostupné z: http://www.klok.cvut.cz
 59. Huňka, P. - Rieger, P. - Kolísko, J. - Reiterman, P. - Kolář, K., - Zatřepálek, M. Modul pružnosti betonu a jeho závislost na způsobu ošetřování. In: ŠVEDA, M., et al., eds. Construmat 2010. Construmat 2010. Kočovce, 02.06.2010 - 04.06.2010. Bratislava: Slovak University of Technology. 2010, s. 289-297. ISBN 978-80-227-3297-0. Dostupné z: http://www.klok.cvut.cz
 60. Huňka, P. - Jung, K. - Kolář, K., - Řeháček, S. Statistické vyhodnocení pevnosti betonu C45/55 XF2 pro prefabrikované nosníky. In: ANTON, O. a HEŘMÁNKOVÁ, V., eds. Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Brno, 05.10.2010 - 06.10.2010. VUT v Brně, Fakulta stavební. 2010, s. 65-72. ISBN 978-80-214-4144-6. Dostupné z: http://www.klok.cvut.cz
 61. Rafl, T. - Kolář, K., - Reiterman, P. Model halštatského hradiště. [Funkční vzorek]. 2010, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2010_8.html
 62. Reiterman, P. - Kolář, K. Observation of fair-face concrete durability. In: KRUIS, J., ed. Computer and Experimental Analysis of Civil Engineering Materials and their Multilayered Systems II. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2010, s. 80-88. ISBN 978-80-01-04676-0.
 63. Kolář, K. - Reiterman, P. - Sovják, R., - Litoš, J. Přípravek pro zkoušky dotvarování betonových panelů. [Funkční vzorek]. 2010, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2010_6.html
 64. Reiterman, P. - Kolář, K. - Adámek, J. - Kadlecová, Z., - Holčapek, O. Sorptive properties of concrete surface layer. In: ŠRŮMA, V., ed. Concrete Structures for Challenging Times. 6th Central European Congress on Concrete Engineering. Marianské Lázně, 30.09.2010 - 01.10.2010. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI. 2010, s. 424-428. ISBN 978-80-87158-26-5.
 65. Rafl, T. - Kolář, K., - Reiterman, P. Modelování historických objektů užitím silikátových kompozitů. Zpravodaj WTA CZ. 2010, 0(3-4), s. 35-36. ISSN 1213-7308.
 66. Rafl, T. - Kolář, K., - Reiterman, P. Použití speciálních pohledových betonů pro modelování historických objektů. In: 7. konference speciální betony - sborník konference. 7. konference speciální betony. Bystřice nad Perštejnem, 24.03.2010 - 25.03.2010. Praha: Sekurkon. 2010, s. 58-62. ISBN 978-80-86604-50-3.
 67. Reiterman, P. - Kolář, K. - Kadlecová, Z. - Adámek, J., - Holčapek, O. Experimentální vyšetřování povrchových vrstev. In: 7. konference speciální betony - sborník konference. 7. konference speciální betony. Bystřice nad Perštejnem, 24.03.2010 - 25.03.2010. Praha: Sekurkon. 2010, s. 31-38. ISBN 978-80-86604-50-3.
 68. Kolář, K. - Margoldová, J., - Reiterman, P. Současný stav poznání v problematice betonů s estetickými vlastnostmi. In: 7. konference speciální betony - sborník konference. 7. konference speciální betony. Bystřice nad Perštejnem, 24.03.2010 - 25.03.2010. Praha: Sekurkon. 2010, s. 6-30. ISBN 978-80-86604-50-3.
 69. Kolář, K. - Reiterman, P. Betonujeme svépomocí. 1. vyd. Praha: GRADA PUBLISHING. 2010, ISBN 978-80-247-3248-0.
 70. Reiterman, P. - Huňka, P., - Kolář, K. Vliv způsobu ošetřování na dlouhodobý vývoj modulu pružnosti. In: Betonářské dny 2010. Betonářské dny 2010. Hradec Králové, 23.11.2010 - 24.11.2010. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI. 2010, s. 425-428. ISBN 978-80-87158-28-9.
 71. Reiterman, P. - Huňka, P. - Kolář, K., - Klečka, T. Dlouhodobý vliv druhu cementu a dávky příměsi na vývin modulu pružnosti. In: ŠRŮMA, V. a ŠRŮMOVÁ, Z., eds. 9. konference Technologie betonu 2010. 9. konference Technologie betonu 2010. Pardubice, 29.04.2010. Praha: ČBS Servis, s.r.o.. 2010, s. 12-15. ISBN 978-80-87158-23-4.
 72. Kolísko, J. - Huňka, P. - Rieger, P. - Reiterman, P., - Kolář, K. Pevnostně-pružnostní charakteristiky betonu v závislosti na způsobu jeho ošetřování. In: ŠRŮMOVÁ, Z. a ŠRŮMA, V., eds. 9. konference Technologie betonu 2010. 9. konference Technologie betonu 2010. Pardubice, 29.04.2010. Praha: ČBS Servis, s.r.o.. 2010, s. 22-28. ISBN 978-80-87158-23-4.
 73. Kolář, K. - Reiterman, P. - Klečka, T. - Dudíková, M., - Huňka, P. Surface Layer Study of Concrete Containing Metakaolin. In: CASTRO-BORGES, P., et al., eds. Concrete under Severe Conditions - Environment and Loading. Concrete under Severe Conditions - Environment and Loading. Mérida, 07.06.2010 - 09.06.2010. Leiden: CRC Press/Balkema. 2010, s. 675-692. ISBN 978-0-415-59318-2.
 74. Kolář, K. - Reiterman, P. - Huňka, P. - Klečka, T., - Dudíková, M. Sledování degradace povrchové vrstvy na betonové nádrži biologické čističky odpadních vod. In: Sanace betonových konstrukcí 2010. Sanace betonových konstrukcí 2010. Brno, 20.05.2010 - 21.05.2010. Brno: Sdružení pro sanace betonovývh konstrukcí. 2010, s. 273-278. ISSN 1211-3700.
 75. Reiterman, P. - Kolář, K. - Konvalinka, P. - Jandeková, D., - Huňka, P. Observation of surface under load combination. In: Metakaolin. Metakaolin. Brno, 18.03.2010. VUT v Brně, Fakulta stavební. 2010, s. 103-108. ISBN 978-80-214-4064-7.
 76. Huňka, P. - Rieger, P. - Kolísko, J. - Reiterman, P. - Kolář, K., - Zatřepálek, M. Concrete Modulus of elasticity and its dependence on curing. In: LEDEREROVÁ, M., et al., eds. Construmat 2010. Construmat 2010. Kočovce, 02.06.2010 - 04.06.2010. Bratislava: Slovak University of Technology. 2010, s. 289-297. ISBN 978-80-227-3297-0.
 77. Reiterman, P. - Kolář, K. - Huňka, P. - Klečka, T., - Dudíková, M. Observation of Degradation Processes in Concrete Surface Layer. In: STRUHÁROVÁ, A., et al., eds. Construmat 2010. Construmat 2010. Kočovce, 02.06.2010 - 04.06.2010. Bratislava: Slovak University of Technology. 2010, s. 298-305. ISBN 978-80-227-3297-0. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 78. Vodička, J. - Veselý, V. - Kolář, K., - Krátký, J. Praktické použití vláknobetonu. BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2010, 10(2), s. 53-55. ISSN 1213-3116.
 79. Reiterman, P. - Dudíková, M. - Huňka, P. - Kolář, K., - Klečka, T. Influence of Technological Properties of Concrete on Quality Concrete Surface Layer. In: Workshop 2010. Workshop 2010. Praha, 22.02.2010 - 26.02.2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2010, s. 166-167. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.
 80. Huňka, P. - Kolísko, J., - Kolář, K. Vliv zkušebního tělesa na výsledek zkoušky statického modlu pružnosti betonu v tlaku. In: Proceedings of the International Conference 15th Construmat 2009. Construmat 2009. Kruh u Jilemnioce, 08.09.2009 - 10.09.2009. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2009, s. 145-151. ISBN 978-80-01-04355-4. Dostupné z: http://web.cvut.cz/ki
 81. Kolář, K. Trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí. In: 6. konference Speciální betony. Degradace - Destrukce - Recyklace. 6. konference Speciální betony - degradace . destrukce - recyklace. Beroun, 17.02.2009 - 18.02.2009. Praha: Sekurkon. 2009, s. 6-30. ISBN 978-80-86604-42-8. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 82. Reiterman, P. - Kolář, K., - Klečka, T. Evaluation of Building Materials Using Laser Confocal Microscopy. In: VII Corende Congreso Regional de Ensayos No Destructivos y Estructurales. VII Corende Congreso Regional de Ensayos No Destructivos y Estructurales. Rosario, Santa Fe, 11.11.2009 - 13.11.2009. Buenos Aires: Asociación Argentina de Ensayos No Destructivos y Estructurales. 2009, ISBN 978-987-23957-1-1. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 83. Dudíková, M. - Reiterman, P. - Kolář, K. - Klečka, T., - Kolísko, J. Hodnocení stavebních materiálů pomocí laserové konfokální Mikroskopie. In: Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009. Brno, 06.10.2009 - 07.10.2009. Brno: VUT v Brně. 2009, s. 477-482. ISBN 978-80-214-3951-1. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 84. Kolář, K. - Klečka, T. - Reiterman, P. - Kolísko, J., - Konvalinka, P. Durability of HPC surface with metakaolin addition. In: KOTEŠ, P. a KOTULA, P., eds. Concrete and Concrete Structures. 5th International Conference Concrete and Concrete Structures. Žilina, 15.10.2009 - 16.10.2009. Žilina: Žilinská univerzita, Stavebná fakulta. 2009, s. 37-43. ISBN 978-80-554-0100-3. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 85. Klečka, T. - Kolář, K., - Reiterman, P. Zlepšení povrchových vlastností betonu při cyklickém teplotním zatěžování. In: Sanace a rekonstrukce staveb 2009 - sborník 31. konference. Sanace a rekonstrukce staveb 2009. Praha, 03.11.2009 - 04.11.2009. Praha: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky WTA CZ. 2009, s. 168-175. ISBN 978-80-02-02190-2. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 86. Klečka, T. - Kolář, K., - Reiterman, P. Snížení účinku rozmrazovacích chemických prostředků na povrchové vlastnosti betonů. In: BILČÍK, J., ed. Sanácia betónových konštrukcií. Sanácia betónových konštrukcií. Smolenice, 08.12.2009 - 09.12.2009. Bratislava: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií. 2009, s. 50-54. ISBN 978-80-227-3215-4. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 87. Reiterman, P. - Kolář, K. - Dudíková, M. - Huňka, P., - Klečka, T. Faktory ovlivňující kvalitu pohledového betonu. In: ŠRŮMA, V. a ŠRŮMOVÁ, Z., eds. 16. Betonářské dny 2009. 16. Betonářské dny 2009. Hradec Králové, 25.11.2009 - 26.11.2009. Praha: ČBS Servis, s.r.o.. 2009, s. 189-195. ISBN 978-80-87158-20-3. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 88. Kolář, K. - Reiterman, P. Koroze anorganických materiálů a plastických hmot. Realizace staveb. 2009, IV(6-7), s. 46. ISSN 1802-0631. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 89. Kolář, K. - Klečka, T. - Kolísko, J. - Reiterman, P., - Vodička, J. Influence of separation agents on quality of concrete surface. In: KASZYNSKA, M., ed. Awarie Budowlane. XXIV konferencja naukowo-techniczna. Štětín, 26.05.2009 - 29.05.2009. Szczecin: Zachodnipomorskeiego Uniwersytetu Technologicznego. 2009, s. 463-470. ISBN 978-83-7663-005-2. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 90. Reiterman, P. - Kolář, K. - Konvalinka, P. - Klečka, T., - Kolísko, J. Je speciální beton s metakaolinem vhodný pro odolnější povrchové vrstvy betonů v náročných podmínkách?. In: Sanace 2009. Sanace 2009. Brno, 13.05.2009 - 15.05.2009. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí. 2009, s. 397-404. ISSN 1211-3700. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 91. Reiterman, P. - Kolář, K. Metodika hodnocení degradace povrchových vrstev betonu konfokální mikroskopickou analýzou. In: 6. konference Speciální betony. Degradace - Destrukce - Recyklace. 6. konference Speciální betony - degradace . destrukce - recyklace. Beroun, 17.02.2009 - 18.02.2009. Praha: Sekurkon. 2009, s. 39-46. ISBN 978-80-86604-42-8. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 92. Reiterman, P. - Kolář, K. - Klečka, T., - Dudíková, M. Determination of Concrete Surface Degradation. In: 5th Central Europian Congress on Concrete Engineering. 5th Central Europian Congress on Concrete Engineering. Baden, 24.09.2009 - 25.09.2009. Vienna: Austrian Society for Concrete and Construction Technology. 2009, s. 295-297. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 93. Reiterman, P. - Kolář, K., - Klečka, T. Microscopic Classification of Fair-face Concrete. In: Proceedings of the International Conference 15th Construmat 2009. Construmat 2009. Kruh u Jilemnioce, 08.09.2009 - 10.09.2009. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2009, s. 307-313. ISBN 978-80-01-04355-4. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 94. Kolář, K. - Reiterman, P. Koroze kovů. Realizace staveb. 2009, 2009(5), s. 48-49. ISSN 1802-0631. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 95. Kolář, K. - Konvalinka, P. - Reiterman, P. - Jandeková, D. - Klečka, T., - Kolísko, J. Long term surface rezistance of special concrete with metakaolin addition. In: KERŠNER, Z. a ROVNANÍKOVÁ, P., eds. Metakaolin 2009. Metakaolin 2009. Brno, 18.03.2009. VUT v Brně, Fakulta stavební. 2009, s. 67-73. ISBN 978-80-214-3843-9. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 96. Reiterman, P. - Kolář, K. - Klečka, T., - Kolísko, J. Evaluation of Concrete Surface Properties. In: SUAREZ, C.G.C., ed. 14 Covencion Cientifica de Ingenieria y Arequitectura 2008. 14 Covencion Cientifica de Ingenieria y Arequitectura 2008. La Habana, Cuba, 01.12.2008 - 05.12.2008. La Habana: Ministerio de Educacion Superior. 2008, s. 53-58. ISBN 978-959-261-281-5. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 97. Reiterman, P. - Kolář, K. - Klečka, T., - Kolísko, J. Application of Confocal Laser Scanning Microscope system. In: TESÁREK, P., MADĚRA, J., a VEJMELKOVÁ, E., eds. Proceeding of the 2nd Conference on Experimental and Computational Method for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials in honour of the 50th birthday of R. Cerny. 2nd Conference on Experimental and Computational Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. Praha, 06.10.2008. Prague: Czech Technical University. 2008, s. 95-105. ISBN 978-80-01-04184-0. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 98. Klečka, T. - Kolář, K. - Konvalinka, P., - Jandeková, D. Zlepšení povrchových vlastností speciálních betonů přídavkem metakaolinu. In: CONSTRUMAT 2008. XIV. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2008. Moravec, 04.06.2008 - 06.06.2008. VUT v Brně, Fakulta stavební. 2008, s. 122-123. ISBN 978-80-214-3660-2. Dostupné z: http://web.cvut.cz/ki
 99. Záruba-Pfeffermann, J. - Štemberk, P. - Klečka, T. - Kolář, K. - Svoboda, P. - Sedláčková, S., - Novotný, T. Způsob výroby stavebních prefabrikovaných prvků z porézních stavebních hmot, zejména kompozitních. ČVUT, Kloknerův ústav, Praha, CZ. 299223. 21.05.2008.
 100. Klečka, T. - Sokol, V. - Kolísko, J., - Kolář, K. Nová směrnice WTA 2-9-04/D "Sanační omítkové systémy". In: SCHLOSSER, F., ed. Technológie opráv a údržby stavieb. Technológie opráv a údržby stavieb. Žilina, 14.02.2008 - 15.02.2008. Žilina: Žilinská univerzita, Stavebná fakulta. 2008, s. 128-133. ISBN 978-80-969681-6-9. Dostupné z: http://web.cvut.cz/ki
 101. Klečka, T. - Kolísko, J. - Volf, M., - Kolář, K. Porovnání účinnosti infúzních prostředků pro sanaci vlhkého zdiva. In: SCHLOSSER, F., ed. Technológie opráv a údržby stavieb. Technológie opráv a údržby stavieb. Žilina, 14.02.2008 - 15.02.2008. Žilina: Žilinská univerzita, Stavebná fakulta. 2008, s. 118-127. ISBN 978-80-969681-6-9. Dostupné z: http://web.cvut.cz/ki
 102. Kolář, K. - Reiterman, P., - Klečka, T. Využití laserové mikroskopie pro hodnocení povrchů stavebních materiálů. Zpravodaj WTA CZ. 2008, 2008(3-4), s. 9-11. ISSN 1213-7308. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 103. Reiterman, P. - Kolář, K. - Klečka, T., - Dudíková, M. Vliv vybraných vlastností betonu na kvalitu povrchových vrstev pohledového betonu. In: Betonářské dny 2008. Betonářské dny 2008. Hradec Králové, 27.11.2008 - 28.11.2008. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI. 2008, s. 114-123. ISBN 978-80-87158-11-1. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 104. Vodička, J. - Kohoutková, A. - Krátký, J. - Vašková, J., - Kolář, K. Influence of FRC Properties on Design and Behaviour of Structural Concrete Members. In: PAINE, K., et al., eds. Harnessing Fibres for Concrete Construction. Harnessing Fibres for Concrete Construction. Dundee, 10.07.2008. Bracknell: IHS BRE Press. 2008, s. 187-194. ISBN 978-1-84806-042-5.
 105. Konvalinka, P. - Kolář, K., - Jandeková, D. Metakaolin - pozzolanic admixture for concrete. In: PAVLÍK, Z. a PAVLÍKOVÁ, M., eds. Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel VI. Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel VI. Zahrádky, 11.12.2008 - 13.12.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. 2008, s. 67-70. ISBN 978-80-01-04206-9. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 106. Kolář, K. - Konvalinka, P. - Jandeková, D. - Klečka, T. - Kolísko, J., - Pecina, K. Vliv přídavku metakaolinu na trvanlivost betonu. Stavební obzor. 2008, 17(6/2008), s. 172-174. ISSN 1210-4027.
 107. Kolář, K. - Konvalinka, P. - Jandeková, D., - Kolísko, J. Vliv cyklů zmrazování - rozmrazování na trvanlivost betonu s přídavkem metakaolinu. In: ROVNANÍKOVÁ, P. a KERŠNER, Z., eds. Metakaolin 2008. Metakaolin 2008. Brno, 20.03.2008. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. 2008, s. 69-73. ISBN 978-80-214-3582-7.
 108. Jandeková, D. - Konvalinka, P. - Kolář, K., - Kolář, J. Durability of Concrete with Addition of Metakaolin. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008. Praha, 18.02.2008 - 22.02.2008. Praha: Czech Technical University in Prague. 2008, s. 288-289. ISBN 978-80-01-04016-4.
 109. Vlček, M. - Klečka, T. - Kolář, K. - Kolísko, J., - Balík, L. Metody sanace vlhkého zdiva. 1. vyd. Praha: WTA CZ. 2007, ISBN 978-80-02-01945-9.
 110. Klečka, T. - Kolář, K. - Kolísko, J. - Balík, L., - Vlček, M. Metody průzkumu vlhkých staveb 2007. 1. vyd. Praha: WTA CZ. 2007, ISBN 978-80-02-01944-2.
 111. Hela, R. - Bodnárová, L. - Henkl, D. - Fiala, O. - Klečka, T., - Kolář, K. Self-Compacting Concrete for Direct Finish Structures. In: Innovations in Structural Engineering and Construction. The Fourth International Structural Engineering and Constructions Conference. Melbourne, 26.09.2007 - 28.09.2007. Leiden: Taylor & Francis/Balkema. 2007, s. 471-476. ISBN 978-0-415-45754-5.
 112. Kolář, K. - Klečka, T., - Kolísko, J. Trvanlivost vysokohodnotných betonů zatížených síranovou korozí. In: CONSTRUMAT 2007. Conference about structural materials 2007. Chata Svoboda, Rejvíz, 19.09.2007 - 21.09.2007. Ostrava: VŠB. 2007, s. 315-319. ISBN 978-80-248-1536-7.
 113. Klečka, T. - Kolář, K., - Bouška, P. Zlepšení vlastností vysokohodnotných betonů přídavkem příměsi na bázi metakaolinu. In: CONSTRUMAT 2007. Conference about structural materials 2007. Chata Svoboda, Rejvíz, 19.09.2007 - 21.09.2007. Ostrava: VŠB. 2007, s. 312-314. ISBN 978-80-248-1536-7.
 114. Kolísko, J. - Klečka, T., - Kolář, K. Netradiční pohledový beton fasády dostavby smíchovské synagogy. In: 5. konference Speciální betony. 5. konference Speciální betony. Karlova Studánka, 17.09.2007 - 19.09.2007. Praha: Sekurkon. 2007, s. 192-204. ISBN 978-80-86604-32-9.
 115. Kolář, K. - Klečka, T. - Kolísko, J., - Konvalinka, P. Zvýšení odolnosti vysokohodnotných betonů proti působení chemických rozmrazovacích látek příměsí metakaolínu. In: 5. konference Speciální betony. 5. konference Speciální betony. Karlova Studánka, 17.09.2007 - 19.09.2007. Praha: Sekurkon. 2007, s. 68-72. ISBN 978-80-86604-32-9.
 116. Kolář, K. - Klečka, T., - Kolísko, J. Influence of Polycarboxylether Superplasticizers and Microfillers on the Modulus of Elasticity of HPC. In: MATBUD´ 2007. The Fifth Conference on Material Problems in Civil Engineering. Krakow, 20.06.2007 - 22.06.2007. Warszawa: Wydzial Inzynierii Ladowej. 2007, s. 247-252. ISBN 978-83-7242-429-7.
 117. Klečka, T. - Kolář, K., - Kolísko, J. Dlouhodobé vlastnosti speciálních vysokohodnotných betonů definovaných vlastností. In: Zborník príspevkov z VIII. vedeckej konferencie Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. VIII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach. Košice, 28.05.2007 - 30.05.2007. Košice: Stavebná fakulta TÚ. 2007, s. 183-186. ISBN 978-80-8073-792-4.
 118. Klečka, T. - Kolář, K., - Konvalinka, P. Vliv aktivní příměsi na bázi metakaolinu na vlastnosti vysokohodnotných betonů. In: Technologie betonu 2007. Technologie betonu 2007. Pardubice, 11.04.2007 - 12.04.2007. Praha: ČBS Servis, s.r.o.. 2007, s. 106-108. ISBN 978-80-903807-4-5.
 119. Vodička, J. - Krátký, J. - Kolář, K. - Kohoutková, A. - Broukalová, I., - Chudoba, T. Dva příklady vláknobetonových prvků připravených pro průmyslovou výrobu. In: Zborník príspevkov z VIII. vedeckej konferencie Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. VIII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach. Košice, 28.05.2007 - 30.05.2007. Košice: Technická Univerzita. 2007, s. 187-192. ISBN 978-80-8073-790-0.
 120. Vodička, J. - Veselý, V. - Kolář, K., - Krátký, J. Practical Application of Fibre Concrete. In: Fibre Concrete 2007. Fiber Concrete 2007. Praha, 12.09.2007 - 13.09.2007. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2007, s. 181-184. ISBN 978-80-01-03740-9.
 121. Veselý, V. - Vodička, J. - Kolář, K., - Krátký, J. Výroba a zkoušky betonových trub z vláknobetonu. In: Technologie betonu 2007. Technologie betonu 2007. Pardubice, 11.04.2007 - 12.04.2007. Praha: ČBS Servis, s.r.o.. 2007, s. 122-126. ISBN 978-80-903807-4-5.
 122. Vodička, J. - Kolář, K. - Djimaldé, G., - Chudoba, T. Vláknobetony s nízkou a vysokou hmotností ocelových vláken. In: Zborník príspevkov z VIII. vedeckej konferencie Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. VIII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach. Košice, 28.05.2007 - 30.05.2007. Košice: Stavebná fakulta TÚ. 2007, s. 193-198. ISBN 978-80-8073-789-4.
 123. Jandeková, D. - Kolář, K. - Konvalinka, P., - Vacín, O. Metakaolin - white clay aggregate for higher durability of concrete. In: PAVLÍK, Z. a PAVLÍKOVÁ, M., eds. Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. 1ST CONFERENCE ON EXPERIMENTAL AND COMPUTATIONAL METHODS FOR DIRECTED DESIGN AND ASSESSMENT OF FUNCTIONAL PROPERTIES OF BUILDING MATERIALS. Praha, 20.12.2007. Praha: ČVUT v Praze, FSv. 2007, s. 33-36. ISBN 978-80-01-03929-8.
 124. Konvalinka, P. - Kolář, K. Metakaolin - Active Micro-filer for High Performance. In: Proceedings of Workshop 2007. Workshop 2007. Praha, 19.02.2007 - 23.02.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, s. 1-2. ISBN 978-80-01-03667-9.
 125. Djimalde, G. - Vodička, J., - Kolář, K. Vliv délky drátků na pevnostní charakteristiky drátkobetonu. In: 4. konference Speciální betony. 4.konference Speciální betony. Skalský dvůr, 25.09.2006 - 27.09.2006. Brno: Sekurkon. 2006, s. 109-113. ISBN 80-86604-27-6.
 126. Kolář, K. - Vodička, J. Vliv plastifikátoru na pevnostní charakteristiky drátkobetonu s vyšší dávkou drátků fibrex A. In: 4. konference Speciální betony. 4.konference Speciální betony. Skalský dvůr, 25.09.2006 - 27.09.2006. Brno: Sekurkon. 2006, s. 191-194. ISBN 80-86604-27-6.
 127. Kolář, K. - Klečka, T. - Vodička, J., - Kolísko, J. Long-Term Properties of Steel Fiber Reinforced Shot Concrete. In: Theoretical and Experimental Research in Structural Engineering. Fourth Slovak/Czech Symposium. Bratislava, 14.06.2006 - 15.06.2006. Bratislava: ICA SAS. 2006, s. 102-110. ISBN 80-969521-0-2.
 128. Kolísko, J. - Dubský, N. - Klečka, T., - Kolář, K. Engineered Cementitious Composites (ECC) - Special High Ductile Material. In: Construmat 2006. Conference about structural materials. Račková Dolina, 20.09.2006 - 22.09.2006. Nitra: Slovenská poľnohospodárska universita v Nitre. 2006, s. 158-162. ISBN 80-8069-747-7.
 129. Klečka, T. - Kolář, K. Problematika trvanlivosti vysokohodnotných betonů zatížených síranovou korozí. In: 4. konference Speciální betony. 4.konference Speciální betony. Skalský dvůr, 25.09.2006 - 27.09.2006. Brno: Sekurkon. 2006, s. 15-21. ISBN 80-86604-27-6.
 130. Bouška, P. - Hrdoušek, V. - Klečka, T. - Klimeš, P. - Kolář, K., - Novotný, T. Reliability of Crack Measuring in Concrete Structures. In: Quality and Reliability in Building Industry. IV. International Scientific Conference. Levoča, 17.10.2006 - 19.10.2006. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta. 2006, s. 49-52. ISBN 80-8073-594-8.
 131. Klečka, T. - Kolář, K. - Vodička, J., - Bouška, P. Long-Term Durability of Special Composite Materials. In: Quality and Reliability in Building Industry. IV. International Scientific Conference. Levoča, 17.10.2006 - 19.10.2006. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta. 2006, s. 189-196. ISBN 80-8073-594-8.
 132. Kolísko, J. - Dubský, N. - Klečka, T., - Kolář, K. Engineering Cementitious Composites (ECC) - Special High Ductile Material. In: JADWISIN 2006. 20. Konferencja Naukowo - Techniczna. Serock, 17.05.2006 - 19.05.2006. Warszawa: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemyslu Betonow - CEBET. 2006, s. 191-196. ISBN 83-915162-8-8.
 133. Bouška, P. - Klečka, T. - Kolář, K., - Novotný, T. Measurements of Crack Width in Concrete Structures. In: JADWISIN 2006. 20. Konferencja Naukowo - Techniczna. Serock, 17.05.2006 - 19.05.2006. Warszawa: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemyslu Betonow - CEBET. 2006, s. 59-63. ISBN 83-915162-8-8.
 134. Djimaldé, G. - Vodička, J., - Kolář, K. Vliv délky drátků na pevnostní charakteristiky drátkobetonu. In: 4. konference Speciální betony. 4.konference Speciální betony. Skalský dvůr, 25.09.2006 - 27.09.2006. Brno: Sekurkon. 2006, s. 109-113. ISBN 80-86604-27-6.
 135. Vodička, J. - Kolář, K., - Djimaldé, G. Porovnání pevnostních charakteristik drátkobetonu s nízkým obsahem drátků různých typů. In: 4. konference Speciální betony. 4.konference Speciální betony. Skalský dvůr, 25.09.2006 - 27.09.2006. Brno: Sekurkon. 2006, s. 102-108. ISBN 80-86604-27-6.
 136. Kolísko, J. - Dubský, N., - Kolář, K. High-Ductility Fibre Cementitious Composite. In: CIGÁNEK, J., ed. 3rd International Conference Fibre Concrete 2005. 3rd International Conference Fibre Concrete 2005. Malenovice, 15.06.2005 - 16.06.2005. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2005, s. 191-195. ISBN 80-248-0852-8.
 137. Klečka, T. - Kolísko, J. - Bouška, P., - Kolář, K. BETON. Složky - technologie - vlastnosti - zkoušení. 1. vyd. Praha: Sekurkon. 2005, ISBN 80-86604-24-1.
 138. Klečka, T. - Kolísko, J., - Kolář, K. Aktuální poznatky z 3. mezinárodní konference CONMAT 2005 - Vancouver - Britská Kolumbie - Kanada. In: 3. konference Speciální betony. Speciální betony. Malenovice, 28.09.2005 - 30.09.2005. Praha: Sekurkon. 2005, s. 20-22. ISBN 80-86604-22-5.
 139. Klečka, T. - Kolář, K., - Kolísko, J. Nové poznatky v oblasti chemických degradačních procesů. In: CONSTRUMAT 2005. XI. medzinárodná konferencie o stavebných materiáloch. Rajecké Teplice, 21.09.2005 - 23.09.2005. Žilina: Žilinská universita, Stavebná fakulta. 2005, s. 245-249. ISBN 80-8070-451-1.
 140. Klečka, T. - Kolář, K., - Kolísko, J. Magnetokinetické metody sanace vlhkosti. In: CONSTRUMAT 2005. XI. medzinárodná konferencie o stavebných materiáloch. Rajecké Teplice, 21.09.2005 - 23.09.2005. Žilina: Žilinská universita, Stavebná fakulta. 2005, s. 237-244. ISBN 80-8070-451-1.
 141. Vodička, J. - Kolář, K. - Klečka, T. - Kolísko, J., - Krátký, J. Long-term Properties of Steel Fiber Reinforced Shot Concrete Used for Sealing Structures of High Volume Underground Gas Storage Container Placer in Dept of 1000 m. In: Construction Materials. Construction Materials. Vancouver, 22.08.2005 - 24.08.2005. Vancouver: University of British Columbia. 2005, s. 720-728. ISBN 0-88865-810-9.
 142. Kolísko, J. - Vodička, J. - Kolář, K. - Klečka, T., - Krátký, J. Characteristics of Fiber Reinforced Concrete (FRC) with Structural Synthetic Fibers. In: Construction Materials. Construction Materials. Vancouver, 22.08.2005 - 24.08.2005. Vancouver: University of British Columbia. 2005, s. 633-639. ISBN 0-88865-810-9.
 143. Kolář, K. - Klečka, T. - Kolísko, J., - Dubský, N. Time Development of Static Modulus of Elasticity of HPC with Application of Superplasticizers on Carboxylether Base. In: Construction Materials. Construction Materials. Vancouver, 22.08.2005 - 24.08.2005. Vancouver: University of British Columbia. 2005, s. 320-325. ISBN 0-88865-810-9.
 144. Kolář, K. - Vodička, J. - Klečka, T., - Kolísko, J. Lze v praxi realizovat náročné vláknobetonové konstrukce?. In: ŠRŮMOVÁ, Z. a ŠRŮMA, V., eds. 4. konference Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí. 4.konference Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí. Praha, 06.04.2005. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI. 2005, s. 77-84. ISBN 80-903501-5-1.
 145. Vodička, J. - Kolář, K. - Klečka, T. - Kolísko, J., - Krátký, J. Long-term Properties of Steel Fiber Reinforced Shot Concrete Used for Sealing Structures of High Volume Underground Gas Storage Container Placed in Depth of 1000m. In: Construction Materials. Construction Materials. Vancouver, 22.08.2005 - 24.08.2005. Vancouver: University of British Columbia. 2005, s. 117. ISBN 0-88865-810-9.
 146. Klečka, T. - Kolísko, J., - Kolář, K. Magnetokinetické metody sanace vlhkosti. In: Sanace a rekonstrukce staveb 2005. Sanace a rekonstrukce staveb 2005. Brno, 02.11.2005 - 03.11.2005. Praha: Česká stavební společnost, WTA CZ. 2005, s. 239-246. ISBN 80-02-01768-4.
 147. Výborný, J. - Vodička, J. - Hanzlová, H., - Kolář, K. Porovnání základních mechanicko - fyzikálních vlastností obyčejného betonu a cihlobetonu bez vláken a s vlákny. In: 3. konference Speciální betony. Speciální betony. Malenovice, 28.09.2005 - 30.09.2005. Praha: Sekurkon. 2005, s. 98-105. ISBN 80-86604-22-5.
 148. Záruba, J. - Kolář, K., - Svoboda, P. Způsob lití stavebních prefabrikátů do uzavřené formy a zařízení k provádění tohoto způsobu. ČVUT KÚ. 294431. 04.11.2004.
 149. Záruba, J. - Kolář, K., - Svoboda, P. Způsob zvlhčování betonové směsi a složení této betonové směsi. ČVUT KÚ. 293388. 16.02.2004.
 150. Klečka, T. - Kolář, K. Využití energosádrovce ve stavebnictví. 14.09.2004.
 151. Dubský, N. - Kolísko, J., - Kolář, K. Vizuální a optické změny povrchů fasádních prvků na bázi cementu. In: Sanace a rekonstrukce staveb. Sanace a rekonstrukce staveb 2004. Praha, 23.11.2004 - 24.11.2004. Praha: ČVTVS. 2004, s. 102-107. ISBN 80-02-01683-1.
 152. Kolář, K. - Klečka, T., - Kolísko, J. Energosádrovec jako cenná druhotná surovina pro výrobu vzdušných maltovin. In: Maltoviny 2004. III. Odborná konference o vědě, výzkumu a aplikacích v oboru maltovin. Brno, 16.12.2004. VUT v Brně, Fakulta stavební. 2004, s. 118-125. ISBN 80-214-2806-6.
 153. Kolísko, J. - Kabele, P. - Klečka, T., - Kolář, K. Influence of PVA Fibers on Deformation Behaviour of Cementitious Composites (ECC) under Compression and Tensile Load. In: ROVNANÍKOVÁ, P., ed. Proceedings of the International Conference Life Cycle Assessment, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures. Life Cycle Assessment, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures. Brno, 09.11.2004 - 11.11.2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. 2004, s. 205-209. ISBN 80-214-2370-6.
 154. Kolář, K. - Klečka, T., - Kolísko, J. Využití energetických odpadů jako příměsí do maltovin. In: Speciální betony. Speciální betony. Vlastnosti-technologie-aplikace. Praha, 29.09.2004 - 01.10.2004. Praha: Sekurkon. 2004, s. 167-182. ISBN 80-86604-15-2.
 155. Kolář, K. - Klečka, T. Řízení vlastností betonu v podmínkách ČR. In: Speciální betony. Speciální betony. Vlastnosti-technologie-aplikace. Praha, 29.09.2004 - 01.10.2004. Praha: Sekurkon. 2004, s. 133-137. ISBN 80-86604-15-2.
 156. Klečka, T. - Bouška, P. - Kolář, K., - Kolísko, J. Některé nové metody pro zkoušení betonu a jeho složek. In: CONSTRUMAT 2004. X. medzinárodná konferencia o stavebných materiáloch. Lesnica, 15.09.2004 - 17.09.2004. Košice: TU Košice Fakulta Stavebná. 2004, s. 202-207. ISBN 80-8073-175-6.
 157. Kolář, K. - Klečka, T. Využití vedlejších energetickcých produktů ve stavební výrobě. 14.09.2004.
 158. Kolář, K. - Klečka, T. - Kolísko, J., - Michalko, A. Influence of Microfillers on Properties of High Performance Concrete (HPC) when a Plasticizer Based on Carboxylether Is Used. In: WLODARCZYK, M., ed. Referaty wiodace i indywidualne JADWISIN 2004. Jadwisin 2004. Serock, 26.05.2004 - 28.05.2004. Warszawa: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemyslu Betonow - CEBET. 2004, s. 295-299. ISBN 83-915162-6-1.
 159. Kolář, K. - Klečka, T., - Kolísko, J. Nové poznatky v oblasti chemických degradačních procesů. In: Betonové konstrukce v extrémních podmínkách. Betonové konstrukce v extrémních podmínkách. Praha, 13.09.2004. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI. 2004, s. 65-70. ISBN 80-903501-0-0.
 160. Klečka, T. - Kolísko, J. - Kolář, K., - Bouška, P. Srovnání statických a dynamických modulů pružnosti vysokohodnotných betonů. In: ROJKO, L., HUDOBA, I., a BILČÍK, J., eds. Betonárske dni 2004 - Zborník prednášok. Betonárske dni 2004. Bratislava, 09.10.2004 - 10.10.2004. Bratislava: STU v Bratislave, Stavebná fakulta. 2004, s. 269-272. ISBN 80-227-2107-7.
 161. Kolísko, J. - Klečka, T., - Kolář, K. Influence of Polypropylene Fibres on Fracture Energy of Cement Mortar. In: CTU REPORTS Theoretical and Experimental Research in Structural Engineering. 3rd Czech and Slovak Symposium Theoretical and Experimental Research in Structural Engineering. Černice, 16.06.2004 - 17.06.2004. Praha: Czech Technical University in Prague. 2004, s. 69-74. ISBN 80-01-02976-X.
 162. Kolář, K. - Klečka, T. - Kolísko, J., - Michalko, A. Statické a dynamické moduly pružnosti HPC s přísadami karboxyléterů. In: ŠRŮMOVÁ, Z. a ŠRŮMA, V., eds. Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2004. Techologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2004. Praha, 06.04.2004. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI. 2004, s. 89-92. ISBN 80-239-2664-0.
 163. Luxemburk, F. - Vodák, F. - Wasserbauer, R. - Konvalinka, P. - Trtík, K. - Záleský, J. - Kolář, K. - Studnička, J. - Pacovský, J., - Bouška, P. Průběžná výzkumná zpráva MSM 210000004 - Experimentální výzkum stavebních materiálů a technologií. Praha 1: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR DZS. 2004, 2003.
 164. Klečka, T. - Kolář, K., - Kolísko, J. Deformation Properties of SCC and HSC Produced from Raw Materials Available the Czech Republic. In: Self-Compacting Concrete. third International Symposium on Self-Compacting Concrete. Reykjavik, 17.08.2003 - 20.08.2003. Cachan: RILEM Publications. 2003, s. 1011-1016. ISBN 2-912143-42-X.
 165. Kolář, K. - Klečka, T., - Kolísko, J. Dlouhodobé vlastnosti vysokohodnotných betonů s použitím přísad nové generace na bázi karboxyléterů. In: CIGÁNEK, J. a KURKA, F., eds. Fibre Concrete and High Performance Concrete 2003. Fibre Concrete and High Performance Concrete. Malenovice, 24.09.2003 - 26.03.2003. Praha: Sekurkon. 2003, s. 105-109. ISBN 80-86604-08-X.
 166. Klečka, T. - Bouška, P. - Kolář, K., - Kolísko, J. Maintenance of Building Constructions Touched by Floods. In: Problemy Naukowo - Badawcze Budownictwa, Tom III. Problemy Naukowo - Badawcze Budownictwa. Krynica, 14.09.2003 - 19.09.2003. Warszawa: Wydzial Inzynierii Ladowej. 2003, s. 149-153. ISBN 83-7207-433-X.
 167. Kolísko, J. - Klečka, T. - Kolář, K., - Kabele, P. Využití polyvinilalkoholových vláken v cementových kompozitech. In: Sanácia betonových konstrukcií. Sanácia betónových konstrukcií. Bratislava, 04.06.2003 - 05.01.2003. Bratislava: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií. 2003, s. 22-26. ISBN 80-227-1896-3.
 168. Kolář, K. - Klečka, T. - Kolísko, J., - Bouška, P. Mrazuvzdornost pálené a betonové střešní krytiny. In: Stavebné materiály a skušobníctvo 2003. Stavebné materiály a skušobníctvo 2003. Štrbské Pleso, 01.11.2003 - 03.11.2003. Bratislava: Technický a skúšobný ústav stavebný. 2003, s. 164-166. ISBN 80-7099-991-8.
 169. Kolář, K. - Klečka, T., - Hela, R. Stav poznání vlastností vysokohodnotných betonů v české republice. In: Beton 2003. Beton 2003. Štrbské Pleso, 02.10.2003 - 04.10.2003. Košice: TU Košice. 2003, s. 73-78. ISBN 80-8073-033-4.
 170. Klečka, T. - Kolář, K., - Kolísko, J. Sanace vlhkého zdiva. 1. vyd. Praha: Česká stavební společnost. 2003, ISBN 80-02-01536-3.
 171. Klečka, T. - Kolář, K., - Kolísko, J. Diagnostika vlhkých staveb. 1. vyd. Praha: Česká stavební společnost. 2003, ISBN 80-02-01537-1.
 172. Klečka, T. - Kolář, K., - Kolísko, J. DEFORMATION PROPERTIES OF SCC AND HSC PRODUCED FROM RAW MATERIALS AVAILABLE IN THE CZECH REPUBLIC. In: ĎURICA, T., ed. Quality and Reliability in Building Industry. Quality and Reliability in Building Industry. Levoča, 22.10.2003 - 24.10.2003. Košice: Technická universita v Košiciach, Stavebná fakulta. 2003, s. 297-302. ISBN 80-7099-746-X.
 173. Kolář, K. - Klečka, T., - Kolísko, J. INFLUENCE OF MICROFILLERS ON PROPERTIES OF HIGH PERFORMANCE CONCRETE (HPC) WHEN A PLASTICIZER BASED ON CARBOXYLETHER IS USED. In: KONVALINKA, P. a LUXEMBURK, F., eds. Experimental Investigation of Building Materials and Technologies. Experimental Investigation of Building Materials and Technologies. Praha, Praha: Czech Technical University in Prague. 2003, s. 21-24. ISBN 80-01-02835-6.
 174. Klečka, T. - Kolář, K., - Kolísko, J. APPLICATION OF A PLASTICIZERS OF A NEW GENERATION BASED ON CARBOXYLETHER INTO SELF COMPACTING CONCRETE (SCC). In: LUXEMBURK, F. a KONVALINKA, P., eds. Experimental Investigation of Building Materials and Technologies. Experimental Investigation of Building Materials and Technologies. Praha, Praha: Czech Technical University in Prague. 2003, s. 25-29. ISBN 80-01-02835-6.
 175. Kolísko, J. - Volf, M. - Klečka, T., - Kolář, K. Možnosti posuzování účinnosti injektážních prostředků pro chemické infúzní clony. In: Sanace a rekonstrukce staveb 2003. Sanace a rekonstrukce staveb. Brno, 04.11.2003 - 05.11.2003. Praha: Česká stavební společnost. 2003, s. 230-235. ISBN 80-02-01538-X.
 176. Kolísko, J. - Klečka, T. - Kolář, K., - Volf, M. Mrazuvzdornost vlhkého cihelného zdiva - příklad zděného plotu. In: Sanace a rekonstrukce staveb 2003. Sanace a rekonstrukce staveb. Brno, 04.11.2003 - 05.11.2003. Praha: Česká stavební společnost. 2003, s. 236-241. ISBN 80-02-01538-X.
 177. Kolář, K. - Klečka, T., - Kolísko, J. Dlouhodobé deformační vlastnosti cementových kompozitů s přísadou nové generace superplastifikátorů. In: ŠRŮMA, V. a ŠRŮMOVÁ, Z., eds. Betonářské dny 2003. 10. Betonářské dny 2003. Pardubice, 03.12.2003 - 04.12.2003. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI. 2003, s. 466-469. ISBN 80-239-1840-0.
 178. Klečka, T. - Kolář, K., - Kolísko, J. Shrnutí znalostí z oblasti technologie výroby vysokohodnotných betonů a její možné aplikace v podmínkách České republiky. In: Construmat 2003. Construmat 2003. Štúrovo, 10.09.2003 - 12.09.2003. Košice: Stavebná fakulta TÚ. 2003, s. 51-56. ISBN 80-227-1926-9.
 179. Kolísko, J. - Klečka, T., - Kolář, K. Vliv typu PP vláken a jejich dávky na vlastnosti cementové malty. In: SANACE 2003. XIII. mezinárodní sympozium. Brno, 15.05.2003 - 16.05.2003. Brno: SSBK-Sdružení pro sanace betonových konstrukcí. 2003, s. 354-359. ISSN 1211-3700.
 180. Kolář, K. - Klečka, T., - Hela, R. Podmínky výroby betonů definovaných vlastností v ČR. In: Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2003. 2. konference a ECSN workshop. Praha, 01.04.2003 - 02.04.2003. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI. 2003, s. 34-46. ISBN 80-239-0352-7.
 181. Kolář, K. - Klečka, T., - Kolísko, J. Střešní krytina pálená či betonová?. In: Zastřešení budov. Zastřešení budov. Brno, 20.03.2003. Brno: VUT v Brně, FAST. 2003, s. 269-274. ISBN 80-214-2328-5.
 182. Klečka, T. - Bouška, P. - Kolář, K., - Kolísko, J. Sanace stavebních konstrukcí zasažených povodněmi. In: Sanácia stavieb a pamiatková starostlivosť. Sanácia stavieb a pamiatková starostlivosť. Košice, 30.01.2003 - 31.01.2003. Košice: Dom techniky ZSVTS. 2003, s. 49-53. ISBN 80-232-0212-X.
 183. Kolísko, J. - Klečka, T., - Kolář, K. Vliv typu PP vláken a jejích dávky na vlastnosti cementové malty. In: Sanace 2002. Sanace 2002 - 12. mezinárodní sympozium. Brno, 16.05.2002 - 17.05.2002. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí. 2002, s. 354-359. ISSN 1211-3700.
 184. Kolář, K. - Klečka, T., - Kolísko, J. APPLICATION OF A PLASTICIZERS OF A NEW GENERATION BASED ON CARBOXYLETHER INTO SELF COMPACTING CONCRETE (SCC). In: LUXEMBURK, F. a KONVALINKA, P., eds. CTU Reports 2/2002: Experimental Investigation of Building Materials and Technologies. neuvedeno. Praha, Praha: Czech Technical University in Prague. 2002, s. 133-137. ISBN 80-01-02526-8.
 185. Klečka, T. - Kolář, K., - Kolísko, J. APPLICATION OF A PLASTICIZERS OF A NEW GENERATION BASED ON CARBOXYLETHER INTO HSC AND SCC. In: Theoretical and Experimental Research in Structural Engineering. 2nd Czech/Slovak Symposium Theoretical and Experimental Research in Structural Engineering. Smolenice, 10.06.2002 - 11.06.2002. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, Institute of Construction and Architecture. 2002, s. 11.
 186. Kolář, K. - Klečka, T., - Kolísko, J. Deformační vlastnosti vysokohodnotných betonů s přísadami nové generace. In: Nové stavební hmoty a výrobky. 6. konference Nové stavební hmoty a výrobky. Brno, 16.10.2002 - 18.10.2002. Brno: VUSTAH - Výzkumný ústav stavebních hmot. 2002, s. 94-97.
 187. Klečka, T. - Kolář, K., - Kolísko, J. Sledování chemisku a stavu vlhkosti zasolených klasických a sanačních omítek. In: 7. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Zborník prednášok. 7. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 25.výročia založenia SF a 50.výročia založenia TU v Košiciach. Košice, 22.05.2002 - 24.05.2002. Košice: Technická universita v Košiciach, Stavebná fakulta. 2002, s. 95-98. ISBN 80-7099-816-4.
 188. Kolář, K. - Klečka, T., - Kolísko, J. Ovlivnění vlastností betonu přísadami superplastifikátorů nové generace. In: 7. vedecká konferencia, 7. sekcia: Konštrukcie v architektúre. 7. vedecká konferencia. Košice, 22.05.2002 - 24.05.2002. Košice: TU Košice. 2002, s. 111-114. ISBN 80-7099-813-X.
 189. Kolář, K. - Klečka, T., - Kolísko, J. Ovlivnění vlastností betonů přísadami superplastifikátorů nové generace. In: KOLÁŘ, K. a KLEČKA, T., eds. Construmat 2002. Construmat 2002. Černice, 11.09.2002 - 13.09.2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2002, s. 69-72. ISBN 80-01-02571-3.
 190. Klečka, T. - Kolísko, J., - Kolář, K. Provětrávané podlahy systémem IPT. In: KOLÁŘ, K. a KLEČKA, T., eds. Construmat 2002. Construmat 2002. Černice, 11.09.2002 - 13.09.2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2002, s. 62-64. ISBN 80-01-02571-3.
 191. Klečka, T. - Kolář, K. - Kolísko, J., - Bouška, P. PROSPECT OF A PRODUCTION OF HIGH STRENGTH CONCRETE. In: Beton i prefabrykacja 2002. XVIII.Konferencja Naukowo-Techniczna. Jadwisin,Polsko, 11.04.2002 - 12.04.2002. Warszawa: CEBET. 2002, s. 164-170. ISBN 83-915162-5-3.
 192. Klečka, T. - Kolář, K., - Kolísko, J. APPLICATION OF A PLASTICIZERS OF A NEW GENERATION BASED ON CARBOXYLETHER INTO SELF COMPACTING CONCRETE (SCC). In: Beton i prefabrykacja 2002. XVIII.Konferencja Naukowo-Techniczna. Jadwisin,Polsko, 11.04.2002 - 12.04.2002. Warszawa: CEBET. 2002, s. 159-163. ISBN 83-915162-5-3.
 193. Kolář, K. - Klečka, T., - Kolísko, J. Deformační vlastnosti betonů s přísadami nové generace. In: Zborník prednášok Betonárské dni 2002. Betonárské dni 2002. Bratislava, 18.09.2002 - 19.09.2002. Bratislava: STU v Bratislave, Stavebná fakulta. 2002, s. 213-216. ISBN 80-227-1755-X.
 194. Kolísko, J. - Klečka, T., - Kolář, K. Porovnání vlivu různých typů PP vláken na lomovou energii cementové kompozice. In: Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2002. Technologie, provádění a kontrola betonových konstreukcí 2002. Praha, 20.03.2002 - 21.03.2002. Praha: ČSSI. 2002, s. 218-225. ISBN 80-238-8492-1.
 195. Kolář, K. - Klečka, T., - Kolísko, J. Vliv mikroplniv na vlastnosti HPC s použitím karboxyléterů. In: BRONER MANSFELDOVÁ, J. a ŠRŮMA, V., eds. Betonářské dny 2002. Betonářské dny 2002. Pardubice, 27.11.2002 - 28.11.2002. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI. 2002, s. 247-250. ISBN 80-238-9644-X.
 196. Kolísko, J. - Klečka, T., - Kolář, K. Vliv ošetřování na vlastnosti cementového kompozitu s obsahem PP vláken. In: ŠRŮMA, V. a BRONER MANSFELDOVÁ, J., eds. Betonářské dny 2002. Betonářské dny 2002. Pardubice, 27.11.2002 - 28.11.2002. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI. 2002, s. 69-72. ISBN 80-238-9644-X.
 197. Klečka, T. - Kolář, K., - Kolísko, J. FOLLOWING OF A CHEMISM AND A STATE OF MOISTURE OF SALTED CLASSICAL AND MAINTANING PLASTERS. In: Kontra 2002. 13. konferencja KONTRA 2002. Zakopane, 22.05.2002 - 25.05.2002. Warszawa: Komitet Trwalosci Budowli ZG PZITB. 2002, s. 311-316. ISBN 83-911326-5-X.
 198. Kolář, K. - Klečka, T. Silniční betony. In: KOLÁŘ, K. a KLEČKA, T., eds. Speciální betony 2002. Speciální betony,vlastnosti-technologie-aplikace. Otrokovice, 05.03.2002 - 06.03.2002. Praha: NEOSET. 2002, s. 114-118. ISBN 80-86604-00-4.
 199. Klečka, T. - Kolísko, J., - Kolář, K. Metody měření technologické pevnosti v ranném stadiu tuhnutí a tvrdnutí stříkaného betonu. In: KOLÁŘ, K. a KLEČKA, T., eds. Speciální betony 2002. Speciální betony,vlastnosti-technologie-aplikace. Otrokovice, 05.03.2002 - 06.03.2002. Praha: NEOSET. 2002, s. 110-113. ISBN 80-86604-00-4.
 200. Kolísko, J. - Klečka, T., - Kolář, K. PP vlákna - možnosti aplikace v maltách a betonech. In: KLEČKA, T. a KOLÁŘ, K., eds. Speciální betony 2002. Speciální betony,vlastnosti-technologie-aplikace. Otrokovice, 05.03.2002 - 06.03.2002. Praha: NEOSET. 2002, s. 74-80. ISBN 80-86604-00-4.
 201. Klečka, T. - Kolář, K. Možnosti výroby vysokopevnostního betonu v podmínkiách ČR. In: KLEČKA, T. a KOLÁŘ, K., eds. Speciální betony 2002. Speciální betony,vlastnosti-technologie-aplikace. Otrokovice, 05.03.2002 - 06.03.2002. Praha: NEOSET. 2002, s. 5-12. ISBN 80-86604-00-4.
 202. Klečka, T. - Kolář, K. - Kolísko, J., - Bouška, P. INFLUENCE OF NEW GENERATION ADDITIVES ON THE CONCRETE PROPERTIES. In: Proceedings of Workshop 2002. Workshop 2002. Praha, 11.02.2002 - 13.02.2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2002, s. 1056-1057. ISBN 80-01-02511-X.
 203. Abramowicz, M. - Kolář, K., - Vodička, J. Zastosowanie fibrobetonu w budowlach podziemnych. In: Beton i prefabrykacja 2002. XVIII.Konferencja Naukowo-Techniczna. Jadwisin,Polsko, 11.04.2002 - 12.04.2002. Warszawa: CEBET. 2002, s. 11-14. ISBN 83-915162-5-3.
 204. Kolísko, J. - Klečka, T., - Kolář, K. Objemové změny a moduly pružnosti vybraných typů malt. In: Nové stavební hmoty a výrobky. 6. konference Nové stavební hmoty a výrobky. Brno, 16.10.2002 - 18.10.2002. Brno: VUSTAH - Výzkumný ústav stavebních hmot. 2002, s. 78-81.
 205. Kolísko, J. - Klečka, T., - Kolář, K. Zvýšení odolnosti betonu na průnik ropných látek aplikací vodné disperze. In: Sanace 2002. Sanace 2002 - 12. mezinárodní sympozium. Brno, 16.05.2002 - 17.05.2002. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí. 2002, s. 56-60. ISSN 1211-3700.
 206. Klečka, T. ed. - Kolář, K. ed. Speciální betony 2002. Speciální betony,vlastnosti-technologie-aplikace. Otrokovice, 05.03.2002 - 06.03.2002. Praha: NEOSET. 2002, ISBN 80-86604-00-4.
 207. Kolář, K. - Klečka, T., - Kolísko, J. Vliv třídy cementu na vlastnosti vysokohodnotných betonů s použitím přísad na bázi karboxyleterů. In: HAVEL, M. a KLEČKA, T., eds. Sanace a rekonstrukce staveb 2002. 24. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2002. Praha, 05.11.2002 - 06.11.2002. Praha: WTA CZ. 2002, s. 260-263. ISBN 80-02-01502-9.
 208. Kolísko, J. - Klečka, T., - Kolář, K. Využití směrnice WTA 2-4-94 Pro hodnocení a návrh sanace trhlin v omítkách. In: KLEČKA, T. a HAVEL, M., eds. Sanace a rekonstrukce staveb 2002. 24. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2002. Praha, 05.11.2002 - 06.11.2002. Praha: WTA CZ. 2002, s. 100-103. ISBN 80-02-01502-9.
 209. Klečka, T. ed. - Kolář, K. ed. Construmat 2002. Construmat 2002. Černice, 11.09.2002 - 13.09.2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2002, ISBN 80-01-02571-3.
 210. Záruba, J. - Svoboda, P. - Bohner, P. - Dattel, C. - Němec, M. - Kolář, K., - Vavřina, Z. Způsob zvlhčování betonové směsi a složení této betonové směsi. ČVUT. 293388. 18.02.2001.
 211. Svoboda, P. - Záruba, J. - Doležal, J. - Němec, M. - Kolář, K. - Dattel, C., - Bohner, P. Způsob lití stavebníc prefabrikátů do uzavřené formy a zařízení k provádění tohoto způsobu. ČVUT. 294667.
 212. Klečka, T. - Kolář, K., - Kolísko, J. DEFORMATION PROPERTIES OF SCC AND HSC PRODUCED FROM RAW MATERIALS AVAILABLE IN THE CZECH REPUBLIC. In: OUCHI, M. a OZAWA, K., eds. Self - Compacting Concrete. The Second International Symposium on Self-Compacting Concrete. Tokyo, 23.10.2001 - 25.10.2001. Kochi: COMS Engineering Corporation. 2001, ISBN 4-901514-04-0.
 213. Klečka, T. - Kolář, K., - Kolísko, J. Vliv superplastifikátorů nové generace na objemové změny betonu. In: Sanácia betónových konštrukcii. Sanácia betónových konštrukcií. Bratislava, 11.04.2001 - 12.04.2001. Bratislava: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií. 2001, s. 44-48.
 214. Klečka, T. - Kolísko, J. - Kolář, K., - Bouška, P. Zkoušení vlastností betonu a jeho složek. 1. vyd. Praha: Sekurkon. 2001, ISBN 80-902756-9-9.
 215. Kolář, K. - Klečka, T., - Kolísko, J. Vlastnosti betonů s použitím karboxyléterů. In: Betonářské dny 2001. Betonářské dny 2001. Pardubice, 28.11.2001 - 30.11.2001. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI. 2001, s. 246-251. ISBN 80-238-7595-7.
 216. Kolísko, J. - Klečka, T., - Kolář, K. Lomová energie cementového kompozitu s přídavkem polypropylénových vláken při vysokých rychlostech zatěžování. In: Betonářské dny 2001. Betonářské dny 2001. Pardubice, 28.11.2001 - 30.11.2001. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI. 2001, s. 240-245. ISBN 80-238-7595-7.
 217. Kolář, K. - Klečka, T., - Kolísko, J. Vlastnosti cementových kompozitů s použitím superplastifikátorů nové generace. In: Sanace a rekonstrukce staveb 2001. Sanace a rekonstrukce staveb 2001. Praha, 13.11.2001 - 14.11.2001. Praha: Česká stavební společnost. 2001, s. 231-237. ISBN 80-02-01433-2.
 218. Kolísko, J. - Klečka, T., - Kolář, K. Deformační vlastnosti klasických a lehčených malt. In: Sanace a rekonstrukce staveb 2001. Sanace a rekonstrukce staveb 2001. Praha, 13.11.2001 - 14.11.2001. Praha: Česká stavební společnost. 2001, s. 100-103. ISBN 80-02-01433-2.
 219. Klečka, T. - Bouška, P. - Kolář, K., - Kolísko, J. Aplikace nealkalického urychlovače EKOSAL-L pro stříkané betony. In: Building Materials and Testing 2001. 3th International Conference Building Materials and Testing 2001. Strbske Pleso Vysoké Tatry, 26.09.2001 - 28.09.2001. Bratislava: Orgware. 2001, s. 52-54. ISBN 80-7099-677-3.
 220. Klečka, T. - Kolář, K., - Kolísko, J. Vývoj mechanických vlastností stříkaných betonů s nealkalickou urychlující přísadou. In: Sanace betonových konstrukcí 2001. Sanace 2001. Brno, 17.05.2001 - 18.05.2001. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí. 2001, s. 376-380.
 221. Kolář, K. - Klečka, T., - Kolísko, J. Vliv superplastifikátorů nové generace na objemové změny cementových kompozitů. In: Sanace betonových konstrukcí. Sanace betonových konstrukcí. Brno, 17.05.2001 - 18.05.2001. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí. 2001, s. 360-366. ISSN 1211-3700.
 222. Kolář, K. - Klečka, T., - Kolísko, J. Influence of New Generation Additives on the Concrete Properties. In: Quality and Reliability in Building Industry. II. international Scientific Conference Quality and Reliability in Building Industry. Levoča, 24.10.2001 - 26.10.2001. Košice: TU Košice. 2001, s. 282-287. ISBN 80-7099-707-9.
 223. Kolář, K. - Klečka, T., - Kolísko, J. Volume Changes of Cement Composites at Early Stages of Setting and Hardening. In: ČERNÝ, M., ed. CMSE/1. International Conference on Composites in Material and Structural Engineering. Praha, 03.06.2001 - 06.06.2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav. 2001, s. 93-96. ISBN 80-01-02378-8.
 224. Trtík, K. - Filipová, J. - Kolář, K. - Vlasák, O. - Vodička, J. - Braun, V. - Břicháček, J., - Vintera, J. Možnosti užití drátkobetonu při zhotovování betonových konstrukcí technologií stříkaného betonu. In: Betonářské dny 2001. Betonářské dny 2001. Pardubice, 28.11.2001 - 30.11.2001. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI. 2001, s. 67-72. ISBN 80-238-7595-7.
 225. Klečka, T. - Kolář, K., - Kolísko, J. Measurement a Course of Volume Changes of Cement Composites. In: Proceedings of Workshop 2001. Workshop 2001. Praha, 05.02.2001 - 07.02.2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2001, s. 900-901. ISBN 80-01-02335-4.
 226. Kolísko, J. - Kolář, K. Silicate Based Composites with Controlled Special Properties. In: Proceedings of Workshop 2001. Workshop 2001. Praha, 05.02.2001 - 07.02.2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2001, s. 870-871. ISBN 80-01-02335-4.
 227. Klečka, T. - Kolář, K. Možnosti použití vysokohodnotných betonů v České republice. In: Construmat 2000. Construmat 2000. Nitra, 06.09.2000 - 08.09.2000. Nitra: Slovenská poľnohospodárska universita v Nitre. 2000, s. 221-228. ISBN 80-7137-739-2.
 228. Klečka, T. - Kolář, K., - Kolísko, J. Současné možnosti použití těsnících a hydroizolačních systémů na silikátové bázi pro betonové konstrukce. In: Sanace a rekonstrukce staveb 2000. 22. konference České stavební společnosti, 2. konference WTA - CZ Sanace a rekonstrukce staveb 2000. Praha, 21.11.2000 - 22.11.2000. Praha: Česká stavební společnost. 2000, s. 240-244. ISBN 80-02-01383-2.
 229. Klečka, T. - Kolář, K. - Bouška, P., - Kolísko, J. Možnosti použití vysokohodnotných betonů pro mostní stavby v ČR. In: 5. mezinárodní symposium Mosty 2000. Mosty 2000. Brno, 20.04.2000 - 21.04.2000. Brno: CERM. 2000, s. 185-190. ISBN 80-7204-157-6.
 230. Klečka, T. - Kolář, K., - Kolísko, J. Increasing of Sulphate Resistance of Cement Composites by Carbonate Filler Admixture. In: Beton i prefabrykacja. XVII Konferencja Naukowo - Techniczna Jadwisin 2000. Jadwisin, 10.05.2000 - 13.05.2000. Warszawa: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemyslu Betonow - CEBET. 2000, s. 357-361. ISBN 83-908614-7-X.
 231. Kolář, K. - Klečka, T. High-Quality Silicate Based Materials with Controlled Setting Process. In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 578. ISBN 80-01-02229-3.
 232. Klečka, T. - Kolář, K. High-Quality Silicate Based Materials with Controlled Setting Process. In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 577. ISBN 80-01-02229-3.
 233. Kolář, K. - Klečka, T. Možnosti použití vysokohodnotných betonů v České republice. In: Construmat 2000. Construmat 2000. Nitra, 06.09.2000 - 08.09.2000. Nitra: CPU Nitra. 2000, s. 221-228. ISBN 80-7137-739-2.
 234. Kolísko, J. - Klečka, T. - Sutner, O., - Kolář, K. Post-Tension Concrete - Test Methods for Parts of Prestressing Systems. In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 597. ISBN 80-01-02229-3.
 235. Klečka, T. - Kolísko, J., - Kolář, K. New Methods of Strength Testing of Young Shotsrete. In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 596. ISBN 80-01-02229-3.
 236. Klečka, T. - Kolář, K. - Bouška, P., - Kolísko, J. Možnosti použití vysokohodnotných betonů pro mostní stavby. In: MENŠÍK, F., ed. Mosty 2000. Mosty 2000. Brno, 20.04.2000 - 21.04.2000. Brno: CERM. 2000, s. 185-190. ISBN 80-7204-157-X.
 237. Klečka, T. - Sutner, O. - Kolísko, J., - Kolář, K. Post-Tension Concrete-Test Methods for Parts of Prestressing Systems. In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 597. ISBN 80-01-02229-3.
 238. Klečka, T. - Kolísko, J., - Kolář, K. New Methods of Strength Testing of Young Shotcrete. In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 596. ISBN 80-01-02229-3.
 239. Kolář, K. - Klečka, T. High-Quality Silicate Based Materials with Controlled Setting Process. In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 578. ISBN 80-01-02229-3.
 240. Klečka, T. - Kolář, K. - Bouška, P., - Kolísko, J. High Performance Concrete at Conditions of the Czech Republic. In: Theoretical and Experimental Research in Structural Engineering. 1st Czech/Slovak Symposium: Theoretical and Experimental Research in Structural Engineering. Prague, 06.06.2000 - 07.06.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 55-60. ISBN 80-01-02169-6.
 241. Klečka, T. ed. - Kolář, K. ed. - Kolísko, J. ed., - Vlček, M. ed. Diagnostika vlhkých staveb. Praha: WTA CZ. 2000
 242. Kolísko, J. - Klečka, T., - Kolář, K. Příčiny vzniku nekonstrukčních trhlin v maltách a betonech a jejich prevence. Beton. 2000, 3(2), s. 33-36. ISSN 1212-0154.
 243. Hošek, J. - Kolář, K. Samozhutnitelný beton. Beton a zdivo. 2000, 7(2), s. 18-23. ISSN 1211-5444.
 244. Kolísko, J. - Klečka, T., - Kolář, K. Příčiny vzniku nekonstrukčních trhlin v maltách a betonech a jejich prevence. Beton. 2000, 3(2), s. 33-36. ISSN 1212-0154.
 245. Klečka, T. ed. - Vlček, M. ed. - Kolář, K. ed., - Kolísko, J. ed. Sanace vlhkého zdiva. 1. vyd. Praha: WTA CZ. 2000, ISBN 80-02-01367-2.
 246. Klečka, T. ed. - Kolář, K. ed. - Kolísko, J. ed., - Vlček, M. ed. Diagnostika vlhkých staveb. 1. vyd. Praha: WTA CZ. 2000, ISBN 80-02-01366-2.
 247. Trtík, K. - Kolář, K., - Vodička, J. Vliv složení spadu na některé vlastnosti stříkaného betonu. In: ŠRŮMA, V., ed. Sborník příspěvků - Konference Betonářské dny 2000. Betonářské dny 2000. Pardubice, 30.11.2000 - 01.12.2000. Praha: Česká společnost pro beton a zdivo. 2000, s. 238-240.
 248. Klečka, T. - Kolář, K., - Kolísko, J. Nové hydroizolační materiály na krystalizační bázi. In: Sanácia betónových konštrukcií. Sanácia betónových konštrukcií. Bratislava, 15.04.1999 - 16.04.1999. Bratislava: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií. 1999, s. 28-31.
 249. Klečka, T. - Kolář, K., - Kolísko, J. Současné možnosti použití těsnicích a hydroizolačních systémů na silikátové bázi pro betonové konstrukce. In: Sanace a rekonstrukce staveb. 21.konference ČSS. Praha, 05.10.1999 - 06.10.1999. Praha: Česká stavební společnost. 1999, s. 240-244.
 250. Klečka, T. - Kolář, K., - Kolísko, J. Zvýšení síranové odolnosti kompozitních materiálů na bázi portlandského cementu s karbonátovou příměsí. Beton. 1999, 2(4), s. 44-45. ISSN 1212-0154.
 251. Kolísko, J. - Klečka, T., - Kolář, K. Vliv mrazu na pevnost a soudržnost reprofilačních hmot s podkladem. In: Sanácia betónových konštrukcií. Sanace betonových konstrukcí. Bratislava, 15.04.1999 - 16.04.1999. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí. 1999, s. 65-68.
 252. Kolář, K. Provádění diagnostiky a zajišťování kvality při sanacích betonu podle WTA. 06.10.1999.
 253. Klečka, T. - Bouška, P. - Kolář, K., - Kolísko, J. Vlastnosti betonu a jeho zkoušení. 1. vyd. Praha: Sekurkon. 1999
 254. Kolísko, J. - Klečka, T., - Kolář, K. Sanace CHV 732ITTERSON 100 m - vliv mrazového namáhání na pevnosti reprofilace a soudržnosti reprofilace s podkladem. In: Sanace betonových konstrukcí. Sanace betonových konstrukcí. Brno, 12.05.1999 - 13.05.1999. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí. 1999, s. 128-131.
 255. Kolář, K. - Klečka, T., - Kolísko, J. Objemová stabilita sanačních materiálů. In: Sanace betonových konstrukcí. Sanace betonových konstrukcí. Brno, 12.05.1999 - 13.05.1999. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí. 1999, s. 299-304.
 256. Klečka, T. - Kolář, K., - Kolísko, J. Zkušenosti ze zkoušení mechanických vlastností hladkých stříkaných betonů. In: Sanace betonových konstrukcí. Sanace betonových konstrukcí. Brno, 12.05.1999 - 13.05.1999. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí. 1999, s. 294-298.
 257. Kolář, K. - Klečka, T., - Kolísko, J. Hodnocení vlastností stříkaného betonu v počátečním stádiu tvrdnutí. In: Sanácia betónových konštrukcií. Sanace betonových konstrukcí. Bratislava, 15.04.1999 - 16.04.1999. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí. 1999, s. 59-63.
 258. Klečka, T. - Kolísko, J., - Kolář, K. Stříkané betony s nealkalickým urychlovačem. In: Sanácia betónových konštrukcií. Sanace betonových konstrukcí. Bratislava, 15.04.1999 - 16.04.1999. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí. 1999, s. 55-58.
 259. Klečka, T. - Kolář, K., - Kolísko, J. Účinnost urychlovačů pro stříkané betony. In: Stavební materiály a zkoušení. Building Materials and Testing. Brno, 08.09.1999 - 09.09.1999. Bratislava: Orgware. 1999, s. 143-145.
 260. Kolář, K. Provádění diagnostiky a zajišťování kvality při sanacích betonu podle WTA. In: Sanace a rekonstrukce staveb. 21.konference ČSS. Praha, 05.10.1999 - 06.10.1999. Praha: Česká stavební společnost. 1999, s. 129-131.
 261. Kolář, K. - Klečka, T. New Composite Materials for Technology of Shotcrete. In: Proceedings of Workshop 99. Workshop 99. Praha, 02.02.1999 - 03.02.1999. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1999, s. 382.
 262. Kolář, K. - Krátký, J. - Trtík, K., - Vodička, J. Stříkaný drátkobeton - perspektivní konstrukční materiál. In: ĎURICA, T., ed. Quality and Reliability in Building Industry. Quality and Reliability in Building Industry. Levoča, 27.10.1999 - 29.10.1999. Košice: TU Košice. 1999, s. 281-286. ISBN 80-7099-436-3.
 263. Klečka, T. - Kolář, K., - Kolísko, J. Vliv karbonátových příměsí na síranovou odolnost cementových kompozitů. In: ĎURICA, T., ed. Quality and Reliability in Building Industry. Quality and Reliability in Building Industry. Levoča, 27.10.1999 - 29.10.1999. Košice: TU Košice. 1999, s. 271-274. ISBN 80-7099-436-3.
 264. Kolář, K. - Klečka, T., - Kolísko, J. Objemové změny cementových kompozitů v počátečním stádiu tvrdnutí. In: ĎURICA, T., ed. Quality and Reliability in Building Industry. Quality and Reliability in Building Industry. Levoča, 27.10.1999 - 29.10.1999. Košice: TU Košice. 1999, s. 255-260. ISBN 80-7099-436-3.
 265. Klečka, T. - Kolář, K., - Kolísko, J. Influence of Carbonate Admixtures on a Sulphate of Cement Composites. In: Quality and Reliability in Building Industry. Kvalita a spolehlivosť ve stavebníctve. Levoča, 27.10.1999 - 29.10.1999. Košice: TU Košice. 1999, s. 271-274.
 266. Kolář, K. - Klečka, T., - Kolísko, J. Volume Changes of Cement Composites at an Initial State of Hardening. In: Quality and Reliability in Building Industry. Kvalita a spolehlivosť ve stavebníctve. Levoča, 27.10.1999 - 29.10.1999. Košice: TU Košice. 1999, s. 255-260.
 267. Klečka, T. - Kolář, K., - Kolísko, J. Účinnost urychlovačů pro stříkané betony. In: Stavebné materiály a skúšobníctvo. Stavebné materiály a skúšobníctvo. Brno, 08.09.1999 - 09.09.1999. Brno: VUT v Brně. 1999, s. 143-147.
 268. Kolář, K. - Klečka, T., - Kolísko, J. Objemová stabilita sanačních materiálů. In: Sanace betonových konstrukcí. IX. Mezinárodní symposium - Sanace betonových konstrukcí. Brno, 12.05.1999 - 13.05.1999. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí. 1999, s. 299-304.
 269. Klečka, T. - Kolář, K., - Kolísko, J. Zkušenosti ze zkoušení mechanických vlastností mladých stříkaných betonů. In: Sanace betonových konstrukcí. IX. Mezinárodní symposium - Sanace betonových konstrukcí. Brno, 12.05.1999 - 13.05.1999. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí. 1999, s. 294-298.
 270. Kolář, K. - Klečka, T. New Composite Materials for Technology of Shotcrete. In: Proceedings of Workshop 99. Workshop 99. Praha, 02.02.1999 - 03.02.1999. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1999, s. 382.
 271. Kolář, K. - Klečka, T. Prediction of Volume Changes of Concrete and of Risk of Shrinkage Cracks. In: Proceedings of Workshop 99. Workshop 99. Praha, 02.02.1999 - 03.02.1999. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1999, s. 385.
 272. Klečka, T. - Kolář, K. New Composite Materials for Technology of Shotcrete. In: Proceedings of Workshop 99. Workshop 99. Praha, 02.02.1999 - 03.02.1999. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1999, s. 381.
 273. Kolísko, J. - Klečka, T., - Kolář, K. Vliv mrazu na pevnosti a soudržnost reprofilačních hmot s podkladem. In: Sanácia betónových konštrukcií. Sanácia betónových konštrukcií. Bratislava, 15.04.1999 - 16.04.1999. Bratislava: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií. 1999, s. 65-68.
 274. Kolář, K. - Klečka, T., - Kolísko, J. Hodnocení vlastností stříkaného betonu v počátečním stadiu tvrdnutí. In: Sanácia betónových konštrukcií. Sanácia betónových konštrukcií. Bratislava, 15.04.1999 - 16.04.1999. Bratislava: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií. 1999, s. 59-63.
 275. Klečka, T. - Kolář, K. New Composite Materials for Technology of Shotcrete. In: Proceedings of Workshop 99. Workshop 99. Praha, 02.02.1999 - 03.02.1999. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1999, s. 381.
 276. Klečka, T. - Kolísko, J., - Kolář, K. Stříkané betony s nealkalickým urychlovačem. In: Sanácia betónových konštrukcií. Sanácia betónových konštrukcií. Bratislava, 15.04.1999 - 16.04.1999. Bratislava: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií. 1999, s. 55-58.
 277. Kolísko, J. - Klečka, T., - Kolář, K. Sanace CHV 732 Itterson 100 m - vliv mrazového namáhání na pevnosti reprofilace a soudržnosti reprofilace s podkladem. In: Sanace betonových konstrukcí. IX. Mezinárodní symposium - Sanace betonových konstrukcí. Brno, 12.05.1999 - 13.05.1999. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí. 1999, s. 128-131.
 278. Klečka, T. - Bouška, P. - Kolář, K., - Kolísko, J. Vlastnosti betonu a jeho zkoušení. 1. vyd. Praha: Sekurkon. 1999
 279. Kolář, K. - Krátký, J. - Trtík, K., - Vodička, J. Steel Fibre Reinforced Concrete (SFRC) Applied by Shotcrete Technology - Perspective Constructional Material. In: ĎURICA, T., ed. Quality and Reliability in Building Industry. Quality and Reliability in Building Industry. Levoča, 27.10.1999 - 29.10.1999. Košice: TU Košice. 1999, s. 281-286. ISBN 80-7099-436-3.
 280. Kolář, K. - Klečka, T. Posouzení stavu a příčin poruch vnější fasády Divadla Vítězslava Nezvala v Karlových Varech. 1999
 281. Kolísko, J. - Kolář, K. Stavebně technický průzkum železobetonové konstrukce v provozu stáčírny závodu Kyselka Praga a.s. 1999
 282. Klečka, T. - Kolísko, J., - Kolář, K. Přednosti sanačních omítek podle WTA - výsledky dlouhodobého sledování. In: Sanace a rekonstrukce staveb. neuvedeno. Praha: Česká stavební společnost. 1998, s. 209-213.
 283. Klečka, T. - Kolísko, J., - Kolář, K. Sanace vlhkého zdiva s využitím moderních materiálů. In: Stavebné materiály a skúšobníctvo. Stavebné materiály a skúšobníctvo. Podbanské, 14.05.1998 - 17.05.1998. Bratislava: Orgware. 1998, s. 60-62.
 284. Kolísko, J. - Klečka, T., - Kolář, K. Technologie a vlastnosti betonu. In: Cement v památkové péči. Cement v památkové péči. 02.04.1998. Praha: Společnost pro technologie ochrany památek. 1998, s. 11-24.
 285. Klečka, T. - Kolísko, J., - Kolář, K. Advantage of Special Maintaining Mortars in Maintenance of a Wet Masonry. In: Kontra 98 - Durability of Buildings and Protection agaist Corrosion. neuvedeno. Warszawa: PZITB. 1998, s. 185-192. ISBN 83-903285-5-0.
 286. Klečka, T. - Kolísko, J., - Kolář, K. Maintenance of a Wet Masonry with Utilization of Up-to-Date Materials. In: Workshop 98. Workshop 98. Praha, 03.02.1998 - 05.02.1998. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1998, s. 475-476.
 287. Kolísko, J. - Kolář, K. Zkoušky přísad do betonu Tricosal. 1998
 288. Procházka, J. - Filipová, J. - Kolář, K. - Trtík, K. - Vítek, J., - Vodička, J. Mix Design and Verification of the Mechanical Properties of High-Strength Concrete. In: Workshop 98. Workshop 98. Praha, 03.02.1998 - 05.02.1998. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1998, s. 935-936.
 289. Berka, L. - Hošek, J., - Kolář, K. Použití mikroskopických metod k analýze přetváření, porušování a poškozování stavebních materiálů. In: TRANSFER 98. Celostátní konference technických univerzit a průmyslu.. Praha, 04.06.1998 - 05.06.1998. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1998, s. 33-35.
 290. Kolář, K. - Klečka, T., - Kolísko, J. Mrazuvzdornost betonu : Stanovení a význam při provádění sanací betonu. In: Sanace 1998. neuvedeno. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí. 1998, s. 19-22.
 291. Kolář, K. - Klečka, T., - Kolísko, J. Vlastnosti torkretovací hmoty Baumit Torkets. In: Sanace 1998. neuvedeno. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí. 1998, s. 251-258.
 292. Kolář, K. - Klečka, T., - Kolísko, J. Adantage of Special Maintaining Mortars in Mainteinance of a Wet Masonry. In: Kontra 98 - Durability of Buildings and Protection agaist Corrosion. neuvedeno. Warszawa: PZITB. 1998, s. 185-192. ISBN 83-903285-5-0.
 293. Kolář, K. - Klečka, T., - Kolísko, J. Sanácia vlkého muriva s využitím moderných materiálov. In: Stavebné materiály a skúšobníctvo. Stavebné materiály a skúšobníctvo. Podbanské, 14.05.1998 - 17.05.1998. Bratislava: Orgware. 1998, s. 60-62.
 294. Kolář, K. - Klečka, T. - Bouška, P., - Kolísko, J. Vlastnosi striekaného betónu v počiatočnom stádiu tvrdnutia. In: Stavebné materiály a skúšobníctvo. Stavebné materiály a skúšobníctvo. Podbanské, 14.05.1998 - 17.05.1998. Bratislava: Orgware. 1998, s. 117-120.
 295. Kolář, K. - Klečka, T., - Kolísko, J. Technologie a vlastnosti betonu. 02.04.1998.
 296. Kolář, K. Technologie betonu : Chemické přísady. 20.05.1998.
 297. Kolář, K. - Klečka, T., - Kolísko, J. Vlastnosti torkretovací hmoty BAUMIT TORKRET S. In: Sanace betonových konstrukcí : 7. mezinárodní symposium. Sanace betonových konstrukcí. Brno, 12.05.1997 - 14.05.1997. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí. 1997, s. 251-258. ISSN 1211-3700.
 298. Kolísko, J. - Klečka, T., - Kolář, K. Mrazuvzdornost betonu. Stanovení a význam při provádění sanací betonu. In: Sanace betonových konstrukcí : 7. mezinárodní symposium. Sanace betonových konstrukcí. Brno, 12.05.1997 - 14.05.1997. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí. 1997, s. 19-22. ISSN 1211-3700.
 299. Kolísko, J. - Kolář, K. Diagnostický průzkum železobetonového úložiště popelovin a strusky v 1. SZT Komořany u Mostu. 1997
 300. Klečka, T. - Kolář, K., - Kolísko, J. Zkoušky výrobku Baumit torkret 5. 1997
 301. Kolísko, J. - Kolář, K., - Klečka, T. Zkoušky lícových cihel ochozu objektu "B" stavby DSP Pacov. 1997
 302. Witzany, J. - Gregorová, M. - Locker, J. - Burgetová, E. - Kolář, K., - Wasserbauer, R. Degradační procesy stavebních materiálů a konstrukcí způsobené klimatickými účinky a vlivy, důsledky pro snížení spolehlivosti staveb. In: Sborník výsledků vědeckovýzkumných grantových úkolů v roce 1996. neuvedeno. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. 1996, s. 40-41.
 303. Hošek, J. - Kolář, K. Kvalita betonu ve výrobní hale ATESO Rakovník. 1996
 304. Hošek, J. - Kolář, K. Kvalita betonu ve výrobní hale. 1996
 305. Kolář, K. Technické posouzení kotevních zálivek. 1996
 306. Kolář, K. Pevnost v tlaku tvárnic. 1996
 307. Kolář, K. Pevnost betonu v tlaku. 1996
 308. Kolář, K. Průkazné zkušky zálivkové směsi armatury kotevních otvorů. 1996
 309. Hošek, J. - Kolář, K. Příčiny poruch podlahové konstrukce. 1996
 310. Witzany, J. - Gregorová, M. - Locker, J. - Kolář, K. - Pospíšil, P., - Wasserbauer, R. Degradační procesy stavebních materiálů a konstrukcí způsobené klimatickými účinky a vlivy, důsledky pro snížení spolehlivosti staveb. In: Sborník vědeckovýzkumných grantových úkolů v roce 1994. neuvedeno. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. 1995, s. 40-41.
 311. Konvalinka, P. - Bittnar, Z., - Kolář, K. Experimental Analysis of Compressive Strain-Softening in Concrete. In: Workshop 95. Workshop 95. Praha, 23.01.1995 - 26.01.1995. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1995, s. 343-344.
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv experimentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz