Pro firmy
 Pro zaměstnance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Lidé  » prof. Konvalinka  » Výuka English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.
V této sekci:

Výuka


 

Experimentální metody

  • Základy experimentálního měření a instrumentace zkoušených prvků a konstrukcí. Teorie experimentu, měření a zpracování výsledků. Konstrukce a principy jednotlivých druhů snímačů, aplikace tenzometrie, zkušební stroje a zařízení. Zatěžovací zkoušky konstrukcí, prvků a dílců. Diferenciální termická analýza. Exkurze na experimentu nebo stavbě.

Diagnostika poruch stavebních materiálů

  • Poruchy stavebních materiálů, mechanické, teplotní, chemické a další vlivy na vznik poruch stavebních materiálů. Diagnostika jejich výskytu. Zkušební stroje a zařízení. Přístroje na měření deformací. Destruktivní zkoušky mechanických vlastností. Nedestruktivní zkušební metody. Chemické analýzy (odběr vzorků,ĺ účel, požadavky). Zkušební metodika vybraných stavebních materiálů (betonu, malt, kovových prvků, dřeva, skla, plastů, kompozitů a dalších).

Experimentální metody mechaniky

  • Úloha experimentu při ověřování a navrhování materiálů a konstrukcí. Příprava a realizace projektu seminárního experimentu. Teorie experimentu, měření, modelová podobnost, zpracování výsledků. Určování napjatosti v bodě uvnitř a na povrchu. Konstrukce snímačů, aplikace tenzometrie. Exkurze na experimentu nebo stavbě.


 
 
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv experimentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz