Pro firmy
 Pro zaměstnance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Lidé  » Ing. Máca  » Publikace English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Ing. Petr Máca
V této sekci:

Publikace


 
 1. Sovják, R. - Máca, P., - Imlauf, T. Effect of Fibre Length on the Fracture Energy of UHPFRC. In: Procedia Engineering. International Conference on Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures. Gliwice, 05.06.2017 - 07.06.2017. Amsterdam: Elsevier B.V.. 2017, s. 74-79. sv. 193. ISSN 1877-7058. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817327364
 2. Mičunek, T. - Sovják, R. - Frydrýn, M., - Máca, P. Vnitřní struktura deformačního bloku, zejména stavebního prvku dopravních sjezdů. ČVUT v Praze, Praha 6, CZ. 306613. 15.02.2017.
 3. Sovják, R. - Máca, P., - Imlauf, T. Effect of fibre aspect ratio and fibre volume fraction on the effective fracture energy of ultra-high-performance fibre-reinforced concrete. Acta Polytechnica. 2016, 56(4), s. 319-327. ISSN 1210-2709. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/ap/article/view/3487
 4. Máca, P. - Panteki, E., - Curbach, M. Bond Stress-slip Behaviour Of Concrete And Steel Under High-loading Rates. In: International Journal of Computational Methods and Experimental Measurements. 14th International Conference on Structures Under Shock and Impact. Crete, 24.05.2016 - 26.05.2016. Portsmouth: Wessex Institute of Technology. 2016, Dostupné z: http://www.witpress.com/elibrary/cmem/4/3/1244
 5. Mičunek, T. - Sovják, R. - Frydrýn, M., - Máca, P. Internal structure of a deformation block, deformation block and deformation system. České vysoké učení technické v Praze. 15466010.4-1604.
 6. Mičunek, T. - Sovják, R. - Frydrýn, M., - Máca, P. Vnitřní struktura deformačního bloku, deformační blok a deformační soustava. ČVUT v Praze, Praha 6, CZ. 28616. 07.09.2015.
 7. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Máca, P., - Litoš, J. Zařízení pro stanovení odezvy desek z vysokohodnotných betonů při zatížení rázem. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Praha 6, CZ. 305331. 24.06.2015.
 8. Litoš, J. - Neubauer, E. - Sovják, R., - Máca, P. Zařízení pro měření délkových změn stavebních materiálů. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Praha 6, CZ. 305319. 17.06.2015.
 9. Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Máca, P. - Maršík, V. - Sovják, R. - Vavřiník, T., - Zatloukal, J. Univerzální zkušební zařízení pro stanovení mechanických parametrů, odezvy a poškození pokročilých kompozitních materiálů za vysokých rychlostí deformace. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Praha 6, CZ. 305246. 20.05.2015.
 10. Konvalinka, P. - Máca, P., - Sovják, R. Vysokohodnotný cementový kompozit. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Praha 6, CZ. 305168. 15.04.2015.
 11. Imlauf, T. - Padevět, P. opon., - Máca, P. Vliv geometrie vláken na lomové parametry vysokohodnotného betonu. 2015. Diplomová práce.
 12. Sovják, R. - Vavřiník, T. - Zatloukal, J. - Máca, P. - Mičunek, T., - Frydrýn, M. Resistance of slim UHPFRC targets to projectile impact using in-service bullets. International Journal of Impact Engineering. 2015, 76(76), s. 166-177. ISSN 0734-743X.
 13. Frydrýn, M. - Máca, P. - Mičunek, T., - Sovják, R. Forma pro výrobu prefabrikovaných prvků s mnohočetnými vertikálními dutinami. [Funkční vzorek]. 2014, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2014_1.html
 14. Máca, P. - Sovják, R., - Konvalinka, P. Impact Testing of Concrete - The Measurement Device. International journal of civil and structural engineering. 2014, 1(1), s. 20-24. ISSN 2372-3971.
 15. Sovják, R. - Rašínová, J., - Máca, P. Effective fracture energy of ultra-high-performance fibre-reinforced concrete under increased strain rates. Acta Polytechnica. 2014, 54(5), s. 358-362. ISSN 1210-2709. Dostupné z: http://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/ap
 16. Reiterman, P. - Jogl, M. - Holčapek, O. - Litoš, J. - Máca, P. - Sovják, R., - Konvalinka, P. Impact of High Temperature to Aluminous Cement Based Fibre Cement Composites Containing Polycarboxylate Superplasticizer. In: BERNAL, S.A. a PROVIS, J.L., eds. Proceedings of the 34th Annual Cement and Concrete Science Conference, and Workshop on Waste Cementation. Proceedings of the 34th Annual Cement and Concrete Science Conference, and Workshop on Waste Cementation. Sheffield, 14.09.2014 - 17.09.2014. Sheffield: University of Sheffield. 2014, s. 459-461.
 17. Máca, P. Concrete containing metakaolin admixture: Freeze-thaw and scaling resistance. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. 2014, ISBN 978-3-659-55581-7.
 18. Mára, M. - Máca, P. Fracture surface measurement of concrete with respect to loading speed. In: REITERMAN, P., ZATLOUKAL, J., a VEJMELKOVÁ, E., eds. Mechanical, Thermal and Hygric Properties of Buildings Materials. 1st International Doctoral Conference on Advanced Materials. Zahrádky, 23.07.2014 - 25.07.2014. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2014, s. 94-99. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-172-6.
 19. Máca, P. - Zatloukal, J., - Sovják, R. Design of a novel horizontal impact machine for testing of concrete specimens. In: JONES, N., BREBBIA, C.A., a SCHLEYER, G., eds. WIT Transactions on The Built Environment. Structures Under Shock and Impact XIII. New Forest, 03.06.2014 - 05.06.2014. Southampton: WIT Press. 2014, s. 149-158. ISSN 1743-3509. ISBN 978-1-84564-796-4.
 20. Sovják, R. - Vavřiník, T. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Zatloukal, J., - Máca, P. Residual velocity of the non-deformable projectile after perforating the ultra-high performance fibre reinforced concrete. In: SCHLEYER, G., BREBBIA, C.A., a JONES, N., eds. WIT Transactions on The Built Environment. Structures Under Shock and Impact XIII. New Forest, 03.06.2014 - 05.06.2014. Southampton: WIT Press. 2014, s. 257-264. ISSN 1743-3509. ISBN 978-1-84564-796-4.
 21. Máca, P. - Jandeková, D., - Konvalinka, P. The influence of metakaolin addition on the scaling of concrete due to frost action. Cement Wapno Beton. 2014, 19(1), s. 1-7. ISSN 1425-8129.
 22. Máca, P. - Sovják, R., - Vavřiník, T. Resistance of ultra high performance fibre reinforced concrete to projectile impact. In: SYNGELLAKIS, S., ed. Projectile impact - modelling, techniques and target performance assessment. Southampton: WIT Press. 2014, s. 97-108. ISBN 978-1-84564-879-4.
 23. Máca, P. - Sovják, R., - Konvalinka, P. Vysokohodnotný cementový kompozit. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Praha, CZ. 26527. 27.02.2014.
 24. Máca, P. - Konvalinka, P., - Curbach, M. Behaviour of Different Types of Concrete under Impact and Quasi-static Loading. In: Experimental Stress Analysis 51. 51st Annual of the International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis, EAN 2013. Litoměřice, 11.06.2013 - 13.06.2013. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 295-300. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
 25. Máca, P. - Sovják, R., - Konvalinka, P. Mix Design of UHPFRC and its Response to Projectile Impact. International Journal of Impact Engineering. 2014, 63(63), s. 158-163. ISSN 0734-743X.
 26. Vavřiník, T. - Zatloukal, J. - Sovják, R. - Máca, P., - Fornůsek, J. Experimentální analýza odolnosti cementových kompozitů proti nárazu projektilu. Konstrukce. 2013, 05/2013(5), s. 44-47. ISSN 1213-8762.
 27. Sovják, R. - Máca, P. - Vavřiník, T. - Zatloukal, J., - Konvalinka, P. Response and Damage Assessment of Ultra High Performance Fiber Reinforced Concrete Subjected to Deformable and Non-deformable Projectile Impact. In: BANTHIA, N. a SURESH, N., eds. Performance, protection and strengthening of structures under extreme loading. Performance, protection and strengthening of structures under extreme loading. Mysore, 26.08.2013 - 27.08.2013. Thane: The indian concrete journal. 2013
 28. Máca, P. - Sovják, R. - Konvalinka, P., - Curbach, M. Design of Ultra High Performance Fibre Reinforced Concrete Mixture and its Behaviour under Impact Loading. In: BANTHIA, N. a SURESH, N., eds. Performance, protection and strengthening of structures under extreme loading. Performance, protection and strengthening of structures under extreme loading. Mysore, 26.08.2013 - 27.08.2013. Thane: The indian concrete journal. 2013
 29. Černý, R. - Ďurana, K. - Fiala, L. - Jerman, M. - Keppert, M. - Kočí, J. - Kočí, V. - Konvalinka, P. - Korecký, T. - Kulovaná, T. - Máca, P. - Maděra, J. - Pavlík, Z. - Pavlíková, M. - Reiterman, P. - Sovják, R. - Vejmelková, E., - Žumár, J. Počítačové a experimentální metody pro stanovení vlivu proměnlivého prostředí na degradaci historického zdiva. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2013, ISBN 978-80-01-05385-0.
 30. Litoš, J. - Neubauer, E. - Sovják, R., - Máca, P. Zařízení pro měření délkových změn stavebních materiálů. České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Praha, CZ. 26237. 16.12.2013.
 31. Vavřiník, T. - Máca, P. - Sovják, R. - Zatloukal, J., - Konvalinka, P. Behaviour of UHPFRC under extreme loading. In: 20. Betonářské dny 2013. 20. Betonářské dny 2013. Hradec Králové, 27.11.2013 - 28.11.2013. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI. 2013, s. 197-203. ISBN 978-80-87158-34-0.
 32. Litoš, J. - Neubauer, E. - Sovják, R., - Máca, P. Zařízení pro měření délkových změn stavebních materiálů. České vysoké učení technické v Praze.
 33. Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Máca, P. - Maršík, V. - Sovják, R. - Vavřiník, T., - Zatloukal, J. Univerzální zkušební zařízení pro stanovení mechanických parametrů, odezvy a poškození pokročilých kompozitních materiálů za vysokých rychlostí deformace. České vysoké učení technické v Praze.
 34. Sovják, R. - Vavřiník, T. - Máca, P. - Zatloukal, J. - Konvalinka, P., - Song, Y. Experimental Investigation of Ultra-high Performance Fiber Reinforced Concrete Slabs Subjected to Deformable Projectile Impact. In: Procedia Engineering. Concrete and Concrete Structures 2013. Terchivá - Vrátná dolina, 23.10.2013 - 25.10.2013. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V.. 2013, s. 120-125. ISSN 1877-7058.
 35. Máca, P. - Sovják, R., - Vavřiník, T. Experimental Investigation of Mechanical Properties of UHPFRC. In: Procedia Engineering. Concrete and Concrete Structures 2013. Terchivá - Vrátná dolina, 23.10.2013 - 25.10.2013. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V.. 2013, s. 14-19. ISSN 1877-7058.
 36. Vogel, F. - Sovják, R. - Máca, P., - Beckmann, B. Experimentální stanovení pevnosti vysokohodnotného betonu v trojosém tlaku. BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2013, 13(4), s. 100-103. ISSN 1213-3116.
 37. Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Máca, P. - Maršík, V. - Sovják, R. - Vavřiník, T., - Zatloukal, J. Univerzální zkušební zařízení pro stanovení mechanických parametrů, odezvy a poškození pokročilých kompozitních materiálů za vysokých rychlostí deformace. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Praha, CZ. 25457. 30.05.2013.
 38. Černý, R. - Keppert, M. - Kočí, J. - Kočí, V. - Konvalinka, P. - Máca, P. - Maděra, J. - Pavlík, Z. - Pavlíková, M. - Polák, M. - Sovják, R. - Vejmelková, E., - Ďurana, K. Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials and Its Applications. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2013, ISBN 978-80-01-05208-2.
 39. Litoš, J. - Fornůsek, J., - Máca, P. Návrh technologie periodického monitoringu. Dobronická 1371: Zakládání staveb, a.s. 2012, 210156/2012.
 40. Máca, P. - Sovják, R., - Konvalinka, P. Vysokohodnotný cementový kompozit. České vysoké učení technické v Praze.
 41. Máca, P. - Sovják, R. Resistance of ultra high performance fibre reinforced concrete to projectile impact. WIT Transactions on the Built Environment. 2012, 2012(126), s. 261-272. ISSN 1743-3509.
 42. Litoš, J. - Máca, P., - Konvalinka, P. Monitoring okolních budov. Zakládání. 2012, 24(4), s. 24-27. ISSN 1212-1711.
 43. Máca, P. - Jandeková, D. - Sovják, R., - Konvalinka, P. Increasing concrete resistance to deicing chemicals by using metakaolin. In: BERGMEISTER, K., STRAUSS, A., a FRANGOPOL, D.M., eds. Life-Cycle and Sustainability of Civil Infrastructure Systems. Third International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering. Wien, 03.10.2012 - 06.10.2012. Leiden: CRC Press/Balkema. 2012, s. 288. First. ISBN 978-0-415-62126-7.
 44. Máca, P. - Sovják, R., - Konvalinka, P. ODOLNOST VYSOKOHODNOTNÉHO VLÁKNY VYZTUŽENÉHO BETONU VŮČI NÁRAZU PROJEKTILU. In: KLEČKA, T., ed. Speciální betony 2012. Speciální betony 2012. Bystřice nad Pernštejnem, 10.10.2012 - 11.10.2012. Praha: Sekurkon. 2012, s. 30-40. ISBN 978-80-86604-58-9.
 45. Máca, P. - Sovják, R., - Konvalinka, P. Mixture Design and Testing of Ultra High Performance Fiber Reinforced Concrete. In: BIN ISMAIL, M., ed. 8th Asia Pacific Structural Engineering and Construction Conference - 1st International Conference on Civil Engineering Research. 8th Asia Pacific Structural Engineering and Construction Conference - 1st International Conference on Civil Engineering Research. Surabaya, 02.10.2012 - 04.10.2012. Surabaya: Faculty of Civil Engineering, UTM, Malaysia. 2012, s. 417-423. ISBN 978-983-44826-3-3.
 46. Máca, P. - Zatloukal, J., - Konvalinka, P. Development of Ultra High Performance Fiber Reinforced Concrete Mixture. In: 2012 IEEE Symposium on Business, Engineering and Industrial Applications. 2012 IEEE Symposium on Business, Engineering and Industrial Applications. Bandung, 23.09.2012 - 26.09.2012. Bandung: Institut Teknologi Bandung. 2012, s. 857-862. ISBN 978-1-4577-1634-8.
 47. Jandeková, D. - Reiterman, P. - Trník, A. - Konvalinka, P., - Máca, P. Binding system of concrete with metakaolin. In: ROVNANÍKOVÁ, P. a ROVNANÍK, P., eds. Metakaolin 2012. Metakaolin 2012. Brno, 29.03.2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. 2012, s. 1-10. ISBN 978-80-214-4438-6.
 48. Sovják, R. - Vogel, F., - Máca, P. Redistribution of Bending Moment in Continuous Concrete Beams Reinforced with Glass Fibre Reinforced Polymer. In: DOUBRAVA, K., RŮŽIČKA, M., a HORÁK, Z., eds. Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Tábor, 04.06.2012 - 07.06.2012. Praha: Czech Technical University in Prague. 2012, s. 443-447. ISBN 978-80-01-05060-6.
 49. Máca, P. - Fornůsek, J., - Litoš, J. Zatěžovací zkoušky betonových dílců - OSVĚDČENÍ O AKREDITACI Nr. 167/2011 - 181/04. [Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2012
 50. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Máca, P., - Litoš, J. Zařízení pro stanovení odezvy desek z vysokohodnotných betonů při zatížení rázem. České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta Stavební, Experimentální Centrum. 23463. 01.03.2012.
 51. Vejmelková, E. - Keppert, M. - Máca, P., - Černý, R. Mechanical, hygric and thermal properties of innovative renovation renders. WIT Transactions on the Built Environment. 2011, 2011(118), s. 555-563. ISSN 1743-3509.
 52. Máca, P. - Konvalinka, P. Odolnost provzdušněného betonu s příměsí metakaolinu proti působení chemických a rozmrazovacích látek. In: KONVALINKA, P., ed. Mechanical, Hygric and Thermal Properties of Building Materials and Structures. Mechanical, Hygric and Thermal Properties of Building Materials and Structures. Zahrádky u Jindřichova Hradce, 13.10.2011 - 15.10.2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. 2011, s. 56-65. ISBN 978-80-01-04974-7.
 53. Výborný, J. - Jerman, M. - Košata, P. - Máca, P., - Černý, R. Mrazuvzdornost pórobetonových tvárnic. Stavební obzor. 2011, 20(10), s. 305-308. ISSN 1210-4027.
 54. Litoš, J. - Fornůsek, J., - Máca, P. Technologie monitoringu budov v okolí stavební jámy. 2011
 55. Litoš, J. - Máca, P., - Fornůsek, J. Technologie pro měření deformací a kmitání budov. 2011
 56. Vejmelková, E. - Máca, P. - Keppert, M. - Rovnaníková, P., - Černý, R. Commercial renovation renders: mechanical, hygric, thermal and durability properties. Cement Wapno Beton. 2011, 16/78(5), s. 288-298. ISSN 1425-8129.
 57. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Máca, P., - Litoš, J. Zařízení pro stanovení odezvy desek z vysokohodnotných betonů při zatížení rázem. České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta Stavební, Experimentální Centrum.
 58. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Máca, P., - Litoš, J. Zařízení pro stanovení odezvy desek z vysokohodnotných betonů při zatížení rázem. České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta Stavební, Experimentální Centrum.
 59. Zatloukal, J. - Sovják, R. - Heinrich, P. - Máca, P., - Konvalinka, P. Zařízení pro stanovení pracovního diagramu zemních kotev v tahu. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Praha 6, CZ. 302722. 10.08.2011.
 60. Sovják, R. - Máca, P. - Litoš, J., - Konvalinka, P. Flexural capacity of the CFRP prestressed concrete slabs subjected to sustained & fatigue loading. In: NÁVRAT, T., et al., eds. Experimentální analýza napětí 2011. Experimentální analýza napětí 2011. Znojmo, 06.06.2011 - 09.06.2011. Brno: Brno University of Technology. 2011, s. 363-370. ISBN 978-80-214-4275-7.
 61. Vejmelková, E. - Máca, P. - Konvalinka, P., - Černý, R. Innovative Lime-pozzolana Renders for Reconstruction of Historical Buildings. Advanced Materials Research. 2011, 324(1), s. 372-375. ISSN 1022-6680.
 62. Konvalinka, P. - Máca, P., - Jandeková, D. Vliv úpravy povrchu betonu s metakaolinem na jeho odolnost proti CHRL. In: KERŠNER, Z. a ROVNANÍKOVÁ, P., eds. Metakaolin 2011. Metakaolin 2011. Brno, 24.03.2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. 2011, s. 12-18. ISBN 978-80-214-4256-6.
 63. Máca, P. - Jandeková, D. - Sovják, R., - Konvalinka, P. Vliv provzdušnění na povrchovou odolnost betonu s příměsí metakaolinu. In: KERŠNER, Z. a ROVNANÍKOVÁ, P., eds. Metakaolin 2011. Metakaolin 2011. Brno, 24.03.2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. 2011, s. 37-42. ISBN 978-80-214-4256-6.
 64. Zatloukal, J. - Sovják, R. - Heinrich, P. - Máca, P., - Konvalinka, P. Zařízení pro stanovení pracovního diagramu zemních kotev v tahu. České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta Stavební, Experimentální Centrum.
 65. Fornůsek, J. - Máca, P. Program pro výpočet konstant C1 a C2 Winkler-Pasternakova podloží. [Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2010, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/software.html
 66. Jandeková, D. - Máca, P. - Hlobil, M., - Konvalinka, P. Zkoušení odolnosti betonu s přídavkem metakaolinu proti působení chrl při různé povrchové úpravě vzorků. In: ZOBAL, O., et al., eds. Nano a Makro Mechanika 2010. Nano a Makro Mechanika 2010. Praha, 14.11.2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. 2010, s. 58-63. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
 67. Máca, P. - Zatloukal, J. - Sovják, R. - Fornůsek, J., - Konvalinka, P. Technologie výroby suché maltové směsi TS530. 2010
 68. Máca, P. - Hlobil, M., - Konvalinka, P. Salt Scaling Resistance of Concrete with Added Metakaolin. In: KRUIS, J., ed. Computer and Experimental Analysis of Civil Engineering Materials and their Multilayered Systems II. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2010, s. 46-54. ISBN 978-80-01-04676-0.
 69. Litoš, J. - Polák, M. - Máca, P., - Konvalinka, P. Zařízení k relativnímu měření průhybů mostů. [Funkční vzorek]. 2010, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2010_5.html
 70. Litoš, J. - Sovják, R. - Máca, P., - Konvalinka, P. Zařízení k relativnímu měření deformací. [Funkční vzorek]. 2010, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2010_4.html
 71. Litoš, J. - Máca, P. - Sovják, R., - Konvalinka, P. Přípravek pro měření dynamické odezvy betonové desky na pružném podloží. [Funkční vzorek]. 2010, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2010_1.html
 72. Máca, P. - Jandeková, D., - Konvalinka, P. Resistance of concrete with added metakaolin to salt scaling. In: ZMEŠKAL, O., ed. Thermophysics 2010. Thermophysics 2010. Valtice, 03.11.2010 - 05.11.2010. Brno: VUT v Brně. 2010, s. 172-179. ISBN 978-80-214-4166-8.
 73. Fornůsek, J. - Sovják, R. - Máca, P. - Konvalinka, P., - Vítek, J. Long-term behaviour of GFRP tendon. In: ZINGONI, A., ed. Advances and Trends in Structural Engineering, Mechanics and Computation. The Fourth International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation. Cape Town, 06.09.2010 - 08.09.2010. Cape Town: University of Cape Town. 2010, s. 1. ISBN 978-0-415-58472-2.
 74. Máca, P. - Konvalinka, P. The frost resistance of concrete with added metakaolin. In: Experimental methods and numerical simulation in engineering sciences. XIIth Bilateral German/Czech Symposium. Bremen, 30.06.2010 - 03.07.2010. Wuppertal: Bergische Universität Wuppertal. 2010, s. 16-19.
 75. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Máca, P. - Konvalinka, P., - Vítek, J. Long-term investigation of concrete elements with FRP. In: ZINGONI, A., ed. Advances and Trends in Structural Engineering, Mechanics and Computation. The Fourth International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation. Cape Town, 06.09.2010 - 08.09.2010. Cape Town: University of Cape Town. 2010, s. 857-860. ISBN 978-0-415-58472-2.
 76. Zatloukal, J. - Sovják, R. - Heinrich, P. - Máca, P., - Konvalinka, P. Zařízení pro stanovení pracovního diagramu zemních kotev v tahu. České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta Stavební, Experimentální Centrum. 20985. 14.06.2010.
 77. Máca, P. The influence of metakaolin on scaling resistence of concrete. In: International Doctoral Seminar. International Doctoral Seminar. Smolenice, 16.05.2010 - 19.05.2010. Bratislava: Slovak University of Technology. 2010, s. 339-347. ISBN 978-80-8096-118-3.
 78. Máca, P. Metakaolin: The Influence on the Durability of Concrete. In: Studentská vědecká odborná činnost stavebních fakult ČR a SR. Studentská vědecká odborná činnost stavebních fakult ČR a SR. Praha, 20.05.2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. 2010, s. 1-16. ISBN 978-80-01-04566-4.
 79. Máca, P. - Konvalinka, P., - Jandeková, D. Porovnání vlivu dvou typů metakaolinu na mrazuvzdornost betonu. In: Metakaolin. Metakaolin. Brno, 18.03.2010. VUT v Brně, Fakulta stavební. 2010, s. 61-68. ISBN 978-80-214-4064-7.
 80. Máca, P. Nonlinear behaviour of tensile structures. [Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2009, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/software.html
 81. Sovják, R. - Konvalinka, P. - Vítek, J., - Máca, P. Experimental and numerical analysis of concrete slab prestressed with composite reinforcement. In: BREBBIA, C.A. a CARLOMANGNO, G.M., eds. Fourteenth International Conference on Computational Methods and Experimental Measurements, Algarve, Portugal. Fourteenth International Conference on Computational Methods adn Experimental Measurements. Algarve, 10.06.2009 - 12.06.2009. Wessex: WIT PRESS. 2009, s. 83-94. ISSN 1746-4064. ISBN 978-1-84564-187-0. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 82. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Máca, P. - Konvalinka, P., - Vítek, J. Determination of Material Characteristics of GFRP Bars from Nano to Macro Level. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009. Praha, 16.02.2009 - 20.02.2009. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2009, s. 228-229. ISBN 978-80-01-04286-1. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 83. Máca, P. - Sovják, R. - Litoš, J. - Konvalinka, P. - Vítek, J., - Heinrich, P. Fatigue of Concrete Slabs Pre-stressed with CFRP Tendons. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009. Praha, 16.02.2009 - 20.02.2009. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2009, s. 224-225. ISBN 978-80-01-04286-1. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 84. Máca, P. - Konvalinka, P. Experimental and Numerical Analysis of GFRP Reinforced Beam. In: VEJMELKOVÁ, E., MADĚRA, J., a TESÁREK, P., eds. Proceeding of the 2nd Conference on Experimental and Computational Method for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials in honour of the 50th birthday of R. Cerny. 2nd Conference on Experimental and Computational Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. Praha, 06.10.2008. Prague: Czech Technical University. 2008, s. 127-133. ISBN 978-80-01-04184-0.
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zku±ebny   |   Reference   |   Archiv experimentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz