Pro firmy
 Pro zaměstnance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Lidé  » Ing. Reiterman  » Publikace English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Ing. Pavel Reiterman, Ph.D.
V této sekci:

Publikace


 
 1. Vejmelková, E. - Koňáková, D. - Doleželová, M. - Scheinherrová, L. - Svora, P. - Keppert, M. - Reiterman, P., - Černý, R. Effect of calcined Czech claystone on the properties of high performance concrete: Microstructure, strength and durability. Construction and Building Materials. 2018, 168s. 966-974. ISSN 0950-0618. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.02.204
 2. Reiterman, P. ed. Special Concrete and Composites 2017. 14th International Conference on Special Concrete and Composites. Skalský Dvůr, 10.10.2017 - 11.10.2017. Zürich: Transtech Publications. 2018, Key Engineering Materials. sv. 760. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-0357-1240-7. Dostupné z: https://www.scientific.net/KEM.760
 3. Fiala, L. - Jerman, M. - Reiterman, P., - Černý, R. Determination of Thermal Conductivity of Silicate Matrix for Applications in Effective Media Theory. International Journal of Thermophysics. 2018, 39(2), ISSN 0195-928X.
 4. Huňka, P. - Kolísko, J. - Kolář, K., - Reiterman, P. SHRNUTÍ VLIVŮ NA STATICKÝ MODUL PRUŽNOSTI. In: SAJDLOVÁ, T a VÍCH, J, eds. Technologie 2017. Technologie 2017. Jihlava, 06.04.2017 - 07.04.2017. Praha 1: Česká betonářská společnost ČSSI. 2017, ISBN 978-80-906097-9-2.
 5. Šulc, R. - Krása, M. - Snop, R. - Reiterman, P. - Škvára, F., - Peterová, A. Bezcementový beton na bázi ternárního pojiva. [Funkční vzorek]. 2017
 6. Reiterman, P. - Keppert, M. Effect of Ceramic Powder Particle Size Distribution on its Reactivity in Lime-Based Binders. In: DVOŘÁK, K., GAZDIČ, D., a MAGRIA, R., eds. Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III. 15th International Conference Binders and Materials. Brno, 08.12.2016. Durnten-Zurich: Scientific.net. 2017, s. 40-44. Materials Science Forum. sv. 908. ISSN 1662-9752. ISBN 978-3-0357-1157-8.
 7. Koťátková, J. - Čáchová, M. - Koňáková, D. - Vejmelková, E., - Reiterman, P. Mechanical and Thermal Properties of HSC with Fine Natural Pozzolana as SCM. In: SIMIS, T. a TSITOURAS, Ch., eds. Proceedings of International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2016 (ICNAAM-2016). 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS. Rhodes, 19.09.2016 - 25.09.2016. New York: AIP Conference Proceedings. 2017, AIP Conference Proceedings. sv. 1863. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1538-6. Dostupné z: https://doi.org/10.1063/1.4992441
 8. Koňáková, D. - Koťátková, J. - Čáchová, M. - Vejmelková, E. - Čechmánek, R. - Reiterman, P., - Černý, R. The influence of high temperatures on selected properties of calcium aluminous composites. In: TSITOURAS, Ch. a SIMIS, T., eds. Proceedings of International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2016 (ICNAAM-2016). 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS. Rhodes, 19.09.2016 - 25.09.2016. New York: AIP Conference Proceedings. 2017, AIP Conference Proceedings. sv. 1863. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1538-6.
 9. Holčapek, O. - Vogel, Filip, - Reiterman, P. Using of Textile Reinforced Concrete Wrapping for Strengthening of Masonry Columns with Modified Cross - section Shape. In: Procedia Engineering. CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS. Brno, 24.11.2016 - 25.11.2016. Kidlington Oxford OX GB: Elsevier. 2017, s. 62-66. sv. 195. ISSN 1877-7058. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817320763
 10. Holčapek, O. - Reiterman, P., - Konvalinka, P. Cyclic Temperature Loading: Residual Flexural Strength of Refractory Slabs. Acta Polytechnica. 2017, 57(2), s. 97-104. ISSN 1210-2709. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/ap/article/view/4070
 11. Koťátková, J. - Zatloukal, J. - Reiterman, P., - Kolář, K. Concrete and cement composites used for radioactive waste deposition. Journal of Environmental Radioactivity. 2017, 178-179s. 147-155. ISSN 0265-931X. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0265931X17305180
 12. Zobal, O. - Reiterman, P. - Plachý, T., - Bittnar, Z. Durability of Concrete with Fly Ash from the Dam Orlík after 55 Years. In: PADEVĚT, P., ed. Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction II. Nano a Makro Mechanika 2016 - 7. ročník konference. Praha, 22.09.2016. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc.. 2017, s. 81-87. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-0357-1092-2.
 13. Zobal, O. - Reiterman, P. - Plachý, T., - Bittnar, Z. Durability of Concrete with Fly Ash from the Dam Orlík after 55 Years. In: PADEVĚT, P., ed. Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction II. Nano a Makro Mechanika 2016 - 7. ročník konference. Praha, 22.09.2016. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc.. 2017, s. 81-87. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-0357-1092-2. Dostupné z: https://www.scientific.net/AMR.1144.81
 14. Koťátková, J. - Reiterman, P. Preliminary study on design of biological shielding concrete-selection of binder. In: REITERMAN, P., ed. Special Concrete and Composites 2016. Speciální betony 2016. Bystřice nad Pernštejnem, Lísek, 13.10.2016 - 14.10.2016. Curich: Trans Tech Publications. 2017, s. 173-177. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-0357-1079-3.
 15. Trník, A. - Scheinherrová, L. - Kulovaná, T. - Reiterman, P. - Vejmelková, E., - Černý, R. Thermal analysis of high-performance mortar containing burnt clay shale as a partial portland cement replacement in the temperature range up to 1000°C. Fire and Materials. 2017, 41(1), s. 54-64. ISSN 0308-0501.
 16. Brouček, M. - Šejnoha, M., - Reiterman, P. Fiber Reinforced Fly Ash Concrete and Extreme Fires. In: REITERMAN, P., ed. Special Concrete and Composites 2016. Speciální betony 2016. Bystřice nad Pernštejnem, Lísek, 13.10.2016 - 14.10.2016. Curich: Trans Tech Publications. 2017, s. 12-17. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-0357-1079-3.
 17. Reiterman, P. - Holčapek, O. - Krausová, A. - Šyc, M., - Keppert, M. High-Volume Municipal Solid Waste Incineration Bottom Ash Concrete. In: REITERMAN, P., ed. Special Concrete and Composites 2016. Speciální betony 2016. Bystřice nad Pernštejnem, Lísek, 13.10.2016 - 14.10.2016. Curich: Trans Tech Publications. 2017, s. 181-186. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-0357-1079-3.
 18. Čáchová, M. - Koťátková, J. - Koňáková, D. - Vejmelková, E. - Keppert, M. - Reiterman, P. - Žumár, J., - Černý, R. MONITORING THE DAMAGE OF EXTERIOR RENDERS CAUSED BY THE ENVIRONMENT. International Journal of Sustainable Development and Planning. 2017, 12(2), s. 342-351. ISSN 1743-7601. Dostupné z: https://www.witpress.com/elibrary/sdp-volumes/12/2/1469
 19. Reiterman, P. ed. Special Concrete and Composites 2016. Speciální betony 2016. Bystřice nad Pernštejnem, Lísek, 13.10.2016 - 14.10.2016. Curich: Trans Tech Publications. 2017, Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-0357-1079-3. Dostupné z: http://www.ttp.net/978-3-0357-1079-3.html
 20. Borovkov, D. - Hrbek, V. - Prchlík, J. - Schützová, H. - Vošahlíková, L. - Zacharda, V. - Žák, J. - Štemberk, P. - Reiterman, P., - Brož, J. Betonová kánoi Stingray. BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2016, šestnáctý(2), s. 8-13. ISSN 1213-3116.
 21. Koťátková, J. - Zatloukal, J. - Reiterman, P. - Patera, J. - Hlaváč, Z., - Brabec, P. The effect of elevated temperatures and nuclear radiation on the properties of biological shielding concrete. In: REITERMAN, P., ed. Special Concrete and Composites 2015. Special Concrete and Composites 2015. Skalský Dvůr, 15.10.2015 - 16.10.2015. Zurich: Trans Tech Publications. 2016, s. 8-16. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-579-3.
 22. Koťátková, J. - Reiterman, P. Mechanical properties of concrete containing natural zeolite. In: TYWONIAK, J., et al., eds. Central Europe towards Sustainable Building 2016 - Innovations for Sustainable Future. Central Europe towards Sustainable Building 2016 Innovations for Sustainable Future. Prague, 22.06.2016 - 24.06.2016. Praha: GRADA PUBLISHING. 2016, s. 1141-1146. 1st edition, Prague, June 2016, Complete edition - printed version + Flash disk with full paper version. ISBN 978-80-271-0248-8.
 23. Bažantová, Z. - Kolář, K. - Konvalinka, P. - Litoš, J., - Reiterman, P. Multifunkční silikátový kompozit programovatelných vlastností nejen pro rychlé opravy cementobetonových konstrukcí. Materiály pro stavbu. 2016, 22(9), s. 34-37. ISSN 1213-0311.
 24. Keppert, M. - Hruška, J. - Fořt, J. - Holčapek, O., - Reiterman, P. DURABILITY PARAMETERS OF FINE GRAIN CRETACEOUS SANDSTONE (HOŘICE, CZECH REPUBLIC). In: 16th International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM 2016. 16th International Mulktidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016. Vienna, 02.11.2016 - 05.11.2016. Sofia: International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. 2016, s. 435-441. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-79-7.
 25. Hora, M. - Reiterman, P. Assessment of the Air-Entraining Effect of Rubber Powder and its Influence on the Frost Resistance of Concrete. Romanian Journal of Materials. 2016, 46(3), s. 327-333. ISSN 1583-3186.
 26. Čáchová, M. - Koňáková, D. - Vejmelková, E. - Žumár, J. - Keppert, M. - Reiterman, P., - Černý, R. Application of Ceramic Powder as Supplementary Cementitious Material in Lime Plasters. Materials Science. 2016, 22(3), s. 440-444. ISSN 1392-1320. Dostupné z: http://www.matsc.ktu.lt/index.php/MatSc/article/view/7433
 27. Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O., - Konvalinka, P. Mechanical Properties of Refractory Composites with Granulated Ceramic Fibers. In: Fourth International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies. Fourth International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies. Las Vegas, 07.08.2016 - 11.08.2016. Reno, NV: University of Nevada, Reno. 2016
 28. Koťátková, J. - Reiterman, P. Long-Term Properties of Special Concrete with Natural Additive. In: Fourth International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies. Fourth International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies. Las Vegas, 07.08.2016 - 11.08.2016. Reno, NV: University of Nevada, Reno. 2016
 29. Kolář, K. - Litoš, J. - Bažantová, Z., - Reiterman, P. Measurement of Volume Changes of High Performance Cement Based Composites. In: PADEVĚT, P., ed. Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Experimentální analýza napětí 2015. Český Krumlov, 01.06.2015 - 04.06.2015. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2016, s. 328-331. Applied Mechanics and Materials vol. 827. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-531-1. Dostupné z: http://www.scientific.net/AMM.827.328
 30. Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O., - Konvalinka, P. Influence of metakaolin addition on fracture properties of refractory concretes reinforced with basalt fibres. Cement Wapno Beton. 2016, 21(3), s. 140-148. ISSN 1425-8129.
 31. Reiterman, P. - Pazderka, J. Crystalline Coating and Its Influence on the Water Transport in Concrete. Advances in Civil Engineerings. 2016, 2016ISSN 1687-8094. Dostupné z: https://www.hindawi.com/journals/ace/2016/2513514/
 32. Pazderka, J. - Purkrtová, M., - Reiterman, P. Moisture-Related Problems of Historic Concrete Structure. In: MAGRLA, R., et al., eds. Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. International Conference Silicate Binders 2015. Brno, 03.12.2015 - 04.12.2015. Curich: Trans Tech Publications. 2016, s. 219-223. ISBN 978-3-03835-740-7.
 33. Holčapek, O. - Reiterman, P. - Jogl, M., - Konvalinka, P. Hydrothermal Conditions Influence on Aluminous Cement Pastes with Metakaolin. In: LUPÍŠEK, A., et al., eds. Central Europe towards Sustainable Building 2016 - Innovations for Sustainable Future. Central Europe towards Sustainable Building 2016 Innovations for Sustainable Future. Prague, 22.06.2016 - 24.06.2016. Praha: GRADA PUBLISHING. 2016, s. 313-314. 1st edition, Prague, June 2016, Complete edition - printed version + Flash disk with full paper version. ISBN 978-80-271-0248-8.
 34. Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O., - Konvalinka, P. Application of Fibers in Refractory Composites. In: LUPÍŠEK, A., et al., eds. Central Europe towards Sustainable Building 2016 - Innovations for Sustainable Future. Central Europe towards Sustainable Building 2016 Innovations for Sustainable Future. Prague, 22.06.2016 - 24.06.2016. Praha: GRADA PUBLISHING. 2016, s. 321-322. 1st edition, Prague, June 2016, Complete edition - printed version + Flash disk with full paper version. ISBN 978-80-271-0248-8.
 35. Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O. - Koťátková, J., - Konvalinka, P. Residual properties of fiber-reinforced refractory composites with a fireclay filler. Acta Polytechnica. 2016, 56s. 27-32. ISSN 1210-2709.
 36. Holčapek, O. - Vogel, F., - Reiterman, P. Application of TRC for Strengthening of Masonry Columns. In: Experimental Stresss Analysis 2016. 54. konference Experimentální Analýza Napětí. Srní, 30.05.2016 - 02.06.2016. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd. 2016, s. 53-54. ISBN 978-80-261-0624-1.
 37. Holčapek, O. - Vogel, F., - Reiterman, P. Compressed Brick Masonry Columns Strengthened by Textile Reinforced Concrete. In: Experimental Stresss Analysis 2016. 54. konference Experimentální Analýza Napětí. Srní, 30.05.2016 - 02.06.2016. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd. 2016, ISBN 978-80-261-0624-1.
 38. Reiterman, P. - Holčapek, O. Mechanical and Durability Properties of Selected Types of Sandstones. In: PADEVĚT, P., ed. Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Experimentální analýza napětí 2015. Český Krumlov, 01.06.2015 - 04.06.2015. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2016, s. 324-327. Applied Mechanics and Materials vol. 827. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-531-1.
 39. Zobal, O. - Reiterman, P. - Holčapek, O., - Padevět, P. Influence of Fly Ash on Properties of Fresh and Hardened Cement Screed. In: PADEVĚT, P., ed. Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Nano a Makro Mechanika 2015 - 6. ročník konference. Praha, 17.09.2015. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc.. 2016, s. 85-88. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
 40. Zobal, O. - Holčapek, O., - Reiterman, P. Frost Resistance of Concrete Screed with the Fly Ash Addition. In: REITERMAN, P., ed. Special Concrete and Composites 2015. Special Concrete and Composites 2015. Skalský Dvůr, 15.10.2015 - 16.10.2015. Zurich: Trans Tech Publications. 2016, s. 80-85. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-579-3.
 41. Jogl, M. - Koťátková, J., - Reiterman, P. Differences in the Mechanical Properties of Lightweight Refractory Cementitious Composites Reinforced by Various Types of Fibers. In: REITERMAN, P., ed. Special Concrete and Composites 2015. Special Concrete and Composites 2015. Skalský Dvůr, 15.10.2015 - 16.10.2015. Zurich: Trans Tech Publications. 2016, s. 29-32. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-579-3.
 42. Čáchová, M. - Vejmelková, E. - Šestáková, K. - Reiterman, P. - Keppert, M. - Koňáková, D., - Černý, R. Basic Physical and Mechanical Properties of Composites Based on Three Different Cements. In: REITERMAN, P., ed. Special Concrete and Composites 2015. Special Concrete and Composites 2015. Skalský Dvůr, 15.10.2015 - 16.10.2015. Zurich: Trans Tech Publications. 2016, s. 186-190. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-579-3.
 43. Reiterman, P. ed. Special Concrete and Composites 2015. Special Concrete and Composites 2015. Skalský Dvůr, 15.10.2015 - 16.10.2015. Zurich: Trans Tech Publications. 2016, Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-579-3.
 44. Reiterman, P. - Tomek, J. Resistance of Concrete with Metakaolin Addition to Acid Environment. In: REITERMAN, P., ed. Special Concrete and Composites 2015. Special Concrete and Composites 2015. Skalský Dvůr, 15.10.2015 - 16.10.2015. Zurich: Trans Tech Publications. 2016, s. 144-149. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-579-3.
 45. Kočí, V. - Maděra, J. - Jerman, M. - Žumár, J. - Koňáková, D. - Čáchová, M. - Vejmelková, E. - Reiterman, P., - Černý, R. Application of waste ceramic dust as a ready-to-use replacement of cement in lime-cement plasters: an environmental-friendly and energy-efficient solution. Clean Technologies and Environmental Policy. 2016, 18(6), s. 1725-1733. ISSN 1618-9558.
 46. Reiterman, P. Posouzení vlastností betonu v náročných podmínkách prostředí. Lucemburská 1170/7, Praha 3, 130 00: Inset s.r.o.. 2015, 210115/2015.
 47. Reiterman, P. - Lidmila, M. Ověření možnosti využití granulátu z recyklace elektroinstalačních prvků ve stavebnictví. Citice 28, Citice, 35756: Derter s.r.o.. 2015, 210137/2015.
 48. Reiterman, P. Testování účinků rozmrazovacích prostředků. Krakovská 1346/15: Vodní sklo a.s.. 2015, 210139/2015.
 49. Litoš, J. - Ryjáček, P. - Pavlíková, M. - Reiterman, P. - Litoš, R. - Jogl, L., - Trmal, J. Most ev.č. 29-003 - Diagnostika spodní stavby mostu, zjištění materiálových charakteristik konstrukcí pilířů Podolského mostu.. Lidická 49/110, CZ-37044 ČESKÉ BUDĚJOVICE: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2015
 50. Reiterman, P. - Lidmila, M. Pohltivá vrstva vyztužená odpadními vlákny. 2015
 51. Zobal, O. - Holčapek, O., - Reiterman, P. Potěrové betony s vedlejším energetickým produktem elektrárenským popílkem a jejich základní vlastnosti. In: MATUŠKA, T., ed. Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015. Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015. Buštěhrad, 15.10.2015. Praha: Společnost pro techniku prostředí. 2015, s. 359-363. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02615-0.
 52. Šyc, M. - Svora, P. - Engelsen, CH. J. - Reiterman, P., - Keppert, M. Využití popelovin ze spalování směsného komunálního odpadu jako složek betonu. In: MATUŠKA, T., ed. Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015. Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015. Buštěhrad, 15.10.2015. Praha: Společnost pro techniku prostředí. 2015, s. 301-306. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02615-0.
 53. Roubíček, P. - Koťátková, J. - Čáchová, M. - Koňáková, D. - Reiterman, P. - Keppert, M. - Vejmelková, E. - Grzeszczyk, S. - Konvalinka, P., - Černý, R. Vliv pucolánových příměsí na vlastnosti samozhutnitelného betonu. In: MATUŠKA, T., ed. Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015. Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015. Buštěhrad, 15.10.2015. Praha: Společnost pro techniku prostředí. 2015, s. 249-254. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02615-0.
 54. Koťátková, J. - Holčapek, O. - Huňka, P., - Reiterman, P. Vliv různých druhů ocelových drátků na mechanické vlastnosti vysokopevnostního betonu. In: MATUŠKA, T., ed. Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015. Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015. Buštěhrad, 15.10.2015. Praha: Společnost pro techniku prostředí. 2015, s. 137-142. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02615-0.
 55. Holčapek, O. - Reiterman, P., - Konvalinka, P. Účinek vysokých teplot na mechanické vlastnosti cementových kompozitů. In: MATUŠKA, T., ed. Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015. Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015. Buštěhrad, 15.10.2015. Praha: Společnost pro techniku prostředí. 2015, s. 93-98. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02615-0.
 56. Grzeszczyk, S. - Vejmelková, E. - Koťátková, J. - Čáchová, M. - Koňáková, D. - Reiterman, P. - Keppert, M. - Roubíček, P. - Konvalinka, P., - Černý, R. Samozhutnitelné betony se zvýšenou tepelně izolační schopností. In: MATUŠKA, T., ed. Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015. Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015. Buštěhrad, 15.10.2015. Praha: Společnost pro techniku prostředí. 2015, s. 73-78. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02615-0.
 57. Zobal, O. - Holčapek, O., - Reiterman, P. Mrazuvzdornost betonového potěru s přidaným popílkem. In: 12. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY. Speciální betony 2015. Skalský dvůr, 14.10.2015 - 16.10.2015. Praha: Sekurkon. 2015, s. 94-99. ISBN 978-80-86604-67-1.
 58. Holčapek, O. - Reiterman, P. - Jogl, M. - Koťátková, J. - Vogel, F., - Konvalinka, P. High Performance Refractory Fiber-cement Composite Containing Secondary Raw Material. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE STRUCTURAL CONCRETE. Int. Conference on Sustainable Structural Concrete. La Plata, 15.09.2015 - 18.09.2015. La Plata: Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológ.. 2015, s. 524-532. ISBN 978-987-3838-02-6.
 59. Jogl, M. - Koťátková, J., - Reiterman, P. Rozdíly mechanických vlastností lehčených žáruvzdorných cementových kompozitů vyztuženými různými typy vláken. In: 12. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY. Speciální betony 2015. Skalský dvůr, 14.10.2015 - 16.10.2015. Praha: Sekurkon. 2015, s. 35-38. ISBN 978-80-86604-67-1.
 60. Reiterman, P. - Keppert, M. Impact of External Environment on Long-term Mechanical Properties of Plasters. In: MAGRLA, R., et al., eds. Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. 13th Conference Silicate Binders 2014. Brno, 04.12.2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2015, s. 112-115. Advanced Materials Research. ISBN 978-3-03835-452-9.
 61. Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O. - Vogel, F., - Konvalinka, P. Refractory Composites with Mineral Additive. In: REITERMAN, P., ZATLOUKAL, J., a VEJMELKOVÁ, E., eds. 7th International Conference on Building Materials. 7th International Conference on Building Materials. Zahrádky, 20.05.2015 - 22.05.2015. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2015, s. 49-53. Materials Science Forum. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-03835-509-0.
 62. Reiterman, P. Determination of Permeability Properties of Concrete Surface Modified by CPF. In: POLACH, P., ed. Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines. 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis. Mariánské Lázně, 02.06.2014 - 05.06.2014. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD. 2015, s. 389-392. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-413-0.
 63. Reiterman, P. Determination of Permeability Properties of Concrete Surface Modified by CPF. In: DEHUAI, Y., ed. Mechanical Engineering, Industrial Materials and Industrial Technologies. 2014 2nd International Conference on Intelligent Materials and Measurement. Cebu, 30.12.2014 - 31.12.2014. Curich: Trans Tech Publications. 2015, s. 389-392. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1662-7482. ISBN 978-3-03835-457-4.
 64. Reiterman, P. - Keppert, M. Impact of External Environment on Long-term Mechanical Properties of Plasters. In: GAZDIČ, D., et al., eds. Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. 13th Conference Silicate Binders 2014. Brno, 04.12.2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2015, s. 112-115. Advanced Materials Research. ISBN 978-3-03835-452-9.
 65. Reiterman, P. - Keppert, M. Vliv prostředí na dlouhodobé mechanické vlastnosti omítek. In: 12. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY. Speciální betony 2015. Skalský dvůr, 14.10.2015 - 16.10.2015. Praha: Sekurkon. 2015, s. 81-85. ISBN 978-80-86604-67-1.
 66. Reiterman, P. Přípravek na stanovení stupně nasycení vodou pórovitých stavebních materiálů zabudovaných v historických konstrukcích. [Funkční vzorek]. 2015
 67. Reiterman, P. - Holčapek, O. - Jogl, M., - Konvalinka, P. Physical and Mechanical Properties of Composites Made with Aluminous Cement and Basalt Fibers Developed for High Temperature Application. Advances in Materials Science and Engineering. 2015, 2015(0), s. 1-10. ISSN 1687-8434.
 68. Koňáková, D. - Vejmelková, E. - Čáchová, M. - Siddique, J. - Polozhiy, K. - Reiterman, P. - Keppert, M., - Černý, R. Treated Coconut Coir Pith as Component of Cementitious Materials. Advances in Materials Science and Engineering. 2015, 2015ISSN 1687-8434.
 69. Scheinherrová, L. - Trník, A. - Kulovaná, T. - Reiterman, P. - Medveď, I. - Vejmelková, E., - Černý, R. Thermal properties of high-performance concrete containing fine-ground ceramics as a partial cement replacement. Materials Science. 2015, 21(3), s. 444-448. ISSN 1392-1320. Dostupné z: http://matsc.ktu.lt/index.php/MatSc/index
 70. Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O., - Koťátková, J. Effects of High Temperature Treatment on the Mechanical Properties of Basalt Fiber Reinforced Aluminous Composites. In: POLACH, P., ed. Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines. 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis. Mariánské Lázně, 02.06.2014 - 05.06.2014. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD. 2015, s. 111-114. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-413-0.
 71. Holčapek, O. - Reiterman, P., - Konvalinka, P. Experimental Analysis of Hydrothermal Curing Influence on Properties of Fiber-Cement Composite. In: POLACH, P., ed. Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines. 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis. Mariánské Lázně, 02.06.2014 - 05.06.2014. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD. 2015, s. 55-58. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-413-0.
 72. Reiterman, P. - Sovják, R., - Zatloukal, J. Zařízení pro šetrný odběr vzorku, zejména z historického zdiva. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Praha 6, CZ. 28606. 07.09.2015.
 73. Koňáková, D. - Čáchová, M. - Vejmelková, E. - Reiterman, P., - Černý, R. Effect of External Environment on the Properties of Selected Plasters. In: FETHMA, M.N. a DENI, K., eds. Materials, Industrial, and Manufacturing Engineering Research Advances 2. 2nd International Materials, Industrial, and Manufacturing Engineering Conference (MIMEC2015). Bali, 04.02.2015 - 06.02.2015. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc.. 2015, s. 377-381. Advanced Materials Research. ISSN 1662-8985. ISBN 978-3-03835-611-0.
 74. Jogl, M. - Reiterman, P., - Koťátková, J. Mechanical Properties of Refractory Composite with Various Cement Replacement Materials. In: PADEVĚT, P. a BITTNAR, P., eds. Experimental Stress Analysis 2015. Experimentální analýza napětí 2015. Český Krumlov, 01.06.2015 - 04.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. 2015, s. 161-164. první, CD-ROM - full text of papers. ISBN 978-80-01-05734-6.
 75. Reiterman, P. - Jogl, M., - Konvalinka, P. Scaling Resistance of Special High Performance Composites with Burnt Clay Additive. In: Computational Methods and Experimental Measurements XVII. Computational Methods and Experimental Measurements XVII. Opatija, 05.05.2015 - 07.05.2015. Southampton: WIT Press. 2015, s. 325-332. WIT Transactions on Modelling and Simulation. ISSN 1746-4064. ISBN 978-1-84564-922-7.
 76. Reiterman, P. - Holčapek, O. - Jogl, M., - Konvalinka, P. Impact of Metakaolin Additive on Residual Mechanical Properties of Cement Based Composites Loaded by High Temperature. In: Computational Methods and Experimental Measurements XVII. Computational Methods and Experimental Measurements XVII. Opatija, 05.05.2015 - 07.05.2015. Southampton: WIT Press. 2015, s. 315-323. WIT Transactions on Modelling and Simulation. ISSN 1746-4064. ISBN 978-1-84564-922-7.
 77. Reiterman, P. - Holčapek, O. - Jogl, M. - Koťátková, J., - Konvalinka, P. Mechanické vlastnosti žárobetonů s příměsí cihelného prachu. In: DROCHYTKA, R. a HODUL, J., eds. CONSTRUMAT 2015. CONSTRUMAT 2015. Brno, 10.06.2015 - 12.06.2015. Brno: Brno University. 2015, ISBN 978-80-214-5205-3.
 78. Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O., - Koťátková, J. Influence of Metakaolin Additive and Basalt Fibers on the Mechanical Properties of Fire Resistant Composites. In: TSITOURAS, CH a SIMOS, TE, eds. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM-2014). INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014. Rhodes, Greece, 22.09.2014 - 28.09.2014. New York: AIP Conference Proceedings. 2015, s. 090010-1-090010-4. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1287-3.
 79. Holčapek, O. - Reiterman, P. - Jogl, M. - Koťátková, J., - Konvalinka, P. Experimental Analysis of Fire Resistant Composite Containing Fine Ceramic Powder. In: TSITOURAS, CH a SIMOS, TE, eds. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM-2014). INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014. Rhodes, Greece, 22.09.2014 - 28.09.2014. New York: AIP Conference Proceedings. 2015, s. 090008-1-090008-4. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1287-3.
 80. Reiterman, P. - Holčapek, O. - Jogl, M. - Jandeková, D., - Konvalinka, P. Long-term Resistance of HPC to Action of Deicing Salts. In: TSITOURAS, CH a SIMOS, TE, eds. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM-2014). INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014. Rhodes, Greece, 22.09.2014 - 28.09.2014. New York: AIP Conference Proceedings. 2015, s. 090007-1-090007-4. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1287-3.
 81. Reiterman, P. - Holčapek, O. Deterioration of Different Sandstones due to Freeze-thaw Cycling. In: PADEVĚT, P. a BITTNAR, P., eds. Experimental Stress Analysis 2015. Experimentální analýza napětí 2015. Český Krumlov, 01.06.2015 - 04.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. 2015, s. 332-335. první, CD-ROM - full text of papers. ISBN 978-80-01-05734-6.
 82. Holčapek, O. - Reiterman, P., - Konvalinka, P. Fracture characteristics of refractory composites containing metakaolin and ceramic fibers. Advances in Mechanical Engineering. 2015, 7(3), ISSN 1687-8132.
 83. Holčapek, O. - Reiterman, P., - Jogl, M. Refractory Cement Composite Reinforced by Various Types of Fibers. In: REITERMAN, P., ZATLOUKAL, J., a VEJMELKOVÁ, E., eds. 7th International Conference on Building Materials. 7th International Conference on Building Materials. Zahrádky, 20.05.2015 - 22.05.2015. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2015, s. 173-177. Materials Science Forum. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-03835-509-0.
 84. Reiterman, P. Static Modulus of Elasticity of Concrete. In: REITERMAN, P., VEJMELKOVÁ, E., a ZATLOUKAL, J., eds. 7th International Conference on Building Materials. 7th International Conference on Building Materials. Zahrádky, 20.05.2015 - 22.05.2015. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2015, s. 151-154. Materials Science Forum. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-03835-509-0.
 85. Holčapek, O. - Reiterman, P., - Konvalinka, P. Binder for Refractory Cement Composites - Hydration, Changing due to High Temperatures and Fracture Energy. In: REITERMAN, P., VEJMELKOVÁ, E., a ZATLOUKAL, J., eds. 7th International Conference on Building Materials. 7th International Conference on Building Materials. Zahrádky, 20.05.2015 - 22.05.2015. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2015, s. 185-190. Materials Science Forum. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-03835-509-0. Dostupné z: http://www.scientific.net/MSF.824.185
 86. Koťátková, J. - Čáchová, M. - Vejmelková, E., - Reiterman, P. Mechanical and Thermal Properties of HSC with Fine Natural Pozzolana as SCM. In: REITERMAN, P., ZATLOUKAL, J., a VEJMELKOVÁ, E., eds. 7th International Conference on Building Materials. 7th International Conference on Building Materials. Zahrádky, 20.05.2015 - 22.05.2015. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2015, s. 167-171. Materials Science Forum. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-03835-509-0. Dostupné z: http://www.scientific.net/MSF.824.167
 87. Koťátková, J. - Koňáková, D. - Vejmelková, E. - Reiterman, P., - Siddique, J. Mechanical and Water Transport Properties of HSC with Different SCMs. In: VEJMELKOVÁ, E., REITERMAN, P., a ZATLOUKAL, J., eds. 7th International Conference on Building Materials. 7th International Conference on Building Materials. Zahrádky, 20.05.2015 - 22.05.2015. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2015, s. 105-110. Materials Science Forum. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-03835-509-0.
 88. Kolář, K. - Litoš, J. - Bažantová, Z., - Reiterman, P. Comparison of Two Methods for Determination of Volume Changes of Cement Based Composites. In: PADEVĚT, P. a BITTNAR, P., eds. Experimental Stress Analysis 2015. Experimentální analýza napětí 2015. Český Krumlov, 01.06.2015 - 04.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. 2015, s. 173-176. první, CD-ROM - full text of papers. ISBN 978-80-01-05734-6.
 89. Polozhiy, K. - Siddique, J., - Reiterman, P. Low Cost Cement Floor Screed. In: VEJMELKOVÁ, E., REITERMAN, P., a ZATLOUKAL, J., eds. 7th International Conference on Building Materials. 7th International Conference on Building Materials. Zahrádky, 20.05.2015 - 22.05.2015. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2015, s. 77-80. Materials Science Forum. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-03835-509-0. Dostupné z: http://www.ttp.net/978-3-03835-509-0/2.html
 90. Polozhiy, K. - Siddique, J., - Reiterman, P. Influence of Plasticizer on Properties of Blended Cement Concrete. In: REITERMAN, P., VEJMELKOVÁ, E., a ZATLOUKAL, J., eds. 7th International Conference on Building Materials. 7th International Conference on Building Materials. Zahrádky, 20.05.2015 - 22.05.2015. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2015, s. 61-64. Materials Science Forum. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-03835-509-0. Dostupné z: http://www.ttp.net/978-3-03835-509-0/2.html
 91. Vejmelková, E. ed. - Zatloukal, J. ed., - Reiterman, P. ed. 7th International Conference on Building Materials. 7th International Conference on Building Materials. Zahrádky, 20.05.2015 - 22.05.2015. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2015, Materials Science Forum. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-03835-509-0. Dostupné z: http://www.ttp.net/978-3-03835-509-0.html
 92. Koňáková, D. - Vejmelková, E. - Čáchová, M. - Reiterman, P. - Keppert, M., - Černý, R. Characterization of the effect of brick-powder application in lime-based plasters. In: Computational Methods and Experimental Measurements XVII. Computational Methods and Experimental Measurements XVII. Opatija, 05.05.2015 - 07.05.2015. Southampton: WIT Press. 2015, s. 291-301. WIT Transactions on Modelling and Simulation. ISSN 1746-4064. ISBN 978-1-84564-922-7. Dostupné z: http://www.witpress.com
 93. Čáchová, M. - Koňáková, D. - Vejmelková, E. - Reiterman, P., - Černý, R. Thermal insulating plasters and their hygric properties. In: TSITOURAS, CH a SIMOS, TE, eds. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM-2014). INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014. Rhodes, Greece, 22.09.2014 - 28.09.2014. New York: AIP Conference Proceedings. 2015, AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1287-3.
 94. Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O. - Vogel, F. - Kolář, K., - Koťátková, J. Analysis of Mechanical Properties of a Fibre Composite Containing Secondary Raw Materials. In: JIN, W. a LIN, Ch.M., eds. Advanced Engineering and Materials. 3rd International Conference on Mechanical Engineering and Materials. Singapore, 05.11.2014 - 06.11.2014. Curich: Trans Tech Publications. 2015, s. 129-134. ISBN 978-3-03835-369-0.
 95. Reiterman, P. Increasing of the durability of concrete cover. In: 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis 2014. 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis. Mariánské Lázně, 02.06.2014 - 05.06.2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.. 2014, ISBN 978-80-231-0377-6.
 96. Reiterman, P. Posouzení využitelnosti odpadu ve stavebnictví. Bergmannova 537, Dolní Rychnov, 356 04: Monstav CZ, s.r.o.. 2014, 1.
 97. Reiterman, P. Studium účinku cyklického zmrazování na vlastnosti vybraných typů pískovců. Konstrukce. 2014, 13(5), s. 48-49. ISSN 1803-8433.
 98. Reiterman, P. - Keppert, M. - Vejmelková, E. - Holčapek, O. - Jogl, M., - Konvalinka, P. Vibrolisovaná dlaždice se zvýšenými ekonomickými i environmentálními aspekty. [Prototyp]. 2014
 99. Koťátková, J. - Reiterman, P. Coloured Concrete with Focus on the Properties of Pigments. In: REITERMAN, P., ed. Special Concrete and Composites 2014. 11th International Conference Special Concrete and Composites 2014. Skalský Dvůr, 16.10.2014 - 17.10.2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 248-253. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-317-1.
 100. Polozhiy, K. - Reiterman, P., - Keppert, M. MSWI Bottom Ash as an Aggregate for a Lightweight Concrete. In: REITERMAN, P., ed. Special Concrete and Composites 2014. 11th International Conference Special Concrete and Composites 2014. Skalský Dvůr, 16.10.2014 - 17.10.2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 254-257. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-317-1.
 101. Polozhiy, K. - Reiterman, P., - Keppert, M. Lehké betony na bázi škváry ze spalování komunálního odpadu. Stavební obzor. 2014, 23(9-10), s. 166-170. ISSN 1805-2576.
 102. Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O., - Koťátková, J. Návrh žáruvzdorného kompozitu s aplikací lehčeného kameniva Liaver. In: 11. konference Speciální betony. Speciální betony 2014. Bystřice nad Pernštejnem, 16.10.2014 - 17.10.2014. Praha: Sekurkon. 2014, s. 108-112. ISBN 978-80-86604-64-0.
 103. Holčapek, O. - Reiterman, P. - Jogl, M., - Konvalinka, P. Vývoj žáruvzdorného cementového kompozitu. In: 11. konference Speciální betony. Speciální betony 2014. Bystřice nad Pernštejnem, 16.10.2014 - 17.10.2014. Praha: Sekurkon. 2014, s. 15-20. ISBN 978-80-86604-64-0.
 104. Reiterman, P. - Holčapek, O. - Keppert, M. - Polozhiy, K. - Vejmelková, E., - Konvalinka, P. Dlouhodobé vlastnosti betonu s příměsí cihelného prachu. In: 11. konference Speciální betony. Speciální betony 2014. Bystřice nad Pernštejnem, 16.10.2014 - 17.10.2014. Praha: Sekurkon. 2014, s. 26-30. ISBN 978-80-86604-64-0.
 105. Reiterman, P. - Holčapek, O. - Polozhiy, K., - Konvalinka, P. Fracture Properties of Cement Pastes Modified by Fine Ground Ceramic Powder. In: REITERMAN, P., ed. Special Concrete and Composites 2014. 11th International Conference Special Concrete and Composites 2014. Skalský Dvůr, 16.10.2014 - 17.10.2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 182-187. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-317-1.
 106. Koťátková, J. - Reiterman, P. Effects of Different Types of Steel Fibers on the Mechanical Properties of High Strength Concrete. In: REITERMAN, P., ed. Special Concrete and Composites 2014. 11th International Conference Special Concrete and Composites 2014. Skalský Dvůr, 16.10.2014 - 17.10.2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 80-84. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-317-1.
 107. Reiterman, P. - Bäumelt, V. Long-term Sorption Properties of Mortars Modified by Crystallizing Admixture. In: REITERMAN, P., ed. Special Concrete and Composites 2014. 11th International Conference Special Concrete and Composites 2014. Skalský Dvůr, 16.10.2014 - 17.10.2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 71-74. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-317-1.
 108. Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O., - Koťátková, J. Proposal of Fire Resistant Composites with Application of Lightweight Aggregate Liaver. In: REITERMAN, P., ed. Special Concrete and Composites 2014. 11th International Conference Special Concrete and Composites 2014. Skalský Dvůr, 16.10.2014 - 17.10.2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 43-47. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-317-1.
 109. Holčapek, O. - Reiterman, P. - Jogl, M., - Konvalinka, P. Comparison of Refractory and Non-refractory Components in Cement Composites after High Temperatures Load. In: REITERMAN, P., ed. Special Concrete and Composites 2014. 11th International Conference Special Concrete and Composites 2014. Skalský Dvůr, 16.10.2014 - 17.10.2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 33-36. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-317-1.
 110. Holčapek, O. - Reiterman, P., - Konvalinka, P. Influence of Ceramic Fibers on Mechanical Characteristics of Refractory Composites. In: REITERMAN, P., ed. Special Concrete and Composites 2014. 11th International Conference Special Concrete and Composites 2014. Skalský Dvůr, 16.10.2014 - 17.10.2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 22-26. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-317-1.
 111. Pazderka, J. - Reiterman, P. Depth impact of crystalline coating measured by electrical resistivity method. Concrete. 2014, 48(8), s. 20-21. ISSN 0010-5317.
 112. Reiterman, P. - Konvalinka, P., - Zatloukal, J. Měřicí linka pro plně nedestruktivní stanovení mechanických vlastností historických stavebních materiálů. [Funkční vzorek]. 2014
 113. Čáchová, M. - Koňáková, D. - Vejmelková, E. - Keppert, M. - Reiterman, P. - Krojidlová, A., - Černý, R. Mechanical and Thermal Properties of Composites Containing Waste Coir Pith. In: REITERMAN, P., ed. Special Concrete and Composites 2014. 11th International Conference Special Concrete and Composites 2014. Skalský Dvůr, 16.10.2014 - 17.10.2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 238-242. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-317-1.
 114. Reiterman, P. ed. Special Concrete and Composites 2014. 11th International Conference Special Concrete and Composites 2014. Skalský Dvůr, 16.10.2014 - 17.10.2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-317-1. Dostupné z: http://www.scientific.net/AMR.1054
 115. Vejmelková, E. - Čáchová, M. - Koňáková, D. - Reiterman, P., - Černý, R. Lime Plasters Containing Waste Ceramic Powder as Partial Replacement of Siliceous Aggregates. In: PING CHEN, Ch., ed. Proceedings of 2014 International Conference on Material Science and Engineering. 2014 International Conference on Material Science and Engineering. Xi’an, 08.08.2014 - 09.08.2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 77-82. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-260-0.
 116. Reiterman, P. - Jogl, M. - Holčapek, O. - Litoš, J. - Máca, P. - Sovják, R., - Konvalinka, P. Impact of High Temperature to Aluminous Cement Based Fibre Cement Composites Containing Polycarboxylate Superplasticizer. In: BERNAL, S.A. a PROVIS, J.L., eds. Proceedings of the 34th Annual Cement and Concrete Science Conference, and Workshop on Waste Cementation. Proceedings of the 34th Annual Cement and Concrete Science Conference, and Workshop on Waste Cementation. Sheffield, 14.09.2014 - 17.09.2014. Sheffield: University of Sheffield. 2014, s. 459-461.
 117. Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O., - Koťátková, J. Effects of basalt fibers on the mechanical properties of fire resistant composites. In: Experimental Stress Analysis 2014. 52nd conference on experimental stress analysis. Marianské Lázně, 02.06.2014 - 05.06.2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.. 2014, s. 53-54. ISBN 978-80-261-0376-9.
 118. Holčapek, O. - Reiterman, P., - Konvalinka, P. Experimental Investigation of Hydrothermal Curing Influence on Mechanical Properties of Fiber-Cement Composite. In: Experimental Stress Analysis 2014. 52nd conference on experimental stress analysis. Marianské Lázně, 02.06.2014 - 05.06.2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.. 2014, s. 39-40. ISBN 978-80-261-0376-9.
 119. Vogel, F. - Sovják, R. - Reiterman, P. - Holčapek, O., - Konvalinka, P. Experimental study of the high performance concrete in triaxial compression. In: Improving Performance of Concrete Structures. The Fourth International fib Congress. Mumbai, 10.02.2014 - 14.02.2014. Hayderabad: Universities Press. 2014, s. 880-882. ISBN 978-81-7371-920-2.
 120. Holčapek, O. - Reiterman, P. - Vogel, F., - Konvalinka, P. Mechanical properties of composite on aluminous cement base exposed to high temperatures. In: Improving Performance of Concrete Structures. The Fourth International fib Congress. Mumbai, 10.02.2014 - 14.02.2014. Hayderabad: Universities Press. 2014, s. 904-907. ISBN 978-81-7371-920-2.
 121. Reiterman, P. - Keppert, M. - Holčapek, O. - Vogel, F., - Konvalinka, P. Surface Layer Quality of Concrete Containing Fine Ceramic Powder. In: Improving Performance of Concrete Structures. The Fourth International fib Congress. Mumbai, 10.02.2014 - 14.02.2014. Hayderabad: Universities Press. 2014, s. 687-689. ISBN 978-81-7371-920-2.
 122. Scheinherrová, L. - Trník, A. - Vejmelková, E. - Reiterman, P. - Medveď, I., - Černý, R. A Comparative study on thermal properties of two types of concrete containing fine ceramic waste and burnt clay shale as a supplementary material. In: VEJMELKOVÁ, E., ZATLOUKAL, J., a REITERMAN, P., eds. Mechanical, Thermal and Hygric Properties of Buildings Materials. 1st International Doctoral Conference on Advanced Materials. Zahrádky, 23.07.2014 - 25.07.2014. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2014, s. 79-83. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-172-6.
 123. Čáchová, M. - Koňáková, D. - Vejmelková, E. - Reiterman, P. - Keppert, M., - Černý, R. Properties of Lime Plasters with Different Ceramic Powder Dosage. In: LEE, J., ed. Applied Research in Materials and Mechanics Engineering. 2014 International Conference on Future Mechanical Engineering and Materials Engineering. London, 21.06.2014 - 22.06.2014. Curich: Trans Tech Publications. 2014, s. 19-23. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-196-2.
 124. Vejmelková, E. - Koňáková, D. - Krojidlová, A. - Hovorková, V. - Čáchová, M. - Reiterman, P., - Černý, R. Properties of Cement Composites Containing Coir Pith. In: VEJMELKOVÁ, E., ZATLOUKAL, J., a REITERMAN, P., eds. Mechanical, Thermal and Hygric Properties of Buildings Materials. 1st International Doctoral Conference on Advanced Materials. Zahrádky, 23.07.2014 - 25.07.2014. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2014, s. 136-140. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-172-6.
 125. Vejmelková, E. - Čáchová, M. - Koňáková, D. - Keppert, M. - Reiterman, P., - Černý, R. Differences in the Properties of Arenaceous Marlstones from Different Quarries. In: REITERMAN, P., VEJMELKOVÁ, E., a ZATLOUKAL, J., eds. Mechanical, Thermal and Hygric Properties of Buildings Materials. 1st International Doctoral Conference on Advanced Materials. Zahrádky, 23.07.2014 - 25.07.2014. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2014, s. 149-153. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-172-6.
 126. Reiterman, P. - Holčapek, O. - Vogel, F. - Jogl, M., - Koťátková, J. Fracture and Mechanical Properties of Fire Resistant Fibre Composites Containing Fine Ground Ceramic Powder. In: Advanced Materials Research. 11th International Conference Binders and Materials 2013. Brno, 05.12.2013. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 192-195. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-026-2.
 127. Reiterman, P. - Holčapek, O. - Čáchová, M. - Vogel, F. - Jogl, M., - Konvalinka, P. Basic and Hygric Properties of Concrete Containing Fine Ceramic Powder. In: Advanced Materials Research. 11th International Conference Binders and Materials 2013. Brno, 05.12.2013. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 188-191. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-026-2.
 128. Holčapek, O. - Reiterman, P. - Jogl, M., - Konvalinka, P. Destructive and Non-destructive Testing of High Temperature Influence on Refractory Fiber Composite. In: REITERMAN, P., VEJMELKOVÁ, E., a ZATLOUKAL, J., eds. Mechanical, Thermal and Hygric Properties of Buildings Materials. 1st International Doctoral Conference on Advanced Materials. Zahrádky, 23.07.2014 - 25.07.2014. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2014, s. 145-148. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-172-6.
 129. Holčapek, O. - Reiterman, P., - Konvalinka, P. Mechanical and Rheological Properties of Aluminous Cement under High Temperatures. In: VEJMELKOVÁ, E., REITERMAN, P., a ZATLOUKAL, J., eds. Mechanical, Thermal and Hygric Properties of Buildings Materials. 1st International Doctoral Conference on Advanced Materials. Zahrádky, 23.07.2014 - 25.07.2014. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2014, s. 141-144. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-172-6.
 130. Reiterman, P. - Jogl, M. - Bäumelt, V., - Seifrt, J. Development and Mix Design of HPC and UHPFRC. In: ZATLOUKAL, J., VEJMELKOVÁ, E., a REITERMAN, P., eds. Mechanical, Thermal and Hygric Properties of Buildings Materials. 1st International Doctoral Conference on Advanced Materials. Zahrádky, 23.07.2014 - 25.07.2014. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2014, s. 130-135. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-172-6.
 131. Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O., - Koťátková, J. Influence of High-temperature on Polycarboxylate Superplasticizer in Aluminous Cement Based Fiber Composites. In: ZATLOUKAL, J., REITERMAN, P., a VEJMELKOVÁ, E., eds. Mechanical, Thermal and Hygric Properties of Buildings Materials. 1st International Doctoral Conference on Advanced Materials. Zahrádky, 23.07.2014 - 25.07.2014. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2014, s. 125-129. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-172-6.
 132. Vejmelková, E. ed. - Zatloukal, J. ed., - Reiterman, P. ed. Mechanical, Thermal and Hygric Properties of Buildings Materials. 1st International Doctoral Conference on Advanced Materials. Zahrádky, 23.07.2014 - 25.07.2014. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2014, Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-172-6. Dostupné z: http://www.scientific.net
 133. Reiterman, P. - Keppert, M. - Vejmelková, E. - Holčapek, O., - Konvalinka, P. Multifunkční betonová směs. České vysoké učení technické v Praze, UCEEB. 26548. 03.03.2014.
 134. Čáchová, M. - Vejmelková, E. - Koňáková, D. - Keppert, M. - Reiterman, P., - Černý, R. The properties of innovated mortars utilizing secondary raw material. In: HERNÁNDEZ, S., DE WILDE, W. P., a BREBBIA, C.A., eds. High Performance and Optimum Design of Structures and Materials. The 2014 International Conference on High Performance and Optimum Design of Structures and Materials. Oostende, 09.06.2014 - 11.06.2014. Southampton: WIT Press. 2014, s. 49-56. WIT Transactions on The Built Environment. ISSN 1743-3509. ISBN 978-1-84564-774-2.
 135. Pazderka, J. - Reiterman, P. Analýza hloubkového účinku krystalizačního nátěru Xypex Concentrate. Kosořská 5, 152 00 Praha 5: Nekap s.r.o.. 2014, 1.
 136. Reiterman, P. - Keppert, M. - Čáchová, M. - Jogl, M., - Konvalinka, P. Study of near-surface properties of concrete with metakaolin additon. Construction Engineering. 2014, 2(2), s. 5-9. ISSN 2329-3365.
 137. Trávníček, P. - Reiterman, P. opon., - Štemberk, P. Betonové konstrukce tvořené látkovým bedněním. 2014. Diplomová práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
 138. Holčapek, O. - Reiterman, P., - Konvalinka, P. High Temperature Composite of Aluminous Cement with Addition of Metakaolin and Ground Bricks Dust. In: Experimental Stress Analysis 51. 51st Annual of the International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis, EAN 2013. Litoměřice, 11.06.2013 - 13.06.2013. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 406-411. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
 139. Reiterman, P. - Keppert, M. - Čáchová, M. - Holčapek, O. - Vogel, F. - Kolář, K., - Konvalinka, P. Permeability and basic physical properties of concrete with metakaolin addition. In: Experimental Stress Analysis 51. 51st Annual of the International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis, EAN 2013. Litoměřice, 11.06.2013 - 13.06.2013. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 313-318. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
 140. Reiterman, P. - Holčapek, O. - Keppert, M. - Kolář, K., - Konvalinka, P. Permeability properties of concrete with metakaolin addition. In: SOJKOVÁ, K., et al., eds. CESB 13 - Central Europe towards Sustainable Building 2013 (Extended proceedings). Central Europe towards Sustainable Building 2013. Praha, 26.06.2013 - 28.06.2013. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební. 2013, s. 445-448. ISBN 978-80-247-5018-7.
 141. Reiterman, P. - Holčapek, O. - Keppert, M. - Vejmelková, E., - Konvalinka, P. Možnosti využití cihelného prachu jako aktivní příměsi do betonu. Konstrukce. 2013, 5s. 42-43. ISSN 1213-8762.
 142. Reiterman, P. - Kolář, K. supervisor Vliv technologie na kvalitu povrchových vrstev pohledového betonu. 2013. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
 143. Reiterman, P. Technologie výroby prefabrikovaných betonových prvků se specifickou povrchovou texturou. 2013
 144. Lidmila, M. - Reiterman, P. OVĚŘENÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODPADNÍCH DRÁTKŮ. Bergmannova 537, 356 04 Dolní Rychnov: MONSTAV CZ s.r.o.. 2013, 210137-P/2013.
 145. Čáchová, M. - Koňáková, D. - Vejmelková, E. - Keppert, M. - Žumár, J. - Reiterman, P., - Černý, R. Vlastnosti omítek s obsahem jemně mletého cihelného střepu. Stavební obzor. 2013, 22(9), s. 225-229. ISSN 1805-2576.
 146. Holčapek, O. - Reiterman, P. - Vogel, F., - Konvalinka, P. Mechanické vlastnosti cementového kompozitu pro vysokoteplotní aplikace. In: 20. Betonářské dny 2013. 20. Betonářské dny 2013. Hradec Králové, 27.11.2013 - 28.11.2013. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI. 2013, s. 373-376. ISBN 978-80-87158-34-0.
 147. Vejmelková, E. - Keppert, M. - Černý, R., - Reiterman, P. Determination of material parameters necessary for computational modeling of hygrothermal performance of historical buildings. In: ZMEŠKAL, O., ed. Thermophysics 2013. Thermophysics 2013. Podkylava, 13.11.2013 - 15.11.2013. Brno: VUT v Brně. 2013, s. 184-193. ISBN 978-80-214-4801-8.
 148. Černý, R. - Ďurana, K. - Fiala, L. - Jerman, M. - Keppert, M. - Kočí, J. - Kočí, V. - Konvalinka, P. - Korecký, T. - Kulovaná, T. - Máca, P. - Maděra, J. - Pavlík, Z. - Pavlíková, M. - Reiterman, P. - Sovják, R. - Vejmelková, E., - Žumár, J. Počítačové a experimentální metody pro stanovení vlivu proměnlivého prostředí na degradaci historického zdiva. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2013, ISBN 978-80-01-05385-0.
 149. Reiterman, P. - Keppert, M. - Holčapek, O. - Vejmelková, E., - Konvalinka, P. Mechanické vlastnosti betonů s příměsí cihelného prachu. In: 20. Betonářské dny 2013. 20. Betonářské dny 2013. Hradec Králové, 27.11.2013 - 28.11.2013. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI. 2013, s. 482-484. ISBN 978-80-87158-34-0.
 150. Kolář, K. - Huňka, P., - Reiterman, P. Vývoj modulu pružnosti v čase - vlivy složení. In: ŠRŮMOVÁ, V. a ŠRŮMA, V., eds. Technologie betonu 2013. Technologie betonu 2013. Jihlava, 18.04.2013. Praha: ČBS Servis, s.r.o.. 2013, s. 178-182. ISBN 978-80-87158-33-3.
 151. Holčapek, O. - Reiterman, P. - Jogl, M. - Koťátková, J., - Konvalinka, P. Vyšetřování mechanických vlastností vláknového kompozitu pro vysokoteplotní aplikace. Konstrukce. 2013, 5s. 3-5. ISSN 1213-8762.
 152. Reiterman, P. - Keppert, M. - Čáchová, M. - Kolář, K., - Konvalinka, P. Odolnost betonu s příměsí metakaolinu vůči průniku tlakové vody. In: Sanace betonových konstrukci 2013. Sanace betonových konstrukcí 2013. Brno, 15.05.2013 - 17.05.2013. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí. 2013, s. 166-171. ISSN 1211-3700. ISBN 978-80-905471-0-0.
 153. Reiterman, P. - Keppert, M. - Holčapek, O. - Vogel, F. - Jogl, M. - Vejmelková, E. - Kolář, K., - Konvalinka, P. Vlastnosti povrchové vrstvy pohledových betonů s obsahem metakaolinu. In: ROVNANÍKOVÁ, P. a ROVNANÍK, P., eds. Metakaolin 2013. Metakaolin 2013. Brno, 21.03.2013. VUT v Brně, Fakulta stavební. 2013, s. 62-68. ISBN 978-80-214-4692-2.
 154. Reiterman, P. - Štemberk, P. - Hanuš, V. - Rainová, A., - Gábor, M. Využití speciálních betonů v interiéru. In: VENKRBEC, V., ČECH, D., a ŠTĚRBA, M., eds. Juniorstav 2013. Juniorstav 2013. Brno, 07.02.2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. 2013, s. 1-3. ISBN 978-80-214-4670-0.
 155. Holčapek, O. - Reiterman, P. - Vejmelková, E., - Konvalinka, P. Mechanical properties of high temperature resistance concrete. In: SOJKOVÁ, K., et al., eds. Central Europe towards Sustainable Building 2013. Central Europe towards Sustainable Building 2013. Praha, 26.06.2013 - 28.06.2013. Praha: Grada. 2013, s. 353-356. ISBN 978-80-247-5018-7.
 156. Reiterman, P. - Vogel, F. - Holčapek, O. - Keppert, M. - Čáchová, M. - Vejmelková, E. - Kolář, K., - Konvalinka, P. Water Transport in Surface Layer of Fair-face Concrete. In: ZINGONI, A., ed. Research and Applications in Structural Engineering, Mechanics and Computation. 5th International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation%. Cape Town, 02.09.2013 - 04.09.2013. Leiden: CRC Press/Balkema. 2013, s. 623-624. ISBN 978-1-138-00061-2. Dostupné z: http://www.crcnetbase.com/doi/abs/10.1201/b15963-313
 157. Holčapek, O. - Reiterman, P. - Vogel, F. - Konvalinka, P., - Vejmelková, E. Mechanical Properties of Aluminous Cement Paste at high Temperature. In: ZINGONI, A., ed. Research and Applications in Structural Engineering, Mechanics and Computation. 5th International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation%. Cape Town, 02.09.2013 - 04.09.2013. Leiden: CRC Press/Balkema. 2013, s. 635-636. ISBN 978-1-138-00061-2.
 158. Vejmelková, E. - Keppert, M. - Reiterman, P., - Černý, R. Mechanical, hygric and thermal properties of building stones. In: Structural Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture XIII. 13th International Conference on Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture 2013. New Forest, 25.06.2013 - 27.06.2013. Southampton: WIT Press. 2013, s. 357-367. WIT Transactions on The Built Environment. ISSN 1743-3509. ISBN 978-1-84564-730-8.
 159. Reiterman, P. - Holčapek, O. - Keppert, M. - Kolář, K., - Konvalinka, P. Permeability Properties of Concrete with Metakaolin Addition. In: SOJKOVÁ, K., et al., eds. CESB 13 Central Europe towards Sustainable Building 2013. CESB 13 Central Europe towards Sustainable Building 2013. Praha, 26.06.2013 - 29.06.2013. Praha: GRADA PUBLISHING. 2013, s. 1-4. ISBN 978-80-247-5018-7.
 160. Huňka, P. - Reiterman, P., - Kolář, K. VLIVY SLOŽENÍ BETONU NA VÝVOJ HODNOT MODULU PRUŽNOSTI V TLAKU. In: Construction Materials 2013. Construction Materials 2013. Nitra, 05.06.2013 - 07.06.2013. Nitra: Slovenská poľnohospodárska universita v Nitre. 2013, s. 330-333. ISBN 978-80-552-1031-5.
 161. Reiterman, P. - Kostelecká, M. - Kolář, K., - Konvalinka, P. Application of Laser Microscope System for Evaluation of Separation Agents. In: Measurement Technology and its Application. 2012 International Conference on Measurement, Instrumentation and Automation, ICMIA 2012. Guangzhou, 15.09.2012 - 16.09.2012. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2013, s. 517-524. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-545-4.
 162. Reiterman, P. - Kolář, K. - Holčapek, O., - Keppert, M. Comparison of various methods for durability of concrete prediction. In: Durability of Concrete Structures. CCC 2012 Durability of Concrete Structures. Plitvice Lakes, 04.10.2012 - 06.10.2012. Zagreb: SECON-CSSE. 2012, s. 205-210. ISBN 978-953-7621-14-8.
 163. Reiterman, P. - Kostelecká, M. - Kolář, K., - Konvalinka, P. Influence of Covercrete Morphology on Durability Properties. Journal of Civil Engineering and Architecture. 2012, 6(7), s. 928-932. ISSN 1934-7359.
 164. Vejmelková, E. - Čáchová, M. - Koňáková, D. - Keppert, M. - Reiterman, P., - Černý, R. Mechanical, durability and thermal. In: 16 Convencion Cientifica de Ingenieria y Arquitectura de la Cujae. 16 Convencion Cientifica de Ingenieria y Arquitectura de la Cujae. La Habana, 26.11.2012 - 30.11.2012. La Habana: Ministerio de Educacion Superior. 2012, s. 801-809. ISBN 978-959-261-405-5.
 165. Reiterman, P. - Holčapek, O. - Keppert, M. - Kolář, K., - Konvalinka, P. Water flow through concrete surface layer. In: 16 Convencion Cientifica de Ingenieria y Arquitectura de la Cujae. 16 Convencion Cientifica de Ingenieria y Arquitectura de la Cujae. La Habana, 26.11.2012 - 30.11.2012. La Habana: Ministerio de Educacion Superior. 2012, s. 1-6. ISBN 978-959-261-405-5.
 166. Trník, A. - Ondruška, J. - Jandeková, D. - Reiterman, P., - Medveď, I. The comparison of DTA and DSC curves for concrete with metakaolin addition. In: ZMEŠKAL, O., ed. Thermophysics 2012. Thermophysics 2012. Podkylava, 31.10.2012 - 02.11.2012. Brno: VUT v Brně. 2012, s. 142-146. ISBN 978-80-214-4599-4.
 167. Kolář, K. - Reiterman, P. Stavební materiály pro SPŠ stavební. 1. vyd. Praha: GRADA PUBLISHING. 2012, ISBN 978-80-247-4070-6.
 168. Holčapek, O. - Reiterman, P. Srovnání odolnosti povrchových vrstev betonu proti účinkům chemických rozmrazovacích látek. In: KLEČKA, T., ed. Speciální betony 2012. Speciální betony 2012. Bystřice nad Pernštejnem, 10.10.2012 - 11.10.2012. Praha: Sekurkon. 2012, s. 17-23. ISBN 978-80-86604-58-9.
 169. Holčapek, O. - Reiterman, P., - Kolář, K. Sorpční vlastností povrchové vrstvy pohledových betonů. In: KLEČKA, T., ed. Speciální betony 2012. Speciální betony 2012. Bystřice nad Pernštejnem, 10.10.2012 - 11.10.2012. Praha: Sekurkon. 2012, s. 63-69. ISBN 978-80-86604-58-9.
 170. Koňáková, D. - Čáchová, M. - Keppert, M. - Reiterman, P. - Vejmelková, E. - Kočí, V., - Černý, R. Basic, Mechanical, Thermal, and Hygric Properties of Autoclaved Aerated Concrete. In: ZMEŠKAL, O., ed. Thermophysics 2012. Thermophysics 2012. Podkylava, 31.10.2012 - 02.11.2012. Brno: VUT v Brně. 2012, s. 67-72. ISBN 978-80-214-4599-4.
 171. Keppert, M. - Pavlík, Z. - Reiterman, P., - Černý, R. Mechanical and durability properties of cement-based composites containing solid waste incineration residues. In: ZMEŠKAL, O., ed. Thermophysics 2012. Thermophysics 2012. Podkylava, 31.10.2012 - 02.11.2012. Brno: VUT v Brně. 2012, s. 53-59. ISBN 978-80-214-4599-4.
 172. Reiterman, P. - Štemberk, P. - Hanuš, V. - Rainová, A. - Gábor, M., - Kratochvíl, J. Interiérové prvky z hodnotného betonu. In: XVI. mezinárodní konference ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. XVI. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč, 19.06.2012 - 21.06.2012. Brno: VUSTAH - Výzkumný ústav stavebních hmot. 2012, s. 141-151. ISBN 978-80-87397-11-4.
 173. Reiterman, P. - Gábor, M. - Rainová, A. - Hanuš, V. - Štemberk, P., - Kratochvíl, J. Využití speciálních betonů pro tradiční prvky s estetickými požadavky. Realizace staveb. 2012, 2012(02), s. 18-19. ISSN 1802-0631.
 174. Reiterman, P. - Kolář, K. - Holčapek, O. - Kadlecová, Z., - Adámek, J. Observation of Fair-face Concrete Durability using Various Testing Methods. In: JONES, M.R., MORAY, D.N., a JUDUT, E.H., eds. Concrete in the Low Carbon Era. 8th International Conference „Concrete in the Low Karbon Era. Dundee, 09.07.2012 - 11.07.2012. Dundee: University of Dundee. 2012, s. 1-5. ISBN 978-0-9573263-0-9.
 175. Reiterman, P. - Kadlecová, Z. - Kolář, K. - Keppert, M. - Adámek, J., - Holčapek, O. Zohlednění trvanlivosti při hodnocení kvality povrchové vrstvy betonu. BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2012, 2012(3), s. 62-66. ISSN 1213-3116.
 176. Hanuš, V. - Reiterman, P. Betonová umyvadlová deska. [Funkční vzorek]. 2012, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2012_17.html
 177. Hanuš, V. - Reiterman, P. Kuchyňská deska. [Funkční vzorek]. 2012, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2012_16.html
 178. Reiterman, P. Modifikace pórové struktury povrchové vrstvy betonu. 2012
 179. Kolář, K. - Šmíd, I., - Reiterman, P. Nové materiály pro hydrofobizaci povrchu. In: JEŘÁBEK, Z., ed. Sanace 2012. Sanace 2012. Brno, 23.05.2012 - 25.05.2012. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí. 2012, s. 214-218. ISSN 1211-3700.
 180. Kolář, K. - Reiterman, P., - Šmíd, I. Materiály nové generace pro hydrofobizaci betonového povrchu. In: KOTEŠ, P., BRODŇAN, M., a KOTULA, P., eds. Construmat 2012. Construmat 2012. Terchová, 30.05.2012 - 01.06.2012. Žilinská univerzita v Žilině. 2012, s. 1-10. ISBN 978-80-554-0528-5.
 181. Jandeková, D. - Reiterman, P. - Trník, A. - Konvalinka, P., - Máca, P. Binding system of concrete with metakaolin. In: ROVNANÍK, P. a ROVNANÍKOVÁ, P., eds. Metakaolin 2012. Metakaolin 2012. Brno, 29.03.2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. 2012, s. 1-10. ISBN 978-80-214-4438-6.
 182. Reiterman, P. - Keppert, M. - Holčapek, O. - Kadlecová, Z., - Kolář, K. Permeability of Concrete Surface Layer. In: HORÁK, Z., DOUBRAVA, K., a RŮŽIČKA, M., eds. Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Tábor, 04.06.2012 - 07.06.2012. Praha: Czech Technical University in Prague. 2012, s. 361-368. ISBN 978-80-01-05060-6.
 183. Keppert, M. - Pavlík, Z. - Černý, R., - Reiterman, P. Properties of Concrete with Municipal Solid Waste Incinerator Bottom Ash. International Proceedings of Computer Science and Information Technology. 2012, 28(28), s. 127-131. ISSN 2010-460X.
 184. Huňka, P. - Jung, K. - Kolář, K. - Reiterman, P. - Řeháček, S. - Vokáč, M., - Kolísko, J. Modulus of Elasticity and Compressive Strength - Statistical Analysis. In: CZARNECKI, L., ed. Material Problems in Civil Engineering. The Sixth Conference on Material Problems in Civil Engineering. Cracow, 20.06.2011 - 22.06.2011. Krakow: Politechnika Krakowska. 2011, s. 157-165. ISBN 978-83-7242-607-9.
 185. Huňka, P. - Vokáč, M. - Kolář, K. - Bouška, P. - Řeháček, S. - Kolísko, J., - Reiterman, P. Modulus of Elasticity and Compressive Strength - Statistical Analysis of Concrete C45/55 XF2 for Prestressed Precast Beams. In: The 7th Central European Congress on Concrete Engineering 2011. Innovative Materials and Technologies for Concrete Structures. Balatonfured, 22.09.2011 - 23.09.2011. Lausanne: fib - fédération internationale du béton. 2011, s. 265-268. Fib Hungary. ISBN 978-963-313-036-0.
 186. Huňka, P. - Vokáč, M. - Jung, K. - Kolář, K. - Bouška, P. - Reiterman, P., - Kolísko, J. Statistical Analysis of Modulus of Elasticity and Compressive Strength of Concrete C45/55 for Prestressed Precast Beams. In: WALLEVIK, O. a KHRAPKO, M., eds. Proceedings of the 9th International Sympozium on High performance Concrete. 9th International Symposium on High Performance Concrete. Rotorua, 09.08.2011 - 11.08.2011. Auckland: New Zealand Concrete Society. 2011, s. 135. ISBN 978-0-473-19287-7.
 187. Huňka, P. - Kolář, K. - Bouška, P. - Řeháček, S. - Kolísko, J. - Reiterman, P., - Vokáč, M. Vliv horní zatěžovcí úrovně při zkoušce statického modulu pružnosti v tlaku. In: Betonářské dny 2011. Betonářské dny 2011. Hradec Králové, 23.11.2011 - 24.11.2011. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI. 2011, s. 451-457. ISBN 978-80-87158-30-2.
 188. Huňka, P. - Jung, K. - Kolář, K. - Reiterman, P., - Kolísko, J. Předem předpjaté prefabrikované mostní nosníky - statistická. In: EŠTOKOVÁ, A., et al., eds. CONSTRUMAT 2011. CONSTRUMAT 2011. Košická Belá, 15.06.2011 - 17.06.2011. Košice: Technická universita v Košiciach, Stavebná fakulta. 2011, s. 43-51. ISBN 978-80-553-0685-8.
 189. Reiterman, P. - Kolář, K. Vhodné metody pro hodnocení kvality povrchové vrstvy betonu s ohledem na jeho trvanlivost. In: KONVALINKA, P., ed. Mechanical, Hygric and Thermal Properties of Building Materials and Structures. Mechanical, Hygric and Thermal Properties of Building Materials and Structures. Zahrádky u Jindřichova Hradce, 13.10.2011 - 15.10.2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. 2011, s. 76-86. ISBN 978-80-01-04974-7.
 190. Reiterman, P. - Kadlecová, Z. - Holčapek, O. - Kolář, K. - Huňka, P., - Adámek, J. Durability of fair-face concrete surface layer. In: KHRAPKO, M. a WALLEVIK, O., eds. Proceedings of the 9th International Sympozium on High performance Concrete. 9th International Symposium on High Performance Concrete. Rotorua, 09.08.2011 - 11.08.2011. Auckland: New Zealand Concrete Society. 2011, s. 1-5. ISBN 978-0-473-19287-7.
 191. Reiterman, P. - Kostelecká, M., - Klečka, T. The influence of surface morphology on de-icing salts resistence. In: KHRAPKO, M. a WALLEVIK, O., eds. Proceedings of the 9th International Sympozium on High performance Concrete. 9th International Symposium on High Performance Concrete. Rotorua, 09.08.2011 - 11.08.2011. Auckland: New Zealand Concrete Society. 2011, s. 1-5. ISBN 978-0-473-19287-7.
 192. Kadlecová, Z. - Adámek, J., - Reiterman, P. Hodnocení pohledových betonů NDT metodami z hlediska trvanlivosti. In: SVOBODA, M., LEDEREROVÁ, J., a DROTTNEROVÁ, J., eds. Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. XV.MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč, 07.06.2011 - 09.06.2011. Brno: VUSTAH - Výzkumný ústav stavebních hmot. 2011, s. 150-153. ISBN 978-80-87397-06-0.
 193. Reiterman, P. - Kolář, K. - Kadlecová, Z. - Adámek, J., - Keppert, M. Sledování vlastností povrchových vrstev betonu pro odhad jeho trvanlivosti. In: ŠTĚPÁNEK, P., ed. Sanace 2011. Sanace 2011. Brno, 18.05.2011 - 20.05.2011. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí. 2011, s. 37-42. ISSN 1211-3700.
 194. Reiterman, P. - Huňka, P., - Kolář, K. Faktory ovlivňující dlouhodobý vývoj modulu pružnosti. In: EŠTOKOVÁ, A., et al., eds. CONSTRUMAT 2011. CONSTRUMAT 2011. Košická Belá, 15.06.2011 - 17.06.2011. Košice: Technická universita v Košiciach, Stavebná fakulta. 2011, s. 1-5. ISBN 978-80-553-0685-8.
 195. Reiterman, P. - Huňka, P. - Jung, K. - Kolář, K., - Kolísko, J. Předem předpjaté prefabrikované mostní nosníky - statistická analýza pevnosti betonu v tlaku. In: ŠTEVULOVÁ, N., et al., eds. CONSTRUMAT 2011. CONSTRUMAT 2011. Košická Belá, 15.06.2011 - 17.06.2011. Košice: Technická universita v Košiciach, Stavebná fakulta. 2011, s. 1-9. ISBN 978-80-553-0685-8.
 196. Reiterman, P. - Rainová, A. - Kolář, K., - Štemberk, P. Netradiční betonové prvky s estetickými a trvanlivostními požadavky na povrchovou vrstvu. In: ROVNANÍKOVÁ, P. a KERŠNER, Z., eds. Metakaolin 2011. Metakaolin 2011. Brno, 24.03.2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. 2011, s. 65-70. ISBN 978-80-214-4256-6.
 197. Reiterman, P. - Kostelecká, M. - Huňka, P. - Kolář, K., - Klečka, T. The influence of surface structure on scalling resistance. In: CZARNECKI, L., ed. Material Problems in Civil Engineering. The Sixth Conference on Material Problems in Civil Engineering. Cracow, 20.06.2011 - 22.06.2011. Krakow: Politechnika Krakowska. 2011, s. 339-346. ISBN 978-83-7242-607-9.
 198. Reiterman, P. Observation of scalling evolution under temperature load. In: Juniorstav 2011 - 13. Odborná konference doktorského studia. Juniorstav 2011. Brno, 04.02.2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. 2011, s. 1-4. ISBN 978-80-214-4232-0.
 199. Kolář, K. - Reiterman, P. Koroze materiálů III. Realizace staveb. 2011, 2011(0), s. 34-35. ISSN 1802-0631.
 200. Peters, J. - Hanuš, V., - Reiterman, P. Dělená bílá kuchyňská deska s integrovaným dřezem. [Funkční vzorek]. 2011, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2011_11.html
 201. Reiterman, P. - Hanuš, V., - Peters, J. Bílý trojhranný květináč. [Funkční vzorek]. 2011, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2011_12.html
 202. Reiterman, P. - Kratochvíl, J. - Hanuš, V., - Peters, J. Bílé pítko jednoduché čtvercové. [Funkční vzorek]. 2011, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2011_13.html
 203. Reiterman, P. - Kratochvíl, J. - Hanuš, V., - Peters, J. Černé žíhané pítko. [Funkční vzorek]. 2011, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2011_14.html
 204. Reiterman, P. - Kratochvíl, J. - Hanuš, V., - Peters, J. Šedé zapuštěné pítko. [Funkční vzorek]. 2011, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2011_15.html
 205. Kolář, K. - Reiterman, P. Betonujeme svépomocí. Praha: GRADA PUBLISHING. 2010, ISBN 978-80-247-3248-0.
 206. Kadlecová, Z. - Adámek, J., - Reiterman, P. Hodnocení betonových kvádrů z hlediska trvanlivosti. In: HEŘMÁNKOVÁ, V. a ANTON, O., eds. Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Brno, 05.10.2010 - 06.10.2010. VUT v Brně, Fakulta stavební. 2010, s. 75-82. ISBN 978-80-214-4144-6.
 207. Kalafutová, P. - Reiterman, P. Modelling of early age concrete properties. In: VAŠKOVÁ, J., et al., eds. Proceedings of the International Conference on Modelling and Simulation 2010 in Prague. International Conference on Modelling and Simulation 2010. Praha, 22.06.2010 - 25.06.2010. Prague: Czech Technical University. 2010, s. 212-216. ISBN 978-80-01-04574-9.
 208. Kolísko, J. - Huňka, P. - Rieger, p. - Reiterman, P., - Kolář, K. Pevnostně-pružnostní charakteristiky betonu v závislosti na způsobu jeho ošetřování. In: ŠRŮMOVÁ, Z. a ŠRŮMA, V., eds. 9. konference Technologie betonu 2010. 9. konference Technologie betonu 2010. Pardubice, 29.04.2010. Praha: ČBS Servis, s.r.o.. 2010, s. 12-15. ISBN 978-80-87158-23-4. Dostupné z: http://www.klok.cvut.cz
 209. Huňka, P. - Rieger, P. - Kolísko, J. - Reiterman, P. - Kolář, K., - Zatřepálek, M. Modul pružnosti betonu a jeho závislost na způsobu ošetřování. In: STRUHÁROVÁ, A., et al., eds. Construmat 2010. Construmat 2010. Kočovce, 02.06.2010 - 04.06.2010. Bratislava: Slovak University of Technology. 2010, s. 289-297. ISBN 978-80-227-3297-0. Dostupné z: http://www.klok.cvut.cz
 210. Štemberk, P. - Reiterman, P. Koupelnová pracovní deska. [Funkční vzorek]. 2010, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2010_9.html
 211. Štemberk, P. - Reiterman, P. Monolitická kuchyňská linka s jednoduchým dřezem. [Funkční vzorek]. 2010, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2010_10.html
 212. Rafl, T. - Kolář, K., - Reiterman, P. Model halštatského hradiště. [Funkční vzorek]. 2010, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2010_8.html
 213. Reiterman, P. - Kolář, K. Observation of fair-face concrete durability. In: KRUIS, J., ed. Computer and Experimental Analysis of Civil Engineering Materials and their Multilayered Systems II. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2010, s. 80-88. ISBN 978-80-01-04676-0.
 214. Kolář, K. - Reiterman, P. - Sovják, R., - Litoš, J. Přípravek pro zkoušky dotvarování betonových panelů. [Funkční vzorek]. 2010, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2010_6.html
 215. Kalafutová, P. - Reiterman, P., - Štemberk, P. Behaviour of early-age concrete and its modelling. In: ŠRŮMA, V., ed. Concrete Structures for Challenging Times. 6th Central European Congress on Concrete Engineering. Marianské Lázně, 30.09.2010 - 01.10.2010. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI. 2010, s. 390-395. ISBN 978-80-87158-26-5.
 216. Reiterman, P. - Kolář, K. - Adámek, J. - Kadlecová, Z., - Holčapek, O. Sorptive properties of concrete surface layer. In: ŠRŮMA, V., ed. Concrete Structures for Challenging Times. 6th Central European Congress on Concrete Engineering. Marianské Lázně, 30.09.2010 - 01.10.2010. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI. 2010, s. 424-428. ISBN 978-80-87158-26-5.
 217. Rafl, T. - Kolář, K., - Reiterman, P. Modelování historických objektů užitím silikátových kompozitů. Zpravodaj WTA CZ. 2010, 0(3-4), s. 35-36. ISSN 1213-7308.
 218. Rafl, T. - Kolář, K., - Reiterman, P. Použití speciálních pohledových betonů pro modelování historických objektů. In: 7. konference speciální betony - sborník konference. 7. konference speciální betony. Bystřice nad Perštejnem, 24.03.2010 - 25.03.2010. Praha: Sekurkon. 2010, s. 58-62. ISBN 978-80-86604-50-3.
 219. Reiterman, P. - Kolář, K. - Kadlecová, Z. - Adámek, J., - Holčapek, O. Experimentální vyšetřování povrchových vrstev. In: 7. konference speciální betony - sborník konference. 7. konference speciální betony. Bystřice nad Perštejnem, 24.03.2010 - 25.03.2010. Praha: Sekurkon. 2010, s. 31-38. ISBN 978-80-86604-50-3.
 220. Kolář, K. - Margoldová, J., - Reiterman, P. Současný stav poznání v problematice betonů s estetickými vlastnostmi. In: 7. konference speciální betony - sborník konference. 7. konference speciální betony. Bystřice nad Perštejnem, 24.03.2010 - 25.03.2010. Praha: Sekurkon. 2010, s. 6-30. ISBN 978-80-86604-50-3.
 221. Keppert, M. - Reiterman, P. Hydraulická vodivost pohledových betonů. In: 7. konference speciální betony - sborník konference. 7. konference speciální betony. Bystřice nad Perštejnem, 24.03.2010 - 25.03.2010. Praha: Sekurkon. 2010, s. 51-57. ISBN 978-80-86604-50-3.
 222. Reiterman, P. - Dudíková, M. - Klečka, T., - Maděrová, M. Vliv povrchové struktury na nasákavost betonu. In: 7. konference speciální betony - sborník konference. 7. konference speciální betony. Bystřice nad Perštejnem, 24.03.2010 - 25.03.2010. Praha: Sekurkon. 2010, s. 45-51. ISBN 978-80-86604-50-3.
 223. Kolář, K. - Reiterman, P. Betonujeme svépomocí. 1. vyd. Praha: GRADA PUBLISHING. 2010, ISBN 978-80-247-3248-0.
 224. Reiterman, P. - Huňka, P., - Kolář, K. Vliv způsobu ošetřování na dlouhodobý vývoj modulu pružnosti. In: Betonářské dny 2010. Betonářské dny 2010. Hradec Králové, 23.11.2010 - 24.11.2010. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI. 2010, s. 425-428. ISBN 978-80-87158-28-9.
 225. Štemberk, P. - Frantová, M., - Reiterman, P. Těleso pro zkoušení dynamických účinků střešních konstrukcí kompozitních skořepin. ČVUT v Praze - fakulta stavební. 21412. 06.08.2010.
 226. Kratochvíl, J. - Malá, D. - Štemberk, P., - Reiterman, P. Design and Construction of Concrete Canoe "Blue Lion". In: ŠTEMBERK, P., et al., eds. Proceedings of the International Conference on Modelling and Simulation 2010 in Prague. International Conference on Modelling and Simulation 2010. Praha, 22.06.2010 - 25.06.2010. Prague: Czech Technical University. 2010, s. 256-259. ISBN 978-80-01-04574-9.
 227. Reiterman, P. - Huňka, P. - Kolář, K., - Klečka, T. Dlouhodobý vliv druhu cementu a dávky příměsi na vývin modulu pružnosti. In: ŠRŮMA, V. a ŠRŮMOVÁ, Z., eds. 9. konference Technologie betonu 2010. 9. konference Technologie betonu 2010. Pardubice, 29.04.2010. Praha: ČBS Servis, s.r.o.. 2010, s. 12-15. ISBN 978-80-87158-23-4.
 228. Kolísko, J. - Huňka, P. - Rieger, P. - Reiterman, P., - Kolář, K. Pevnostně-pružnostní charakteristiky betonu v závislosti na způsobu jeho ošetřování. In: ŠRŮMOVÁ, Z. a ŠRŮMA, V., eds. 9. konference Technologie betonu 2010. 9. konference Technologie betonu 2010. Pardubice, 29.04.2010. Praha: ČBS Servis, s.r.o.. 2010, s. 22-28. ISBN 978-80-87158-23-4.
 229. Kolář, K. - Reiterman, P. - Klečka, T. - Dudíková, M., - Huňka, P. Surface Layer Study of Concrete Containing Metakaolin. In: BANTHIA, N., et al., eds. Concrete under Severe Conditions - Environment and Loading. Concrete under Severe Conditions - Environment and Loading. Mérida, 07.06.2010 - 09.06.2010. Leiden: CRC Press/Balkema. 2010, s. 675-692. ISBN 978-0-415-59318-2.
 230. Kalafutová, P. - Reiterman, P. Modelling of early age concrete properties. In: Proceedings of International Conference on Modelling and Simulation 2010 in Prague. International Conference on Modelling and Simulation 2010. Praha, 22.06.2010 - 25.06.2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2010, s. 1. ISBN 978-80-01-04574-9.
 231. Reiterman, P. - Huňka, P., - Hlobil, M. Microscopic classification of technological aspects in fair-face concrete production. In: Experimental methods and numerical simulation in engineering sciences. XIIth Bilateral German/Czech Symposium. Bremen, 30.06.2010 - 03.07.2010. Wuppertal: Bergische Universität Wuppertal. 2010, s. 20-21.
 232. Kolář, K. - Reiterman, P. - Huňka, P. - Klečka, T., - Dudíková, M. Sledování degradace povrchové vrstvy na betonové nádrži biologické čističky odpadních vod. In: Sanace betonových konstrukcí 2010. Sanace betonových konstrukcí 2010. Brno, 20.05.2010 - 21.05.2010. Brno: Sdružení pro sanace betonovývh konstrukcí. 2010, s. 273-278. ISSN 1211-3700.
 233. Reiterman, P. - Kolář, K. - Konvalinka, P. - Jandeková, D., - Huňka, P. Observation of surface under load combination. In: Metakaolin. Metakaolin. Brno, 18.03.2010. VUT v Brně, Fakulta stavební. 2010, s. 103-108. ISBN 978-80-214-4064-7.
 234. Reiterman, P. Monitoring of changing concrete surface layer. In: Juniorstav 2010 - 12. Odborná konference doktorského studia - Sborník anotací. Juniorstav 2010 - 12. Odborná konference doktorského studia. Brno, 24.02.2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. 2010, s. 215. ISBN 978-80-214-4042-5.
 235. Huňka, P. - Rieger, P. - Kolísko, J. - Reiterman, P. - Kolář, K., - Zatřepálek, M. Concrete Modulus of elasticity and its dependence on curing. In: LEDEREROVÁ, M., et al., eds. Construmat 2010. Construmat 2010. Kočovce, 02.06.2010 - 04.06.2010. Bratislava: Slovak University of Technology. 2010, s. 289-297. ISBN 978-80-227-3297-0.
 236. Reiterman, P. - Kolář, K. - Huňka, P. - Klečka, T., - Dudíková, M. Observation of Degradation Processes in Concrete Surface Layer. In: KERESTÚR, M., et al., eds. Construmat 2010. Construmat 2010. Kočovce, 02.06.2010 - 04.06.2010. Bratislava: Slovak University of Technology. 2010, s. 298-305. ISBN 978-80-227-3297-0. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 237. Reiterman, P. Non-destructive measuring of concrete surface layer. In: International Doctoral Seminar. International Doctoral Seminar. Smolenice, 16.05.2010 - 19.05.2010. Bratislava: Slovak University of Technology. 2010, s. 447-452. ISBN 978-80-8096-118-3. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 238. Keppert, M. - Reiterman, P. - Pavlík, Z. - Pavlíková, M. - Jerman, M., - Černý, R. Municipal solid waste incineration ashes and their potential for partial replacement of Portland cement and fine aggregates in concrete. Cement Wapno Beton. 2010, 15/77(4), s. 187-193. ISSN 1425-8129.
 239. Pavlík, Z. - Jerman, M. - Keppert, M. - Pavlíková, M. - Reiterman, P., - Černý, R. Use of Municipal Solid Waste Incineration Waste Materials as Admixtures in Concrete. In: CLAISSE, P., et al., eds. Second International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies. Second International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies. Ancona, 28.06.2010 - 30.06.2010. Milwaukee: UWM Center for By-Products Utilization. 2010, s. 745-753. ISBN 978-1-4507-1490-7.
 240. Štemberk, P. - Reiterman, P., - Frantová, M. Betonová kanoe - "Blue Lion". [Funkční vzorek]. 2010
 241. Keppert, M. - Vytlačilová, V. - Dvorský, T. - Reiterman, P., - Černý, R. Vodotěsnost a permeabilita vysokohodnotného betonu. Stavební obzor. 2010, 19(5/2010), s. 145-148. ISSN 1210-4027.
 242. Reiterman, P. - Dudíková, M. - Huňka, P. - Kolář, K., - Klečka, T. Influence of Technological Properties of Concrete on Quality Concrete Surface Layer. In: Workshop 2010. Workshop 2010. Praha, 22.02.2010 - 26.02.2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2010, s. 166-167. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.
 243. Reiterman, P. - Kolář, K., - Klečka, T. Evaluation of Building Materials Using Laser Confocal Microscopy. In: VII Corende Congreso Regional de Ensayos No Destructivos y Estructurales. VII Corende Congreso Regional de Ensayos No Destructivos y Estructurales. Rosario, Santa Fe, 11.11.2009 - 13.11.2009. Buenos Aires: Asociación Argentina de Ensayos No Destructivos y Estructurales. 2009, ISBN 978-987-23957-1-1. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 244. Dudíková, M. - Reiterman, P. - Kolář, K. - Klečka, T., - Kolísko, J. Hodnocení stavebních materiálů pomocí laserové konfokální Mikroskopie. In: Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009. Brno, 06.10.2009 - 07.10.2009. Brno: VUT v Brně. 2009, s. 477-482. ISBN 978-80-214-3951-1. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 245. Kolář, K. - Klečka, T. - Reiterman, P. - Kolísko, J., - Konvalinka, P. Durability of HPC surface with metakaolin addition. In: KOTEŠ, P. a KOTULA, P., eds. Concrete and Concrete Structures. 5th International Conference Concrete and Concrete Structures. Žilina, 15.10.2009 - 16.10.2009. Žilina: Žilinská univerzita, Stavebná fakulta. 2009, s. 37-43. ISBN 978-80-554-0100-3. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 246. Klečka, T. - Kolář, K., - Reiterman, P. Zlepšení povrchových vlastností betonu při cyklickém teplotním zatěžování. In: Sanace a rekonstrukce staveb 2009 - sborník 31. konference. Sanace a rekonstrukce staveb 2009. Praha, 03.11.2009 - 04.11.2009. Praha: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky WTA CZ. 2009, s. 168-175. ISBN 978-80-02-02190-2. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 247. Klečka, T. - Kolář, K., - Reiterman, P. Snížení účinku rozmrazovacích chemických prostředků na povrchové vlastnosti betonů. In: BILČÍK, J., ed. Sanácia betónových konštrukcií. Sanácia betónových konštrukcií. Smolenice, 08.12.2009 - 09.12.2009. Bratislava: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií. 2009, s. 50-54. ISBN 978-80-227-3215-4. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 248. Reiterman, P. - Kolář, K. - Dudíková, M. - Huňka, P., - Klečka, T. Faktory ovlivňující kvalitu pohledového betonu. In: ŠRŮMA, V. a ŠRŮMOVÁ, Z., eds. 16. Betonářské dny 2009. 16. Betonářské dny 2009. Hradec Králové, 25.11.2009 - 26.11.2009. Praha: ČBS Servis, s.r.o.. 2009, s. 189-195. ISBN 978-80-87158-20-3. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 249. Kolář, K. - Reiterman, P. Koroze anorganických materiálů a plastických hmot. Realizace staveb. 2009, IV(6-7), s. 46. ISSN 1802-0631. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 250. Kolář, K. - Klečka, T. - Kolísko, J. - Reiterman, P., - Vodička, J. Influence of separation agents on quality of concrete surface. In: KASZYNSKA, M., ed. Awarie Budowlane. XXIV konferencja naukowo-techniczna. Štětín, 26.05.2009 - 29.05.2009. Szczecin: Zachodnipomorskeiego Uniwersytetu Technologicznego. 2009, s. 463-470. ISBN 978-83-7663-005-2. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 251. Reiterman, P. - Kolář, K. - Konvalinka, P. - Klečka, T., - Kolísko, J. Je speciální beton s metakaolinem vhodný pro odolnější povrchové vrstvy betonů v náročných podmínkách?. In: Sanace 2009. Sanace 2009. Brno, 13.05.2009 - 15.05.2009. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí. 2009, s. 397-404. ISSN 1211-3700. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 252. Vytlačilová, V. - Reiterman, P., - Dvorský, T. Hodnocení vodotěsnosti hodnotného betonu. In: Technologie betonu 2009. Technologie betonu 2009. Pardubice, 07.04.2009. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI. 2009, s. 166-170. ISBN 978-80-87158-13-5.
 253. Reiterman, P. - Kolář, K. Metodika hodnocení degradace povrchových vrstev betonu konfokální mikroskopickou analýzou. In: 6. konference Speciální betony. Degradace - Destrukce - Recyklace. 6. konference Speciální betony - degradace . destrukce - recyklace. Beroun, 17.02.2009 - 18.02.2009. Praha: Sekurkon. 2009, s. 39-46. ISBN 978-80-86604-42-8. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 254. Reiterman, P. - Kolář, K. - Klečka, T., - Dudíková, M. Determination of Concrete Surface Degradation. In: 5th Central Europian Congress on Concrete Engineering. 5th Central Europian Congress on Concrete Engineering. Baden, 24.09.2009 - 25.09.2009. Vienna: Austrian Society for Concrete and Construction Technology. 2009, s. 295-297. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 255. Reiterman, P. - Kolář, K., - Klečka, T. Microscopic Classification of Fair-face Concrete. In: Proceedings of the International Conference 15th Construmat 2009. Construmat 2009. Kruh u Jilemnioce, 08.09.2009 - 10.09.2009. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2009, s. 307-313. ISBN 978-80-01-04355-4. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 256. Kolář, K. - Reiterman, P. Koroze kovů. Realizace staveb. 2009, 2009(5), s. 48-49. ISSN 1802-0631. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 257. Kolář, K. - Konvalinka, P. - Reiterman, P. - Jandeková, D. - Klečka, T., - Kolísko, J. Long term surface rezistance of special concrete with metakaolin addition. In: KERŠNER, Z. a ROVNANÍKOVÁ, P., eds. Metakaolin 2009. Metakaolin 2009. Brno, 18.03.2009. VUT v Brně, Fakulta stavební. 2009, s. 67-73. ISBN 978-80-214-3843-9. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 258. Reiterman, P. - Kolář, K. - Klečka, T., - Kolísko, J. Evaluation of Concrete Surface Properties. In: SUAREZ, C.G.C., ed. 14 Covencion Cientifica de Ingenieria y Arequitectura 2008. 14 Covencion Cientifica de Ingenieria y Arequitectura 2008. La Habana, Cuba, 01.12.2008 - 05.12.2008. La Habana: Ministerio de Educacion Superior. 2008, s. 53-58. ISBN 978-959-261-281-5. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 259. Reiterman, P. - Kolář, K. - Klečka, T., - Kolísko, J. Application of Confocal Laser Scanning Microscope system. In: VEJMELKOVÁ, E., MADĚRA, J., a TESÁREK, P., eds. Proceeding of the 2nd Conference on Experimental and Computational Method for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials in honour of the 50th birthday of R. Cerny. 2nd Conference on Experimental and Computational Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. Praha, 06.10.2008. Prague: Czech Technical University. 2008, s. 95-105. ISBN 978-80-01-04184-0. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 260. Kolář, K. - Reiterman, P., - Klečka, T. Využití laserové mikroskopie pro hodnocení povrchů stavebních materiálů. Zpravodaj WTA CZ. 2008, 2008(3-4), s. 9-11. ISSN 1213-7308. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 261. Reiterman, P. - Kolář, K. - Klečka, T., - Dudíková, M. Vliv vybraných vlastností betonu na kvalitu povrchových vrstev pohledového betonu. In: Betonářské dny 2008. Betonářské dny 2008. Hradec Králové, 27.11.2008 - 28.11.2008. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI. 2008, s. 114-123. ISBN 978-80-87158-11-1. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv experimentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz