Pro firmy
 Pro zaměstnance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Lidé  » Ing. Sovják  » Publikace English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Ing. Radoslav Sovják, Ph.D.
V této sekci:

Publikace


 
 1. Hála, P. - Sovják, R. - Mičunek, T. - Frydrýn, M., - Nouzovský, L. Fracture behaviour of ceramic blocks with thin-walled cellular structures under dynamic loadings. Thin-Walled Structures. 2018, 122s. 597-605. ISSN 0263-8231. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263823117304925
 2. Fornůsek, J. - Sovják, R. - Mára, M. - Zatloukal, J., - Konvalinka, P. Balisticky odolná lehká bariéra. [Prototyp]. 2017
 3. Hadraba, D. - Sovják, R. - Hošek, J. - Černý, R. - Vejmelková, E., - Konvalinka, P. Způsob měření délkových změn stavebních materiálů v modelových extrémních podmínkách a zařízení k provádění tohoto způsobu. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Praha 6, CZ. 307020. 04.10.2017.
 4. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Mára, M. - Zatloukal, J., - Jelínek, V. Balistická soustava. CTU IN PRAGUE, FACULTY OF CIVIL ENGINEERING EXPERIMENTAL CENTRE. PCT/IB2017/050524.
 5. Hořejší, J. - Mařík, L. - Pešková, Š. - Šmilauer, V. - Procházka, P. - Konvalinka, P. - Vogel, F., - Sovják, R. Dvouplášťové ostění podzemních děl a způsob stanovení únosnosti tohoto ostění. ČVUT v Praze, fakulta stavební, Praha 6, CZ; IKP Engineers Group s.r.o., Praha 7, CZ. 306781. 24.05.2017.
 6. Sovják, R. - Máca, P., - Imlauf, T. Effect of Fibre Length on the Fracture Energy of UHPFRC. In: Procedia Engineering. International Conference on Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures. Gliwice, 05.06.2017 - 07.06.2017. Amsterdam: Elsevier B.V.. 2017, s. 74-79. sv. 193. ISSN 1877-7058. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817327364
 7. Sovják, R. - Shanbhag, D. - Konrád, P., - Zatloukal, J. Response of Thin UHPFRC Targets with Various Fibre Volume Fractions to Deformable Projectile Impact. In: Procedia Engineering. International Conference on Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures. Gliwice, 05.06.2017 - 07.06.2017. Amsterdam: Elsevier B.V.. 2017, s. 3-10. sv. 193. ISSN 1877-7058. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817327273
 8. Kravanja, S. - Sovják, R. - Konrád, P., - Zatloukal, J. Penetration Resistance of Semi-infinite UHPFRC Targets with various Fiber Volume Fractions against Projectile Impact. In: Procedia Engineering. International Conference on Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures. Gliwice, 05.06.2017 - 07.06.2017. Amsterdam: Elsevier B.V.. 2017, s. 112-119. sv. 193. ISSN 1877-7058. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817327418
 9. Vogel, F. - Sovják, R., - Pešková, Š. Static response of double shell concrete lining with a spray-applied waterproofing membrane. Tunnelling and Underground Space Technology. 2017, 68s. 106-112. ISSN 0886-7798. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0886779816300608
 10. Konrád, P. - Sovják, R., - Kabele, P. opon. Experimentální vyšetřování mechanické energie absorbované prvky z vysokohodnotného vlákny vyztuženého betonu. 2017. Diplomová práce.
 11. Mičunek, T. - Sovják, R. - Frydrýn, M., - Máca, P. Vnitřní struktura deformačního bloku, zejména stavebního prvku dopravních sjezdů. ČVUT v Praze, Praha 6, CZ. 306613. 15.02.2017.
 12. Hála, P. - Sovják, R. - Frydrýn, M., - Mičunek, T. Energy absorbing system made of high performance concrete. Construction and Building Materials. 2017, 139s. 64-80. ISSN 0950-0618. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061817302179
 13. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Mára, M. - Zatloukal, J., - Jelínek, V. Prefabrikát lehké mobilní ochranné bariéry. Experimentální centrum, Fakulta stavební, ČVUT v Praze. 03416205 - 0005. 16.11.2016.
 14. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Mára, M. - Zatloukal, J., - Jelínek, V. Prefabrikát lehké mobilní ochranné bariéry. Experimentální centrum, Fakulta stavební, ČVUT v Praze. 03416205 - 0004. 16.11.2016.
 15. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Mára, M. - Zatloukal, J., - Jelínek, V. Prefabrikát lehké mobilní ochranné bariéry. Experimentální centrum, Fakulta stavební, ČVUT v Praze. 03416205 - 0002. 16.11.2016.
 16. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Mára, M. - Zatloukal, J., - Jelínek, V. Prefabrikát lehké mobilní ochranné bariéry. Experimentální centrum, Fakulta stavební, ČVUT v Praze. 03416205 - 0001. 16.11.2016.
 17. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Mára, M. - Zatloukal, J., - Jelínek, V. Prefabrikát lehké mobilní ochranné bariéry. Experimentální centrum, Fakulta stavební, ČVUT v Praze. 03416205 - 0003. 16.11.2016.
 18. Fornůsek, J. - Sovják, R. - Mára, M. - Zatloukal, J. - Konvalinka, P., - Jelínek, V.J. Zkušební série lehkých mobilních ochranných bariér. [Funkční vzorek]. 2016
 19. Hadraba, D. - Sovják, R., - Hošek, J. Design and realization of the instrument for measuring building material deformation in environmental chamber. Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mecatronics. 2016, 2016(50), s. 57-60. ISSN 1584-5982.
 20. Mára, M. - Sovják, R. - Fornůsek, J. - Zatloukal, J., - Jelínek, V. Balistická soustava.
 21. Sovják, R. Mechanical properties of ultra high performance fibre reinforced concrete. In: Service Life of Cement-Based Materials and Structures. Materials, Systems and Structures in Civil Engineering 2016. Lyngby, 21.08.2016 - 24.08.2016. Bagneux: Rilem Publications s.a.r.l.. 2016, s. 473-482. ISBN 978-2-35158-172-8.
 22. Sovják, R. - Máca, P., - Imlauf, T. Effect of fibre aspect ratio and fibre volume fraction on the effective fracture energy of ultra-high-performance fibre-reinforced concrete. Acta Polytechnica. 2016, 56(4), s. 319-327. ISSN 1210-2709. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/ap/article/view/3487
 23. Mičunek, T. - Sovják, R. - Frydrýn, M., - Máca, P. Internal structure of a deformation block, deformation block and deformation system. České vysoké učení technické v Praze. 15466010.4-1604.
 24. Sovják, R. - Zatloukal, J. - Hála, P. - Máca, P., - Konvalinka, P. Penetration Resistance and Mechanical Properties of Ultra-High-Performance Fibre-Reinforced Concrete. In: 16th International Symposium for the Interaction of the Effects of Munitions with Structures. 16th International Symposium for the Interaction of the Effects of Munitions with Structures. Destin, 09.11.2015 - 13.11.2015. Florida: University of Florida. 2015, s. 1-5.
 25. Vogel, F. - Sovják, R. - Holčapek, O. - Mařík, L., - Šach, J. Experimental Study of Primary Lining Tunnel Concrete after Thirty Years of Operation. In: POLACH, P., ed. Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines. 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis. Mariánské Lázně, 02.06.2014 - 05.06.2014. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD. 2015, s. 403-406. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-413-0.
 26. Reiterman, P. - Sovják, R., - Zatloukal, J. Zařízení pro šetrný odběr vzorku, zejména z historického zdiva. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Praha 6, CZ. 28606. 07.09.2015.
 27. Mičunek, T. - Sovják, R. - Frydrýn, M., - Máca, P. Vnitřní struktura deformačního bloku, deformační blok a deformační soustava. ČVUT v Praze, Praha 6, CZ. 28616. 07.09.2015.
 28. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Máca, P., - Litoš, J. Zařízení pro stanovení odezvy desek z vysokohodnotných betonů při zatížení rázem. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Praha 6, CZ. 305331. 24.06.2015.
 29. Litoš, J. - Neubauer, E. - Sovják, R., - Máca, P. Zařízení pro měření délkových změn stavebních materiálů. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Praha 6, CZ. 305319. 17.06.2015.
 30. Hořejší, J. - Mařík, L. - Pešková, Š. - Šmilauer, V. - Procházka, P. - Konvalinka, P. - Vogel, F., - Sovják, R. Dvouplášťové ostění podzemních děl. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra mechaniky, Praha 6, CZ; IKP Engineers Group s.r.o., Praha 7, CZ. 28425. 07.07.2015.
 31. Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Máca, P. - Maršík, V. - Sovják, R. - Vavřiník, T., - Zatloukal, J. Univerzální zkušební zařízení pro stanovení mechanických parametrů, odezvy a poškození pokročilých kompozitních materiálů za vysokých rychlostí deformace. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Praha 6, CZ. 305246. 20.05.2015.
 32. Sovják, R. - Korecký, T., - Gundersen, A. An experimental investigation into moisture-induced expansion of plasters. Acta Polytechnica. 2015, 55(3), s. 187-192. ISSN 1805-2363.
 33. Konvalinka, P. - Máca, P., - Sovják, R. Vysokohodnotný cementový kompozit. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Praha 6, CZ. 305168. 15.04.2015.
 34. Sovják, R. - Vavřiník, T. - Zatloukal, J. - Máca, P. - Mičunek, T., - Frydrýn, M. Resistance of slim UHPFRC targets to projectile impact using in-service bullets. International Journal of Impact Engineering. 2015, 76(76), s. 166-177. ISSN 0734-743X.
 35. Frydrýn, M. - Máca, P. - Mičunek, T., - Sovják, R. Forma pro výrobu prefabrikovaných prvků s mnohočetnými vertikálními dutinami. [Funkční vzorek]. 2014, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2014_1.html
 36. Litoš, J. - Konvalinka, P. - Sovják, R. - Záruba-Pfeffermann, J. - Štemberk, P. - Čítek, D. - Huňka, P., - Bílý, V. Prefabrikovaný systém krajnicové konstrukce se svodidly. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební , Praha 6, CZ. 304731. 30.07.2014.
 37. Litoš, J. - Konvalinka, P. - Sovják, R. - Záruba-Pfeffermann, J. - Štemberk, P. - Čítek, D. - Huňka, P., - Bílý, V. Prefabrikát pro realizaci výstavby silničních komunikací s betonovým povrchem a způsob této výstavby. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební , Praha 6, CZ. 304730. 30.07.2014.
 38. Máca, P. - Sovják, R., - Konvalinka, P. Impact Testing of Concrete - The Measurement Device. International journal of civil and structural engineering. 2014, 1(1), s. 20-24. ISSN 2372-3971.
 39. Sovják, R. - Rašínová, J., - Máca, P. Effective fracture energy of ultra-high-performance fibre-reinforced concrete under increased strain rates. Acta Polytechnica. 2014, 54(5), s. 358-362. ISSN 1210-2709. Dostupné z: http://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/ap
 40. Reiterman, P. - Jogl, M. - Holčapek, O. - Litoš, J. - Máca, P. - Sovják, R., - Konvalinka, P. Impact of High Temperature to Aluminous Cement Based Fibre Cement Composites Containing Polycarboxylate Superplasticizer. In: BERNAL, S.A. a PROVIS, J.L., eds. Proceedings of the 34th Annual Cement and Concrete Science Conference, and Workshop on Waste Cementation. Proceedings of the 34th Annual Cement and Concrete Science Conference, and Workshop on Waste Cementation. Sheffield, 14.09.2014 - 17.09.2014. Sheffield: University of Sheffield. 2014, s. 459-461.
 41. Vogel, F. - Sovják, R. - Reiterman, P. - Holčapek, O., - Konvalinka, P. Experimental study of the high performance concrete in triaxial compression. In: Improving Performance of Concrete Structures. The Fourth International fib Congress. Mumbai, 10.02.2014 - 14.02.2014. Hayderabad: Universities Press. 2014, s. 880-882. ISBN 978-81-7371-920-2.
 42. Hála, P. - Sovják, R., - Plachý, T. opon. Experimentální a numerická analýza odezvy ultra vysokohodnotného vlákny vyztuženého betonu na účinky rázového zatížení. 2014. Diplomová práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
 43. Zemanová, A. - Sovják, R., - Litoš, J. Restrained Shrinkage Test of High Performance Concrete Ring Specimen. In: VEJMELKOVÁ, E., ZATLOUKAL, J., a REITERMAN, P., eds. Mechanical, Thermal and Hygric Properties of Buildings Materials. 1st International Doctoral Conference on Advanced Materials. Zahrádky, 23.07.2014 - 25.07.2014. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2014, s. 38-43. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-172-6. Dostupné z: http://www.scientific.net/AMR.982.38
 44. Vogel, F. - Sovják, R. - Holčapek, O. - Mařík, L., - Šach, J. Mechanical properties of 30 years old primary lining tunnel concrete. In: Experimental Stress Analysis 2014. 52nd conference on experimental stress analysis. Marianské Lázně, 02.06.2014 - 05.06.2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.. 2014, s. 173-174. ISBN 978-80-261-0376-9.
 45. Máca, P. - Zatloukal, J., - Sovják, R. Design of a novel horizontal impact machine for testing of concrete specimens. In: SCHLEYER, G., JONES, N., a BREBBIA, C.A., eds. WIT Transactions on The Built Environment. Structures Under Shock and Impact XIII. New Forest, 03.06.2014 - 05.06.2014. Southampton: WIT Press. 2014, s. 149-158. ISSN 1743-3509. ISBN 978-1-84564-796-4.
 46. Sovják, R. - Vavřiník, T. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Zatloukal, J., - Máca, P. Residual velocity of the non-deformable projectile after perforating the ultra-high performance fibre reinforced concrete. In: BREBBIA, C.A., JONES, N., a SCHLEYER, G., eds. WIT Transactions on The Built Environment. Structures Under Shock and Impact XIII. New Forest, 03.06.2014 - 05.06.2014. Southampton: WIT Press. 2014, s. 257-264. ISSN 1743-3509. ISBN 978-1-84564-796-4.
 47. Máca, P. - Sovják, R., - Vavřiník, T. Resistance of ultra high performance fibre reinforced concrete to projectile impact. In: SYNGELLAKIS, S., ed. Projectile impact - modelling, techniques and target performance assessment. Southampton: WIT Press. 2014, s. 97-108. ISBN 978-1-84564-879-4.
 48. Máca, P. - Sovják, R., - Konvalinka, P. Vysokohodnotný cementový kompozit. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Praha, CZ. 26527. 27.02.2014.
 49. Neubauer, E. - Sovják, R., - Litoš, J. opon. Experimentální stanovení součinitele vlhkostní roztažnosti vybraných stavebních materiálů. 2014. Diplomová práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
 50. Vavřiník, T. - Štemberk, P. opon., - Sovják, R. Experimentální a numerická analýza nárazu projektilu na cementový kompozit. 2014. Diplomová práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
 51. Vogel, F. - Sovják, R., - Jogl, M. Experimental tests of the UHPC in triaxial compression. In: Experimental Stress Analysis 51. 51st Annual of the International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis, EAN 2013. Litoměřice, 11.06.2013 - 13.06.2013. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 78-83. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
 52. Máca, P. - Sovják, R., - Konvalinka, P. Mix Design of UHPFRC and its Response to Projectile Impact. International Journal of Impact Engineering. 2014, 63(63), s. 158-163. ISSN 0734-743X.
 53. Litoš, J. - Konvalinka, P. - Sovják, R. - Záruba-Pfeffermann, J. - Štemberk, P. - Čítek, D. - Huňka, P., - Bílý, V. Prefabrikovaný systém krajnicové konstrukce se svodidly. České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební. 25960. 14.10.2013.
 54. Litoš, J. - Konvalinka, P. - Sovják, R. - Záruba-Pfeffermann, J. - Štemberk, P. - Čítek, D. - Huňka, P., - Bílý, V. Prefabrikát pro realizaci výstavby silničních komunikací s betonovým povrchem. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. 25918. 01.10.2013.
 55. Vavřiník, T. - Zatloukal, J. - Sovják, R. - Máca, P., - Fornůsek, J. Experimentální analýza odolnosti cementových kompozitů proti nárazu projektilu. Konstrukce. 2013, 05/2013(5), s. 44-47. ISSN 1213-8762.
 56. Vogel, F. - Sovják, R., - Holčapek, O. Zkoumání vysokohodnotného betonu ve víceosém napětí. In: 20. Betonářské dny 2013. 20. Betonářské dny 2013. Hradec Králové, 27.11.2013 - 28.11.2013. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI. 2013, s. 240-245. ISBN 978-80-87158-34-0.
 57. Sovják, R. - Máca, P. - Vavřiník, T. - Zatloukal, J., - Konvalinka, P. Response and Damage Assessment of Ultra High Performance Fiber Reinforced Concrete Subjected to Deformable and Non-deformable Projectile Impact. In: BANTHIA, N. a SURESH, N., eds. Performance, protection and strengthening of structures under extreme loading. Performance, protection and strengthening of structures under extreme loading. Mysore, 26.08.2013 - 27.08.2013. Thane: The indian concrete journal. 2013
 58. Máca, P. - Sovják, R. - Konvalinka, P., - Curbach, M. Design of Ultra High Performance Fibre Reinforced Concrete Mixture and its Behaviour under Impact Loading. In: BANTHIA, N. a SURESH, N., eds. Performance, protection and strengthening of structures under extreme loading. Performance, protection and strengthening of structures under extreme loading. Mysore, 26.08.2013 - 27.08.2013. Thane: The indian concrete journal. 2013
 59. Černý, R. - Ďurana, K. - Fiala, L. - Jerman, M. - Keppert, M. - Kočí, J. - Kočí, V. - Konvalinka, P. - Korecký, T. - Kulovaná, T. - Máca, P. - Maděra, J. - Pavlík, Z. - Pavlíková, M. - Reiterman, P. - Sovják, R. - Vejmelková, E., - Žumár, J. Počítačové a experimentální metody pro stanovení vlivu proměnlivého prostředí na degradaci historického zdiva. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2013, ISBN 978-80-01-05385-0.
 60. Litoš, J. - Neubauer, E. - Sovják, R., - Máca, P. Zařízení pro měření délkových změn stavebních materiálů. České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Praha, CZ. 26237. 16.12.2013.
 61. Vavřiník, T. - Máca, P. - Sovják, R. - Zatloukal, J., - Konvalinka, P. Behaviour of UHPFRC under extreme loading. In: 20. Betonářské dny 2013. 20. Betonářské dny 2013. Hradec Králové, 27.11.2013 - 28.11.2013. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI. 2013, s. 197-203. ISBN 978-80-87158-34-0.
 62. Sovják, R. - Vogel, F., - Beckmann, B. Triaxial Compressive Strength of Ultra High Performance Concrete. Acta Polytechnica. 2013, 53(6), s. 901-905. ISSN 1210-2709.
 63. Vogel, F. - Sovják, R. Zkoušení vysokohodnotného betonu v triaxiálním lisu. Konstrukce. 2013, 5s. 10-11. ISSN 1213-8762.
 64. Vogel, F. - Sovják, R. Chování vysokohodnotného betonu v trojosém tlaku. In: ŠTĚRBA, M., ČECH, D., a VENKRBEC, V., eds. Juniorstav 2013. Juniorstav 2013. Brno, 07.02.2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. 2013, s. 1-7. ISBN 978-80-214-4670-0.
 65. Litoš, J. - Neubauer, E. - Sovják, R., - Máca, P. Zařízení pro měření délkových změn stavebních materiálů. České vysoké učení technické v Praze.
 66. Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Máca, P. - Maršík, V. - Sovják, R. - Vavřiník, T., - Zatloukal, J. Univerzální zkušební zařízení pro stanovení mechanických parametrů, odezvy a poškození pokročilých kompozitních materiálů za vysokých rychlostí deformace. České vysoké učení technické v Praze.
 67. Sovják, R. - Vavřiník, T. - Máca, P. - Zatloukal, J. - Konvalinka, P., - Song, Y. Experimental Investigation of Ultra-high Performance Fiber Reinforced Concrete Slabs Subjected to Deformable Projectile Impact. In: Procedia Engineering. Concrete and Concrete Structures 2013. Terchivá - Vrátná dolina, 23.10.2013 - 25.10.2013. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V.. 2013, s. 120-125. ISSN 1877-7058.
 68. Máca, P. - Sovják, R., - Vavřiník, T. Experimental Investigation of Mechanical Properties of UHPFRC. In: Procedia Engineering. Concrete and Concrete Structures 2013. Terchivá - Vrátná dolina, 23.10.2013 - 25.10.2013. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V.. 2013, s. 14-19. ISSN 1877-7058.
 69. Vogel, F. - Sovják, R. - Máca, P., - Beckmann, B. Experimentální stanovení pevnosti vysokohodnotného betonu v trojosém tlaku. BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2013, 13(4), s. 100-103. ISSN 1213-3116.
 70. Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Máca, P. - Maršík, V. - Sovják, R. - Vavřiník, T., - Zatloukal, J. Univerzální zkušební zařízení pro stanovení mechanických parametrů, odezvy a poškození pokročilých kompozitních materiálů za vysokých rychlostí deformace. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Praha, CZ. 25457. 30.05.2013.
 71. Černý, R. - Keppert, M. - Kočí, J. - Kočí, V. - Konvalinka, P. - Máca, P. - Maděra, J. - Pavlík, Z. - Pavlíková, M. - Polák, M. - Sovják, R. - Vejmelková, E., - Ďurana, K. Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials and Its Applications. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2013, ISBN 978-80-01-05208-2.
 72. Vogel, F. - Sovják, R., - Padevět, P. opon. Experimentální analýza chování vysokohodnotného betonu v triaxiálním tlaku. 2013. Diplomová práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
 73. Máca, P. - Sovják, R., - Konvalinka, P. Vysokohodnotný cementový kompozit. České vysoké učení technické v Praze.
 74. Máca, P. - Sovják, R. Resistance of ultra high performance fibre reinforced concrete to projectile impact. WIT Transactions on the Built Environment. 2012, 2012(126), s. 261-272. ISSN 1743-3509.
 75. Máca, P. - Jandeková, D. - Sovják, R., - Konvalinka, P. Increasing concrete resistance to deicing chemicals by using metakaolin. In: BERGMEISTER, K., STRAUSS, A., a FRANGOPOL, D.M., eds. Life-Cycle and Sustainability of Civil Infrastructure Systems. Third International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering. Wien, 03.10.2012 - 06.10.2012. Leiden: CRC Press/Balkema. 2012, s. 288. First. ISBN 978-0-415-62126-7.
 76. Vogel, F. - Sovják, R. EXPERIMENTÁLNÍ ANALÝZA CHOVÁNÍ VYSOKOHODNOTNÉHO BETONU V TRIAXIÁLNÍM TLAKU. In: KLEČKA, T., ed. Speciální betony 2012. Speciální betony 2012. Bystřice nad Pernštejnem, 10.10.2012 - 11.10.2012. Praha: Sekurkon. 2012, s. 41-47. ISBN 978-80-86604-58-9.
 77. Máca, P. - Sovják, R., - Konvalinka, P. ODOLNOST VYSOKOHODNOTNÉHO VLÁKNY VYZTUŽENÉHO BETONU VŮČI NÁRAZU PROJEKTILU. In: KLEČKA, T., ed. Speciální betony 2012. Speciální betony 2012. Bystřice nad Pernštejnem, 10.10.2012 - 11.10.2012. Praha: Sekurkon. 2012, s. 30-40. ISBN 978-80-86604-58-9.
 78. Máca, P. - Sovják, R., - Konvalinka, P. Mixture Design and Testing of Ultra High Performance Fiber Reinforced Concrete. In: BIN ISMAIL, M., ed. 8th Asia Pacific Structural Engineering and Construction Conference - 1st International Conference on Civil Engineering Research. 8th Asia Pacific Structural Engineering and Construction Conference - 1st International Conference on Civil Engineering Research. Surabaya, 02.10.2012 - 04.10.2012. Surabaya: Faculty of Civil Engineering, UTM, Malaysia. 2012, s. 417-423. ISBN 978-983-44826-3-3.
 79. Sovják, R. - Konvalinka, P. Creep Behaviour and Residual Flexural Capacity of GFRP and CFRP Pretensioned Concrete Slabs. The Asian Review of Civil Engineering. 2012, 1(1), s. 30-37. ISSN 2249-6203.
 80. Sovják, R. - Vogel, F., - Máca, P. Redistribution of Bending Moment in Continuous Concrete Beams Reinforced with Glass Fibre Reinforced Polymer. In: RŮŽIČKA, M., HORÁK, Z., a DOUBRAVA, K., eds. Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Tábor, 04.06.2012 - 07.06.2012. Praha: Czech Technical University in Prague. 2012, s. 443-447. ISBN 978-80-01-05060-6.
 81. Sovják, R. - Vogel, F. FLEXURAL BEHAVIOUR OF GFRP-REINFORCED CONCRETE CONTINUOUS BEAMS. In: GORDON, W., FAM, A., a GREEN, M., eds. The 6th International Conference on Advanced Composite Materials in Bridges and Structures. The 6th International Conference on Advanced Composite Materials in Bridges and Structures. Kingston, 22.05.2012 - 25.05.2012. Montreal, QC: Canadian Society of Civil Engineering. 2012, s. 1-5.
 82. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Máca, P., - Litoš, J. Zařízení pro stanovení odezvy desek z vysokohodnotných betonů při zatížení rázem. České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta Stavební, Experimentální Centrum. 23463. 01.03.2012.
 83. Hlobil, M. - Červenka, J. opon., - Sovják, R. Complex analysis of a prestressed concrete girder with GFRP reinforcement subjected to freeze/thaw cycles. 2012. Diplomová práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
 84. Vogel, F. - Sovják, R. EXPERIMENTÁLNÍ ANALÝZA SPOJITÉHO NOSNÍKU S GFRP VÝZTUŽÍ. In: KLEČKA, T., ed. 8. Konference speciální betony. 8. Konference speciaální betony. Skalský dvůr, 12.10.2011 - 13.10.2011. Praha: Sekurkon. 2011, s. 81-94. ISBN 978-80-86604-54-1.
 85. Vogel, F. - Sovják, R. PRUŽNĚ-PLASTICKÁ ANALÝZA SPOJITÉHO NOSNÍKU S KOMPOZITNÍ VÝZTUŽÍ NA BÁZI SKLA. In: Betonářské dny 2011. Betonářské dny 2011. Hradec Králové, 23.11.2011 - 24.11.2011. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI. 2011, s. 51. ISBN 978-80-87158-30-2.
 86. Zatloukal, J. - Sovják, R., - Konvalinka, P. New test specimen for fracture mechanics tests of cementitious composites. In: KONVALINKA, P., ed. Mechanical, Hygric and Thermal Properties of Building Materials and Structures. Mechanical, Hygric and Thermal Properties of Building Materials and Structures. Zahrádky u Jindřichova Hradce, 13.10.2011 - 15.10.2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. 2011, s. 95-98. ISBN 978-80-01-04974-7.
 87. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Máca, P., - Litoš, J. Zařízení pro stanovení odezvy desek z vysokohodnotných betonů při zatížení rázem. České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta Stavební, Experimentální Centrum.
 88. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Máca, P., - Litoš, J. Zařízení pro stanovení odezvy desek z vysokohodnotných betonů při zatížení rázem. České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta Stavební, Experimentální Centrum.
 89. Zatloukal, J. - Sovják, R. - Heinrich, P. - Máca, P., - Konvalinka, P. Zařízení pro stanovení pracovního diagramu zemních kotev v tahu. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Praha 6, CZ. 302722. 10.08.2011.
 90. Sovják, R. - Máca, P. - Litoš, J., - Konvalinka, P. Flexural capacity of the CFRP prestressed concrete slabs subjected to sustained & fatigue loading. In: VLK, M., et al., eds. Experimentální analýza napětí 2011. Experimentální analýza napětí 2011. Znojmo, 06.06.2011 - 09.06.2011. Brno: Brno University of Technology. 2011, s. 363-370. ISBN 978-80-214-4275-7.
 91. Sovják, R. - Hlobil, M. - Litoš, J. - Vítek, J., - Konvalinka, P. Ohybová únosnost betonových desek s předepnutou CFRP výztuží. Stavební obzor. 2011, 20(7), s. 193-197. ISSN 1210-4027.
 92. Máca, P. - Jandeková, D. - Sovják, R., - Konvalinka, P. Vliv provzdušnění na povrchovou odolnost betonu s příměsí metakaolinu. In: KERŠNER, Z. a ROVNANÍKOVÁ, P., eds. Metakaolin 2011. Metakaolin 2011. Brno, 24.03.2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. 2011, s. 37-42. ISBN 978-80-214-4256-6.
 93. Zatloukal, J. - Sovják, R. - Heinrich, P. - Máca, P., - Konvalinka, P. Zařízení pro stanovení pracovního diagramu zemních kotev v tahu. České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta Stavební, Experimentální Centrum.
 94. Máca, P. - Zatloukal, J. - Sovják, R. - Fornůsek, J., - Konvalinka, P. Technologie výroby suché maltové směsi TS530. 2010
 95. Litoš, J. - Sovják, R. - Fornůsek, J., - Konvalinka, P. Přípravek pro statické zkoušky klenbových konstrukcí. [Funkční vzorek]. 2010, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2010_7.html
 96. Kolář, K. - Reiterman, P. - Sovják, R., - Litoš, J. Přípravek pro zkoušky dotvarování betonových panelů. [Funkční vzorek]. 2010, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2010_6.html
 97. Sovják, R. - Heikkilä, R. - Vítek, J., - Konvalinka, P. Flexural capacity of the CFRP prestressed concrete slabs. In: KRUIS, J., ed. Computer and Experimental Analysis of Civil Engineering Materials and their Multilayered Systems II. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2010, s. 89-106. ISBN 978-80-01-04676-0.
 98. Litoš, J. - Sovják, R. - Máca, P., - Konvalinka, P. Zařízení k relativnímu měření deformací. [Funkční vzorek]. 2010, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2010_4.html
 99. Litoš, J. - Sovják, R. - Vítek, J., - Konvalinka, P. Klec pro dlouhodobé zkoušky dotvarování betonu. [Funkční vzorek]. 2010, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2010_3.html
 100. Litoš, J. - Máca, P. - Sovják, R., - Konvalinka, P. Přípravek pro měření dynamické odezvy betonové desky na pružném podloží. [Funkční vzorek]. 2010, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2010_1.html
 101. Vejmelková, E. - Keppert, M. - Sovják, R., - Černý, R. Mechanical, thermal and hygric properties of lime-pozzolana plasters for historical buildings. In: ZMEŠKAL, O., ed. Thermophysics 2010. Thermophysics 2010. Valtice, 03.11.2010 - 05.11.2010. Brno: VUT v Brně. 2010, s. 314-320. ISBN 978-80-214-4166-8.
 102. Fornůsek, J. - Sovják, R. - Máca, P. - Konvalinka, P., - Vítek, J. Long-term behaviour of GFRP tendon. In: ZINGONI, A., ed. Advances and Trends in Structural Engineering, Mechanics and Computation. The Fourth International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation. Cape Town, 06.09.2010 - 08.09.2010. Cape Town: University of Cape Town. 2010, s. 1. ISBN 978-0-415-58472-2.
 103. Sovják, R. - Hlobil, M., - Konvalinka, P. Bond Properties of GFRP Rebars and Concrete in Flexure after Freeze/Thaw Cycles. In: Experimental methods and numerical simulation in engineering sciences. XIIth Bilateral German/Czech Symposium. Bremen, 30.06.2010 - 03.07.2010. Wuppertal: Bergische Universität Wuppertal. 2010, s. 13-15.
 104. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Máca, P. - Konvalinka, P., - Vítek, J. Long-term investigation of concrete elements with FRP. In: ZINGONI, A., ed. Advances and Trends in Structural Engineering, Mechanics and Computation. The Fourth International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation. Cape Town, 06.09.2010 - 08.09.2010. Cape Town: University of Cape Town. 2010, s. 857-860. ISBN 978-0-415-58472-2.
 105. Zatloukal, J. - Sovják, R., - Konvalinka, P. Fracture mechanics test specimen design for cementitious composites. In: ZINGONI, A., ed. Advances and Trends in Structural Engineering, Mechanics and Computation. The Fourth International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation. Cape Town, 06.09.2010 - 08.09.2010. Cape Town: University of Cape Town. 2010, s. 365-366. ISBN 978-0-415-58472-2. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 106. Vejmelková, E. - Černý, R., - Sovják, R. Hygric and thermal properties of renovation renders. In: KISILEWICZ, P. a GAWIN, O., eds. 1st Central European Symposium on Building Physics. 1st Central European Symposium on Building Physics. Krakow, 13.09.2010 - 15.09.2010. Lodz: Technical University of Lodz. 2010, s. 69-74. ISBN 978-83-7283-367-9.
 107. Černý, R. - Keppert, M. - Kočí, J. - Kočí, V. - Konvalinka, P. - Maděra, J. - Padevět, P. - Pavlík, Z. - Pavlíková, M. - Plachý, T. - Polák, M. - Sovják, R. - Toman, J. - Tydlitát, V., - Vejmelková, E. Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials: Assessment and Synthesis of Analytical Data and Construction of the System. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2010, ISBN 978-80-01-04576-3.
 108. Sovják, R. - Konvalinka, P. Time dependent behaviour of concrete slab prestressed with FRP. In: Proceedings of 8th fib International PhD Symposium in Civil Engineering. The 8th fib International PhD Symposium in Civil Engineering. Lyngby, 20.06.2010 - 23.06.2010. Lyngby: Technical University of Denmark, BYG.DTU. 2010, s. 27-32. ISBN 978-87-7877-301-2.
 109. Zatloukal, J. - Sovják, R. - Heinrich, P. - Máca, P., - Konvalinka, P. Zařízení pro stanovení pracovního diagramu zemních kotev v tahu. České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta Stavební, Experimentální Centrum. 20985. 14.06.2010.
 110. Vejmelková, E. - Keppert, M. - Sovják, R. - Konvalinka, P., - Černý, R. Material properties of plasters for façade renovation of historical buildings. In: ZAVADSKAS, E. K. a VAINIŪNAS, P., eds. The 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques Selected papers. The 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques. Trakai, 19.05.2010 - 21.05.2010. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. 2010, s. 318-322. ISBN 978-9955-28-593-9.
 111. Sovják, R. - Fornůsek, J., - Konvalinka, P. Glass Composites in Concrete. In: KRUIS, J., ed. Computer and experimental analysis of civil engineering materials and their multilayered systems. Praha: Czech Technical University in Prague. 2009, s. 76-81. ISBN 978-80-01-04466-7.
 112. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Konvalinka, P., - Vítek, J. Creep and Stress Relaxation of Concrete Slab with Pre-Stressed GFRP. In: SIM, J., ed. Proceeding of the Second Asia-Pacific Conference on FRP in Structures, Seoul, Korea. Asia-Pacific Conference on FRP in Structures. Seoul, 08.12.2009 - 11.12.2009. Seoul: Hanyang University. 2009, s. 299-304. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 113. Sovják, R. - Fornůsek, J., - Konvalinka, P. Linka pro měření pracovního diagramu betonářské kompozitní výztuže. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta Stavební, Experimentální Centrum, Praha, CZ. 20297. 30.11.2009.
 114. Vejmelková, E. - Pernicová, R. - Sovják, R., - Černý, R. Properties of innovative renders on lime basis for the renovation of historical buildings. In: BREBBIA, C., ed. Structural Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture XI. Structural Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture XI. Tallinn, 22.07.2009 - 24.07.2009. Southampton: WIT Press. 2009, s. 221-229. ISBN 978-1-84564-196-2.
 115. Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Sovják, R., - Vítek, J. Creep and Stress Relaxation of Pre-stressed GFRP tendons in Concrete Structures. In: GRIFFITH, M.C., SERACINO, R., a OEHLERS, D.J., eds. Proceedings of the 9th International Symposium on Fibre-Reinforced Polymer Reinforcement for Concrete Structures. Fibre-Reinforced Polymer Reinforcement for Concrete Structures. Sydney, 13.07.2009 - 15.07.2009. Adelaide: The University of Adelaide. 2009, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 116. Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Sovják, R., - Vítek, J. Creep and stress relaxation of pre-stressed GFRP tendons in concrete structures. In: GRIFFITH, M.C., OEHLERS, D.J., a SERACINO, R., eds. Proceedings of the 9th International Symposium on Fibre-Reinforced Polymer Reinforcement for Concrete Structures, Sydney - Australia. Fibre-Reinforced Polymer Reinforcement for Concrete Structures. Sydney, 13.07.2009 - 15.07.2009. Adelaide: The University of Adelaide. 2009, s. 271. ISBN 978-0-9806755-0-4.
 117. Sovják, R. - Konvalinka, P. - Vítek, J., - Máca, P. Experimental and numerical analysis of concrete slab prestressed with composite reinforcement. In: BREBBIA, C.A. a CARLOMANGNO, G.M., eds. Fourteenth International Conference on Computational Methods and Experimental Measurements, Algarve, Portugal. Fourteenth International Conference on Computational Methods adn Experimental Measurements. Algarve, 10.06.2009 - 12.06.2009. Wessex: WIT PRESS. 2009, s. 83-94. ISSN 1746-4064. ISBN 978-1-84564-187-0. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 118. Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Sovják, R., - Vítek, J. Long term behaviour of concrete structures reinforced with pre-stressed GFRP tendons. In: CARLOMANGNO, G.M. a BREBBIA, C.A., eds. Fourteenth International Conference on Computational Methods and Experimental Measurements, Algarve, Portugal. Fourteenth International Conference on Computational Methods adn Experimental Measurements. Algarve, 10.06.2009 - 12.06.2009. Wessex: WIT PRESS. 2009, s. 535-545. ISSN 1746-4064. ISBN 978-1-84564-187-0. Dostupné z: http://http//ecentrum.fsv.cvut.cz
 119. Fornůsek, J. - Sovják, R. - Konvalinka, P., - Vítek, J. Dlouhodobé ztráty předpětí v kompozitní výztuži určené pro betonové konstrukce. Stavební obzor. 2009, 18(1), s. 134-137. ISSN 1210-4027. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 120. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Máca, P. - Konvalinka, P., - Vítek, J. Determination of Material Characteristics of GFRP Bars from Nano to Macro Level. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009. Praha, 16.02.2009 - 20.02.2009. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2009, s. 228-229. ISBN 978-80-01-04286-1. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 121. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Konvalinka, P., - Vítek, J. Relaxation of Glass Based Composite Reinforcement Subjected to Pre-stressing of Concrete Members. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009. Praha, 16.02.2009 - 20.02.2009. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2009, s. 226-227. ISBN 978-80-01-04286-1. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 122. Máca, P. - Sovják, R. - Litoš, J. - Konvalinka, P. - Vítek, J., - Heinrich, P. Fatigue of Concrete Slabs Pre-stressed with CFRP Tendons. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009. Praha, 16.02.2009 - 20.02.2009. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2009, s. 224-225. ISBN 978-80-01-04286-1. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 123. Fornůsek, J. - Sovják, R. - Konvalinka, P., - Vítek, J. Creep of the Concrete Slab Reinforced with Prestressed GFRP Tendons. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009. Praha, 16.02.2009 - 20.02.2009. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2009, s. 222-223. ISBN 978-80-01-04286-1. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 124. Sovják, R. - Konvalinka, P. - Vítek, J., - Fornůsek, J. GFRP as an internal reinforcement in concrete structures. In: EGBU, Ch., et al., eds. 9th International Postgraduate Research Conference, The Lowry, Salford Quays, Greater Manchester. 9th International Postgraduate Research Conference. Manchester, 29.01.2009 - 30.01.2009. Salford: University of Salford. 2009, s. 836-841. ISBN 978-1-905732-64-7. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 125. Fornůsek, J. - Litoš, J. - Dupák, J. - Sovják, R., - Konvalinka, P. Linka pro zkoušení a měření, zejména betonářské kompozitní výztuže. Fakulta stavební ČVUT Praha. 19466. 30.03.2009.
 126. Dupák, J. - Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Litoš, J., - Sovják, R. Linka pro zkoušení a měření, zejména betonářské kompozitní výztuže. České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, Experimentální centrum, Praha 6, CZ.
 127. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Konvalinka, P., - Vítek, J. Relaxation of GFRP rod. In: PAVLÍKOVÁ, M. a PAVLÍK, Z., eds. Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel VI. Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel VI. Zahrádky, 11.12.2008 - 13.12.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. 2008, s. 5-8. ISBN 978-80-01-04206-9. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 128. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Konvalinka, P., - Vítek, J. Relaxation of GFRP bars in pre-stressed structures. In: RŮŽIČKA, M., HOLÝ, S., a DANIEL, M., eds. 25th Symposium on Advances in Experimental Mechanics. 25th Symposium on Advances in Experimental Mechanics. České Budějovice, Český Krumlov, 24.09.2008 - 27.09.2008. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering. 2008, s. 245-246. ISBN 978-80-01-04162-8. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 129. Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Sovják, R., - Vítek, J. Bond between GFRP bars and concrete depended on bars surface profile. In: MADĚRA, J., TESÁREK, P., a VEJMELKOVÁ, E., eds. Proceeding of the 2nd Conference on Experimental and Computational Method for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials in honour of the 50th birthday of R. Cerny. 2nd Conference on Experimental and Computational Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. Praha, 06.10.2008. Prague: Czech Technical University. 2008, s. 11-15. ISBN 978-80-01-04184-0.
 130. Sovják, R. - Fornůsek, J., - Konvalinka, P. Relaxation of GFRP rod. In: TESÁREK, P., MADĚRA, J., a VEJMELKOVÁ, E., eds. Proceeding of the 2nd Conference on Experimental and Computational Method for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials in honour of the 50th birthday of R. Cerny. 2nd Conference on Experimental and Computational Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. Praha, 06.10.2008. Prague: Czech Technical University. 2008, s. 317-321. ISBN 978-80-01-04184-0.
 131. Fornůsek, J. - Sovják, R. - Konvalinka, P., - Vítek, J. Experimental Determination of Bond Stress of GFRP Bars and Concrete. In: EATON, D. a ČÁSENSKÝ, M., eds. Proceedings of the BuHu 8th International Postgraduate Research Conference 2008. BuHu 8th International Postgraduate Research Conference. Praha, 26.06.2008 - 27.06.2008. Praha: CTU Publishing House. 2008, s. 15-26. ISBN 978-80-01-04092-8.
 132. Sovják, R. - Konvalinka, P. - Litoš, J., - Vítek, J. Experimental and numerical analysis of concrete girder with pre-stressed GFRP reinforcement. In: HALAMA, R., MACURA, P., a FUXA, J., eds. Experimental Stress Analysis 2008. Experimental Stress Analysis 2008. Horní Bečva, 02.06.2008 - 05.06.2008. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava. 2008, s. 235-238. ISBN 978-80-248-1774-3.
 133. Sovják, R. - Konvalinka, P., - Vítek, J. Concrete structures with non-metallic reinforcement. In: KONVALINKA, P., ed. Contributions to numerical and experimental investigation of building materials and structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2008, s. 73-76. ISBN 978-80-01-04060-7.
 134. Konvalinka, P. - Vítek, J. - Sovják, R., - Fornůsek, J. Experimental bond strength determination of GFRP bars and concrete. In: KONVALINKA, P., ed. Contributions to numerical and experimental investigation of building materials and structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2008, s. 17-19. ISBN 978-80-01-04060-7. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 135. Konvalinka, P. - Sovják, R. - Litoš, J., - Fornůsek, J. Experimental Investigation of Pull-Out Test of GFRP Reinforcement. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008. Praha, 18.02.2008 - 22.02.2008. Praha: Czech Technical University in Prague. 2008, s. 598-599. ISBN 978-80-01-04016-4.
 136. Konvalinka, P. - Sovják, R. - Litoš, J., - Vítek, J. Experimental and Numerical Analysis of Concrete Beam with Pre-Stressed GFRP Reinforcement. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008. Praha, 18.02.2008 - 22.02.2008. Praha: Czech Technical University in Prague. 2008, s. 298-299. ISBN 978-80-01-04016-4.
 137. Sovják, R. - Konvalinka, P. - Litoš, J., - Vítek, J. Experimental and Numerical Comparison of Shear Capacity of Two Pre-stressed T-Beams from Smeared Reinforcement and Stirrup Reinforced Concrete. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008. Praha, 18.02.2008 - 22.02.2008. Praha: Czech Technical University in Prague. 2008, s. 296-297. ISBN 978-80-01-04016-4.
 138. Sovják, R. - Konvalinka, P., - Vítek, J. Procedure of pullout tests for FRP bars. In: PAVLÍK, Z. a PAVLÍKOVÁ, M., eds. Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. 1ST CONFERENCE ON EXPERIMENTAL AND COMPUTATIONAL METHODS FOR DIRECTED DESIGN AND ASSESSMENT OF FUNCTIONAL PROPERTIES OF BUILDING MATERIALS. Praha, 20.12.2007. Praha: ČVUT v Praze, FSv. 2007, s. 155-156. ISBN 978-80-01-03929-8.
 139. Sovják, R. - Konvalinka, P., - Vítek, J. Assessment of bearing capacity of beams reinforced with non-metallic reinforcement. In: PAVLÍKOVÁ, M. a PAVLÍK, Z., eds. Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel V. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. 2007, s. 55-60. ISBN 978-80-01-03917-5.
 140. Sovják, R. - Konvalinka, P., - Vítek, J. Determination of bond characteristic of non-metallic reinforcement. In: PAVLÍK, Z. a PAVLÍKOVÁ, M., eds. Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel V. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. 2007, s. 47-54. ISBN 978-80-01-03917-5.
 141. Sovják, R. - Konvalinka, P., - Vítek, J. Procedure of pullout tests for FRP bars. In: PAVLÍK, Z. a PAVLÍKOVÁ, M., eds. Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, s. 155-156. ISBN 978-80-01-03929-8.
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv experimentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz