Pro firmy
 Pro zaměstnance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Zkušebny English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Zkušebny
V této sekci:

Dynamická zkušebna


 

Dynamická zkušebna se zabývá především únavovými zkouškami betonových a ocelových konstrukcí. Hala je vybavena čtyřkanálovým řídícím systémem který umožňuje běh až čtyř přímočarých hydromotorů současně.
 

Vybavení dynamické zkušebny

Elektronická aparatura EDYZ 3 –4M7

Výrobce: INOVA Praha

Rok výroby: 1981

Popis: Elektronická aparatura EDYZ 3-4M7 je určena pro řízení elektrohydraulického zkušebního zařízení INOVA. Používá se pro programové dynamické a quasistatické zkoušky různých objektů, t.j. vzorků materiálů, konstrukčních skupin nebo komplexních strojů či zařízení, determinovanou silou nebo deformací. Obsahuje čtyři nezávislé regulátory pro nastavení optimálního průběhu zatěžování. Aparatura umožňuje použití zabudovaného programátoru, řízeného čtečkou děrné pásky nebo z externího generátoru signálu. Obsahuje řadu jisticích obvodů pro ochranu aparatury i zkoušených vzorků. Aparatura je dále vybavena měřicími přístroji pro měření a kontrolu zatěžování, pomaloběžným osciloskopem a digitálním dynamometrem. Spojení aparatury EDYZ 3- 4M7 s aparaturou EDYM 3 – 4M1 dovoluje zatěžovat 2. ÷ 4. regulátor dynamikou a fázovým posunem 0 ÷ 360 stupňů proti základnímu průběhu I. regulátoru. Aparaturu EDYZ 3- 4M7 je možné řídit z generátoru náhodného zatěžovacího signálu GENAP 4 , případně náhodný signál superponovat k internímu řídícímu signálu.

Elektronická aparatura EDYZ 6 – 1M58

Výrobce: INOVA Praha

Rok výroby: 1991

Popis: Elektronická řídící aparatura EDYZ 6 je určena pro řízení elektrohydraulického zatěžovacího stroje s jedním kanálem. Umožňuje řízení zkoušek se složitým programem zatěžování a měření. Všechny funkce aparatury mohou být ovládány a programovány ručně z panelů jednotlivých přístrojů nebo dálkově z počítače. Řídící aparatura provádí :

- regulaci zatěžování podle zvolené řízené veličiny – poloha,síla,deformace nebo volitelný snímač

- programovou generaci žádané hodnoty zatěžování podle naprogramovaného zadání

- měření,zpracování a zobrazení nebo záznam naměřených dat podle zadání

- zobrazení průběhu na pomaloběžném osciloskopu.

Všechny přístroje aparatury jsou připojeny ke speciální sběrnici aparatury EBUS. Po sběrnici je rozvedeno :

- 12 analogových signálů skutečných hodnot zatěžování

- 4 analogové signály žádaných hodnot a další speciální signály

Propojení aparatury s počítačem je realizováno paralelním 16 bitovým kanálem a standardní sběrnicí IMS-2 (IEE 488).

Zatěžovací rám ZUZ 200 - 1350

Výrobce: INOVA Praha

Rok výroby: 1991

Popis: Zatěžovací rám ZUZ 200 je součástí elektrohydraulického zatěžovacího stroje pro únavové zkoušky materiálů, výrobků a jejich částí. Základní funkcí zatěžovacího rámu je zatěžování zkušebních materiálových vzorků, součástí a výrobků různých délek determinovanou silou, polohou nebo deformací, s možností použití pro :

- konvenční zkoušky pevnosti v tahu i tlaku materiálvých vzorků

- zkoušky materiálů s vyšším stupněm deformace v tahu i tlaku

- únavové zkoušky pro různé průběhy cyklických zatížení,amplitudy a frekvence

- zkoušky v oblasti nízkocyklové únavy při opakované pružně-plastické deformaci

Maximální dynamické zatížení +/- 160 kN.

Maximální statické zatížení +/- 200 kN.

Maximální výška pracovního prostoru 1350 mm.

Světlost sloupů 625 mm.

Elektrohydralické přímočaré servomotory SAVAD

Výrobce: INOVA Praha

Rok výroby: 1981-1991

Popis: Elektrohydralické servomotory SAVAD jsou součástí EH zatěžovacího systému pro únavové zkoušky materiálů a konstrukčních celků. Vyvozují programové síly nebo deformace v obu směrech pohybu.

Rozsah jmenovitých sil v kN: 10, 20, 50, 100 a 200.

Rozsah zdvihů dle provedení v mm: 50 a 100 .

Hydraulický agregát HA 63 – 200

Výrobce: INOVA Praha

Rok výroby: 1980

Popis: Hydraulické agregáty typu HA 63 –200 se používají jako zdroje tlaku pro elektrohydraulické regulační obvody.Konstrukční uspořádání agregátů dovoluje jejich paralelní řazení do společné tlakové sítě s možností vzájemného propojení nádrží.

Provozní tlak agregátu - 16 MPa

Jmenovitý průtok - 63 l/ min
 

Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv experimentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz