Pro firmy
 Pro zaměstnance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Lidé  » Ing. Litoš  » Publikace English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.
V této sekci:

Publikace


 
 1. Šána, V. - Litoš, J. - Říhová, Z., - Kočová, M. An Analysis of a Tuned Mass Damper under Dynamic Loads. In: REITERMAN, P., ed. Special Concrete and Composites 2017. 14th International Conference on Special Concrete and Composites. Skalský Dvůr, 10.10.2017 - 11.10.2017. Zürich: Transtech Publications. 2018, s. 272-277. Key Engineering Materials. sv. 760. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-0357-1240-7.
 2. Šafář, R. - Litoš, J., - Střelcová, I. Oprava mostu v km 31,877 na trati Horní Cerekev - Tábor. 2017
 3. Ryjáček, P. - Polák, M. - Litoš, J. - Stančík, V., - Rose, D. Experimentální činnosti při a po výstavbě mostu Oskar. In: Železniční mosty a tunely 2017, sborník příspěvků. Železniční mosty a tunely. Praha, 18.01.2017. Praha: SUDOP Praha a.s.. 2017, s. 9-16. ISBN 978-80-906789-0-3.
 4. Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R. - Karas, J. - Kokeš, P. - Kubát, J. - Polák, A. - Litoš, J. - Kroftová, K. - Šmidtová, M. - Štěpánek, P. - Bažant, Z. - Jeneš, R. - Ostrý, M. - Šimůnek, P. - Čajka, R., - Brožovský, J. Katalog nejčastějších a charakteristických vad a poruch panelových domů. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb. 2016, Dostupné z: http://www.sfrb.cz/fileadmin/user_upload/CHARAKTERISTICK__VADY_komplet_final.pdf
 5. Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R. - Karas, J. - Kokeš, P. - Kubát, J. - Polák, A. - Litoš, J. - Kroftová, K. - Šmidtová, M. - Štěpánek, P. - Bažant, Z. - Jeneš, R. - Ostrý, M. - Šimůnek, P. - Čajka, R., - Brožovský, J. Metodické a technické pokyny pro posuzování stavebních úprav a zásahů do nosné konstrukce panelových domů. [Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2016, Dostupné z: http://www.sfrb.cz/fileadmin/user_upload/metodika_otvory_final.pdf
 6. Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R. - Karas, J. - Kokeš, P. - Kubát, J. - Polák, A. - Litoš, J. - Kroftová, K. - Šmidtová, M. - Štěpánek, P. - Bažant, Z. - Jeneš, R. - Ostrý, M. - Šimůnek, P. - Čajka, R., - Brožovský, J. Metodické a technické pokyny pro rekonstrukce, opravy, popř. výměnu a dodatečné zřizování lodžií a balkonů. [Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2016, Dostupné z: http://www.sfrb.cz/fileadmin/user_upload/metodika_lodzie_final.pdf
 7. Ryjáček, P. - Litoš, J., - Henzl, J. Komplexní expertní posouzení stavu-I/4 Nerestce, most e.č. 4-031. ŘSD ČR. 2016
 8. Ryjáček, P. - Litoš, J. - Polák, M., - Plachý, T. STATICKÁ A DYNAMICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU SO 03-20-02. EDIKT a.s.. 2016
 9. Ryjáček, P. - Litoš, J. Most ev.č. 3-069 Doubí – expertní posouzení stavu mostu. Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2016
 10. Ryjáček, P. - Litoš, J. Most ev.č. 20-068b1, mimořádná mostní prohlídka a diagnostický průzkum mostu. Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2016
 11. Ryjáček, P. - Litoš, J. - Polák, M., - Plachý, T. Závěrečná zpráva z měření - most Oskar. Česká republika  FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.. 2016
 12. Šafář, R. - Hrdoušek, V. - Litoš, J. - Obluk, P., - Kučera, B. Diagnostika mostů s předpjatou nosnou konstrukcí. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1: Špráva železniční dopravní cesty, s.o.. 2016
 13. Lojda, V. - Litoš, J., - Lidmila, M. Bending and compression test of plastic sleepers. Prinsengracht 2, 8607 AD Sneek: Lankhorst Mouldings. 2016
 14. Jandera, M. - Mařík, J., - Litoš, J. Vyhodnocení výsledků zkoušek nosníků a konzol regálového systému SSI Schäfer. Hranice: SSI Schafer. 2016
 15. Záruba-Pfeffermann, J. - Tej, P. - Litoš, J., - Čítek, D. Způsob experimentálního ověřování stavu únavového porušení stavebních konstrukcí. České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav, Praha 6, CZ. 306450. 14.12.2016.
 16. Ryjáček, P. - Rotter, T. - Kašpárek, J. - Polák, M. - Plachý, T. - Litoš, J. - Macho, M. - Schindler, J. - Fišer, M., - Vender, B. VLIV POŠKOZENÍ MOSTNÍHO ZÁVĚRU NA JEHO DYNAMICKÉ CHOVÁNÍ. In: SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 21. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY/BRIDGES 2016. MOSTY/BRIDGES 2016, 21. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM. Brno, 21.04.2016 - 22.04.2016. Ostrava - Zábřeh: SEKURKON. 2016, s. 337-343. ISBN 978-80-86604-68-8.
 17. Bažantová, Z. - Kolář, K. - Konvalinka, P. - Litoš, J., - Reiterman, P. Multifunkční silikátový kompozit programovatelných vlastností nejen pro rychlé opravy cementobetonových konstrukcí. Materiály pro stavbu. 2016, 22(9), s. 34-37. ISSN 1213-0311.
 18. Ryjáček, P. - Polák, M. - Plachý, T. - Litoš, J. - Kuznetsov, S. - Pospíšil, S. - Michal, O. - Vachutka, T., - Glöckner, M. Vyhodnocení stavu železničního mostu u Červené nad Vltavou – experimentální část. Časopis stavebnictví. 2016, 2016(09), s. 34-41. ISSN 1802-2030.
 19. Litoš, J. - Nežerka, V. - Tesárek, P., - Antoš, J. Zařízení pro zajištění kloubového uložení vzorku. České Vysoké Učení Technické, Fakulta Stavební, Experimentální centrum. 29655. 19.07.2016.
 20. Kolář, K. - Litoš, J. - Bažantová, Z., - Reiterman, P. Measurement of Volume Changes of High Performance Cement Based Composites. In: PADEVĚT, P., ed. Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Experimentální analýza napětí 2015. Český Krumlov, 01.06.2015 - 04.06.2015. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2016, s. 328-331. Applied Mechanics and Materials vol. 827. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-531-1. Dostupné z: http://www.scientific.net/AMM.827.328
 21. Ryjáček, P. - Polák, M. - Plachý, T. - Litoš, J. - Glöckner, M. - Michal, O. - Vachutka, T. - Pospíšil, S, - Kuznetsov, S Vyhodnocení stavu železničního mostu u Červené nad Vltavou – experimentální část. Časopis stavebnictví. 2016, X(09/2016), s. 34-41. ISSN 1802-2030.
 22. Nežerka, V. - Antoš, J. - Litoš, J. - Tesárek, P., - Zeman, J. An integrated experimental-numerical study of the performance of lime-based mortars in masonry piers under eccentric loading. Construction and Building Materials. 2016, 114s. 913-924. ISSN 0950-0618. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061816305517
 23. Litoš, J. - Ryjáček, P. - Pavlíková, M. - Reiterman, P. - Litoš, R. - Jogl, L., - Trmal, J. Most ev.č. 29-003 - Diagnostika spodní stavby mostu, zjištění materiálových charakteristik konstrukcí pilířů Podolského mostu.. Lidická 49/110, CZ-37044 ČESKÉ BUDĚJOVICE: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2015
 24. Ryjáček, P. - Polák, M., - Litoš, J. Statická zatěžovací zkouška NK1, Rekonstrukce železničního mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) – Přerov. Mlýnská 68, 602 00 Brno: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.,. 2015, 132 002 / 2015.
 25. Ryjáček, P. - Litoš, J., - Stančík, V. Tenzometrická měření pro montáž táhel NK1, Závěrečná zpráva. Mlýnská 68, 602 00 Brno: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.. 2015
 26. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Máca, P., - Litoš, J. Zařízení pro stanovení odezvy desek z vysokohodnotných betonů při zatížení rázem. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Praha 6, CZ. 305331. 24.06.2015.
 27. Litoš, J. - Neubauer, E. - Sovják, R., - Máca, P. Zařízení pro měření délkových změn stavebních materiálů. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Praha 6, CZ. 305319. 17.06.2015.
 28. Kolář, K. - Litoš, J. - Bažantová, Z., - Reiterman, P. Comparison of Two Methods for Determination of Volume Changes of Cement Based Composites. In: PADEVĚT, P. a BITTNAR, P., eds. Experimental Stress Analysis 2015. Experimentální analýza napětí 2015. Český Krumlov, 01.06.2015 - 04.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. 2015, s. 173-176. první, CD-ROM - full text of papers. ISBN 978-80-01-05734-6.
 29. Litoš, J. Statická zatěžovací zkouška stěnových panelů. Opletalova 983/45, 110 00 Praha 1: IGLUBRICK Group CZ a.s.. 2014
 30. Litoš, J. Measuring of transversal stiffness of purlins. Přátelství 1509/13, 104 00 Praha 10: LLENTAB, spol. s r.o.. 2014
 31. Litoš, J. Statická zatěžovací zkouška zdícího systému STAVSI. Boudova 590,155 31 Praha 5 - Lipence: STAVSI, s.r.o.. 2014
 32. Litoš, J. Pasportizace a repasportizace okolní zástavby hotelu Praha. Losiná u Plzně 303, 332 04 Nezvěstice: APB Plzeň. 2014
 33. Litoš, J. Statická zatěžovací zkouška nosné konstrukce FVE Zbudov. Filipovská 75/4, 390 01 Tábor: Ilona Lánová – REVISOL,. 2014
 34. Holčapek, O. - Litoš, J., - Zatloukal, J. Destructive and Nondestructive Characteristics of Old Concrete. In: REITERMAN, P., ed. Special Concrete and Composites 2014. 11th International Conference Special Concrete and Composites 2014. Skalský Dvůr, 16.10.2014 - 17.10.2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 243-247. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-317-1.
 35. Litoš, J. - Konvalinka, P. - Sovják, R. - Záruba-Pfeffermann, J. - Štemberk, P. - Čítek, D. - Huňka, P., - Bílý, V. Prefabrikovaný systém krajnicové konstrukce se svodidly. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební , Praha 6, CZ. 304731. 30.07.2014.
 36. Litoš, J. - Konvalinka, P. - Sovják, R. - Záruba-Pfeffermann, J. - Štemberk, P. - Čítek, D. - Huňka, P., - Bílý, V. Prefabrikát pro realizaci výstavby silničních komunikací s betonovým povrchem a způsob této výstavby. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební , Praha 6, CZ. 304730. 30.07.2014.
 37. Klapálek, P. - Litoš, J. opon., - Melzerová, L. Vliv rozložení suků na pevnost nosníků z lepeného lamelového dřeva. 2014. Diplomová práce. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mechaniky.
 38. Reiterman, P. - Jogl, M. - Holčapek, O. - Litoš, J. - Máca, P. - Sovják, R., - Konvalinka, P. Impact of High Temperature to Aluminous Cement Based Fibre Cement Composites Containing Polycarboxylate Superplasticizer. In: BERNAL, S.A. a PROVIS, J.L., eds. Proceedings of the 34th Annual Cement and Concrete Science Conference, and Workshop on Waste Cementation. Proceedings of the 34th Annual Cement and Concrete Science Conference, and Workshop on Waste Cementation. Sheffield, 14.09.2014 - 17.09.2014. Sheffield: University of Sheffield. 2014, s. 459-461.
 39. Zemanová, A. - Sovják, R., - Litoš, J. Restrained Shrinkage Test of High Performance Concrete Ring Specimen. In: ZATLOUKAL, J., VEJMELKOVÁ, E., a REITERMAN, P., eds. Mechanical, Thermal and Hygric Properties of Buildings Materials. 1st International Doctoral Conference on Advanced Materials. Zahrádky, 23.07.2014 - 25.07.2014. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2014, s. 38-43. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-172-6. Dostupné z: http://www.scientific.net/AMR.982.38
 40. Neubauer, E. - Sovják, R., - Litoš, J. opon. Experimentální stanovení součinitele vlhkostní roztažnosti vybraných stavebních materiálů. 2014. Diplomová práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
 41. Litoš, J. - Konvalinka, P. - Sovják, R. - Záruba-Pfeffermann, J. - Štemberk, P. - Čítek, D. - Huňka, P., - Bílý, V. Prefabrikovaný systém krajnicové konstrukce se svodidly. České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební. 25960. 14.10.2013.
 42. Litoš, J. - Konvalinka, P. - Sovják, R. - Záruba-Pfeffermann, J. - Štemberk, P. - Čítek, D. - Huňka, P., - Bílý, V. Prefabrikát pro realizaci výstavby silničních komunikací s betonovým povrchem. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. 25918. 01.10.2013.
 43. Litoš, J. - Polák, M. Dynamická zkouška železničního mostu přes řeku Bečvu v Přerově. Mlýnská 68, Brno: Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.. 2013
 44. Litoš, J. Návrh měření objemových změn cementu během hydratace. Čížkovice: Lafarge cement, a.s.. 2013
 45. Litoš, J. Zjištění materiálových charakteristik nosných konstrukcí a stropní konstrukce. Na Příkopě 848/6, Praha: NP30 s.r.o.. 2013, 181163/2013.
 46. Litoš, J. Návrh technologie periodického monitoringu během výstavby. Jiráskova 32, Jihlava: PSJ, a.s.. 2013, 210194/2012.
 47. Litoš, J. - Neubauer, E. - Sovják, R., - Máca, P. Zařízení pro měření délkových změn stavebních materiálů. České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Praha, CZ. 26237. 16.12.2013.
 48. Litoš, J. - Konvalinka, P., - Krása, M. Vlastnosti cementových směsí s metakaolinem. Konstrukce. 2013, 5s. 6-9. ISSN 1213-8762.
 49. Litoš, J. - Konvalinka, P. - Vejmelková, E., - Krása, M. Vliv metakaolinu na vlastnosti cementové pasty. In: ROVNANÍK, P. a ROVNANÍKOVÁ, P., eds. Metakaolin 2013. Metakaolin 2013. Brno, 21.03.2013. VUT v Brně, Fakulta stavební. 2013, s. 41-50. ISBN 978-80-214-4692-2.
 50. Litoš, J. - Neubauer, E. - Sovják, R., - Máca, P. Zařízení pro měření délkových změn stavebních materiálů. České vysoké učení technické v Praze.
 51. Litoš, J. - Vejmelková, E., - Konvalinka, P. Monitoring of Deformation of Steel Structure Roof of Football Stadium Slavia Prague. In: Measurement Technology and its Application. 2012 International Conference on Measurement, Instrumentation and Automation, ICMIA 2012. Guangzhou, 15.09.2012 - 16.09.2012. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2013, s. 622-630. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-545-4.
 52. Litoš, J. - Fornůsek, J., - Máca, P. Návrh technologie periodického monitoringu. Dobronická 1371: Zakládání staveb, a.s. 2012, 210156/2012.
 53. Hlaváček, P. - Šmilauer, V., - Litoš, J. Autogenous Shrinkage of alkali Activated Materials. In: TESÁREK, P., et al., eds. Proceedings of the 3rd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2012. NMM 2012, Nano and Macro Mechanics. Prague, 20.09.2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. 2012, s. 63-66. ISBN 978-80-01-05097-2.
 54. Litoš, J. - Máca, P., - Konvalinka, P. Monitoring okolních budov. Zakládání. 2012, 24(4), s. 24-27. ISSN 1212-1711.
 55. Šafář, R. - Kohoutková, A. - Jursík, P. - Bouška, P. - Vokáč, M., - Litoš, J. Non-linear Behaviour of Composite Structures. In: Global Thinking in Structural Engineering: Recent Achievements. IABSE Conference 2012. Sharm El Sheikh, 07.05.2012 - 09.05.2012. Zürich: IABSE. 2012, s. 232-233. ISBN 978-3-85748-125-3.
 56. Konvalinka, P. - Litoš, J., - Jandeková, D. Volume Changes of Cement Pastes Using Metakaolin. In: DOUBRAVA, K., HORÁK, Z., a RŮŽIČKA, M., eds. Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Tábor, 04.06.2012 - 07.06.2012. Praha: Czech Technical University in Prague. 2012, s. 211-216. ISBN 978-80-01-05060-6.
 57. Konvalinka, P. - Litoš, J., - Jandeková, D. VLIV METAKAOLINU NA OBJEMOVÉ ZMĚNY CEMENTOVÉ PASTY. In: ROVNANÍKOVÁ, P. a ROVNANÍK, P., eds. Metakaolin 2012. Metakaolin 2012. Brno, 29.03.2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. 2012, s. 4-12. ISBN 978-80-214-4438-6.
 58. Máca, P. - Fornůsek, J., - Litoš, J. Zatěžovací zkoušky betonových dílců - OSVĚDČENÍ O AKREDITACI Nr. 167/2011 - 181/04. [Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2012
 59. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Máca, P., - Litoš, J. Zařízení pro stanovení odezvy desek z vysokohodnotných betonů při zatížení rázem. České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta Stavební, Experimentální Centrum. 23463. 01.03.2012.
 60. Litoš, J. - Konvalinka, P. Modification additives and their influence on volume changes of fresh cement pastes. In: ZENG, Z., ed. International Proceedings of Computer Science and Information Technology. Computer Science and Information Technology. Coimbatore, 18.02.2012 - 19.02.2012. Singapore: International Association of Computer Science & Information Technology Press. 2012, s. 198-201. ISBN 978-981-07-1443-7.
 61. Kohoutková, A. - Šafář, R. - Tej, P. - Vaníček, M. - Konvalinka, P. - Litoš, J., - Koudelka, P. Přechodové oblasti integrovaných mostů. In: KOLEKTIV, autorů, ed. Mosty 2011. Mosty 2011. Brno, 14.04.2011 - 15.04.2011. Brno: Sekurkon. 2011, s. 281-286. ISBN 978-80-86604-52-7.
 62. Kohoutková, A. - Šafář, R. - Jursík, P. - Konvalinka, P. - Litoš, J. - Bouška, P., - Vokáč, M. Nelineární působení spřažených ocelobetonových konstrukcí. In: KOLEKTIV, autorů, ed. Mosty 2011. Mosty 2011. Brno, 14.04.2011 - 15.04.2011. Brno: Sekurkon. 2011, s. 257-262. ISBN 978-80-86604-52-7.
 63. Litoš, J. - Fornůsek, J., - Máca, P. Technologie monitoringu budov v okolí stavební jámy. 2011
 64. Litoš, J. - Máca, P., - Fornůsek, J. Technologie pro měření deformací a kmitání budov. 2011
 65. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Máca, P., - Litoš, J. Zařízení pro stanovení odezvy desek z vysokohodnotných betonů při zatížení rázem. České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta Stavební, Experimentální Centrum.
 66. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Máca, P., - Litoš, J. Zařízení pro stanovení odezvy desek z vysokohodnotných betonů při zatížení rázem. České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta Stavební, Experimentální Centrum.
 67. Sovják, R. - Máca, P. - Litoš, J., - Konvalinka, P. Flexural capacity of the CFRP prestressed concrete slabs subjected to sustained & fatigue loading. In: VLK, M., et al., eds. Experimentální analýza napětí 2011. Experimentální analýza napětí 2011. Znojmo, 06.06.2011 - 09.06.2011. Brno: Brno University of Technology. 2011, s. 363-370. ISBN 978-80-214-4275-7.
 68. Sovják, R. - Hlobil, M. - Litoš, J. - Vítek, J., - Konvalinka, P. Ohybová únosnost betonových desek s předepnutou CFRP výztuží. Stavební obzor. 2011, 20(7), s. 193-197. ISSN 1210-4027.
 69. Litoš, J. - Sovják, R. - Fornůsek, J., - Konvalinka, P. Přípravek pro statické zkoušky klenbových konstrukcí. [Funkční vzorek]. 2010, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2010_7.html
 70. Kolář, K. - Reiterman, P. - Sovják, R., - Litoš, J. Přípravek pro zkoušky dotvarování betonových panelů. [Funkční vzorek]. 2010, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2010_6.html
 71. Litoš, J. - Polák, M. - Máca, P., - Konvalinka, P. Zařízení k relativnímu měření průhybů mostů. [Funkční vzorek]. 2010, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2010_5.html
 72. Litoš, J. - Sovják, R. - Máca, P., - Konvalinka, P. Zařízení k relativnímu měření deformací. [Funkční vzorek]. 2010, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2010_4.html
 73. Litoš, J. - Sovják, R. - Vítek, J., - Konvalinka, P. Klec pro dlouhodobé zkoušky dotvarování betonu. [Funkční vzorek]. 2010, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2010_3.html
 74. Dolejš, J. - Fornůsek, J. - Litoš, J., - Konvalinka, P. Zařízení pro zatěžování nosníků čtyřbodovým ohybem. [Funkční vzorek]. 2010, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2010_2.html
 75. Litoš, J. - Máca, P. - Sovják, R., - Konvalinka, P. Přípravek pro měření dynamické odezvy betonové desky na pružném podloží. [Funkční vzorek]. 2010, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2010_1.html
 76. Litoš, J. Objemové změny cementových past ve fázi tuhnutí. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2010, ISBN 978-80-01-04700-2.
 77. Litoš, J. - Konvalinka, P. - Heinrich, P., - Litoš, R. Měření deformací ocelových konstrukcí střechy stadionu Slavie v Edenu a radarové věže v Praze Ruzyni. In: Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009. Brno, 06.10.2009 - 07.10.2009. Brno: VUT v Brně. 2009, s. 243-254. ISBN 978-80-214-3951-1. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 78. Heinrich, P. - Litoš, J., - Konvalinka, P. Měření odezvy mostní konstrukce na silniční provoz - Lanový most na zahradním městě, Praha. In: Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009. Brno, 06.10.2009 - 07.10.2009. Brno: VUT v Brně. 2009, s. 77-83. ISBN 978-80-214-3951-1. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 79. Máca, P. - Sovják, R. - Litoš, J. - Konvalinka, P. - Vítek, J., - Heinrich, P. Fatigue of Concrete Slabs Pre-stressed with CFRP Tendons. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009. Praha, 16.02.2009 - 20.02.2009. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2009, s. 224-225. ISBN 978-80-01-04286-1. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 80. Fornůsek, J. - Litoš, J. - Dupák, J. - Sovják, R., - Konvalinka, P. Linka pro zkoušení a měření, zejména betonářské kompozitní výztuže. Fakulta stavební ČVUT Praha. 19466. 30.03.2009.
 81. Dupák, J. - Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Litoš, J., - Sovják, R. Linka pro zkoušení a měření, zejména betonářské kompozitní výztuže. České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, Experimentální centrum, Praha 6, CZ.
 82. Hošek, J. - Litoš, J. Zařízení pro průběžné měření objemových změn materiálu v průběhu jejich tvrdnutí. ČVUT FS. 18986. 13.10.2008.
 83. Sovják, R. - Konvalinka, P. - Litoš, J., - Vítek, J. Experimental and numerical analysis of concrete girder with pre-stressed GFRP reinforcement. In: HALAMA, R., MACURA, P., a FUXA, J., eds. Experimental Stress Analysis 2008. Experimental Stress Analysis 2008. Horní Bečva, 02.06.2008 - 05.06.2008. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava. 2008, s. 235-238. ISBN 978-80-248-1774-3.
 84. Konvalinka, P. - Sovják, R. - Litoš, J., - Fornůsek, J. Experimental Investigation of Pull-Out Test of GFRP Reinforcement. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008. Praha, 18.02.2008 - 22.02.2008. Praha: Czech Technical University in Prague. 2008, s. 598-599. ISBN 978-80-01-04016-4.
 85. Konvalinka, P. - Litoš, J. - Vítek, J. - Matoušek, J., - Kuráž, V. Measurement of the Hygric Parameters of the Concrete Lining of the Panenská Tunnel. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008. Praha, 18.02.2008 - 22.02.2008. Praha: Czech Technical University in Prague. 2008, s. 466-467. ISBN 978-80-01-04016-4.
 86. Konvalinka, P. - Sovják, R. - Litoš, J., - Vítek, J. Experimental and Numerical Analysis of Concrete Beam with Pre-Stressed GFRP Reinforcement. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008. Praha, 18.02.2008 - 22.02.2008. Praha: Czech Technical University in Prague. 2008, s. 298-299. ISBN 978-80-01-04016-4.
 87. Sovják, R. - Konvalinka, P. - Litoš, J., - Vítek, J. Experimental and Numerical Comparison of Shear Capacity of Two Pre-stressed T-Beams from Smeared Reinforcement and Stirrup Reinforced Concrete. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008. Praha, 18.02.2008 - 22.02.2008. Praha: Czech Technical University in Prague. 2008, s. 296-297. ISBN 978-80-01-04016-4.
 88. Konvalinka, P. - Litoš, J. - Matoušek, J., - Padevět, P. Methodic of determination of material characteristic of concrete in compression. In: PAVLÍKOVÁ, M. a PAVLÍK, Z., eds. Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. 1ST CONFERENCE ON EXPERIMENTAL AND COMPUTATIONAL METHODS FOR DIRECTED DESIGN AND ASSESSMENT OF FUNCTIONAL PROPERTIES OF BUILDING MATERIALS. Praha, 20.12.2007. Praha: ČVUT v Praze, FSv. 2007, s. 153-154. ISBN 978-80-01-03929-8.
 89. Litoš, J. Measuring of volume changes of cement pastes during solidification and hardening. In: PAVLÍKOVÁ, M. a PAVLÍK, Z., eds. Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. 1ST CONFERENCE ON EXPERIMENTAL AND COMPUTATIONAL METHODS FOR DIRECTED DESIGN AND ASSESSMENT OF FUNCTIONAL PROPERTIES OF BUILDING MATERIALS. Praha, 20.12.2007. Praha: ČVUT v Praze, FSv. 2007, s. 103-108. ISBN 978-80-01-03929-8.
 90. Konvalinka, P. - Litoš, J. - Matoušek, J., - Padevět, P. Methodic of determination of material characteristic of concrete in compression. In: PAVLÍK, Z. a PAVLÍKOVÁ, M., eds. Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, s. 153-154. ISBN 978-80-01-03929-8.
 91. Litoš, J. Measuring of volume changes of cement pastes during solidification and hardening. In: PAVLÍK, Z. a PAVLÍKOVÁ, M., eds. Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, s. 103-108. ISBN 978-80-01-03929-8.
 92. Litoš, J. Vliv modifikačních přísad na objemové změny čerstvých cementových past. BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2007, 7(2), s. 44-46. ISSN 1213-3116.
 93. Litoš, J. Objemové změny betonu ve fázi tuhnutí. 2006. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: České vysoké učení technické v Praze.
 94. Litoš, J. ed. - Šmilauer, V. ed. Microstructure changes and volume changes and modeling autogenous shrinkage in hydrating cement paste. The Tenth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction. Bangkok, 03.08.2006 - 05.08.2006. Bangkok: Asian Institute of Technology. 2006, ISBN 974-8257-18-5.
 95. Litoš, J. - Padevět, P., - Novotná, E. Tests of Shotcrete and Fibre Reinforced Concrete in Compression, Bending, Tension and Push-through. In: HÁJEK, P., PAVLÍKOVÁ, M., a ŠEJNOHA, J., eds. Technical Sheets 2005, Volume 2: Technical Sheets of Results. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí. 2006, s. 67-68. ISBN 80-01-03631-6.
 96. Litoš, J. - Padevět, P., - Novotná, E. Zkoušky stříkaného betonu a drátkobetonu v tlaku, v tahu za ohybu a v protlačení. In: HÁJEK, P., ŠEJNOHA, J., a PAVLÍKOVÁ, M., eds. Technické listy 2005 Díl 2: Soubor technických listů řešení. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí. 2006, s. 69-70. ISBN 80-01-03487-9.
 97. Hošková, Š. - Demo, P., - Litoš, J. Influence Of Non-Toxic Admixtures On The Kinetics Of Cement Mixture Hydration. In: DHIR, R.H., NEWLANDS, M.D., a HEWLETT, P.C., eds. Admixtures Enhancing Concrete Performance. 6th International Congress Global Construction: Ultimate Concrete Opportunities. Dundee, 05.07.2005 - 07.07.2005. London: Thomas Telford Publications. 2005, s. 135-140. ISBN 0-7277-3407-5.
 98. Litoš, J. - Hošek, J. Microstructure Changes and Volume Changes of Concrete Components in a Setting Phase. In: NEWLANDS, M., DHIR, R., a HARRISON, T., eds. Cement Combinations for Durable Concrete. 6th International Congress Global Construction: Ultimate Concrete Opportunities. Dundee, 05.07.2005 - 07.07.2005. London: Thomas Telford Publications. 2005, s. 391-398. ISBN 0-7277-3401-6.
 99. Kuráž, V. - Matoušek, J., - Litoš, J. Měření vlhkosti a teploty v průběhu hydratace samozhutnitelného betonu. Stavební obzor. 2002, 11(6), s. 184-186. ISSN 1210-4027.
 100. Kuráž, V. - Matoušek, J., - Litoš, J. Vliv teploty na měření vlhkosti betonových vzorků dielektrickou metodou. Stavební obzor. 2001, 10(5), s. 141-144. ISSN 1210-4027.
 101. Hošek, J. - Vítek, J. - Kuráž, V. - Litoš, J., - Matoušek, J. Teplotní a objemové změny samozhutnitelného betonu měřené na velkorozměrových modelech. BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2001, 2(6), s. 35-39. ISSN 1213-3116.
 102. Hošek, J. - Litoš, J. Autogenous Shrinkage of Hardened Cement Binder in Self Compacting Concrete Structure. In: OZAWA, K. a OUCHI, M., eds. Self - Compacting Concrete. The Second International Symposium on Self-Compacting Concrete. Tokyo, 23.10.2001 - 25.10.2001. Kochi: COMS Engineering Corporation. 2001, s. 433-440. ISBN 4-901514-04-0.
 103. Kuráž, V. - Matoušek, J., - Litoš, J. Měření vlhkosti betonových vzorků dielektrickou metodou. Stavební obzor. 2000, 9(2), s. 51-54. ISSN 1210-4027.
 104. Hošek, J. - Litoš, J. - Kuklík, P., - Krejčiřík, A. Objemové změny tvrdnutí cementového pojiva v počátečním stadiu tvrdnutí betonu. Stavební obzor. 2000, 9(3), s. 91-95. ISSN 1210-4027.
 105. Hošek, J. - Litoš, J. - Kuklík, P., - Krejčiřík, A. Objemové změny cementového pojiva v počátečním stádiu tvrdnutí betonu. Stavební obzor. 2000, 9(3), s. 91-95. ISSN 1210-4027.
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv experimentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz