Pro firmy
 Pro zaměstnance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Lidé  » Ing. Litoš  » Výuka English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.
V této sekci:

Výuka


 

Zkušebnictví a kontrola jakosti

  • Koncepce managementu jakosti. Systémy jakosti podniků stavební výroby a výroby stavebních materiálů a dílců. Stadia kontroly jakosti projektů, provádění staveb a hotových konstrukcí. Zásady vnitřní a vnější kontroly. Akreditační a certifikační orgány. Akreditace zkušebních laboratoří. Certifikace systémů jakosti výroby a certifikace výrobků. Význam příručky jakosti a její náplň. Interpretace statistických a nestatistických metod v řízení a kontrole jakosti. Procesy zlepšování jakosti

Experimentální metody

  • Základy experimentálního měření a instrumentace zkoušených prvků a konstrukcí. Teorie experimentu, měření a zpracování výsledků. Konstrukce a principy jednotlivých druhů snímačů, aplikace tenzometrie, zkušební stroje a zařízení. Zatěžovací zkoušky konstrukcí, prvků a dílců. Diferenciální termická analýza. Exkurze na experimentu nebo stavbě

Bakalářská práce

  • Objemové změny betonu a cementových past ve fázi tuhnutí

 
 
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv experimentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz