Pro firmy
 Pro zaměstnance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Věda a výzkum  » Granty English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Věda a výzkum
V této sekci:

Vláknové kompozity na bázi cementu pro vysokoteplotní aplikace


 

GA ČR GAP104/12/0791

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.

Fakulta stavební, Experimentální centrum

2012-2016


 

Seznam publikací


 1. Jogl, M. Performance of dosage of ceramic chopped fibers in aluminous cement-based composites after exposure to high temperatures. In: Key Engineering Materials. 13th International Conference on Special Concrete and Composite. Skalský Dvůr, 13.10.2016 - 14.10.2016. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications Ltd. 2017, s. 38-43. ISSN 1013-9826. ISBN 9783035710793.
 2. Koňáková, D. - Koťátková, J. - Čáchová, M. - Vejmelková, E. - Čechmánek, R. - Reiterman, P., - Černý, R. The influence of high temperatures on selected properties of calcium aluminous composites. In: SIMIS, T. a TSITOURAS, Ch., eds. Proceedings of International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2016 (ICNAAM-2016). 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS. Rhodes, 19.09.2016 - 25.09.2016. New York: AIP Conference Proceedings. 2017, AIP Conference Proceedings. sv. 1863. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1538-6.
 3. Koňáková, D. - Čáchová, M. - Doleželová, M. - Scheinherrová, L. - Vejmelková, E., - Černý, R. High-temperature resistance of concretes produced of two different cements. Cement Wapno Beton. 2016, 21(5), s. 295-+. ISSN 1425-8129. Dostupné z: http://www.cementwapnobeton.pl/en/?s=11&action=getArticle&aid=925&t=High-temperature+resistance+of+concretes+produced+of+two+different+cements
 4. Jogl, M. Use of short carbon fibres as a reinforcing material for the refractory cement-based composite. In: Experimental Stresss Analysis 2016. 54. konference Experimentální Analýza Napětí. Srní, 30.05.2016 - 02.06.2016. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd. 2016, s. 65-66. ISBN 978-80-261-0624-1.
 5. Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O., - Konvalinka, P. Mechanical Properties of Refractory Composites with Granulated Ceramic Fibers. In: Fourth International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies. Fourth International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies. Las Vegas, 07.08.2016 - 11.08.2016. Reno, NV: University of Nevada, Reno. 2016
 6. Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O., - Konvalinka, P. Influence of metakaolin addition on fracture properties of refractory concretes reinforced with basalt fibres. Cement Wapno Beton. 2016, 21(3), s. 140-148. ISSN 1425-8129.
 7. Holčapek, O. - Reiterman, P. - Jogl, M., - Konvalinka, P. Hydrothermal Conditions Influence on Aluminous Cement Pastes with Metakaolin. In: LUPÍŠEK, A., et al., eds. Central Europe towards Sustainable Building 2016 - Innovations for Sustainable Future. Central Europe towards Sustainable Building 2016 Innovations for Sustainable Future. Prague, 22.06.2016 - 24.06.2016. Praha: GRADA PUBLISHING. 2016, s. 313-314. 1st edition, Prague, June 2016, Complete edition - printed version + Flash disk with full paper version. ISBN 978-80-271-0248-8.
 8. Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O., - Konvalinka, P. Application of Fibers in Refractory Composites. In: SOJKOVÁ, K., et al., eds. Central Europe towards Sustainable Building 2016 - Innovations for Sustainable Future. Central Europe towards Sustainable Building 2016 Innovations for Sustainable Future. Prague, 22.06.2016 - 24.06.2016. Praha: GRADA PUBLISHING. 2016, s. 321-322. 1st edition, Prague, June 2016, Complete edition - printed version + Flash disk with full paper version. ISBN 978-80-271-0248-8.
 9. Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O. - Koťátková, J., - Konvalinka, P. Residual properties of fiber-reinforced refractory composites with a fireclay filler. Acta Polytechnica. 2016, 56s. 27-32. ISSN 1210-2709.
 10. Jogl, M. - Koťátková, J., - Reiterman, P. Differences in the Mechanical Properties of Lightweight Refractory Cementitious Composites Reinforced by Various Types of Fibers. In: REITERMAN, P., ed. Special Concrete and Composites 2015. Special Concrete and Composites 2015. Skalský Dvůr, 15.10.2015 - 16.10.2015. Zurich: Trans Tech Publications. 2016, s. 29-32. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-579-3.
 11. Holčapek, O. Resistance of Refractory Cement Composite to Cyclic Temperature Loading. In: REITERMAN, P., ed. Special Concrete and Composites 2015. Special Concrete and Composites 2015. Skalský Dvůr, 15.10.2015 - 16.10.2015. Zurich: Trans Tech Publications. 2016, s. 23-28. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-579-3.
 12. Holčapek, O. - Reiterman, P. - Jogl, M. - Koťátková, J. - Vogel, F., - Konvalinka, P. High Performance Refractory Fiber-cement Composite Containing Secondary Raw Material. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE STRUCTURAL CONCRETE. Int. Conference on Sustainable Structural Concrete. La Plata, 15.09.2015 - 18.09.2015. La Plata: Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológ.. 2015, s. 524-532. ISBN 978-987-3838-02-6.
 13. Jogl, M. - Koťátková, J., - Reiterman, P. Rozdíly mechanických vlastností lehčených žáruvzdorných cementových kompozitů vyztuženými různými typy vláken. In: 12. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY. Speciální betony 2015. Skalský dvůr, 14.10.2015 - 16.10.2015. Praha: Sekurkon. 2015, s. 35-38. ISBN 978-80-86604-67-1.
 14. Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O. - Vogel, F., - Konvalinka, P. Refractory Composites with Mineral Additive. In: REITERMAN, P., VEJMELKOVÁ, E., a ZATLOUKAL, J., eds. 7th International Conference on Building Materials. 7th International Conference on Building Materials. Zahrádky, 20.05.2015 - 22.05.2015. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2015, s. 49-53. Materials Science Forum. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-03835-509-0.
 15. Reiterman, P. Determination of Permeability Properties of Concrete Surface Modified by CPF. In: POLACH, P., ed. Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines. 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis. Mariánské Lázně, 02.06.2014 - 05.06.2014. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD. 2015, s. 389-392. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-413-0.
 16. Reiterman, P. Determination of Permeability Properties of Concrete Surface Modified by CPF. In: DEHUAI, Y., ed. Mechanical Engineering, Industrial Materials and Industrial Technologies. 2014 2nd International Conference on Intelligent Materials and Measurement. Cebu, 30.12.2014 - 31.12.2014. Curich: Trans Tech Publications. 2015, s. 389-392. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1662-7482. ISBN 978-3-03835-457-4.
 17. Holčapek, O. Odolnost žáruvzdorného cementového kompozitu vůči působení cyklického teplotního zatěžování. In: 12. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY. Speciální betony 2015. Skalský dvůr, 14.10.2015 - 16.10.2015. Praha: Sekurkon. 2015, s. 134-138. ISBN 978-80-86604-67-1.
 18. Koňáková, D. - Vejmelková, E. Thermal Expansion of Aluminate Cement-Based Composite Containing Basalt Fibres with Different Length. In: KAEWKHAO, J., et al., eds. Applied Physics and Material Applications II. 2nd International Conference on Applied Physics and Material Application. Pattaya, 28.05.2015 - 30.05.2015. Curich: Trans Tech Publications. 2015, s. 675-678. ISBN 978-3-03835-683-7.
 19. Reiterman, P. - Holčapek, O. - Jogl, M., - Konvalinka, P. Physical and Mechanical Properties of Composites Made with Aluminous Cement and Basalt Fibers Developed for High Temperature Application. Advances in Materials Science and Engineering. 2015, 2015(0), s. 1-10. ISSN 1687-8434.
 20. Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O., - Koťátková, J. Effects of High Temperature Treatment on the Mechanical Properties of Basalt Fiber Reinforced Aluminous Composites. In: POLACH, P., ed. Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines. 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis. Mariánské Lázně, 02.06.2014 - 05.06.2014. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD. 2015, s. 111-114. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-413-0.
 21. Holčapek, O. - Reiterman, P., - Konvalinka, P. Experimental Analysis of Hydrothermal Curing Influence on Properties of Fiber-Cement Composite. In: POLACH, P., ed. Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines. 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis. Mariánské Lázně, 02.06.2014 - 05.06.2014. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD. 2015, s. 55-58. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-413-0.
 22. Jogl, M. - Reiterman, P., - Koťátková, J. Mechanical Properties of Refractory Composite with Various Cement Replacement Materials. In: PADEVĚT, P. a BITTNAR, P., eds. Experimental Stress Analysis 2015. Experimentální analýza napětí 2015. Český Krumlov, 01.06.2015 - 04.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. 2015, s. 161-164. první, CD-ROM - full text of papers. ISBN 978-80-01-05734-6.
 23. Machovec, J. - Vogel, F., - Konvalinka, P. The Experimental Testing of the Tensile Strength of the Steel Fibre Reinforced Cement Matrix. In: VEJMELKOVÁ, E., REITERMAN, P., a ZATLOUKAL, J., eds. 7th International Conference on Building Materials. 7th International Conference on Building Materials. Zahrádky, 20.05.2015 - 22.05.2015. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2015, s. 197-200. Materials Science Forum. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-03835-509-0.
 24. Vogel, F. - Holčapek, O., - Konvalinka, P. Comparison of Stress-Strain Diagrams in Different Age of the Cement Matrix for Textile Reinforced Concrete. In: VEJMELKOVÁ, E., REITERMAN, P., a ZATLOUKAL, J., eds. 7th International Conference on Building Materials. 7th International Conference on Building Materials. Zahrádky, 20.05.2015 - 22.05.2015. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2015, s. 155-159. Materials Science Forum. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-03835-509-0.
 25. Holčapek, O. High Strength Concrete Matrix for Textile Reinforced Concrete Production in Special Curing Conditions. In: REITERMAN, P., ZATLOUKAL, J., a VEJMELKOVÁ, E., eds. 7th International Conference on Building Materials. 7th International Conference on Building Materials. Zahrádky, 20.05.2015 - 22.05.2015. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2015, s. 161-165. Materials Science Forum. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-03835-509-0.
 26. Reiterman, P. - Holčapek, O. - Jogl, M., - Konvalinka, P. Impact of Metakaolin Additive on Residual Mechanical Properties of Cement Based Composites Loaded by High Temperature. In: Computational Methods and Experimental Measurements XVII. Computational Methods and Experimental Measurements XVII. Opatija, 05.05.2015 - 07.05.2015. Southampton: WIT Press. 2015, s. 315-323. WIT Transactions on Modelling and Simulation. ISSN 1746-4064. ISBN 978-1-84564-922-7.
 27. Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O., - Koťátková, J. Influence of Metakaolin Additive and Basalt Fibers on the Mechanical Properties of Fire Resistant Composites. In: SIMOS, TE a TSITOURAS, CH, eds. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM-2014). INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014. Rhodes, Greece, 22.09.2014 - 28.09.2014. New York: AIP Conference Proceedings. 2015, s. 090010-1-090010-4. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1287-3.
 28. Holčapek, O. - Reiterman, P. - Jogl, M. - Koťátková, J., - Konvalinka, P. Experimental Analysis of Fire Resistant Composite Containing Fine Ceramic Powder. In: TSITOURAS, CH a SIMOS, TE, eds. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM-2014). INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014. Rhodes, Greece, 22.09.2014 - 28.09.2014. New York: AIP Conference Proceedings. 2015, s. 090008-1-090008-4. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1287-3.
 29. Holčapek, O. - Reiterman, P., - Konvalinka, P. Fracture characteristics of refractory composites containing metakaolin and ceramic fibers. Advances in Mechanical Engineering. 2015, 7(3), ISSN 1687-8132.
 30. Holčapek, O. - Reiterman, P., - Jogl, M. Refractory Cement Composite Reinforced by Various Types of Fibers. In: REITERMAN, P., ZATLOUKAL, J., a VEJMELKOVÁ, E., eds. 7th International Conference on Building Materials. 7th International Conference on Building Materials. Zahrádky, 20.05.2015 - 22.05.2015. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2015, s. 173-177. Materials Science Forum. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-03835-509-0.
 31. Špedlová, V. - Koňáková, D. Behavior of Cement Composites Loaded by High Temperature. In: ZATLOUKAL, J., VEJMELKOVÁ, E., a REITERMAN, P., eds. 7th International Conference on Building Materials. 7th International Conference on Building Materials. Zahrádky, 20.05.2015 - 22.05.2015. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2015, s. 121-125. Materials Science Forum. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-03835-509-0.
 32. Sovják, R. - Vavřiník, T. - Zatloukal, J. - Máca, P. - Mičunek, T., - Frydrýn, M. Resistance of slim UHPFRC targets to projectile impact using in-service bullets. International Journal of Impact Engineering. 2015, 76(76), s. 166-177. ISSN 0734-743X.
 33. Reiterman, P. Increasing of the durability of concrete cover. In: 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis 2014. 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis. Mariánské Lázně, 02.06.2014 - 05.06.2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.. 2014, ISBN 978-80-231-0377-6.
 34. Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O., - Koťátková, J. Návrh žáruvzdorného kompozitu s aplikací lehčeného kameniva Liaver. In: 11. konference Speciální betony. Speciální betony 2014. Bystřice nad Pernštejnem, 16.10.2014 - 17.10.2014. Praha: Sekurkon. 2014, s. 108-112. ISBN 978-80-86604-64-0.
 35. Holčapek, O. - Reiterman, P. - Jogl, M., - Konvalinka, P. Vývoj žáruvzdorného cementového kompozitu. In: 11. konference Speciální betony. Speciální betony 2014. Bystřice nad Pernštejnem, 16.10.2014 - 17.10.2014. Praha: Sekurkon. 2014, s. 15-20. ISBN 978-80-86604-64-0.
 36. Koťátková, J. - Reiterman, P. Effects of Different Types of Steel Fibers on the Mechanical Properties of High Strength Concrete. In: REITERMAN, P., ed. Special Concrete and Composites 2014. 11th International Conference Special Concrete and Composites 2014. Skalský Dvůr, 16.10.2014 - 17.10.2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 80-84. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-317-1.
 37. Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O., - Koťátková, J. Proposal of Fire Resistant Composites with Application of Lightweight Aggregate Liaver. In: REITERMAN, P., ed. Special Concrete and Composites 2014. 11th International Conference Special Concrete and Composites 2014. Skalský Dvůr, 16.10.2014 - 17.10.2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 43-47. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-317-1.
 38. Holčapek, O. - Reiterman, P. - Jogl, M., - Konvalinka, P. Comparison of Refractory and Non-refractory Components in Cement Composites after High Temperatures Load. In: REITERMAN, P., ed. Special Concrete and Composites 2014. 11th International Conference Special Concrete and Composites 2014. Skalský Dvůr, 16.10.2014 - 17.10.2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 33-36. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-317-1.
 39. Holčapek, O. - Reiterman, P., - Konvalinka, P. Influence of Ceramic Fibers on Mechanical Characteristics of Refractory Composites. In: REITERMAN, P., ed. Special Concrete and Composites 2014. 11th International Conference Special Concrete and Composites 2014. Skalský Dvůr, 16.10.2014 - 17.10.2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 22-26. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-317-1.
 40. Čáchová, M. - Koňáková, D. - Vejmelková, E. - Keppert, M. - Reiterman, P. - Krojidlová, A., - Černý, R. Mechanical and Thermal Properties of Composites Containing Waste Coir Pith. In: REITERMAN, P., ed. Special Concrete and Composites 2014. 11th International Conference Special Concrete and Composites 2014. Skalský Dvůr, 16.10.2014 - 17.10.2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 238-242. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-317-1.
 41. Koňáková, D. - Špedlová, V. - Čáchová, M. - Vejmelková, E., - Černý, R. Influence of Basalt Fibres and Aggregates on the Thermal Expansion of Cement-Based Composites. In: REITERMAN, P., ed. Special Concrete and Composites 2014. 11th International Conference Special Concrete and Composites 2014. Skalský Dvůr, 16.10.2014 - 17.10.2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 17-21. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-317-1.
 42. Fornůsek, J. - Tvarog, M. Influence of Casting Direction on Fracture Energy of Fiber-Reinforced Cement Composites. In: 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis 2014. 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis. Mariánské Lázně, 02.06.2014 - 05.06.2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.. 2014, ISBN 978-80-231-0377-6. Dostupné z: http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84906257324&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=fornusek&nlo=&nlr=&nls=&sid=AE24E6FF86129E87225C5453DF66342B.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA%3a1780&sot=b&sdt=cl&cluster=scoauthid%2c%2235239879000%22%2ct%2bscop
 43. Reiterman, P. - Jogl, M. - Holčapek, O. - Litoš, J. - Máca, P. - Sovják, R., - Konvalinka, P. Impact of High Temperature to Aluminous Cement Based Fibre Cement Composites Containing Polycarboxylate Superplasticizer. In: PROVIS, J.L. a BERNAL, S.A., eds. Proceedings of the 34th Annual Cement and Concrete Science Conference, and Workshop on Waste Cementation. Proceedings of the 34th Annual Cement and Concrete Science Conference, and Workshop on Waste Cementation. Sheffield, 14.09.2014 - 17.09.2014. Sheffield: University of Sheffield. 2014, s. 459-461.
 44. Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O., - Koťátková, J. Effects of basalt fibers on the mechanical properties of fire resistant composites. In: Experimental Stress Analysis 2014. 52nd conference on experimental stress analysis. Marianské Lázně, 02.06.2014 - 05.06.2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.. 2014, s. 53-54. ISBN 978-80-261-0376-9.
 45. Holčapek, O. - Reiterman, P., - Konvalinka, P. Experimental Investigation of Hydrothermal Curing Influence on Mechanical Properties of Fiber-Cement Composite. In: Experimental Stress Analysis 2014. 52nd conference on experimental stress analysis. Marianské Lázně, 02.06.2014 - 05.06.2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.. 2014, s. 39-40. ISBN 978-80-261-0376-9.
 46. Holčapek, O. - Reiterman, P. - Vogel, F., - Konvalinka, P. Mechanical properties of composite on aluminous cement base exposed to high temperatures. In: Improving Performance of Concrete Structures. The Fourth International fib Congress. Mumbai, 10.02.2014 - 14.02.2014. Hayderabad: Universities Press. 2014, s. 904-907. ISBN 978-81-7371-920-2.
 47. Vejmelková, E. - Koňáková, D. - Krojidlová, A. - Hovorková, V. - Čáchová, M. - Reiterman, P., - Černý, R. Properties of Cement Composites Containing Coir Pith. In: ZATLOUKAL, J., REITERMAN, P., a VEJMELKOVÁ, E., eds. Mechanical, Thermal and Hygric Properties of Buildings Materials. 1st International Doctoral Conference on Advanced Materials. Zahrádky, 23.07.2014 - 25.07.2014. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2014, s. 136-140. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-172-6.
 48. Koňáková, D. - Vejmelková, E. - Špedlová, V. - Polozhiy, K., - Černý, R. Cement Composites for High Temperature Applications. In: ZATLOUKAL, J., VEJMELKOVÁ, E., a REITERMAN, P., eds. Mechanical, Thermal and Hygric Properties of Buildings Materials. 1st International Doctoral Conference on Advanced Materials. Zahrádky, 23.07.2014 - 25.07.2014. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2014, s. 154-158. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-172-6.
 49. Holčapek, O. - Reiterman, P. - Jogl, M., - Konvalinka, P. Destructive and Non-destructive Testing of High Temperature Influence on Refractory Fiber Composite. In: VEJMELKOVÁ, E., ZATLOUKAL, J., a REITERMAN, P., eds. Mechanical, Thermal and Hygric Properties of Buildings Materials. 1st International Doctoral Conference on Advanced Materials. Zahrádky, 23.07.2014 - 25.07.2014. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2014, s. 145-148. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-172-6.
 50. Holčapek, O. - Reiterman, P., - Konvalinka, P. Mechanical and Rheological Properties of Aluminous Cement under High Temperatures. In: VEJMELKOVÁ, E., ZATLOUKAL, J., a REITERMAN, P., eds. Mechanical, Thermal and Hygric Properties of Buildings Materials. 1st International Doctoral Conference on Advanced Materials. Zahrádky, 23.07.2014 - 25.07.2014. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2014, s. 141-144. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-172-6.
 51. Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O., - Koťátková, J. Influence of High-temperature on Polycarboxylate Superplasticizer in Aluminous Cement Based Fiber Composites. In: REITERMAN, P., ZATLOUKAL, J., a VEJMELKOVÁ, E., eds. Mechanical, Thermal and Hygric Properties of Buildings Materials. 1st International Doctoral Conference on Advanced Materials. Zahrádky, 23.07.2014 - 25.07.2014. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2014, s. 125-129. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-172-6.
 52. Máca, P. - Sovják, R., - Vavřiník, T. Resistance of ultra high performance fibre reinforced concrete to projectile impact. In: SYNGELLAKIS, S., ed. Projectile impact - modelling, techniques and target performance assessment. Southampton: WIT Press. 2014, s. 97-108. ISBN 978-1-84564-879-4.
 53. Holčapek, O. Časové změny vlastností HPC. In: Sborník anotací konference Juniorstav 2014. Juniorstav 2014. Brno, 30.01.2014. VUT v Brně, Fakulta stavební. 2014, ISBN 978-80-214-4851-3.
 54. Fornůsek, J. - Tvarog, M. Influence of Casting Direction on Fracture Energy of Fiber-Reinforced Cement Composites. In: Advanced Materials Engineering and Technology II. The International Conference on Advanced Material Engineering and Technology. Bandung, 28.11.2013 - 29.11.2013. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 444-448. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-937-7.
 55. Máca, P. - Konvalinka, P., - Curbach, M. Behaviour of Different Types of Concrete under Impact and Quasi-static Loading. In: Experimental Stress Analysis 51. 51st Annual of the International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis, EAN 2013. Litoměřice, 11.06.2013 - 13.06.2013. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 295-300. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
 56. Vavřiník, T. - Zatloukal, J. Experimental investigation of projectile impact local damage on cementitious composite slabs. In: Experimental Stress Analysis 51. 51st Annual of the International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis, EAN 2013. Litoměřice, 11.06.2013 - 13.06.2013. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 301-306. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
 57. Holčapek, O. - Vogel, F. - Vavřiník, T., - Keppert, M. Time Progress of Compressive Strength of High Performance Concrete. In: Experimental Stress Analysis 51. 51st Annual of the International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis, EAN 2013. Litoměřice, 11.06.2013 - 13.06.2013. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 167-172. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
 58. Holčapek, O. - Reiterman, P., - Konvalinka, P. High Temperature Composite of Aluminous Cement with Addition of Metakaolin and Ground Bricks Dust. In: Experimental Stress Analysis 51. 51st Annual of the International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis, EAN 2013. Litoměřice, 11.06.2013 - 13.06.2013. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 406-411. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
 59. Máca, P. - Sovják, R., - Konvalinka, P. Mix Design of UHPFRC and its Response to Projectile Impact. International Journal of Impact Engineering. 2014, 63(63), s. 158-163. ISSN 0734-743X.
 60. Reiterman, P. - Holčapek, O. - Keppert, M. - Kolář, K., - Konvalinka, P. Permeability properties of concrete with metakaolin addition. In: HÁJEK, P., et al., eds. CESB 13 - Central Europe towards Sustainable Building 2013 (Extended proceedings). Central Europe towards Sustainable Building 2013. Praha, 26.06.2013 - 28.06.2013. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební. 2013, s. 445-448. ISBN 978-80-247-5018-7.
 61. Fornůsek, J. - Tvarog, M. Experimentální vyšetřování lomové energie vláknobetonu v závislosti na směru lití do bednění. Konstrukce. 2013, 5/2013(5), s. 22-24. ISSN 1213-8762.
 62. Holčapek, O. - Reiterman, P. - Vogel, F., - Konvalinka, P. Mechanické vlastnosti cementového kompozitu pro vysokoteplotní aplikace. In: 20. Betonářské dny 2013. 20. Betonářské dny 2013. Hradec Králové, 27.11.2013 - 28.11.2013. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI. 2013, s. 373-376. ISBN 978-80-87158-34-0.
 63. Máca, P. - Sovják, R. - Konvalinka, P., - Curbach, M. Design of Ultra High Performance Fibre Reinforced Concrete Mixture and its Behaviour under Impact Loading. In: SURESH, N. a BANTHIA, N., eds. Performance, protection and strengthening of structures under extreme loading. Performance, protection and strengthening of structures under extreme loading. Mysore, 26.08.2013 - 27.08.2013. Thane: The indian concrete journal. 2013
 64. Holčapek, O. - Reiterman, P. - Jogl, M. - Koťátková, J., - Konvalinka, P. Vyšetřování mechanických vlastností vláknového kompozitu pro vysokoteplotní aplikace. Konstrukce. 2013, 5s. 3-5. ISSN 1213-8762.
 65. Holčapek, O. - Reiterman, P. - Vejmelková, E., - Konvalinka, P. Mechanical properties of high temperature resistance concrete. In: LUPÍŠEK, A., et al., eds. Central Europe towards Sustainable Building 2013. Central Europe towards Sustainable Building 2013. Praha, 26.06.2013 - 28.06.2013. Praha: Grada. 2013, s. 353-356. ISBN 978-80-247-5018-7.
 66. Holčapek, O. - Reiterman, P. - Vogel, F. - Konvalinka, P., - Vejmelková, E. Mechanical Properties of Aluminous Cement Paste at high Temperature. In: ZINGONI, A., ed. Research and Applications in Structural Engineering, Mechanics and Computation. 5th International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation%. Cape Town, 02.09.2013 - 04.09.2013. Leiden: CRC Press/Balkema. 2013, s. 635-636. ISBN 978-1-138-00061-2.
 67. Vejmelková, E. - Černý, R. Thermal Properties of PVA-Fiber Reinforced Cement Composites at High Temperatures. In: Material and Environmental Science, Building Engineering, Biomedical and Bioinformatics Technologies. 2013 International Conference on Materials Engineering. Nanjing, 17.05.2013 - 19.05.2013. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2013, s. 45-49. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-808-0.
 68. Reiterman, P. - Holčapek, O. - Keppert, M. - Kolář, K., - Konvalinka, P. Permeability Properties of Concrete with Metakaolin Addition. In: HÁJEK, P., et al., eds. CESB 13 Central Europe towards Sustainable Building 2013. CESB 13 Central Europe towards Sustainable Building 2013. Praha, 26.06.2013 - 29.06.2013. Praha: GRADA PUBLISHING. 2013, s. 1-4. ISBN 978-80-247-5018-7.
 69. Reiterman, P. - Holčapek, O. - Keppert, M. - Kolář, K., - Konvalinka, P. Water flow through concrete surface layer. In: 16 Convencion Cientifica de Ingenieria y Arquitectura de la Cujae. 16 Convencion Cientifica de Ingenieria y Arquitectura de la Cujae. La Habana, 26.11.2012 - 30.11.2012. La Habana: Ministerio de Educacion Superior. 2012, s. 1-6. ISBN 978-959-261-405-5.
 70. Máca, P. - Sovják, R., - Konvalinka, P. Mixture Design and Testing of Ultra High Performance Fiber Reinforced Concrete. In: BIN ISMAIL, M., ed. 8th Asia Pacific Structural Engineering and Construction Conference - 1st International Conference on Civil Engineering Research. 8th Asia Pacific Structural Engineering and Construction Conference - 1st International Conference on Civil Engineering Research. Surabaya, 02.10.2012 - 04.10.2012. Surabaya: Faculty of Civil Engineering, UTM, Malaysia. 2012, s. 417-423. ISBN 978-983-44826-3-3.
 71. Máca, P. - Zatloukal, J., - Konvalinka, P. Development of Ultra High Performance Fiber Reinforced Concrete Mixture. In: 2012 IEEE Symposium on Business, Engineering and Industrial Applications. 2012 IEEE Symposium on Business, Engineering and Industrial Applications. Bandung, 23.09.2012 - 26.09.2012. Bandung: Institut Teknologi Bandung. 2012, s. 857-862. ISBN 978-1-4577-1634-8.
 72. Keppert, M. - Vejmelková, E. - Černý, R. - Švarcová, s., - Bezdička, p. Microstructural changes and residual properties of fiber reinforced cement composites exposed to elevated temperatures. Cement Wapno Beton. 2012, 17/79(2), s. 77-89. ISSN 1425-8129.
 73. Černý, R. Cement-Based Composites at High Temperatures. 21.02.2012.
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv experimentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz