Pro firmy
 Pro zaměstnance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Věda a Výzkum  » Granty katedry English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Věda a výzkum
V této sekci:

Granty katedry


 

Kumulativní časově závislé procesy ve stavebních materiálech


Centrum excelence (2011-2018), prof. Ing. Robert Černý, DrSc.


Výroba a testování prototypu lehké mobilní ochranné bariéry


TAČR GAMA INOVAFOND (2016-2017), prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.


Zavedení ochranné bariéry z vysokohodnotného betonu do průmyslové výroby


MPO TRIO (2016-2018), prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.


Vývoj, výzkum, testování a hodnocení prvků kritické infrastruktury


BV MV ČR (2017-2020), prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. / Ing. Radoslav Sovják, Ph.D.


Významná ekonomická a materiálová úspora při výstavbě liniových podzemních konstrukcí zahrnutím popílku a druhotného odpadu do betonového ostění staveb


TAČR Epsilon (2017-2020), prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. / Ing. Šárka Pešková, Ph.D.


Cementové kompozity k imobilizaci radionuklidů


GAČR (2017-2019), prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.


Experimentální vývoj vysokohodnotného betonu se zvýšenou odolností proti zatížení rázem a vysokou schopností absorpce a disipace energie výbuchu


MV ČR (2010-2014), prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.


Chování vysokohodnotných vlákny vyztužených cementových kompozitů vystavených extrémnímu zatížení


MŠMT ČR (2012-2015), prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.


Vláknové kompozity na bázi cementu pro vysokoteplotní aplikace


GA ČR (2012-2016), prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.


Komplexní systém metod pro řízený návrh a hodnocení funkčních vlastností stavebních materiálů


MŠMT ČR (2007-2013), doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.


Experimentální a numerická analýza chování kotevních prvků určených pro nosné betonové konstrukce


ČVUT (2011), Ing. Jindřich Fornůsek


Relaxace předepnuté kompozitní výztuže na bázi skleněných vláken (GFRP)


ČVUT (2008), Ing. Radoslav Sovják, Ph.D.


 
 
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv experimentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz