Pro firmy
 Pro zaměstnance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Věda a výzkum  » Vynálezy English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Věda a výzkum
V této sekci:

Vynálezy


 

Ballistic panel and ballistic system

US Patent

Sovják, R. - Fornůsek, J. - Mára, M. - Zatloukal, J. - Jelínek, V.


 

Mobilní zábrana pro zpomalení a/nebo zastavení a/nebo zamezení vjezdu vozidla

Patent

Konvalinka, P. - Sovják, R. - Fornůsek, J. - Mára, M. - Konrád, P.


 

Forma pro odlévání deskových prvků

Patent

Marek, J. - Smrt, L. - Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Mára, M. - Sovják, R. - Zatloukal, J.


 

Stříkaný beton

Patent

Růžička, P. - Pešková, Š. - Šmilauer, V. - Sovják, R. - Konvalinka, P.


 

Dvouplášťové ostění podzemních děl a způsob stanovení únosnosti tohoto ostění

Patent

Hořejší, J. - Mařík, L. - Pešková, Š. - Šmilauer, V. - Procházka, P. - Konvalinka, P. - Vogel, F. - Sovják, R.


 

Konstrukční prvek pro zajištění vodonepropustnosti stavebního detailu v místě návaznosti betonové konstrukce a kovové části

Patent

Holčapek, O. - Reiterman, P. - Pazderka, J.


 

Vnitřní struktura deformačního bloku, zejména stavebního prvku dopravních sjezdů

Patent

Mičunek, T. - Sovják, R. - Frydrýn, M. - Máca, P.


 

Vnitřní struktura deformačního bloku, deformační blok a deformační soustava

Užitný vzor

Mičunek, T. - Sovják, R. - Frydrýn, M. - Máca, P.


 

Způsob měření délkových změn stavebních materiálů v modelových extrémních podmínkách a zařízení k provádění tohoto způsobu

Patent

Hadraba, D. - Sovják, R. - Hošek, J. - Černý, R. - Vejmelková, E. - Konvalinka, P.


 

Suchá prefabrikovaná směs multifunkčního silikátového kompozitu

Patent

Kolář, K. - Bažantová, Z. - Konvalinka, P.


 

Zařízení pro stanovení pracovního diagramu zemních kotev v tahu

Patent

Zatloukal, J. - Sovják, R. - Heinrich, P. et al.


 

Zařízení pro stanovení odezvy desek z vysokohodnotných betonů při zatížení rázem

Patent

Sovják, R. - Fornůsek, J. - Máca, P.- Litoš, J.


 

Vysokohodnotný cementový kompozit

Patent

Konvalinka, P. - Máca, P. - Sovják, R.


 

Univerzální zkušební zařízení pro stanovení mechanických parametrů, odezvy a poškození za vysokých rychlostí deformace

Patent

Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Máca, P. - Maršík, V. et al.


 

Zařízení pro měření délkových změn stavebních materiálů

Patent

Litoš, J. - Neubauer, E. - Sovják, R. - Máca, P.


 

Prefabrikát pro realizaci výstavby silničních komunikací s betonovým povrchem a způsob této výstavby

Patent

Litoš, J. - Konvalinka, P. - Sovják, R. et al.


 

Prefabrikovaný systém krajnicové konstrukce se svodidly

Patent

Litoš, J. - Konvalinka, P. - Sovják, R. et al.


 

 
 
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv experimentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz