Pro firmy
 Pro zaměstnance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Věda a výzkum  » Granty English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Věda a výzkum
V této sekci:

Chování vysokohodnotných vlákny vyztužených cementových kompozitů vystavených extrémnímu zatížení


 

MŠMT ČR LH12168

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.

Fakulta stavební, Experimentální centrum

2012-2015
 

Seznam publikací


 1. Reiterman, P. - Lidmila, M. Pohltivá vrstva vyztužená odpadními vlákny. 2015
 2. Sovják, R. - Zatloukal, J. - Hála, P. - Máca, P., - Konvalinka, P. Penetration Resistance and Mechanical Properties of Ultra-High-Performance Fibre-Reinforced Concrete. In: 16th International Symposium for the Interaction of the Effects of Munitions with Structures. 16th International Symposium for the Interaction of the Effects of Munitions with Structures. Destin, 09.11.2015 - 13.11.2015. Florida: University of Florida. 2015, s. 1-5.
 3. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Máca, P., - Litoš, J. Zařízení pro stanovení odezvy desek z vysokohodnotných betonů při zatížení rázem. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Praha 6, CZ. 305331. 24.06.2015.
 4. Zatloukal, J. - Konvalinka, P., - Fornůsek, J. Advanced approach to moment capacity assement of FRP reinforced concrete structural member. In: International Conference on Advances in Civil, Structural and Mechanical Engineering - CSME 2014. International Conference on Advances in Civil, Structural and Mechanical Engineering - CSME 2014. Hong Kong, 26.08.2014 - 27.08.2014. Santa Barbara: Institute of Research Engineers and Doctor. 2014, s. 27-31. ISBN 978-1-63248-025-5. Dostupné z: http://seekdl.org/conferences_page_papers.php?confid=169
 5. Zatloukal, J. - Konvalinka, P., - Fornůsek, J. Advanced approach to moment capacity assement of FRP reinforced concrete structural member. International Journal of Structural Analysis and Design. 2014, 1(4), s. 17-21. ISSN 2372-4102. Dostupné z: http://seekdl.org/journal_page_papers.php?jourid=130&issueid=130
 6. Zatloukal, J. - Konvalinka, P. Bond-slip relation in FRP reinforced concrete and its application in moment capacity assesment. In: 2014 Proceedings of International Conference on Advances in Civil, Structural and Mechanical Engineering. International Conference on Advances in Civil, Structural and Mechanical Engineering. Bangkok, Thailand, 04.01.2014 - 05.01.2014. Santa Barbara: Institute of Research Engineers and Doctor. 2014, s. 65-69. ISBN 978-981-07-8859-9.
 7. Sovják, R. - Vavřiník, T. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Zatloukal, J., - Máca, P. Residual velocity of the non-deformable projectile after perforating the ultra-high performance fibre reinforced concrete. In: BREBBIA, C.A., JONES, N., a SCHLEYER, G., eds. WIT Transactions on The Built Environment. Structures Under Shock and Impact XIII. New Forest, 03.06.2014 - 05.06.2014. Southampton: WIT Press. 2014, s. 257-264. ISSN 1743-3509. ISBN 978-1-84564-796-4.
 8. Zatloukal, J. - Konvalinka, P. Moment capacity of FRP reinforced concrete beam assessment based on centerline geometry. In: Experimental Stress Analysis 51. 51st Annual of the International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis, EAN 2013. Litoměřice, 11.06.2013 - 13.06.2013. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 211-216. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
 9. Vavřiník, T. - Zatloukal, J. - Fornůsek, J., - Konvalinka, P. Numerical Analysis of Projectile Impact on Cementitious Composite Slabs. In: 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2013. 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2013. Rhodos, 21.09.2013 - 27.09.2013. New York: American Institute of Physics. 2013, s. 1012-1015. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1185-2. Dostupné z: http://scitation.aip.org/content/aip/proceeding/aipcp/10.1063/1.4825675
 10. Zatloukal, J. - Konvalinka, P. Stanovení ohybové únosnosti nosníku vyztuženého FRP nekovovou výztuží. Konstrukce. 2013, 5s. 51-54. ISSN 1213-8762.
 11. Vavřiník, T. - Máca, P. - Sovják, R. - Zatloukal, J., - Konvalinka, P. Behaviour of UHPFRC under extreme loading. In: 20. Betonářské dny 2013. 20. Betonářské dny 2013. Hradec Králové, 27.11.2013 - 28.11.2013. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI. 2013, s. 197-203. ISBN 978-80-87158-34-0.
 12. Jogl, M. - Zatloukal, J. Proposal of test specimen of cement composite for determining fracture toughness in bending. In: VENKRBEC, V., ČECH, D., a ŠTĚRBA, M., eds. Juniorstav 2013. Juniorstav 2013. Brno, 07.02.2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. 2013, s. 1-5. ISBN 978-80-214-4670-0.
 13. Sovják, R. - Vavřiník, T. - Máca, P. - Zatloukal, J. - Konvalinka, P., - Song, Y. Experimental Investigation of Ultra-high Performance Fiber Reinforced Concrete Slabs Subjected to Deformable Projectile Impact. In: Procedia Engineering. Concrete and Concrete Structures 2013. Terchivá - Vrátná dolina, 23.10.2013 - 25.10.2013. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V.. 2013, s. 120-125. ISSN 1877-7058.
 14. Litoš, J. - Vejmelková, E., - Konvalinka, P. Monitoring of Deformation of Steel Structure Roof of Football Stadium Slavia Prague. In: Measurement Technology and its Application. 2012 International Conference on Measurement, Instrumentation and Automation, ICMIA 2012. Guangzhou, 15.09.2012 - 16.09.2012. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2013, s. 622-630. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-545-4.
 15. Reiterman, P. - Kostelecká, M. - Kolář, K., - Konvalinka, P. Application of Laser Microscope System for Evaluation of Separation Agents. In: Measurement Technology and its Application. 2012 International Conference on Measurement, Instrumentation and Automation, ICMIA 2012. Guangzhou, 15.09.2012 - 16.09.2012. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2013, s. 517-524. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-545-4.
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv experimentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz