Pro firmy
 Pro zaměstnance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Věda a výzkum  » Granty English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Věda a výzkum
V této sekci:

Komplexní systém metod pro řízený návrh a hodnocení funkčních vlastností stavebních materiálů


 

MŠMT ČR MSM6840770031

doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.

Fakulta stavební, Experimentální centrum

2007-2013
 

Seznam publikací


 1. Litoš, J. - Konvalinka, P. - Vejmelková, E., - Krása, M. Vliv metakaolinu na vlastnosti cementové pasty. In: ROVNANÍK, P. a ROVNANÍKOVÁ, P., eds. Metakaolin 2013. Metakaolin 2013. Brno, 21.03.2013. VUT v Brně, Fakulta stavební. 2013, s. 41-50. ISBN 978-80-214-4692-2.
 2. Reiterman, P. - Keppert, M. - Čáchová, M. - Kolář, K., - Konvalinka, P. Odolnost betonu s příměsí metakaolinu vůči průniku tlakové vody. In: Sanace betonových konstrukci 2013. Sanace betonových konstrukcí 2013. Brno, 15.05.2013 - 17.05.2013. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí. 2013, s. 166-171. ISSN 1211-3700. ISBN 978-80-905471-0-0.
 3. Reiterman, P. - Keppert, M. - Holčapek, O. - Vogel, F. - Jogl, M. - Vejmelková, E. - Kolář, K., - Konvalinka, P. Vlastnosti povrchové vrstvy pohledových betonů s obsahem metakaolinu. In: ROVNANÍK, P. a ROVNANÍKOVÁ, P., eds. Metakaolin 2013. Metakaolin 2013. Brno, 21.03.2013. VUT v Brně, Fakulta stavební. 2013, s. 62-68. ISBN 978-80-214-4692-2.
 4. Reiterman, P. - Vogel, F. - Holčapek, O. - Keppert, M. - Čáchová, M. - Vejmelková, E. - Kolář, K., - Konvalinka, P. Water Transport in Surface Layer of Fair-face Concrete. In: ZINGONI, A., ed. Research and Applications in Structural Engineering, Mechanics and Computation. 5th International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation%. Cape Town, 02.09.2013 - 04.09.2013. Leiden: CRC Press/Balkema. 2013, s. 623-624. ISBN 978-1-138-00061-2. Dostupné z: http://www.crcnetbase.com/doi/abs/10.1201/b15963-313
 5. Kolář, K. - Reiterman, P. Stavební materiály pro SPŠ stavební. 1. vyd. Praha: GRADA PUBLISHING. 2012, ISBN 978-80-247-4070-6.
 6. Holčapek, O. - Reiterman, P. Srovnání odolnosti povrchových vrstev betonu proti účinkům chemických rozmrazovacích látek. In: KLEČKA, T., ed. Speciální betony 2012. Speciální betony 2012. Bystřice nad Pernštejnem, 10.10.2012 - 11.10.2012. Praha: Sekurkon. 2012, s. 17-23. ISBN 978-80-86604-58-9.
 7. Holčapek, O. - Reiterman, P., - Kolář, K. Sorpční vlastností povrchové vrstvy pohledových betonů. In: KLEČKA, T., ed. Speciální betony 2012. Speciální betony 2012. Bystřice nad Pernštejnem, 10.10.2012 - 11.10.2012. Praha: Sekurkon. 2012, s. 63-69. ISBN 978-80-86604-58-9.
 8. Máca, P. - Jandeková, D. - Sovják, R., - Konvalinka, P. Increasing concrete resistance to deicing chemicals by using metakaolin. In: FRANGOPOL, D.M., STRAUSS, A., a BERGMEISTER, K., eds. Life-Cycle and Sustainability of Civil Infrastructure Systems. Third International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering. Wien, 03.10.2012 - 06.10.2012. Leiden: CRC Press/Balkema. 2012, s. 288. First. ISBN 978-0-415-62126-7.
 9. Fornůsek, J. - Konvalinka, P. Numerical Investigation of Influence of Head Diameter on Tensile Capacity of Headed Studs. In: BIN ISMAIL, M., ed. 8th Asia Pacific Structural Engineering and Construction Conference - 1st International Conference on Civil Engineering Research. 8th Asia Pacific Structural Engineering and Construction Conference - 1st International Conference on Civil Engineering Research. Surabaya, 02.10.2012 - 04.10.2012. Surabaya: Faculty of Civil Engineering, UTM, Malaysia. 2012, s. 46-50. ISBN 978-983-44826-3-3.
 10. Reiterman, P. - Gábor, M. - Rainová, A. - Hanuš, V. - Štemberk, P., - Kratochvíl, J. Využití speciálních betonů pro tradiční prvky s estetickými požadavky. Realizace staveb. 2012, 2012(02), s. 18-19. ISSN 1802-0631.
 11. Reiterman, P. - Kolář, K. - Holčapek, O. - Kadlecová, Z., - Adámek, J. Observation of Fair-face Concrete Durability using Various Testing Methods. In: MORAY, D.N., JONES, M.R., a JUDUT, E.H., eds. Concrete in the Low Carbon Era. 8th International Conference „Concrete in the Low Karbon Era. Dundee, 09.07.2012 - 11.07.2012. Dundee: University of Dundee. 2012, s. 1-5. ISBN 978-0-9573263-0-9.
 12. Hanuš, V. - Reiterman, P. Betonová umyvadlová deska. [Funkční vzorek]. 2012, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2012_17.html
 13. Hanuš, V. - Reiterman, P. Kuchyňská deska. [Funkční vzorek]. 2012, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2012_16.html
 14. Sovják, R. - Konvalinka, P. Creep Behaviour and Residual Flexural Capacity of GFRP and CFRP Pretensioned Concrete Slabs. The Asian Review of Civil Engineering. 2012, 1(1), s. 30-37. ISSN 2249-6203.
 15. Kolář, K. - Šmíd, I., - Reiterman, P. Nové materiály pro hydrofobizaci povrchu. In: JEŘÁBEK, Z., ed. Sanace 2012. Sanace 2012. Brno, 23.05.2012 - 25.05.2012. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí. 2012, s. 214-218. ISSN 1211-3700.
 16. Kolář, K. - Reiterman, P., - Šmíd, I. Materiály nové generace pro hydrofobizaci betonového povrchu. In: KOTULA, P., BRODŇAN, M., a KOTEŠ, P., eds. Construmat 2012. Construmat 2012. Terchová, 30.05.2012 - 01.06.2012. Žilinská univerzita v Žilině. 2012, s. 1-10. ISBN 978-80-554-0528-5.
 17. Reiterman, P. - Keppert, M. - Holčapek, O. - Kadlecová, Z., - Kolář, K. Permeability of Concrete Surface Layer. In: RŮŽIČKA, M., HORÁK, Z., a DOUBRAVA, K., eds. Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Tábor, 04.06.2012 - 07.06.2012. Praha: Czech Technical University in Prague. 2012, s. 361-368. ISBN 978-80-01-05060-6.
 18. Konvalinka, P. - Litoš, J., - Jandeková, D. Volume Changes of Cement Pastes Using Metakaolin. In: DOUBRAVA, K., HORÁK, Z., a RŮŽIČKA, M., eds. Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Tábor, 04.06.2012 - 07.06.2012. Praha: Czech Technical University in Prague. 2012, s. 211-216. ISBN 978-80-01-05060-6.
 19. Fornůsek, J. - Konvalinka, P., - Cairns, J.J. Numerical Analysis of the Influence of Head Diameter on the Breakout Capacity of Shallow Headed Studs. In: DOUBRAVA, K., RŮŽIČKA, M., a HORÁK, Z., eds. Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Tábor, 04.06.2012 - 07.06.2012. Praha: Czech Technical University in Prague. 2012, s. 73-80. ISBN 978-80-01-05060-6.
 20. Konvalinka, P. - Litoš, J., - Jandeková, D. VLIV METAKAOLINU NA OBJEMOVÉ ZMĚNY CEMENTOVÉ PASTY. In: ROVNANÍK, P. a ROVNANÍKOVÁ, P., eds. Metakaolin 2012. Metakaolin 2012. Brno, 29.03.2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. 2012, s. 4-12. ISBN 978-80-214-4438-6.
 21. Máca, P. - Fornůsek, J., - Litoš, J. Zatěžovací zkoušky betonových dílců - OSVĚDČENÍ O AKREDITACI Nr. 167/2011 - 181/04. [Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2012
 22. Litoš, J. - Konvalinka, P. Modification additives and their influence on volume changes of fresh cement pastes. In: ZENG, Z., ed. International Proceedings of Computer Science and Information Technology. Computer Science and Information Technology. Coimbatore, 18.02.2012 - 19.02.2012. Singapore: International Association of Computer Science & Information Technology Press. 2012, s. 198-201. ISBN 978-981-07-1443-7.
 23. Vogel, F. - Sovják, R. EXPERIMENTÁLNÍ ANALÝZA SPOJITÉHO NOSNÍKU S GFRP VÝZTUŽÍ. In: KLEČKA, T., ed. 8. Konference speciální betony. 8. Konference speciaální betony. Skalský dvůr, 12.10.2011 - 13.10.2011. Praha: Sekurkon. 2011, s. 81-94. ISBN 978-80-86604-54-1.
 24. Vogel, F. - Sovják, R. PRUŽNĚ-PLASTICKÁ ANALÝZA SPOJITÉHO NOSNÍKU S KOMPOZITNÍ VÝZTUŽÍ NA BÁZI SKLA. In: Betonářské dny 2011. Betonářské dny 2011. Hradec Králové, 23.11.2011 - 24.11.2011. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI. 2011, s. 51. ISBN 978-80-87158-30-2.
 25. Litoš, J. - Fornůsek, J., - Máca, P. Technologie monitoringu budov v okolí stavební jámy. 2011
 26. Litoš, J. - Máca, P., - Fornůsek, J. Technologie pro měření deformací a kmitání budov. 2011
 27. Reiterman, P. - Kadlecová, Z. - Holčapek, O. - Kolář, K. - Huňka, P., - Adámek, J. Durability of fair-face concrete surface layer. In: WALLEVIK, O. a KHRAPKO, M., eds. Proceedings of the 9th International Sympozium on High performance Concrete. 9th International Symposium on High Performance Concrete. Rotorua, 09.08.2011 - 11.08.2011. Auckland: New Zealand Concrete Society. 2011, s. 1-5. ISBN 978-0-473-19287-7.
 28. Reiterman, P. - Kostelecká, M., - Klečka, T. The influence of surface morphology on de-icing salts resistence. In: WALLEVIK, O. a KHRAPKO, M., eds. Proceedings of the 9th International Sympozium on High performance Concrete. 9th International Symposium on High Performance Concrete. Rotorua, 09.08.2011 - 11.08.2011. Auckland: New Zealand Concrete Society. 2011, s. 1-5. ISBN 978-0-473-19287-7.
 29. Kadlecová, Z. - Adámek, J., - Reiterman, P. Hodnocení pohledových betonů NDT metodami z hlediska trvanlivosti. In: DROTTNEROVÁ, J., LEDEREROVÁ, J., a SVOBODA, M., eds. Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. XV.MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč, 07.06.2011 - 09.06.2011. Brno: VUSTAH - Výzkumný ústav stavebních hmot. 2011, s. 150-153. ISBN 978-80-87397-06-0.
 30. Zatloukal, J. - Sovják, R. - Heinrich, P. - Máca, P., - Konvalinka, P. Zařízení pro stanovení pracovního diagramu zemních kotev v tahu. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Praha 6, CZ. 302722. 10.08.2011.
 31. Reiterman, P. - Huňka, P., - Kolář, K. Faktory ovlivňující dlouhodobý vývoj modulu pružnosti. In: SIČÁKOVÁ, A., et al., eds. CONSTRUMAT 2011. CONSTRUMAT 2011. Košická Belá, 15.06.2011 - 17.06.2011. Košice: Technická universita v Košiciach, Stavebná fakulta. 2011, s. 1-5. ISBN 978-80-553-0685-8.
 32. Reiterman, P. - Huňka, P. - Jung, K. - Kolář, K., - Kolísko, J. Předem předpjaté prefabrikované mostní nosníky - statistická analýza pevnosti betonu v tlaku. In: ŠTEVULOVÁ, N., et al., eds. CONSTRUMAT 2011. CONSTRUMAT 2011. Košická Belá, 15.06.2011 - 17.06.2011. Košice: Technická universita v Košiciach, Stavebná fakulta. 2011, s. 1-9. ISBN 978-80-553-0685-8.
 33. Fornůsek, J. - Konvalinka, P., - Cairns, J.J. Numerical Analysis of Shallow Cast-in-Place Headed Studs. In: VLK, M., et al., eds. Experimentální analýza napětí 2011. Experimentální analýza napětí 2011. Znojmo, 06.06.2011 - 09.06.2011. Brno: Brno University of Technology. 2011, s. 57-64. ISBN 978-80-214-4275-7.
 34. Sovják, R. - Máca, P. - Litoš, J., - Konvalinka, P. Flexural capacity of the CFRP prestressed concrete slabs subjected to sustained & fatigue loading. In: NÁVRAT, T., et al., eds. Experimentální analýza napětí 2011. Experimentální analýza napětí 2011. Znojmo, 06.06.2011 - 09.06.2011. Brno: Brno University of Technology. 2011, s. 363-370. ISBN 978-80-214-4275-7.
 35. Sovják, R. - Hlobil, M. - Litoš, J. - Vítek, J., - Konvalinka, P. Ohybová únosnost betonových desek s předepnutou CFRP výztuží. Stavební obzor. 2011, 20(7), s. 193-197. ISSN 1210-4027.
 36. Reiterman, P. - Kostelecká, M. - Huňka, P. - Kolář, K., - Klečka, T. The influence of surface structure on scalling resistance. In: CZARNECKI, L., ed. Material Problems in Civil Engineering. The Sixth Conference on Material Problems in Civil Engineering. Cracow, 20.06.2011 - 22.06.2011. Krakow: Politechnika Krakowska. 2011, s. 339-346. ISBN 978-83-7242-607-9.
 37. Reiterman, P. Observation of scalling evolution under temperature load. In: Juniorstav 2011 - 13. Odborná konference doktorského studia. Juniorstav 2011. Brno, 04.02.2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. 2011, s. 1-4. ISBN 978-80-214-4232-0.
 38. Peters, J. - Hanuš, V., - Reiterman, P. Dělená bílá kuchyňská deska s integrovaným dřezem. [Funkční vzorek]. 2011, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2011_11.html
 39. Reiterman, P. - Hanuš, V., - Peters, J. Bílý trojhranný květináč. [Funkční vzorek]. 2011, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2011_12.html
 40. Reiterman, P. - Kratochvíl, J. - Hanuš, V., - Peters, J. Bílé pítko jednoduché čtvercové. [Funkční vzorek]. 2011, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2011_13.html
 41. Reiterman, P. - Kratochvíl, J. - Hanuš, V., - Peters, J. Černé žíhané pítko. [Funkční vzorek]. 2011, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2011_14.html
 42. Reiterman, P. - Kratochvíl, J. - Hanuš, V., - Peters, J. Šedé zapuštěné pítko. [Funkční vzorek]. 2011, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2011_15.html
 43. Máca, P. - Jandeková, D. - Sovják, R., - Konvalinka, P. Vliv provzdušnění na povrchovou odolnost betonu s příměsí metakaolinu. In: KERŠNER, Z. a ROVNANÍKOVÁ, P., eds. Metakaolin 2011. Metakaolin 2011. Brno, 24.03.2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. 2011, s. 37-42. ISBN 978-80-214-4256-6.
 44. Kolář, K. - Reiterman, P. Betonujeme svépomocí. Praha: GRADA PUBLISHING. 2010, ISBN 978-80-247-3248-0.
 45. Zatloukal, J. - Sovják, R. - Heinrich, P. - Máca, P., - Konvalinka, P. Zařízení pro stanovení pracovního diagramu zemních kotev v tahu. České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta Stavební, Experimentální Centrum.
 46. Fornůsek, J. - Máca, P. Program pro výpočet konstant C1 a C2 Winkler-Pasternakova podloží. [Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2010, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/software.html
 47. Máca, P. - Zatloukal, J. - Sovják, R. - Fornůsek, J., - Konvalinka, P. Technologie výroby suché maltové směsi TS530. 2010
 48. Máca, P. - Hlobil, M., - Konvalinka, P. Salt Scaling Resistance of Concrete with Added Metakaolin. In: KRUIS, J., ed. Computer and Experimental Analysis of Civil Engineering Materials and their Multilayered Systems II. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2010, s. 46-54. ISBN 978-80-01-04676-0.
 49. Rafl, T. - Kolář, K., - Reiterman, P. Model halštatského hradiště. [Funkční vzorek]. 2010, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2010_8.html
 50. Litoš, J. - Sovják, R. - Fornůsek, J., - Konvalinka, P. Přípravek pro statické zkoušky klenbových konstrukcí. [Funkční vzorek]. 2010, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2010_7.html
 51. Fornůsek, J. - Konvalinka, P. Long-term Behaviour of GFRP tendon. In: KRUIS, J., ed. Computer and Experimental Analysis of Civil Engineering Materials and their Multilayered Systems II. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2010, s. 13-21. ISBN 978-80-01-04676-0.
 52. Kolář, K. - Reiterman, P. - Sovják, R., - Litoš, J. Přípravek pro zkoušky dotvarování betonových panelů. [Funkční vzorek]. 2010, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2010_6.html
 53. Sovják, R. - Heikkilä, R. - Vítek, J., - Konvalinka, P. Flexural capacity of the CFRP prestressed concrete slabs. In: KRUIS, J., ed. Computer and Experimental Analysis of Civil Engineering Materials and their Multilayered Systems II. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2010, s. 89-106. ISBN 978-80-01-04676-0.
 54. Litoš, J. - Polák, M. - Máca, P., - Konvalinka, P. Zařízení k relativnímu měření průhybů mostů. [Funkční vzorek]. 2010, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2010_5.html
 55. Litoš, J. - Sovják, R. - Máca, P., - Konvalinka, P. Zařízení k relativnímu měření deformací. [Funkční vzorek]. 2010, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2010_4.html
 56. Litoš, J. - Sovják, R. - Vítek, J., - Konvalinka, P. Klec pro dlouhodobé zkoušky dotvarování betonu. [Funkční vzorek]. 2010, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2010_3.html
 57. Dolejš, J. - Fornůsek, J. - Litoš, J., - Konvalinka, P. Zařízení pro zatěžování nosníků čtyřbodovým ohybem. [Funkční vzorek]. 2010, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2010_2.html
 58. Litoš, J. - Máca, P. - Sovják, R., - Konvalinka, P. Přípravek pro měření dynamické odezvy betonové desky na pružném podloží. [Funkční vzorek]. 2010, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2010_1.html
 59. Litoš, J. Objemové změny cementových past ve fázi tuhnutí. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2010, ISBN 978-80-01-04700-2.
 60. Fornůsek, J. - Sovják, R. - Máca, P. - Konvalinka, P., - Vítek, J. Long-term behaviour of GFRP tendon. In: ZINGONI, A., ed. Advances and Trends in Structural Engineering, Mechanics and Computation. The Fourth International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation. Cape Town, 06.09.2010 - 08.09.2010. Cape Town: University of Cape Town. 2010, s. 1. ISBN 978-0-415-58472-2.
 61. Máca, P. - Konvalinka, P. The frost resistance of concrete with added metakaolin. In: Experimental methods and numerical simulation in engineering sciences. XIIth Bilateral German/Czech Symposium. Bremen, 30.06.2010 - 03.07.2010. Wuppertal: Bergische Universität Wuppertal. 2010, s. 16-19.
 62. Kolář, K. - Reiterman, P. - Klečka, T. - Dudíková, M., - Huňka, P. Surface Layer Study of Concrete Containing Metakaolin. In: SAKAI, K., et al., eds. Concrete under Severe Conditions - Environment and Loading. Concrete under Severe Conditions - Environment and Loading. Mérida, 07.06.2010 - 09.06.2010. Leiden: CRC Press/Balkema. 2010, s. 675-692. ISBN 978-0-415-59318-2.
 63. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Máca, P. - Konvalinka, P., - Vítek, J. Long-term investigation of concrete elements with FRP. In: ZINGONI, A., ed. Advances and Trends in Structural Engineering, Mechanics and Computation. The Fourth International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation. Cape Town, 06.09.2010 - 08.09.2010. Cape Town: University of Cape Town. 2010, s. 857-860. ISBN 978-0-415-58472-2.
 64. Zatloukal, J. - Sovják, R., - Konvalinka, P. Fracture mechanics test specimen design for cementitious composites. In: ZINGONI, A., ed. Advances and Trends in Structural Engineering, Mechanics and Computation. The Fourth International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation. Cape Town, 06.09.2010 - 08.09.2010. Cape Town: University of Cape Town. 2010, s. 365-366. ISBN 978-0-415-58472-2. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 65. Reiterman, P. - Kolář, K. - Konvalinka, P. - Jandeková, D., - Huňka, P. Observation of surface under load combination. In: Metakaolin. Metakaolin. Brno, 18.03.2010. VUT v Brně, Fakulta stavební. 2010, s. 103-108. ISBN 978-80-214-4064-7.
 66. Reiterman, P. Monitoring of changing concrete surface layer. In: Juniorstav 2010 - 12. Odborná konference doktorského studia - Sborník anotací. Juniorstav 2010 - 12. Odborná konference doktorského studia. Brno, 24.02.2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. 2010, s. 215. ISBN 978-80-214-4042-5.
 67. Sovják, R. - Konvalinka, P. Time dependent behaviour of concrete slab prestressed with FRP. In: Proceedings of 8th fib International PhD Symposium in Civil Engineering. The 8th fib International PhD Symposium in Civil Engineering. Lyngby, 20.06.2010 - 23.06.2010. Lyngby: Technical University of Denmark, BYG.DTU. 2010, s. 27-32. ISBN 978-87-7877-301-2.
 68. Zatloukal, J. - Sovják, R. - Heinrich, P. - Máca, P., - Konvalinka, P. Zařízení pro stanovení pracovního diagramu zemních kotev v tahu. České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta Stavební, Experimentální Centrum. 20985. 14.06.2010.
 69. Máca, P. The influence of metakaolin on scaling resistence of concrete. In: International Doctoral Seminar. International Doctoral Seminar. Smolenice, 16.05.2010 - 19.05.2010. Bratislava: Slovak University of Technology. 2010, s. 339-347. ISBN 978-80-8096-118-3.
 70. Máca, P. Metakaolin: The Influence on the Durability of Concrete. In: Studentská vědecká odborná činnost stavebních fakult ČR a SR. Studentská vědecká odborná činnost stavebních fakult ČR a SR. Praha, 20.05.2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. 2010, s. 1-16. ISBN 978-80-01-04566-4.
 71. Máca, P. - Konvalinka, P., - Jandeková, D. Porovnání vlivu dvou typů metakaolinu na mrazuvzdornost betonu. In: Metakaolin. Metakaolin. Brno, 18.03.2010. VUT v Brně, Fakulta stavební. 2010, s. 61-68. ISBN 978-80-214-4064-7.
 72. Sovják, R. - Fornůsek, J., - Konvalinka, P. Glass Composites in Concrete. In: KRUIS, J., ed. Computer and experimental analysis of civil engineering materials and their multilayered systems. Praha: Czech Technical University in Prague. 2009, s. 76-81. ISBN 978-80-01-04466-7.
 73. Máca, P. Nonlinear behaviour of tensile structures. [Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2009, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/software.html
 74. Litoš, J. - Konvalinka, P. - Heinrich, P., - Litoš, R. Měření deformací ocelových konstrukcí střechy stadionu Slavie v Edenu a radarové věže v Praze Ruzyni. In: Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009. Brno, 06.10.2009 - 07.10.2009. Brno: VUT v Brně. 2009, s. 243-254. ISBN 978-80-214-3951-1. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 75. Heinrich, P. - Litoš, J., - Konvalinka, P. Měření odezvy mostní konstrukce na silniční provoz - Lanový most na zahradním městě, Praha. In: Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009. Brno, 06.10.2009 - 07.10.2009. Brno: VUT v Brně. 2009, s. 77-83. ISBN 978-80-214-3951-1. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 76. Reiterman, P. - Kolář, K., - Klečka, T. Evaluation of Building Materials Using Laser Confocal Microscopy. In: VII Corende Congreso Regional de Ensayos No Destructivos y Estructurales. VII Corende Congreso Regional de Ensayos No Destructivos y Estructurales. Rosario, Santa Fe, 11.11.2009 - 13.11.2009. Buenos Aires: Asociación Argentina de Ensayos No Destructivos y Estructurales. 2009, ISBN 978-987-23957-1-1. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 77. Klečka, T. - Kolář, K., - Reiterman, P. Zlepšení povrchových vlastností betonu při cyklickém teplotním zatěžování. In: Sanace a rekonstrukce staveb 2009 - sborník 31. konference. Sanace a rekonstrukce staveb 2009. Praha, 03.11.2009 - 04.11.2009. Praha: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky WTA CZ. 2009, s. 168-175. ISBN 978-80-02-02190-2. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 78. Fornůsek, J. Genetic Algorithm Function Parametrs Finder. [Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2009, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/software.html
 79. Zatloukal, J. Homogenizace kompozitního materiálu. [Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2009, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/software.html
 80. Zatloukal, J. Filtr experimentálních dat. [Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2009, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/software.html
 81. Matoušek, J. Řízení regulace hydraulických válců se systémem Inova. [Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2009, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/software.html
 82. Vítek, J. - Konvalinka, P. Prestressed Slabs with FRP Reinforcement. In: 5th Central Europian Congress on Concrete Engineering. 5th Central Europian Congress on Concrete Engineering. Baden, 24.09.2009 - 25.09.2009. Vienna: Austrian Society for Concrete and Construction Technology. 2009, s. 7-11.
 83. Kolář, K. - Klečka, T. - Kolísko, J. - Reiterman, P., - Vodička, J. Influence of separation agents on quality of concrete surface. In: KASZYNSKA, M., ed. Awarie Budowlane. XXIV konferencja naukowo-techniczna. Štětín, 26.05.2009 - 29.05.2009. Szczecin: Zachodnipomorskeiego Uniwersytetu Technologicznego. 2009, s. 463-470. ISBN 978-83-7663-005-2. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 84. Reiterman, P. - Kolář, K. - Konvalinka, P. - Klečka, T., - Kolísko, J. Je speciální beton s metakaolinem vhodný pro odolnější povrchové vrstvy betonů v náročných podmínkách?. In: Sanace 2009. Sanace 2009. Brno, 13.05.2009 - 15.05.2009. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí. 2009, s. 397-404. ISSN 1211-3700. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 85. Vytlačilová, V. - Reiterman, P., - Dvorský, T. Hodnocení vodotěsnosti hodnotného betonu. In: Technologie betonu 2009. Technologie betonu 2009. Pardubice, 07.04.2009. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI. 2009, s. 166-170. ISBN 978-80-87158-13-5.
 86. Sovják, R. - Fornůsek, J., - Konvalinka, P. Linka pro měření pracovního diagramu betonářské kompozitní výztuže. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta Stavební, Experimentální Centrum, Praha, CZ. 20297. 30.11.2009.
 87. Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Sovják, R., - Vítek, J. Creep and Stress Relaxation of Pre-stressed GFRP tendons in Concrete Structures. In: OEHLERS, D.J., SERACINO, R., a GRIFFITH, M.C., eds. Proceedings of the 9th International Symposium on Fibre-Reinforced Polymer Reinforcement for Concrete Structures. Fibre-Reinforced Polymer Reinforcement for Concrete Structures. Sydney, 13.07.2009 - 15.07.2009. Adelaide: The University of Adelaide. 2009, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 88. Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Sovják, R., - Vítek, J. Creep and stress relaxation of pre-stressed GFRP tendons in concrete structures. In: SERACINO, R., GRIFFITH, M.C., a OEHLERS, D.J., eds. Proceedings of the 9th International Symposium on Fibre-Reinforced Polymer Reinforcement for Concrete Structures, Sydney - Australia. Fibre-Reinforced Polymer Reinforcement for Concrete Structures. Sydney, 13.07.2009 - 15.07.2009. Adelaide: The University of Adelaide. 2009, s. 271. ISBN 978-0-9806755-0-4.
 89. Sovják, R. - Konvalinka, P. - Vítek, J., - Máca, P. Experimental and numerical analysis of concrete slab prestressed with composite reinforcement. In: CARLOMANGNO, G.M. a BREBBIA, C.A., eds. Fourteenth International Conference on Computational Methods and Experimental Measurements, Algarve, Portugal. Fourteenth International Conference on Computational Methods adn Experimental Measurements. Algarve, 10.06.2009 - 12.06.2009. Wessex: WIT PRESS. 2009, s. 83-94. ISSN 1746-4064. ISBN 978-1-84564-187-0. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 90. Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Sovják, R., - Vítek, J. Long term behaviour of concrete structures reinforced with pre-stressed GFRP tendons. In: BREBBIA, C.A. a CARLOMANGNO, G.M., eds. Fourteenth International Conference on Computational Methods and Experimental Measurements, Algarve, Portugal. Fourteenth International Conference on Computational Methods adn Experimental Measurements. Algarve, 10.06.2009 - 12.06.2009. Wessex: WIT PRESS. 2009, s. 535-545. ISSN 1746-4064. ISBN 978-1-84564-187-0. Dostupné z: http://http//ecentrum.fsv.cvut.cz
 91. Fornůsek, J. - Sovják, R. - Konvalinka, P., - Vítek, J. Dlouhodobé ztráty předpětí v kompozitní výztuži určené pro betonové konstrukce. Stavební obzor. 2009, 18(1), s. 134-137. ISSN 1210-4027. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 92. Kolář, K. - Konvalinka, P. - Reiterman, P. - Jandeková, D. - Klečka, T., - Kolísko, J. Long term surface rezistance of special concrete with metakaolin addition. In: ROVNANÍKOVÁ, P. a KERŠNER, Z., eds. Metakaolin 2009. Metakaolin 2009. Brno, 18.03.2009. VUT v Brně, Fakulta stavební. 2009, s. 67-73. ISBN 978-80-214-3843-9. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 93. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Máca, P. - Konvalinka, P., - Vítek, J. Determination of Material Characteristics of GFRP Bars from Nano to Macro Level. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009. Praha, 16.02.2009 - 20.02.2009. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2009, s. 228-229. ISBN 978-80-01-04286-1. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 94. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Konvalinka, P., - Vítek, J. Relaxation of Glass Based Composite Reinforcement Subjected to Pre-stressing of Concrete Members. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009. Praha, 16.02.2009 - 20.02.2009. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2009, s. 226-227. ISBN 978-80-01-04286-1. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 95. Máca, P. - Sovják, R. - Litoš, J. - Konvalinka, P. - Vítek, J., - Heinrich, P. Fatigue of Concrete Slabs Pre-stressed with CFRP Tendons. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009. Praha, 16.02.2009 - 20.02.2009. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2009, s. 224-225. ISBN 978-80-01-04286-1. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 96. Fornůsek, J. - Sovják, R. - Konvalinka, P., - Vítek, J. Creep of the Concrete Slab Reinforced with Prestressed GFRP Tendons. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009. Praha, 16.02.2009 - 20.02.2009. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2009, s. 222-223. ISBN 978-80-01-04286-1. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 97. Sovják, R. - Konvalinka, P. - Vítek, J., - Fornůsek, J. GFRP as an internal reinforcement in concrete structures. In: ALSHAWI, M., et al., eds. 9th International Postgraduate Research Conference, The Lowry, Salford Quays, Greater Manchester. 9th International Postgraduate Research Conference. Manchester, 29.01.2009 - 30.01.2009. Salford: University of Salford. 2009, s. 836-841. ISBN 978-1-905732-64-7. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 98. Fornůsek, J. - Litoš, J. - Dupák, J. - Sovják, R., - Konvalinka, P. Linka pro zkoušení a měření, zejména betonářské kompozitní výztuže. Fakulta stavební ČVUT Praha. 19466. 30.03.2009.
 99. Dupák, J. - Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Litoš, J., - Sovják, R. Linka pro zkoušení a měření, zejména betonářské kompozitní výztuže. České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, Experimentální centrum, Praha 6, CZ.
 100. Reiterman, P. - Kolář, K. - Klečka, T., - Kolísko, J. Application of Confocal Laser Scanning Microscope system. In: MADĚRA, J., TESÁREK, P., a VEJMELKOVÁ, E., eds. Proceeding of the 2nd Conference on Experimental and Computational Method for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials in honour of the 50th birthday of R. Cerny. 2nd Conference on Experimental and Computational Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. Praha, 06.10.2008. Prague: Czech Technical University. 2008, s. 95-105. ISBN 978-80-01-04184-0. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 101. Kolář, K. - Reiterman, P., - Klečka, T. Využití laserové mikroskopie pro hodnocení povrchů stavebních materiálů. Zpravodaj WTA CZ. 2008, 2008(3-4), s. 9-11. ISSN 1213-7308. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 102. Konvalinka, P. - Kolář, K., - Jandeková, D. Metakaolin - pozzolanic admixture for concrete. In: PAVLÍK, Z. a PAVLÍKOVÁ, M., eds. Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel VI. Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel VI. Zahrádky, 11.12.2008 - 13.12.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. 2008, s. 67-70. ISBN 978-80-01-04206-9. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 103. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Konvalinka, P., - Vítek, J. Relaxation of GFRP rod. In: PAVLÍKOVÁ, M. a PAVLÍK, Z., eds. Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel VI. Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel VI. Zahrádky, 11.12.2008 - 13.12.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. 2008, s. 5-8. ISBN 978-80-01-04206-9. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 104. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Konvalinka, P., - Vítek, J. Relaxation of GFRP bars in pre-stressed structures. In: HOLÝ, S., RŮŽIČKA, M., a DANIEL, M., eds. 25th Symposium on Advances in Experimental Mechanics. 25th Symposium on Advances in Experimental Mechanics. České Budějovice, Český Krumlov, 24.09.2008 - 27.09.2008. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering. 2008, s. 245-246. ISBN 978-80-01-04162-8. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 105. Máca, P. - Konvalinka, P. Experimental and Numerical Analysis of GFRP Reinforced Beam. In: TESÁREK, P., VEJMELKOVÁ, E., a MADĚRA, J., eds. Proceeding of the 2nd Conference on Experimental and Computational Method for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials in honour of the 50th birthday of R. Cerny. 2nd Conference on Experimental and Computational Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. Praha, 06.10.2008. Prague: Czech Technical University. 2008, s. 127-133. ISBN 978-80-01-04184-0.
 106. Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Sovják, R., - Vítek, J. Bond between GFRP bars and concrete depended on bars surface profile. In: VEJMELKOVÁ, E., MADĚRA, J., a TESÁREK, P., eds. Proceeding of the 2nd Conference on Experimental and Computational Method for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials in honour of the 50th birthday of R. Cerny. 2nd Conference on Experimental and Computational Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. Praha, 06.10.2008. Prague: Czech Technical University. 2008, s. 11-15. ISBN 978-80-01-04184-0.
 107. Sovják, R. - Fornůsek, J., - Konvalinka, P. Relaxation of GFRP rod. In: MADĚRA, J., VEJMELKOVÁ, E., a TESÁREK, P., eds. Proceeding of the 2nd Conference on Experimental and Computational Method for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials in honour of the 50th birthday of R. Cerny. 2nd Conference on Experimental and Computational Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. Praha, 06.10.2008. Prague: Czech Technical University. 2008, s. 317-321. ISBN 978-80-01-04184-0.
 108. Kuráž, V. - Matoušek, J. Čidlo pro měření porézních materiálů dielektrickou metodou. ČVUT FS. 18729. 07.07.2008.
 109. Konvalinka, P. Experimental Investigation of Building Structures and Materials and their Verification. In: KONVALINKA, P., ed. Professor's lecture notes. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2008, s. 1-28. ISBN 978-80-01-04084-3.
 110. Konvalinka, P. ed. Professor's lecture notes. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2008, ISBN 978-80-01-04084-3.
 111. Kolář, K. - Konvalinka, P. - Jandeková, D. - Klečka, T. - Kolísko, J., - Pecina, K. Vliv přídavku metakaolinu na trvanlivost betonu. Stavební obzor. 2008, 17(6/2008), s. 172-174. ISSN 1210-4027.
 112. Fornůsek, J. - Sovják, R. - Konvalinka, P., - Vítek, J. Experimental Determination of Bond Stress of GFRP Bars and Concrete. In: ČÁSENSKÝ, M. a EATON, D., eds. Proceedings of the BuHu 8th International Postgraduate Research Conference 2008. BuHu 8th International Postgraduate Research Conference. Praha, 26.06.2008 - 27.06.2008. Praha: CTU Publishing House. 2008, s. 15-26. ISBN 978-80-01-04092-8.
 113. Sovják, R. - Konvalinka, P. - Litoš, J., - Vítek, J. Experimental and numerical analysis of concrete girder with pre-stressed GFRP reinforcement. In: HALAMA, R., MACURA, P., a FUXA, J., eds. Experimental Stress Analysis 2008. Experimental Stress Analysis 2008. Horní Bečva, 02.06.2008 - 05.06.2008. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava. 2008, s. 235-238. ISBN 978-80-248-1774-3.
 114. Zatloukal, J. - Konvalinka, P. Footbridge Across Litavka River, Beroun. Design Based on Vibration Eigenfrequencies and Eigenmodes. In: FUXA, J., HALAMA, R., a MACURA, P., eds. Experimental Stress Analysis 2008. Experimental Stress Analysis 2008. Horní Bečva, 02.06.2008 - 05.06.2008. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava. 2008, s. 283-286. ISBN 978-80-248-1774-3.
 115. Sovják, R. - Konvalinka, P., - Vítek, J. Concrete structures with non-metallic reinforcement. In: KONVALINKA, P., ed. Contributions to numerical and experimental investigation of building materials and structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2008, s. 73-76. ISBN 978-80-01-04060-7.
 116. Konvalinka, P. - Vítek, J. - Sovják, R., - Fornůsek, J. Experimental bond strength determination of GFRP bars and concrete. In: KONVALINKA, P., ed. Contributions to numerical and experimental investigation of building materials and structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2008, s. 17-19. ISBN 978-80-01-04060-7. Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
 117. Konvalinka, P. ed. Contributions to numerical and experimental investigation of building materials and structures. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2008, ISBN 978-80-01-04060-7.
 118. Kolář, K. - Konvalinka, P. - Jandeková, D., - Kolísko, J. Vliv cyklů zmrazování - rozmrazování na trvanlivost betonu s přídavkem metakaolinu. In: KERŠNER, Z. a ROVNANÍKOVÁ, P., eds. Metakaolin 2008. Metakaolin 2008. Brno, 20.03.2008. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. 2008, s. 69-73. ISBN 978-80-214-3582-7.
 119. Konvalinka, P. - Sovják, R. - Litoš, J., - Fornůsek, J. Experimental Investigation of Pull-Out Test of GFRP Reinforcement. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008. Praha, 18.02.2008 - 22.02.2008. Praha: Czech Technical University in Prague. 2008, s. 598-599. ISBN 978-80-01-04016-4.
 120. Zatloukal, J. - Konvalinka, P. Analysis of Dynamic Behavior of Footpath Bridge Across the Litavka River in Beroun. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008. Praha, 18.02.2008 - 22.02.2008. Praha: Czech Technical University in Prague. 2008, s. 588-589. ISBN 978-80-01-04016-4.
 121. Konvalinka, P. - Litoš, J. - Vítek, J. - Matoušek, J., - Kuráž, V. Measurement of the Hygric Parameters of the Concrete Lining of the Panenská Tunnel. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008. Praha, 18.02.2008 - 22.02.2008. Praha: Czech Technical University in Prague. 2008, s. 466-467. ISBN 978-80-01-04016-4.
 122. Konvalinka, P. - Sovják, R. - Litoš, J., - Vítek, J. Experimental and Numerical Analysis of Concrete Beam with Pre-Stressed GFRP Reinforcement. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008. Praha, 18.02.2008 - 22.02.2008. Praha: Czech Technical University in Prague. 2008, s. 298-299. ISBN 978-80-01-04016-4.
 123. Sovják, R. - Konvalinka, P. - Litoš, J., - Vítek, J. Experimental and Numerical Comparison of Shear Capacity of Two Pre-stressed T-Beams from Smeared Reinforcement and Stirrup Reinforced Concrete. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008. Praha, 18.02.2008 - 22.02.2008. Praha: Czech Technical University in Prague. 2008, s. 296-297. ISBN 978-80-01-04016-4.
 124. Jandeková, D. - Konvalinka, P. - Kolář, K., - Kolář, J. Durability of Concrete with Addition of Metakaolin. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008. Praha, 18.02.2008 - 22.02.2008. Praha: Czech Technical University in Prague. 2008, s. 288-289. ISBN 978-80-01-04016-4.
 125. Bacarreza Nogales, O. - Konvalinka, P. Material models for concrete failure. In: PAVLÍKOVÁ, M. a PAVLÍK, Z., eds. Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel IV. Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel IV. Zahrádky, 18.06.2007 - 22.06.2007. Praha: ČVUT v Praze, FSv. 2007, s. 51-56. ISBN 978-80-01-03759-1.
 126. Sovják, R. - Konvalinka, P., - Vítek, J. Procedure of pullout tests for FRP bars. In: PAVLÍK, Z. a PAVLÍKOVÁ, M., eds. Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. 1ST CONFERENCE ON EXPERIMENTAL AND COMPUTATIONAL METHODS FOR DIRECTED DESIGN AND ASSESSMENT OF FUNCTIONAL PROPERTIES OF BUILDING MATERIALS. Praha, 20.12.2007. Praha: ČVUT v Praze, FSv. 2007, s. 155-156. ISBN 978-80-01-03929-8.
 127. Konvalinka, P. - Litoš, J. - Matoušek, J., - Padevět, P. Methodic of determination of material characteristic of concrete in compression. In: PAVLÍKOVÁ, M. a PAVLÍK, Z., eds. Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. 1ST CONFERENCE ON EXPERIMENTAL AND COMPUTATIONAL METHODS FOR DIRECTED DESIGN AND ASSESSMENT OF FUNCTIONAL PROPERTIES OF BUILDING MATERIALS. Praha, 20.12.2007. Praha: ČVUT v Praze, FSv. 2007, s. 153-154. ISBN 978-80-01-03929-8.
 128. Matoušek, J. - Kuráž, V. Numerical modeling and experimental development of plate electrodes for dielectric measurement of water content in porous building materials. In: PAVLÍK, Z. a PAVLÍKOVÁ, M., eds. Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. 1ST CONFERENCE ON EXPERIMENTAL AND COMPUTATIONAL METHODS FOR DIRECTED DESIGN AND ASSESSMENT OF FUNCTIONAL PROPERTIES OF BUILDING MATERIALS. Praha, 20.12.2007. Praha: ČVUT v Praze, FSv. 2007, s. 127-136. ISBN 978-80-01-03929-8.
 129. Litoš, J. Measuring of volume changes of cement pastes during solidification and hardening. In: PAVLÍK, Z. a PAVLÍKOVÁ, M., eds. Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. 1ST CONFERENCE ON EXPERIMENTAL AND COMPUTATIONAL METHODS FOR DIRECTED DESIGN AND ASSESSMENT OF FUNCTIONAL PROPERTIES OF BUILDING MATERIALS. Praha, 20.12.2007. Praha: ČVUT v Praze, FSv. 2007, s. 103-108. ISBN 978-80-01-03929-8.
 130. Jandeková, D. - Kolář, K. - Konvalinka, P., - Vacín, O. Metakaolin - white clay aggregate for higher durability of concrete. In: PAVLÍK, Z. a PAVLÍKOVÁ, M., eds. Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. 1ST CONFERENCE ON EXPERIMENTAL AND COMPUTATIONAL METHODS FOR DIRECTED DESIGN AND ASSESSMENT OF FUNCTIONAL PROPERTIES OF BUILDING MATERIALS. Praha, 20.12.2007. Praha: ČVUT v Praze, FSv. 2007, s. 33-36. ISBN 978-80-01-03929-8.
 131. Sovják, R. - Konvalinka, P., - Vítek, J. Assessment of bearing capacity of beams reinforced with non-metallic reinforcement. In: PAVLÍKOVÁ, M. a PAVLÍK, Z., eds. Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel V. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. 2007, s. 55-60. ISBN 978-80-01-03917-5.
 132. Sovják, R. - Konvalinka, P., - Vítek, J. Determination of bond characteristic of non-metallic reinforcement. In: PAVLÍKOVÁ, M. a PAVLÍK, Z., eds. Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel V. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. 2007, s. 47-54. ISBN 978-80-01-03917-5.
 133. Sovják, R. - Konvalinka, P., - Vítek, J. Procedure of pullout tests for FRP bars. In: PAVLÍK, Z. a PAVLÍKOVÁ, M., eds. Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, s. 155-156. ISBN 978-80-01-03929-8.
 134. Konvalinka, P. - Litoš, J. - Matoušek, J., - Padevět, P. Methodic of determination of material characteristic of concrete in compression. In: PAVLÍKOVÁ, M. a PAVLÍK, Z., eds. Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, s. 153-154. ISBN 978-80-01-03929-8.
 135. Matoušek, J. - Kuráž, V. Numerical modeling and experimental development of plate electrodes for dielectric measurement of water content in porous building materials. In: PAVLÍKOVÁ, M. a PAVLÍK, Z., eds. Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, s. 127-136. ISBN 978-80-01-03929-8.
 136. Litoš, J. Measuring of volume changes of cement pastes during solidification and hardening. In: PAVLÍKOVÁ, M. a PAVLÍK, Z., eds. Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, s. 103-108. ISBN 978-80-01-03929-8.
 137. Černý, R. - Konvalinka, P., - Doležel, T. Počítačová analýza průběhu teplot v betonu. Stavební obzor. 2007, 16(9/2007), s. 264-266. ISSN 1210-4027.
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv experimentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz