Pro firmy
 Pro zaměstnance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Věda a výzkum  » Granty English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Věda a výzkum
V této sekci:

Experimentální vývoj vysokohodnotného betonu se zvýšenou odolností proti zatížení rázem a vysokou schopností absorpce a disipace energie výbuchu


 

MV ČR VG20102014003

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.

Fakulta stavební, Experimentální centrum

2010-2014


 

Seznam publikací


 1. Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Máca, P. - Maršík, V. - Sovják, R. - Vavřiník, T., - Zatloukal, J. Univerzální zkušební zařízení pro stanovení mechanických parametrů, odezvy a poškození pokročilých kompozitních materiálů za vysokých rychlostí deformace. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Praha 6, CZ. 305246. 20.05.2015.
 2. Vogel, F. - Holčapek, O., - Konvalinka, P. Mechanické vlastnosti cementové matrice pro textilní beton. In: 11. konference Speciální betony. Speciální betony 2014. Bystřice nad Pernštejnem, 16.10.2014 - 17.10.2014. Praha: Sekurkon. 2014, s. 43-47. ISBN 978-80-86604-64-0.
 3. Vogel, F. - Holčapek, O., - Konvalinka, P. Study of the Strength Development of the Cement Matrix for Textile Reinforced Concrete. In: REITERMAN, P., ed. Special Concrete and Composites 2014. 11th International Conference Special Concrete and Composites 2014. Skalský Dvůr, 16.10.2014 - 17.10.2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 99-103. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-317-1.
 4. Vogel, F. - Sovják, R. - Reiterman, P. - Holčapek, O., - Konvalinka, P. Experimental study of the high performance concrete in triaxial compression. In: Improving Performance of Concrete Structures. The Fourth International fib Congress. Mumbai, 10.02.2014 - 14.02.2014. Hayderabad: Universities Press. 2014, s. 880-882. ISBN 978-81-7371-920-2.
 5. Hála, P. - Plachý, T. opon., - Sovják, R. Experimentální a numerická analýza odezvy ultra vysokohodnotného vlákny vyztuženého betonu na účinky rázového zatížení. 2014. Diplomová práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
 6. Vogel, F. - Konvalinka, P. Textilní beton v moderním stavebnictví. In: Juniorstav 2014 Sborník anotací. Juniorstav 2014, 16. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. Brno, 30.01.2014. VUT v Brně, Fakulta stavební. 2014, s. 322. ISBN 978-80-214-4851-3.
 7. Vogel, F. Production and Use of the Textile Reinforced Concrete. In: VEJMELKOVÁ, E., ZATLOUKAL, J., a REITERMAN, P., eds. Mechanical, Thermal and Hygric Properties of Buildings Materials. 1st International Doctoral Conference on Advanced Materials. Zahrádky, 23.07.2014 - 25.07.2014. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2014, s. 59-62. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-172-6.
 8. Máca, P. - Zatloukal, J., - Sovják, R. Design of a novel horizontal impact machine for testing of concrete specimens. In: SCHLEYER, G., JONES, N., a BREBBIA, C.A., eds. WIT Transactions on The Built Environment. Structures Under Shock and Impact XIII. New Forest, 03.06.2014 - 05.06.2014. Southampton: WIT Press. 2014, s. 149-158. ISSN 1743-3509. ISBN 978-1-84564-796-4.
 9. Vavřiník, T. - Sovják, R., - Štemberk, P. opon. Experimentální a numerická analýza nárazu projektilu na cementový kompozit. 2014. Diplomová práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
 10. Vogel, F. - Sovják, R., - Jogl, M. Experimental tests of the UHPC in triaxial compression. In: Experimental Stress Analysis 51. 51st Annual of the International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis, EAN 2013. Litoměřice, 11.06.2013 - 13.06.2013. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 78-83. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
 11. Vavřiník, T. - Zatloukal, J. - Fornůsek, J., - Konvalinka, P. Numerical Analysis of Projectile Impact on Cementitious Composite Slabs. In: 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2013. 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2013. Rhodos, 21.09.2013 - 27.09.2013. New York: American Institute of Physics. 2013, s. 1012-1015. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1185-2. Dostupné z: http://scitation.aip.org/content/aip/proceeding/aipcp/10.1063/1.4825675
 12. Vavřiník, T. - Zatloukal, J. - Sovják, R. - Máca, P., - Fornůsek, J. Experimentální analýza odolnosti cementových kompozitů proti nárazu projektilu. Konstrukce. 2013, 05/2013(5), s. 44-47. ISSN 1213-8762.
 13. Vogel, F. - Sovják, R., - Holčapek, O. Zkoumání vysokohodnotného betonu ve víceosém napětí. In: 20. Betonářské dny 2013. 20. Betonářské dny 2013. Hradec Králové, 27.11.2013 - 28.11.2013. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI. 2013, s. 240-245. ISBN 978-80-87158-34-0.
 14. Sovják, R. - Máca, P. - Vavřiník, T. - Zatloukal, J., - Konvalinka, P. Response and Damage Assessment of Ultra High Performance Fiber Reinforced Concrete Subjected to Deformable and Non-deformable Projectile Impact. In: BANTHIA, N. a SURESH, N., eds. Performance, protection and strengthening of structures under extreme loading. Performance, protection and strengthening of structures under extreme loading. Mysore, 26.08.2013 - 27.08.2013. Thane: The indian concrete journal. 2013
 15. Vogel, F. - Sovják, R. Chování vysokohodnotného betonu v trojosém tlaku. In: ŠTĚRBA, M., ČECH, D., a VENKRBEC, V., eds. Juniorstav 2013. Juniorstav 2013. Brno, 07.02.2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. 2013, s. 1-7. ISBN 978-80-214-4670-0.
 16. Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Máca, P. - Maršík, V. - Sovják, R. - Vavřiník, T., - Zatloukal, J. Univerzální zkušební zařízení pro stanovení mechanických parametrů, odezvy a poškození pokročilých kompozitních materiálů za vysokých rychlostí deformace. České vysoké učení technické v Praze.
 17. Vogel, F. - Sovják, R. - Máca, P., - Beckmann, B. Experimentální stanovení pevnosti vysokohodnotného betonu v trojosém tlaku. BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2013, 13(4), s. 100-103. ISSN 1213-3116.
 18. Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Máca, P. - Maršík, V. - Sovják, R. - Vavřiník, T., - Zatloukal, J. Univerzální zkušební zařízení pro stanovení mechanických parametrů, odezvy a poškození pokročilých kompozitních materiálů za vysokých rychlostí deformace. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Praha, CZ. 25457. 30.05.2013.
 19. Máca, P. - Sovják, R., - Konvalinka, P. Vysokohodnotný cementový kompozit. České vysoké učení technické v Praze.
 20. Máca, P. - Sovják, R. Resistance of ultra high performance fibre reinforced concrete to projectile impact. WIT Transactions on the Built Environment. 2012, 2012(126), s. 261-272. ISSN 1743-3509.
 21. Reiterman, P. - Holčapek, O. - Keppert, M. - Kolář, K., - Konvalinka, P. Water flow through concrete surface layer. In: 16 Convencion Cientifica de Ingenieria y Arquitectura de la Cujae. 16 Convencion Cientifica de Ingenieria y Arquitectura de la Cujae. La Habana, 26.11.2012 - 30.11.2012. La Habana: Ministerio de Educacion Superior. 2012, s. 1-6. ISBN 978-959-261-405-5.
 22. Máca, P. - Jandeková, D. - Sovják, R., - Konvalinka, P. Increasing concrete resistance to deicing chemicals by using metakaolin. In: STRAUSS, A., FRANGOPOL, D.M., a BERGMEISTER, K., eds. Life-Cycle and Sustainability of Civil Infrastructure Systems. Third International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering. Wien, 03.10.2012 - 06.10.2012. Leiden: CRC Press/Balkema. 2012, s. 288. First. ISBN 978-0-415-62126-7.
 23. Vogel, F. - Sovják, R. EXPERIMENTÁLNÍ ANALÝZA CHOVÁNÍ VYSOKOHODNOTNÉHO BETONU V TRIAXIÁLNÍM TLAKU. In: KLEČKA, T., ed. Speciální betony 2012. Speciální betony 2012. Bystřice nad Pernštejnem, 10.10.2012 - 11.10.2012. Praha: Sekurkon. 2012, s. 41-47. ISBN 978-80-86604-58-9.
 24. Máca, P. - Sovják, R., - Konvalinka, P. ODOLNOST VYSOKOHODNOTNÉHO VLÁKNY VYZTUŽENÉHO BETONU VŮČI NÁRAZU PROJEKTILU. In: KLEČKA, T., ed. Speciální betony 2012. Speciální betony 2012. Bystřice nad Pernštejnem, 10.10.2012 - 11.10.2012. Praha: Sekurkon. 2012, s. 30-40. ISBN 978-80-86604-58-9.
 25. Sovják, R. - Konvalinka, P. Creep Behaviour and Residual Flexural Capacity of GFRP and CFRP Pretensioned Concrete Slabs. The Asian Review of Civil Engineering. 2012, 1(1), s. 30-37. ISSN 2249-6203.
 26. Zatloukal, J. - Jogl, M. Test Specimen for Testing of Cementitious Composite Fracture Mechanics Properties. In: DOUBRAVA, K., RŮŽIČKA, M., a HORÁK, Z., eds. Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Tábor, 04.06.2012 - 07.06.2012. Praha: Czech Technical University in Prague. 2012, s. 549-554. ISBN 978-80-01-05060-6.
 27. Konvalinka, P. - Litoš, J., - Jandeková, D. Volume Changes of Cement Pastes Using Metakaolin. In: RŮŽIČKA, M., DOUBRAVA, K., a HORÁK, Z., eds. Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Tábor, 04.06.2012 - 07.06.2012. Praha: Czech Technical University in Prague. 2012, s. 211-216. ISBN 978-80-01-05060-6.
 28. Sovják, R. - Vogel, F., - Máca, P. Redistribution of Bending Moment in Continuous Concrete Beams Reinforced with Glass Fibre Reinforced Polymer. In: HORÁK, Z., RŮŽIČKA, M., a DOUBRAVA, K., eds. Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Tábor, 04.06.2012 - 07.06.2012. Praha: Czech Technical University in Prague. 2012, s. 443-447. ISBN 978-80-01-05060-6.
 29. Konvalinka, P. - Litoš, J., - Jandeková, D. VLIV METAKAOLINU NA OBJEMOVÉ ZMĚNY CEMENTOVÉ PASTY. In: ROVNANÍKOVÁ, P. a ROVNANÍK, P., eds. Metakaolin 2012. Metakaolin 2012. Brno, 29.03.2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. 2012, s. 4-12. ISBN 978-80-214-4438-6.
 30. Sovják, R. - Vogel, F. FLEXURAL BEHAVIOUR OF GFRP-REINFORCED CONCRETE CONTINUOUS BEAMS. In: GORDON, W., FAM, A., a GREEN, M., eds. The 6th International Conference on Advanced Composite Materials in Bridges and Structures. The 6th International Conference on Advanced Composite Materials in Bridges and Structures. Kingston, 22.05.2012 - 25.05.2012. Montreal, QC: Canadian Society of Civil Engineering. 2012, s. 1-5.
 31. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Máca, P., - Litoš, J. Zařízení pro stanovení odezvy desek z vysokohodnotných betonů při zatížení rázem. České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta Stavební, Experimentální Centrum. 23463. 01.03.2012.
 32. Litoš, J. - Konvalinka, P. Modification additives and their influence on volume changes of fresh cement pastes. In: ZENG, Z., ed. International Proceedings of Computer Science and Information Technology. Computer Science and Information Technology. Coimbatore, 18.02.2012 - 19.02.2012. Singapore: International Association of Computer Science & Information Technology Press. 2012, s. 198-201. ISBN 978-981-07-1443-7.
 33. Vogel, F. - Sovják, R. EXPERIMENTÁLNÍ ANALÝZA SPOJITÉHO NOSNÍKU S GFRP VÝZTUŽÍ. In: KLEČKA, T., ed. 8. Konference speciální betony. 8. Konference speciaální betony. Skalský dvůr, 12.10.2011 - 13.10.2011. Praha: Sekurkon. 2011, s. 81-94. ISBN 978-80-86604-54-1.
 34. Vogel, F. - Sovják, R. PRUŽNĚ-PLASTICKÁ ANALÝZA SPOJITÉHO NOSNÍKU S KOMPOZITNÍ VÝZTUŽÍ NA BÁZI SKLA. In: Betonářské dny 2011. Betonářské dny 2011. Hradec Králové, 23.11.2011 - 24.11.2011. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI. 2011, s. 51. ISBN 978-80-87158-30-2.
 35. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Máca, P., - Litoš, J. Zařízení pro stanovení odezvy desek z vysokohodnotných betonů při zatížení rázem. České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta Stavební, Experimentální Centrum.
 36. Sovják, R. - Fornůsek, J. - Máca, P., - Litoš, J. Zařízení pro stanovení odezvy desek z vysokohodnotných betonů při zatížení rázem. České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta Stavební, Experimentální Centrum.
 37. Sovják, R. - Hlobil, M. - Litoš, J. - Vítek, J., - Konvalinka, P. Ohybová únosnost betonových desek s předepnutou CFRP výztuží. Stavební obzor. 2011, 20(7), s. 193-197. ISSN 1210-4027.
 38. Vejmelková, E. - Máca, P. - Konvalinka, P., - Černý, R. Innovative Lime-pozzolana Renders for Reconstruction of Historical Buildings. Advanced Materials Research. 2011, 324(1), s. 372-375. ISSN 1022-6680.
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv experimentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz