Pro firmy
 Pro zaměstnance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Věda a výzkum  » Rozvojové projekty English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Věda a výzkum
Související odkazy:

AUDIOVIZUÁLNÍ PŘEHLED SOUČASNÝCH TRENDŮ

V NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ BETONU


Vypracováno v rámci projektu FRVŠ 1772/2010

 

Dokumenty


 

 

Postery


 

Zkoušení čerstvého betonu - Část 1,2

Zkoušení čerstvého betonu - Část 3 - Samozhutnitelný beton

 
 

Videa


 
Graf bez poklepu - video ke stažení (14,0 MB)
U zkoušky rozlitím lze použít dva typy kuželových forem, je proto velmi důležité tyto podmínky specifikovat. Na tomto videu je ukázána zkouška rozlitím při použití Grafova kuželu, který je oproti tradičnímu Abramsovu kuželu výrazně menší. Mohlo by tak dojít ke značné desinterpretaci dosažených výsledků.

 
 
Graf s poklepem - video ke stažení (75,7 MB)
Zkouška rozlitím čerstvé betonové směsi byla vyvinuta pro tradiční betony s vyšší tekutostí, neboť klasická zkouška sednutí již těmto konzistencím příliš nevyhovuje. Při provádění této zkoušky se použije Grafův kužel a měří se rozlití po předepsaném počtu (15) normových poklepů. Tuto zkoušku je vhodné doplnit i měřením koláče před normovými poklepy.

 
 
J-ring 1 - video ke stažení (23,7 MB)
Tato zkouška byla vyvinuta pro simulaci a kontrolu směsi, která protéká hustě vyztuženými prvky. Na tomto videu je ukázán nedostatečný výsledek prostupnosti směsi.

 
 
J-ring 2 - video ke stažení (21,4 MB)
Na tomto videu je znázorněna změna ve složení čerstvého betonu vlivem přidáním vhodného mikroplniva a plastifikátoru.

 
 
J-ring - blokace kameniva - video ke stažení (19,2 MB)
Prostupnost betonové směsi v hustě vyztuženém prvku byl základní požadavek vedoucí k vývoji SCC. Na tomto videu je ukázka špatně navržené směsi, která po ukončení zkoušky vykazuje oddělování jemných složek od hrubších zrn kameniva, které zůstaly uvnitř zkušebního přípravku J-ring.

 
 
L-box - video ke stažení (23,0 MB)
Tato zkouška byla vyvinuta pro simulaci tečení SCC v bednění. Měří se výška vyteklé směsi ve žlabu. Velmi často se při provádění měří i čas potřebný k dosažení konce žlabu od okamžiku doformování.

 
 
Obrácený Abrams - špatně - video ke stažení (17,7 MB)
Na tomto videu je poukázáno na citlivost provádění zkoušky v tomto opačném uspořádání. Velkým problémem je totiž způsob odformování. Při příliš rychlém a vysokém nadzvednutí formy se směsi přidá velké množství kinetické energie a směs následně vykazuje lepší schopnost téct, než ve skutečnosti má.

 
 
Obrácený Abrams - správně - video ke stažení (16,7 MB)
Při zavádění zkoušek na SCC se v počátcích prováděla zkouška rozlitím Abramsova kužele, ale kužel byl ustaven v opačné poloze. Pro celou řadu nevýhod a zkreslujících faktorů se tato zkouška však příliš neujala a provádí se pouze na přání dodavatele.

 
 
Rozlití 1 - video ke stažení (18,0 MB)
Na videu je provedena zkouška rozlitím po zvýšení množství plastifikátoru.

 
 
Rozlití 2 - video ke stažení (15,0 MB)
Na videu je provedena zkouška rozlitím s použitím klasického Abramsova kužele. Tato směs po rozlití již vykazuje vlastnosti SCC, tj. průměr koláče větší než 600mm.

 
 
Rozlití - málo - video ke stažení (18,7 MB)
Pro specifikaci samozhutnitelného betonu (SCC) se mimo jiných faktorů nejčastěji používá míra rozlití. Při této zkoušce se používá tradiční Abramsova kuželová forma. Při zastavení tečení se ve dvou na sebe kolmých směrech měří průměr betonového koláče. Abychom mohli o betonu říci, že se jedná o SCC, je nutné dosáhnout rozlití při tomto uspořádání zkoušky minimálně 600mm.

 
 

Fotogalerie


 

Abrams

Obrácený Abrams

Graf

J-ring

J-ring

Konzistence

Konzistence

L-box

L-box

 
 
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv experimentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz