Pro firmy
 Pro zaměstnance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Výuka English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Výuka
V této sekci:
Dále na:

Diagnostika poruch stavebních materiálů


Kód předmětu

132DPSM
 

Studijní program

Stavební inženýrství
 

Studijní obor

Materiálové inženýrství
 

Přednášející

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.
 

Cvičící

doc. Ing. Bc. Radoslav Sovják, Ph.D.
 

Typ studijního předmětu

volitelný
 

Rozsah studijního předmětu a jeho forma

2P, 2C
 

Způsob ukončování studijního předmětu

z, zk
 

Stručná anotace předmětu

Poruchy stavebních materiálů, mechanické, teplotní, chemické a další vlivy na vznik poruch stavebních materiálů. Diagnostika jejich výskytu. Zkušební stroje a zařízení. Přístroje na měření deformací. Destruktivní zkoušky mechanických vlastností. Nedestruktivní zkušební metody. Chemické analýzy (odběr vzorků, účel, požadavky). Zkušební metodika vybraných stavebních materiálů (betonu, malt, kovových prvků, dřeva, skla, plastů, kompozitů a dalších).
 

Odborná literatura

[1] Michalko O. a kol. Fyzikální a mechanické zkoušení stavebních materiálů Vydavatelství ČVUT, Praha 1998
 

Ke stažení

- studijní materiály ke stažení
 
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv experimentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz