Pro firmy
 Pro zaměstnance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Výuka English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Výuka
V této sekci:
Dále na:

Experimentální metody mechaniky


Kód předmětu

132EMM
 

Studijní program

Stavební inženýrství
 

Studijní obor

Materiálové inženýrství
 

Přednášející

Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.
 

Typ studijního předmětu

povinný
 

Rozsah studijního předmětu a jeho forma

2P, 2C
 

Způsob ukončování studijního předmětu

kz
 

Stručná anotace předmětu

Úloha experimentu při ověřování a navrhování materiálů a konstrukcí. Příprava a realizace projektu seminárního experimentu. Teorie experimentu, měření, modelová podobnost, zpracování výsledků. Určování napjatosti v bodě uvnitř a na povrchu. Konstrukce snímačů, aplikace tenzometrie. Exkurze na experimentu nebo stavbě.
 

Odborná literatura

[1] Polák M., Experimentální ověřování konstrukcí 10, ES ČVUT, Praha 1999

[2] Bednár a kol., Experimentální pružnost, SNTL, Praha 1970
 

Ke stažení

- studijní materiály ke stažení
 
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv experimentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz