Pro firmy
 Pro zaměstnance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Výuka English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Výuka
V této sekci:
Dále na:

Zkušebnictví a kontrola jakosti


Kód předmětu

210ZKJ
 

Studijní program

Stavební inženýrství
 

Studijní obor

Materiálové inženýrství
 

Přednášející

Doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.
 

Typ studijního předmětu

povinný
 

Rozsah studijního předmětu a jeho forma

4P, 2C
 

Způsob ukončování studijního předmětu

z, zk
 

Stručná anotace předmětu

Zkušební stroje a zařízení. Přístroje na měření deformací. Destruktivní zkoušky mechanických vlastností. Nedestruktivní zkušební metody. Chemické analýzy (odběr vzorků, účel, požadavky). Zkušební metodika různých materiálů (betonu, malt, kovových prvků, dřeva, skla, plastů, kompozitů a dalších). Zkoušení konstrukcí (ve zkušebně, in-situ). Dynamické zkoušky. Diagnostika stavebních konstrukcí. Koncepce managementu jakosti. Systémy jakosti podniků stavební výroby a výroby stavebních materiálů a dílců. Stadia kontroly jakosti projektů, provádění staveb a hotových konstrukcí. Zásady vnitřní a vnější kontroly. Akreditační a certifikační orgány. Akreditace zkušebních laboratoří. Certifikace systémů jakosti výroby a certifikace výrobků. Význam příručky jakosti a její náplň. Interpretace statistických a nestatistických metod v řízení a kontrole jakosti. Procesy zlepšování jakosti.
 

Odborná literatura

[1] Michalko O. a kol. Fyzikální a mechanické zkoušení stavebních materiálů, Vydavatelství ČVUT, Praha 1998

[2] Nenadál J. a kol. Moderní systémy řízení jakosti, Management Press, Praha, 1998

[3] Novák J. a kol. Kontrola jakosti ve stavebnictví, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1996
 

Ke stažení

- studijní materiály ke stažení
 
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv experimentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz