Pro firmy
 Pro zaměstnance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Výuka English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Výuka
V této sekci:
Dále na:

Materiálové inženýrství 1


Kód předmětu

210MI1
 

Studijní program

Stavební inženýrství
 

Studijní obor

Materiálové inženýrství
 

Přednášející

Doc. Ing. Karel Kolář, CSc.
 

Typ studijního předmětu

povinný
 

Rozsah studijního předmětu a jeho forma

3P
 

Způsob ukončování studijního předmětu

zk
 

Stručná anotace předmětu

Vliv struktury, vlhkosti a teploty materiálů na jejich vybrané fyzikálně mechanické vlastnosti. Specifické parametry základních skupin materiálů, jejich charakteristické vlastnosti. Stárnutí materiálů, degradační a korozivní procesy. Kompozitní materiály, programování vlastností materiálů. Optimalizace výběru materiálů pro konstrukce pozemních staveb.
 

Odborná literatura

[1] Hornbostel C.: Construction Materials, A. Wiley Interscience Publ., New York 1978

[2] Bareš R. A.: Kompozitní materiály, SNTL, Praha 1988

[3] Brand A. M.: Cement-Based Composites, E+FN SPON, London 1995
 

Ke stažení

- studijní materiály ke stažení
 
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv experimentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz