Pro firmy
 Pro zaměstnance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Výuka English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Výuka
V této sekci:
Dále na:

Bakalářská práce


Máte-li zájem psát bakalářskou práci v Experimentálním centru, nebojte se kontaktovat někoho z níže uvedených školitelů:


prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.

doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.

Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D.

doc. Ing. Pavel Reiterman, Ph.D.

prof. Ing. Bc. Radoslav Sovják, Ph.D., LL.M.

Ing. Jan Zatloukal, Ph.D.
 

Konkrétní téma Vaší bakalářské práce bude stanoveno po konzultaci s Vaším vedoucím

Tématem lze navázat i na Projekt 2, resp. Projekt K, případně výběr nového po dohodě s vedoucím práce

Obhájené bakalářské práce


 

Náplní bakalářské práce zpravidla bývá:


Rešerše (průzkum) odborné literatury (v českém i anglickém jazyce) na dohodnuté téma

Aktivní účast na výrobě zkušebních vzorků a při následných zatěžovacích zkouškách

Zpracování, vyhodnocení získaných výsledků a jejich následná prezentace
 

Dokumenty ke stažení:


Členění bakalářské práce

Hodnocení bakalářské práce


 
Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv experimentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz